Chuyên mục liên quan

~♥~♥~♥~


Danh ngôn vần g

~♥~♥~♥~

A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Góc nhìn


Có những điều tôi không thể ép buộc. Tôi phải thích ứng. Có những lúc mà sự thay đổi lớn nhất cần đến là sự thay đổi góc nhìn.

There are things I can't force. I must adjust. There are times when the greatest change needed is a change of my viewpoint.

Denis Diderot169 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi không nghĩ có cái gì gọi là sự thật. Chỉ có các góc nhìn.

I don't think there is any truth. There are only points of view.

Allen Ginsberg73 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi luôn tin rằng sự thông minh của một người được phản ánh trực tiếp bằng số góc nhìn đối lập mà người đó có thể đưa ra cùng lúc về cùng một chủ đề.

I've always felt that a person's intelligence is directly reflected by the number of conflicting points of view he can entertain simultaneously on the same topic.

Abigail Adams70 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống đầy ắp những việc không như ý, chúng ta chẳng thể nào né tránh, điều duy nhất có thể làm là thay đổi góc nhìn về nó.

Mưa gió thoáng qua, tôi yêu em - Tình Không Lam Hề46 người thíchthích danh ngôn Thích

Cách nhìn của chúng ta về thế giới thực sự được định hình bởi điều chúng ta quyết định lắng nghe.

Our view of the world is truly shaped by what we decide to hear.

William James44 người thíchthích danh ngôn Thích

Là anh hùng hay là nạn nhân? Tất cả đều chỉ là góc nhìn mà thôi.

Hero or victim? It's all in the perspective.

Noah Blumenthal38 người thíchthích danh ngôn Thích

Mọi người đều làm việc theo phong cách riêng, lựa chọn theo cảm giác riêng của mình. Bạn không thể nói người khác đã sai, cũng không thể đảm bảo mình tuyệt đối đúng. Nếu thay đổi góc nhìn, kết luận về sự việc cũng sẽ khác đi. Con người, sự việc, tình cảm, ai đúng ai sai, chỉ mình mình mới hiểu.

Bỗng dưng muốn chết - Thanh Sam Phong Lưu36 người thíchthích danh ngôn Thích

Bất cứ khi nào chúng ta cảm thấy mình chắc chắn đúng, đúng đến mức ta không chịu cởi mở với bất cứ thứ gì khác hay ai khác, ta sai ngay ở đó. Nó trở thành góc nhìn sai. Khi khổ đau xuất hiện, nó đến từ đâu? Nguyên nhân là góc nhìn sai, kết trái thành khổ đau. Nếu là góc nhìn đúng, nó sẽ không dẫn đến khổ đau.

Whenever we feel that we are definitely right, so much so that we refuse to open up to anything or anybody else, right there we are wrong. It becomes wrong view. When suffering arises, where does it arise from? The cause is wrong view, the fruit of that being suffering. If it was right view it wouldn't cause suffering.

Ajahn Chah34 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống thực sự không thể so sánh, bạn tưởng rằng bạn rất đau khổ, nhưng có những lúc, trong mắt người khác, nỗi đau khổ của bạn lại là một niềm hạnh phúc.

Sorry sorry - Kim Quốc Đống29 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thành công trong cách ứng xử với người khác phụ thuộc vào việc nắm được góc nhìn của người khác với thái độ cảm thông.

Success in dealing with people depends on a sympathetic grasp of the other person’s viewpoint.

Dale Carnegie25 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự bi quan thái quá đã khiến quá nhiều người phạm sai lầm nghiêm trọng. Và có lẽ một phần của sự bi quan xuất hiện vì chúng ta quá gần với bản thân để nhìn từ góc nhìn đúng đắn.

Too much pessimism has led too many men into making serious mistakes. And perhaps part of our pessimism comes because we are too close to ourselves to see in proper perspective.

Richard L Evans25 người thíchthích danh ngôn Thích

Một số người thích điều bạn làm, một số người ghét điều bạn làm, nhưng hầu hết mọi người đơn giản là chẳng quan tâm.

