Blaise Pascal

(19/6/1623 – 19/8/1662)
www.tudiendanhngon.vn - Danh nhân - Blaise Pascal

Blaise Pascal () là nhà toán học, nhà vật lý, nhà phát minh, tác gia, triết gia người Pháp.

Lý thuyết toán xác suất là đóng góp có nhiều ảnh hưởng nhất của Pascal cho toán học, có ảnh hưởng sâu đậm tới sự phát triển của kinh tế học và khoa học xã hội đương đại. Ông cũng có một số nghiên cứu tiên phong về máy tính, phát minh máy tính cơ học (gọi là máy tính Pascal, về sau gọi là Pascaline). Trong văn học, ông là một trong những tác gia quan trọng nhất của thời kỳ cổ điển Pháp. Nhiều cây bút chính luận chịu ảnh hưởng của văn phong trào phúng và dí dỏm mà ông sử dụng.

Năm 1962, nước Pháp làm lễ kỷ niệm 300 năm ngày mất của Blaise Pascal. Nhiều hoạt động đã được tổ chức để tưởng nhớ ông như phát hành tem thư, triển lãm, thuyết trình về triết học, toán học và văn học... Qua các bài diễn văn, các Viện Sĩ Louis de Broglie, Francois Mauriac đã ca ngợi Blaise Pascal là một thiên tài của Nhân Loại đã cống hiến cả cuộc đời cho khoa học và triết học.

Tên của Pascal được dùng đặt cho đơn vị áp suất, một ngôn ngữ lập trình và tên một miệng núi lửa trên Mặt trăng.View: 25398      Nguồn: www.tudiendanhngon.vn    Quay lại


Danh ngôn của Blaise Pascal

Trang 1 trên 212»

Ít người nói về sự khiêm tốn một cách khiêm tốn, về nhân đức một cách đức hạnh, về sự hoài nghi một cách ngờ vực.

Few men speak humbly of humility, chastely of chastity, skeptically of skepticism.

 119 người thích      Thích

~*~

Bạn muốn người ta nghĩ tốt về mình không? Vậy đừng nói tốt về bản thân mình.

Do you wish people to think well of you? Don't speak well of yourself.

 107 người thích      Thích

~*~

Chẳng mấy tình bạn sống sót nổi nếu mỗi người biết người kia nói gì về mình sau lưng mình.

Few friendships would survive if each one knew what his friend says of him behind his back.

 78 người thích      Thích

~*~

Trái tim có lý lẽ mà lý trí không biết đến.

The heart has its reasons which reason knows not.

 68 người thích      Thích

~*~

Tôi càng nhìn nhân loại, tôi càng thích chú chó của mình hơn.

The more I see of Mankind, the more I prefer my dog.

 60 người thích      Thích

~*~

Tính kiêu căng tự đại neo chắc trong trái tim con người đến nỗi một người lính, một thường dân đi theo quân đội, một người đầu bếp hay một người gác cổng cũng sẽ khoe khoang và muốn sự thán phục, và thậm chí ngay cả các triết gia cũng muốn nó; những người viết chống lại nó muốn có được danh vọng vì đã viết hay, những người đọc muốn có được danh vọng vì đã đọc, và có lẽ chính tôi người viết những dòng này cũng muốn điều đó.

Vanity is so firmly anchored in man's heart that a soldier, a camp follower, a cook or a porter will boast and expect admirers, and even philosophers want them; those who write against them want to enjoy the prestige of having written well, those who read them want the prestige of having read them, and perhaps I who write this want the same thing.

 55 người thích      Thích

~*~

Trong thời gian khó khăn, hãy mang theo điều gì đó đẹp đẽ trong tim.

In difficult times carry something beautiful in your heart.

 55 người thích      Thích

~*~

Trí tuệ thông suốt cũng có nghĩa là đam mê thông suốt; đó là vì sao một trí tuệ vĩ đại và thông suốt yêu say đắm và thấy rõ tình yêu là gì.

Clarity of mind means clarity of passion, too; this is why a great and clear mind loves ardently and sees distinctly what it loves.

 46 người thích      Thích

~*~

Những lời tử tế không tốn bao nhiêu. Chúng không bao giờ làm bỏng giộp môi lưỡi. Chúng khiến người khác tốt lành. Chúng cũng tạo nên hình ảnh của chính chúng trong tâm hồn con người, và đó là một hình ảnh tươi đẹp.

Kind words do not cost much. They never blister the tongue or lips. They make other people good-natured. They also produce their own image on men's souls, and a beautiful image it is.

