A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Nỗi sợ hãi


Trang 3 trên 4«1234»

Nỗi sợ hãi làm con người tin vào điều tồi tệ nhất.

Fear makes men believe the worst.
Ad deteriora credenda proni metu.

Quintus Curtius Rufus4 người thíchthích danh ngôn Thích

Lòng can đảm là một loại cứu rỗi. Can đảm là biết không cần sợ cái gì.

Courage is a kind of salvation. Courage is knowing what not to fear.

Plato4 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta có thể dễ dàng tha thứ cho đúa trẻ sợ hãi bóng tối; bi kịch thật sự của cuộc đời là khi người đã trưởng thành sợ hãi ánh sáng.

We can easily forgive a child who is afraid of the dark; the real tragedy of life is when men are afraid of the light.

Socrates4 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy đấu tranh với kẻ địch. Hãy đấu tranh với nỗi sợ của mình. Hãy củng cố lòng can đảm để chống lại thứ đang níu bạn lại, thứ ngăn bạn đạt được mục tiêu và giấc mơ. Hãy can đảm trong cuộc đời, trong theo đuổi những gì bạn muốn và con người bạn muốn trở thành.

Do battle with the enemy. Do battle with your fears. Build your courage to fight what's holding you back, what's keeping you from your goals and dreams. Be courageous in your life and in your pursuit of the things you want and the person you want to become.

Jim Rohn4 người thíchthích danh ngôn Thích

Theo tôi, yêu thương và sợ hãi là hai đầu đối lập. Khi ta không yêu thương, ta sợ hãi.

Love and fear are the two opposite ends of the continuum, as far as I'm concerned. When we are not in love, we are in fear.

Jack Canfield4 người thíchthích danh ngôn Thích

Người có càng nhiều càng sợ hãi nhiều.

Those who own much have much to fear.

Rabindranath Tagore4 người thíchthích danh ngôn Thích

Sợ hãi cái chết chỉ là một kiểu nghĩ người này sáng suốt còn người kia không; giống như nghĩ người này biết điều mà người kia không biết. Không ai biết liệu cái chết có thực sự không phải là phúc lành lớn lao nhất được ban cho người không; nhưng người ta sợ nó như thể người ta chắc chắn rằng nó là ác quỷ kinh khủng nhất.

To be afraid of death is only another form of thinking that one is wise when one is not; it is to think that one knows what one does not know. No one knows with regard to death wheather it is not really the greatest blessing that can happen to man; but people dread it as though they were certain it is the greatest evil.

Plato4 người thíchthích danh ngôn Thích

Nỗi sợ là sự thiếu tin tưởng vào khả năng bản thân có thể tìm ra các giải pháp hữu hiệu.

Fear is the lack of faith in one's ability to create powerful solutions.

T. F. Hodge4 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi chúng ta giải phóng bản thân khỏi nỗi sợ hãi của chính mình, sự hiện diện của ta sẽ tự động giải phóng người khác.

As we are liberated from our own fear, our presence automatically liberates others.

Nelson Mandela4 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều mà ta sợ làm nhất thường là điều ta cần làm nhất.

What we fear doing most is usually what we most need to do.

Tim Ferriss4 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng đi đến cuối cuộc đời mới phát hiện ra mình chưa từng sống. Bởi có nhiều người đi tới điểm rời đi thế gian và khi quay lại, họ thấy niềm vui và cái đẹp đã không thể thuộc về mình bởi những nỗi sợ hãi từng định hình cuộc sống của họ.

Do not come to the end of your life only to find you have not lived. For many come to the point of leaving the space of the earth and when they gaze back, they see the joy and the beauty that could not be theirs because of the fears they lived.

Clearwater4 người thíchthích danh ngôn Thích

Thỉnh thoảng sợ hãi cũng tốt. Nỗi sợ là người thầy giỏi.

It's good to be afraid occasionally. Fear is a great teacher.

Michael Ignatieff3 người thíchthích danh ngôn Thích

Chỉ có hai lực lượng nối kết con người - sợ hãi và lợi ích.