Some people like what you do, some people hate what you do, but most people simply don’t give a damn.

Charles Bukowski22 người thíchthích danh ngôn Thích

Để giao tiếp hiệu quả, ta phải nhận ra tất cả chúng ta đều có cách nhìn thế giới khác biệt, và sử dụng sự hiểu biết này như kim chỉ nam trong giao tiếp với người khác.

To effectively communicate, we must realize that we are all different in the way we perceive the world and use this understanding as a guide to our communication with others.

Tony Robbins19 người thíchthích danh ngôn Thích

Danh ngôn về thái độ, danh ngôn về hoa hồng, lời hay ý đẹp, những câu nói về hoa hồng

Bạn có thể phàn nàn vì hoa hồng có gai, hoặc bạn cũng có thể vui mừng vì gai có hoa hồng.

You can complain because roses have thorns, or you can rejoice because thorns have roses.

Tom Wilson16 người thíchthích danh ngôn Thích

Mọi thứ ta thấy phụ thuộc vào cách ta nhìn chúng.

Everything we see depends on how we look at it.

Katrina Mayer15 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có gì tầm thường trên thế giới. Tất cả đều tùy thuộc vào góc nhìn.

There is nothing insignificant in the world. It all depends on the point of view.

Johann Wolfgang von Goethe15 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn có thể hạnh phúc, hoặc bạn có thể bất hạnh. Điều đó chỉ phụ thuộc vào cách bạn nhìn mọi chuyện.

You can be happy or you can be unhappy. It's just according to the way you look at things.

Walt Disney11 người thíchthích danh ngôn Thích

Không phải các sự kiện khiến ta phiền não, mà là cách ta nhìn nhận chúng.

It is not events that disturb people, it is their judgements concerning them.

Marcus Aurelius10 người thíchthích danh ngôn Thích

Đích đến của tôi không còn là một địa điểm, mà đúng hơn là một cách nhìn mới.

My destination is no longer a place, rather a new way of seeing.

Marcel Proust10 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi bạn bỏ ra vài phút mỗi ngày để làm tâm trí mình tĩnh lặng, bạn sẽ phát hiện ra một lợi ích tốt đẹp: mỗi ngày của bạn, cuộc đời "bình thường" sẽ bắt đầu có vẻ phi thường hơn nhiều. Những điều nhỏ nhặt mà trước đó bạn không chú ý đến sẽ bắt đầu làm bạn hài lòng. Bạn sẽ dễ thỏa mãn hơn, và hạnh phúc hơn. Thay vì tập trung vào điều không tốt trong đời bạn, bạn sẽ thấy mình nghĩ và tận hưởng hơn những điều tốt đẹp trong đời. Thế giới không thay đổi, nhưng cách nhìn của bạn về thế giới sẽ thay đổi. Bạn sẽ bắt đầu chú ý đến những hành động tử tế và quan tâm nhỏ bé từ người khác thay vì chú ý đến sự tiêu cực và nỗi giận dữ.

As you take a few minutes each day to quiet your mind, you will discover a nice benefit: your everyday, "ordinary" life will begin to seem far more extraordinary. Little things that previously went unnoticed will begin to please you. You'll be more easily satisfied, and happier all around. Rather than focusing on what's wrong with your life, you'll find yourself thinking about and more fully enjoying what's right with your life. The world won't change, but your perception of it will. You'll start to notice the little acts of kindness and caring from other people rather than the negativity and anger.

Jack Canfield10 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu cuộc sống qua khắc nghiệt với bạn, tại sao bạn không thử nhìn nhận nó dưới những góc nhìn khác nhau?

Khuyết danh10 người thíchthích danh ngôn Thích

Giả dụ như tất cả mọi người đều ốm bệnh và loạn trí, trừ một hoặc hai người khỏe mạnh và minh mẫn. Lúc đó, chính hai người này sẽ bị nghĩ là ốm bệnh và loạn trí chứ không phải những người còn lại!