 44 người thích      Thích

~*~

Chúng ta chẳng bao giờ bám chặt lấy hiện tại. Chúng ta gợi lại quá khứ; chúng ta chờ đợi tương lai như thể ta cảm thấy nó đến quá chậm và vì vậy cố gắng thúc giục nó đến nhanh hơn, hoặc chúng ta gợi lại quá khứ như thể muốn làm chậm đà bay vun vút của nó. Chúng ta thiếu sáng suốt đến nỗi lang thang trong những đoạn thời gian không thuộc về mình, và không nghĩ về đoạn thời gian duy nhất thuộc về mình; hão huyền đến nỗi mơ về những đoạn thời gian không tồn tại và mù quáng chạy trốn đoạn thời gian duy nhất tồn tại. Sự thực là hiện tại thường đau đớn.

We never keep to the present. We recall the past; we anticipate the future as if we found it too slow in coming and were trying to hurry it up, or we recall the past as if to stay its too rapid flight. We are so unwise that we wander about in times that do not belong to us, and do not think of the only one that does; so vain that we dream of times that are not and blindly flee the only one that is. The fact is the present usually hurts.

 43 người thích      Thích

~*~

Thấu hiểu chính là tha thứ.

To understand is to forgive.

 39 người thích      Thích

~*~

Họ ưa chiến tranh hơn hòa bình, người khác lại thà chết cũng không muốn chiến tranh.

They prefer death to peace, others prefer death to war.

 35 người thích      Thích

~*~

Bằng không gian, vũ trụ bao quanh và nuốt trọn tôi như một nguyên tử; bằng tư duy, tôi lĩnh hội thế giới.

By space the universe encompasses me and swallows me up like an atom; by thought I comprehend the world.

 34 người thích      Thích

~*~

Nếu chúng ta kiểm tra suy nghĩ của mình, chúng ta sẽ thấy chúng luôn luôn hướng về quá khứ và tương lai.

If we examine our thoughts, we shall find them always occupied with the past and the future.

 32 người thích      Thích

~*~

Chỉ có hai loại người: người có đạo đức nghĩ mình là tội đồ và kẻ tội đồ nghĩ mình có đạo đức.

There are only two kinds of men: the righteous who think they are sinners and the sinners who think they are righteous.

 30 người thích      Thích

~*~

Chúng ta biết sự thật không chỉ qua lý trí, mà còn qua con tim.

We know the truth not only by the reason, but by the heart.

 27 người thích      Thích

~*~

Đúng là thật tồi tệ khi đầy khuyết điểm; nhưng còn tồi tệ hơn khi đầy khuyết điểm mà không sẵn lòng nhận thức chúng.

Truly it is an evil to be full of faults; but it is a still greater evil to be full of them and to be unwilling to recognize them.

 25 người thích      Thích

~*~

…Nhưng bởi những giấc mơ đều khác nhau, và có sự phong phú thậm chí ngay cả trong từng giấc mơ, điều ta thấy ở chúng ảnh hưởng lên ta ít hơn nhiều điều ta thấy khi tỉnh giấc, bởi vì sự tiếp nối. Tuy nhiên sự tiếp nối cũng không đến mức nó không thay đổi, dù ít đột ngột hơn, trừ trong những dịp hiếm hoi, như vào một chuyến hành trình, khi ta nói: 'Cứ như thể là mơ.' Bởi cuộc đời là một giấc mơ, nhưng ít đổi thay hơn đôi chút.

...But because dreams are all different, and there is a variety even within each one, what we see in them affects us much less than what we see when we are awake, because of the continuity. This, however, is not so continuous and even that it does not change too, though less abruptly, except on rare occasions, as on a journey, when we say: 'It seems like a dream.' For life is a dream, but somewhat less changeable.

 25 người thích      Thích

~*~

Con người chẳng bao giờ gây điều ác hoàn toàn và một cách vui vẻ như khi họ làm điều đó vì niềm tin tôn giáo.

Men never do evil so completely and cheerfully as when they do it from religious conviction.

 24 người thích      Thích

~*~

Tất cả phẩm cách của chúng ta nằm ở trong suy nghĩ. Đây là nền cơ bản mà ta phải dùng đề phát triển bản thân, chứ không phải không thời gian, thứ ta không biết phải làm thế nào để lấp đầy. Vậy nên hãy lấy việc suy nghĩ chính đáng làm nhiệm vụ: đây là nguyên tắc của đạo đức.

All our dignity consists, then, in thought. This is the basis on which we must raise ourselves, and not space and time, which we would not know how to fill. Let us make it our task, then, to think well: here is the principle of morality.

 22 người thích      Thích

~*~

Công lý không có quyền lực là không có sức mạnh; quyền lực mà không có công lý là bạo ngược hung tàn.

Justice without force is powerless; force without justice is tyrannical.

 20 người thích      Thích

~*~

Con người tất yếu điên rồ, đến nỗi không điên rồ sẽ tương đương một hình thái điên rồ khác.

Men are so necessarily mad, that not to be mad would amount to another form of madness.