There are only two forces that unite men - fear and interest.

Napoleon Bonaparte3 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn ngăn trở giấc mơ khi bạn cho phép nỗi sợ hãi bành trướng hơn niềm tin.

You block your dream when you allow your fear to grow bigger than your faith.

Mary Manin Morrissey3 người thíchthích danh ngôn Thích

7 Chướng ngại vật để vượt qua:
1 - Sự dốt nát.
2 - Sự thiếu kiên nhẫn.
3 - Sự lẫn lộn.
4 - Sự trì hoãn.
5 - Cơn giận dữ.
6 - Nỗi sợ hãi.
7 - Sự nghi ngờ.

The 7 Obstacles to overcome:
1 - Ignorance.
2 - Impatience.
3 - Confusion.
4 - Procrastination.
5 - Anger.
6 - Fear.
7 - Doubt.

Khuyết danh3 người thíchthích danh ngôn Thích

Bằng việc phản ứng lại nỗi sợ hãi thay vì đáp ứng lại tình yêu thương, bạn bơm thuốc độc trực tiếp vào mạch máu của mối quan hệ.

‎By reacting from fear instead of responding from love, you inject poison directly into the veins of your relationship.

Steve Maraboli3 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy bảo vệ lòng nhiệt huyết của mình khỏi sự tiêu cực và nỗi sợ hãi của người khác. Đừng quyết định không làm gì cả chỉ bởi vì bạn làm được rất ít. Hãy làm điều mình có khả năng làm. Bạn sẽ thấy ngạc nhiên những điều "nhỏ nhặt" có thể làm được gì cho thế giới.

Protect your enthusiasm from the negativity and fear of others. Never decide to do nothing just because you can only do little. Do what you can. You would be surprised at what "little" acts have done for our world.

Steve Maraboli3 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự dốt nát là cha đẻ của nỗi sợ.

Ignorance is the parent of fear.

Herman Melville3 người thíchthích danh ngôn Thích

Có lẽ cuộc đời chỉ là như vậy... một giấc mơ và một nỗi sợ hãi.

Perhaps life is just that... a dream and a fear.

Joseph Conrad3 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta không bao giờ được sợ hãi đi quá xa, bởi sự thật nằm ở xa xôi.

We must never be afraid to go too far, for truth lies beyond.

Marcel Proust3 người thíchthích danh ngôn Thích

Nỗi sợ hãi có hai ý nghĩa; "Quên lãng hết và Bỏ chạy" hoặc "Đối mặt hết và Vươn lên". Lựa chọn là của bạn.

Fear has two meaning; ‘Forget Everything And Run’ or ‘Face Everything And Rise.’ The choice is yours.

Zig Ziglar3 người thíchthích danh ngôn Thích

Mọi thứ bạn ước ao đều nằm ở bên kia nỗi sợ.

Everything you've ever wanted is on the other side of fear.

George Addair3 người thíchthích danh ngôn Thích

Nghi ngờ và sợ hãi là kẻ thù số một của tri thức, và người khuyến khích chúng, không tiêu trừ chúng sẽ tự cản trở mình trong mỗi bước đi.

Doubt and fear are the great enemies of knowledge, and he who encourages them, who does not slay them, thwarts himself at every step.

James Allen3 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người một khi đã có điểm yếu, dù làm gì cũng sẽ sợ hãi.

Hoa Thiên Cốt - Fresh Quả Quả3 người thíchthích danh ngôn Thích

Mỗi khi bạn chiến thắng, điều đó làm nỗi sợ hãi giảm đi đôi chút. Bạn không bao giờ có thể thực sự xóa sạch nỗi sợ hãi thua cuộc; bạn chỉ tiếp tục thách thức nó.

Every time you win, it diminishes the fear a little bit. You never really cancel the fear of losing; you keep challenging it.

Arthur Ashe3 người thíchthích danh ngôn Thích

Với người đang sợ hãi, mọi thứ đều sột soạt.

To him who is in fear everything rustles.