Suppose, then, that all men were sick or deranged, save one or two of them who were healthy and of right mind. It would then be the latter two who would be thought to be sick and deranged and the former not!

Aristotle10 người thíchthích danh ngôn Thích

Hai người nhìn ra ngoài những chấn song tù,
Một người thấy bùn lầy, một người thấy trời sao.

Two men looked out from prison bars,
One saw the mud, the other saw stars.

Dale Carnegie9 người thíchthích danh ngôn Thích

Trắng đen khác một cái nhìn
Đời hư hay thực tâm mình sáng soi.

Đăng Học8 người thíchthích danh ngôn Thích

'Bóng tối' là một từ chủ quan; nó phụ thuộc vào góc nhìn và cách bạn sống.

'Darkness' is a subjective word; it depends what your viewpoint is and how you live life.

Taylor Momsen7 người thíchthích danh ngôn Thích

Con kỳ lân, bởi vì sự lạ thường của nó, sẽ đi qua mà không bị chú ý. Đôi mắt của chúng ta chỉ thấy điều chúng quen nhìn thấy.

The unicorn, because of its own anomaly, will pass unnoticed. Our eyes see what they are accustomed to seeing.

Jorge Luis Borges7 người thíchthích danh ngôn Thích

Luôn luôn có điều gì đó tuyệt diệu đang diễn ra. Chúng ta chỉ phải chọn nhìn thấy nó mà thôi.

Something marvelous is always happening. We just have to choose to see it.

Katrina Mayer7 người thíchthích danh ngôn Thích

Mọi điều ta nghe thấy đều chỉ là một quan điểm, không phải là sự thật. Mọi thứ ta nhìn thấy đều chỉ là một góc nhìn, không phải là sự thật.

Everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth.

Marcus Aurelius7 người thíchthích danh ngôn Thích

Ai cũng tin vào sự tàn bạo của kẻ thù và không tin vào sự tàn bạo của phía bên mình, chẳng thèm bao giờ xem xét bằng chứng.

Everyone believes in the atrocities of the enemy and disbelieves in those of his own side, without ever bothering to examine the evidence.

George Orwell6 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu có bí mật của thành công, thì nó nằm trong khả năng đón nhận góc nhìn của người khác và nhìn sự việc từ cả góc nhìn của người đó lẫn góc nhìn của bản thân.

If there is any one secret of success, it lies in the ability to get the other person's point of view and see things from that person's angle as well as from your own.

Henry Ford6 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta sẽ hành động nhất quán với cách ta nhìn con người thực của mình, dù cách nhìn đó đúng hay sai.

We will act consistently with our view of who we truly are, whether that view is accurate or not.

Tony Robbins6 người thíchthích danh ngôn Thích

Đúng như vậy, không ai có thể thấy chính mình như người khác nhìn mình. Không bức ảnh hay hình ảnh phản chiếu nào cho ta góc nhìn về bản thân như người khác nhìn ta. Người ta đã nghiệm được rằng trên bục nhân chứng, không bao giờ có hai người nhìn một vụ tai nạn giống hệt như nhau. Chúng ta nhìn qua những đôi mắt khác nhau và từ những góc khác nhau. Nhưng nếu chúng ta có thể thấy thế giới như cách những người khác thấy, ta có thể tiến tới gần sự thấu hiểu tại sao họ lại làm điều họ làm và tại sao họ lại nói điều họ nói.

Literally, no man ever sees himself as others see him. No photograph or reflection ever gives us the same slant on ourselves that others see. It has often been proved on the witness stand that no two people ever see the same accident precisely the same way. We see through different eyes and from different angles. But if we could see things as other people see them, we could come closer to knowing why they do what they do and why they say what they say.

Richard L Evans6 người thíchthích danh ngôn Thích

Một trong những bài học khó nhất để học là con đường sai lầm đối với chúng ta có thể là con đường đúng đối với ai đó khác. Có thể đó là điều họ phải trải nghiệm trong đời. Và, dù quan sát khiến ta thấy khó khăn như thế nào, ta phải học cách để họ đi theo đường của họ.