 20 người thích      Thích

~*~

Con người tìm kiếm sự nghỉ ngơi giữa cuộc đấu tranh chống lại nghịch cảnh; và khi họ chiến thắng nghịch cảnh, nghỉ ngơi trở nên không thể chịu đựng nổi.

Men seek rest in a struggle against difficulties; and when they have conquered these, rest becomes insufferable.

 19 người thích      Thích

~*~

Trí tưởng tượng của chúng ta rất phóng đại hiện thực, bởi ta luôn nghĩ về nó, và vì vậy mà hạ thấp vĩnh hằng, bởi ta không nghĩ về nó, khiến ta biến vĩnh hằng thành hư vô và hư vô thành vĩnh hằng.

Our imagination so magnifies the present, because we are continually thinking about it, and so reduces eternity, because we do not think about it, that we turn eternity into nothing and nothing into eternity, and all this is so strongly rooted within us that all our reason cannot save us from it.

 19 người thích      Thích

~*~

Đức hạnh của con người không nên được đo bằng những nỗ lực đặc biệt, mà bằng hành động thường ngày.

The power of a man's virtue should not be measured by his special efforts, but by his ordinary doing.

 19 người thích      Thích

~*~

Ta thường luôn thán phục những gì ta thực sự không hiểu.

You always admire what you really don't understand.

 18 người thích      Thích

~*~

Lời tử tế không đáng bao nhiêu. Nhưng chúng làm được nhiều.

Kind words don't cost much. Yet they accomplish much.

 18 người thích      Thích

~*~

Sự im lặng vĩnh hằng của những khoảng không vô tận làm tôi kinh sợ.

The eternal silence of these infinite spaces terrifies me

 17 người thích      Thích

~*~

Tất cả rắc rối của nhân loại bắt nguồn từ việc con người không có khả năng ngồi yên tĩnh trọng phòng một mình.

All of humanity's problems stem from man's inability to sit quietly in a room alone.

 17 người thích      Thích

~*~

Khi người ta không yêu nhiều, người ta không yêu đủ.

When one does not love too much, one does not love enough.

 17 người thích      Thích

~*~

Dục vọng là nguồn gốc của tất cả mọi hành động, và nhân loại.

Lust is the source of all our actions, and humanity.

 17 người thích      Thích

~*~

Con người hầu như luôn luôn tìm đến niềm tin của mình không phải trên cơ sở của minh chứng mà trên cơ sở của điều họ cảm thấy thu hút.

People almost invariably arrive at their beliefs not on the basis of proof but on the basis of what they find attractive.

 16 người thích      Thích

~*~

Căn bệnh bẩm sinh của con người là tin rằng mình nắm được sự thật.

It is man's natural sickness to believe that he possesses the truth.

 15 người thích      Thích

~*~

Ngôn từ được sắp đặt khác nhau có những ý nghĩa khác nhau, và những ý nghĩa được sắp đặt khác nhau có những hiệu quả khác nhau.

Words differently arranged have different meanings, and meanings differently arranged have different effects.

 14 người thích      Thích

~*~

Chức năng cuối cùng của lý trí là nhận ra những điều vượt lên nó là vô cùng.

The last function of reason is to recognize that there are an infinity of things which surpass it.

 14 người thích      Thích

~*~

Cái ác chẳng bao giờ được thực hiện một cách hoàn toàn như khi nó được thực hiện với một thiện chí tốt.

Evil is never done so thoroughly or so well as when it is done with a good conscience.

 14 người thích      Thích

~*~

Con người chẳng bao giờ làm điều ác một cách toàn diện và vui vẻ hơn khi họ làm điều ác dưới niềm tin tôn giáo.

Men never commit evil so fully and joyfully as when they do it for religious convictions.

 13 người thích      Thích

~*~

Bước cuối cùng của lý trí là nhận ra có vô hạn những điều vượt ra khỏi nó.

Reason's last step is the recognition that there are an infinite number of things which are beyond it.

 13 người thích      Thích

~*~

Trái tim có trật tự của nó, trí tuệ cũng có trật tự của nó, một trật tự sử dụng nguyên tắc và minh chứng. Trật tự của trái tim thì khác. Chúng ta không chứng minh rằng chúng ta đáng được yêu bằng cách liệt kê các nguyên nhân của tình yêu; như thế chỉ là ngớ ngẩn.

The heart has its order, the mind has its own, which uses principles and demonstrations. The heart has a different one. We do not prove that we ought to be loved by setting out in order the causes of love; that would be absurd.

 12 người thích      Thích

~*~

Thứ không thể hiểu nổi không ngừng tồn tại.

Everything that is incomprehensible does not cease to exist.

 12 người thích      Thích

~*~

Trang 1 trên 212»
Tên:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:


Phản hồi

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.