Sophocles2 người thíchthích danh ngôn Thích

Lòng can đảm là làm điều bạn sợ phải làm. Không thể có lòng can đảm trừ phi bạn có sợ hãi.

Courage is doing what you are afraid to do. There can be no courage unless you are scared.

Eddie Rickenbacker2 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi sự thật không thể được làm rõ, điều không đúng trở nên mạnh hơn qua nỗi sợ hãi.

When the truth cannot be clearly made out, what is false is increased through fear.
Ubi explorari vera non possunt, falsa per metum augentur.

Quintus Curtius Rufus2 người thíchthích danh ngôn Thích

Mọi vấn đề đều có hai tay nắm. Bạn có thể nắm lấy nó bằng tay nắm sợ hãi, hoặc bằng tay nắm hy vọng.

Every problem has two handles. You can grab it by the handle of fear or the handle of hope.

Margaret Mitchell2 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có gì đáng hổ thẹn trong thất bại trung thực; nhưng sợ hãi thất bị thì đáng hổ thẹn.

There is no disgrace in honest failure; there is disgrace in fearing to fail.

Henry Ford2 người thíchthích danh ngôn Thích

Đau đớn khiến bạn mạnh mẽ hơn. Sợ hãi khiến bạn can đảm hơn. Trái tim tan vỡ khiến bạn sáng suốt hơn.

Pain makes you stronger. Fear makes you braver. Heartbreak makes you wiser.

Drake2 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng nổi giận sau khi bạn đã sợ hãi. Đó là kiểu hèn nhát tồi tệ nhất.

Now, don't be angry after you've been afraid. That's the worst kind of cowardice.

Rudyard Kipling2 người thíchthích danh ngôn Thích

Nỗi sợ hãi là cái bóng hắt dài của sự dốt nát.

Fear is the lengthened shadow of ignorance.

Arnold H. Glasow2 người thíchthích danh ngôn Thích

Tình yêu là chiếc chìa khóa chính mở ra cánh cổng của hạnh phúc, của hận thù, của ghen tuông, và dễ dàng nhất, cánh cổng của nỗi sợ hãi.

Love is the master key that opens the gates of happiness, of hatred, of jealousy, and, most easily of all, the gate of fear.

Oliver Wendell Holmes, Sr.2 người thíchthích danh ngôn Thích

Có lòng can đảm không có nghĩa là ta không sợ hãi.

Having courage does not mean we are unafraid.

Maya Angelou2 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy dẫm lên cổ nỗi sợ hãi sợ bị phê bình bằng cách đi tới quyết định sẽ không lo lắng về điều người khác nghĩ, làm hay nói.

Put your foot upon the neck of the fear of criticism by reaching a decision not to worry about what other people think, do, or say.

Napoleon Hill2 người thíchthích danh ngôn Thích

Nỗi sợ chẳng qua chỉ là một trạng thái tâm tình.

Fears are nothing more than states of mind.

Napoleon Hill2 người thíchthích danh ngôn Thích

Nỗi sợ hãi sự thật không llàm nó bị giấu đi hay trở nên mờ nhạt.

Your fear of the truth does not hide or dilute it.

Steve Maraboli2 người thíchthích danh ngôn Thích

Nỗi sợ hãi có thể hùng mạnh và có người để chúng chi phối cuộc đời mình. Ngày hôm nay hãy hứa với bản thân rằng bạn sẽ không bao giờ là người đó.

Fears can be powerful and some people allow them to rule their life. Promise yourself today that you will never be one of those people.

Mark Black2 người thíchthích danh ngôn Thích

Thấy sợ hãi là một chuyện. Để nỗi sợ nắm lấy đuôi và quăng quật bạn lại là một chuyện khác.

To fear is one thing. To let fear grab you by the tail and swing you around is another.

Katherine Paterson2 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn sợ hãi thất bại, bạn sẽ không bao giờ thực hiện được những điều mình có khả năng làm.

If you are afraid to fail, you will never do the things you are capable of doing.

John Wooden1 người thíchthích danh ngôn Thích

Nỗi sợ hãi là hàng rào cao nhất.

Fear is the highest fence.