One of the hardest lessons to learn is that the wrong path for us may be the right path for someone else. It may be what they have to experience in their life. And, no matter how hard it is to watch, we have to learn to let them go their way.

Katrina Mayer5 người thíchthích danh ngôn Thích

Thiên đàng ở trong ngực, địa ngục ở trong tâm.

Tục ngữ Lào4 người thíchthích danh ngôn Thích

Người mà trong tâm chứa đầy cách nghĩ và cách nhìn của mình thì sẽ không bao giờ nghe được tiếng lòng người khác.

Khuyết danh3 người thíchthích danh ngôn Thích

Mỗi người đều có góc nhìn nhận sự việc khác nhau, có người thì cho rằng đó là chuyện tốt, nhưng cũng có người coi đó là xấu, tôi không thể thay đổi cách nhìn của họ đối với tôi, tôi chỉ làm điều mà bản thân mình cho là đúng, cuộc sống này sẽ đơn giản hơn, không phải sao?

Lão công bất chính - Minh Tinh3 người thíchthích danh ngôn Thích

Thay đổi nhỏ nhất về cách nhìn có thể biến đổi cả một cuộc đời. Điều chỉnh thái độ dù chỉ một chút thôi cũng có thể thay đổi cả thế giới của bạn.

The smallest change in perspective can transform a life. What tiny attitude adjustment might turn your world around.

Oprah Winfrey3 người thíchthích danh ngôn Thích

Con sẽ không bao giờ thực sự hiểu được một người cho đến khi nào con nhìn mọi việc từ góc nhìn của người đó.

You never really understand a person until you consider things from his point of view.

Harper Lee3 người thíchthích danh ngôn Thích

Người làm sai bằng một hành động mà anh ta thực sự tin là đúng đắn có thể là kẻ địch của ta, nhưng đáng để ta kính trọng.

He who is mistaken in an action which he sincerely believes to be right may be an enemy, but retains our esteem.

Jules Verne3 người thíchthích danh ngôn Thích

Người thầy tốt nhất là trải nghiệm, chứ không phải góc nhìn méo mó của ai đó.

The best teacher is experience and not through someone's distorted point of view.

Jack Kerouac3 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều mỗi người quyết định làm trong khủng hoảng phụ thuộc vào triết lý của người đó về cuộc sống, và triết lý ấy không thể thay đổi chỉ vì một sự việc. Nếu người ta không có triết lý nào trong khủng hoảng, người khác sẽ lập quyết định.

What one decides to do in crisis depends on one's philosophy of life, and that philosophy cannot be changed by an incident. If one hasn't any philosophy in crises, others make the decision.

Jeannette Rankin3 người thíchthích danh ngôn Thích

Đôi khi buông bỏ chỉ đơn giản là thay tiêu đề bạn dán lên một sự kiện. Nhìn vào cùng sự kiện ấy bằng con mắt khác.

Sometimes letting go is simply changing the labels you place on an event. Looking at the same event with fresh eyes.

Steve Maraboli2 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có sự thật. Chỉ có cách nhìn.

There is no truth. There is only perception.

Gustave Flaubert2 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi là bản thân tôi; xấu xí hay đẹp đẽ là tùy vào ai là người nhận định.

I am, as I am; whether hideous, or handsome, depends upon who is made judge.

Herman Melville2 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta luôn hy vọng người khác thay đổi theo mình, nhưng lại không muốn thay đổi theo người khác. Có đôi khi không phải không yêu mến mà vì chính chúng ta không dung nhập được góc cạnh của đối phương.

Chuyện tình người qua đường Giáp - Mặc Tâm Phương2 người thíchthích danh ngôn Thích

Người theo chủ nghĩa dân tộc không chỉ không phản đối những sự bạo ngược do bên mình gây ra, mà còn có khả năng đáng kể về chuyện thậm chí không nghe thấy gì về chúng.

The nationalist not only does not disapprove of atrocities committed by his own side, but he has a remarkable capacity for not even hearing about them.

George Orwell0 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.