Dudley Nichols1 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi đảm bảo với bạn rằng không gì thật sự hỗn loạn như vẻ bề ngoài. Không gì đáng để bạn làm suy yếu sức khỏe của mình. Không gì đáng để bạn tự đầu độc mình với căng thẳng, lo âu và sợ hãi.

I promise you nothing is as chaotic as it seems. Nothing is worth diminishing your health. Nothing is worth poisoning yourself into stress, anxiety, and fear.

Steve Maraboli1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy dành thời gian cho việc phát triển bản thân
Nhiều đến mức bạn không còn thời gian để phê phán người khác,
Hãy rộng mở đến mức không cần lo âu, cao thượng đến mức không cần giận dữ, mạnh mẽ đến mức không cần sợ hãi,
Và hạnh phúc đến mức chấp nhận sự hiện diện của khó khăn.

To give so much time to the improvement of yourself
That you have no time to criticise others,
To be too large for worry, too noble for anger, too strong for fear,
And too happy to permit the presence of trouble.

Christian D. Larson1 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn cần phải biết rằng có hai thực thể bên trong cơ thể bạn. Một thực thể được truyền động lực và phản ứng lại trước xung lực của nỗi sợ hãi. Thực thể còn lại được truyền động lực và phản ứng lại trước xung lực của niềm tin. Bạn sẽ được niềm tin dẫn đường, hay bạn sẽ để cho nỗi sợ hãi chiếm hữu bạn?

You are entitled to know that two entities occupy your body. One of these entities is motivated by and responds to the impulse of fear. The other is motivated by and responds to the impulse of faith. Will you be guided by faith or will you allow fear to overtake you?

Napoleon Hill1 người thíchthích danh ngôn Thích

Linh hồn thu hút thứ mà nó bí mật nuôi dưỡng; thứ mà nó yêu thích, và cả thứ mà nó sợ hãi.

The soul attracts that which it secretly harbors; that which it loves, and also that which it fears.

James Allen1 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thiếu quả quyết là hạt giống của nỗi sợ.

Indecision is the seedling of fear.

Napoleon Hill1 người thíchthích danh ngôn Thích

Người chinh phục được nỗi nghi ngờ và sợ hãi cũng đã chinh phục được thất bại.

They who have conquered doubt and fear have conquered failure.

James Allen1 người thíchthích danh ngôn Thích

Một trong những lý do chính khiến chúng ta thất bại trong việc đạt đến mục tiêu và tìm được hạnh phúc đích thực là bởi ta có phán đoán không đúng về điều cần thiết để thành công, và rồi ta thực sự tin vào những phán đoán đó. Quan trọng là phải nhớ rằng hầu hết tất cả nỗi sợ hãi của bạn đều do chính bạn tạo ra, nhưng một khi bạn quyết định một ý nghĩ là đúng, bạn kết nối bản thân với nó thậm chí dù nó không có hoặc có ít giá trị. Việc giải phóng bản thân khỏi những niềm tin sai lệch có thể khó khăn, nhưng một khi bạn vượt qua nỗi sợ, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy được tự do nhờ làm chính những điều mà ban đầu bạn sợ phải làm.

One of the main reasons we fail to achieve our goals and find true happiness is because we make incorrect assumptions about what's required to be successful and then we actually believe those assumptions. It's important to remember that almost all of your fears are self-created, but once you decide that an idea is true, you attach yourself to it even though it has little or no merit at all. Freeing yourself from your erroneous beliefs can be difficult, but once you overcome your fear, you will begin to feel liberated by doing the very things you were afraid to do in the first place.

Jack Canfield1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hầu hết các nỗi sợ hãi không thể chịu được thử thách của sự xem xét và phân tích. Khi chúng ta bộc lộ nỗi sợ của mình trước ánh sáng của sự xem xét kỹ lưỡng, chúng thường biến mất.

Most fears cannot withstand the test of careful scrutiny and analysis. When we expose our fears to the light of thoughtful examination they usually just evaporate.

Jack Canfield1 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 3 trên 4«1234»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.