A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Nỗi sợ hãi


Trang 4 trên 4«1234

Một trong những lý do chính khiến chúng ta thất bại trong việc đạt đến mục tiêu và tìm được hạnh phúc đích thực là bởi ta có phán đoán không đúng về điều cần thiết để thành công, và rồi ta thực sự tin vào những phán đoán đó. Quan trọng là phải nhớ rằng hầu hết tất cả nỗi sợ hãi của bạn đều do chính bạn tạo ra, nhưng một khi bạn quyết định một ý nghĩ là đúng, bạn kết nối bản thân với nó thậm chí dù nó không có hoặc có ít giá trị. Việc giải phóng bản thân khỏi những niềm tin sai lệch có thể khó khăn, nhưng một khi bạn vượt qua nỗi sợ, bạn sẽ bắt đầu cảm thấy được tự do nhờ làm chính những điều mà ban đầu bạn sợ phải làm.

One of the main reasons we fail to achieve our goals and find true happiness is because we make incorrect assumptions about what's required to be successful and then we actually believe those assumptions. It's important to remember that almost all of your fears are self-created, but once you decide that an idea is true, you attach yourself to it even though it has little or no merit at all. Freeing yourself from your erroneous beliefs can be difficult, but once you overcome your fear, you will begin to feel liberated by doing the very things you were afraid to do in the first place.

Jack Canfield1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hầu hết các nỗi sợ hãi không thể chịu được thử thách của sự xem xét và phân tích. Khi chúng ta bộc lộ nỗi sợ của mình trước ánh sáng của sự xem xét kỹ lưỡng, chúng thường biến mất.

Most fears cannot withstand the test of careful scrutiny and analysis. When we expose our fears to the light of thoughtful examination they usually just evaporate.

Jack Canfield1 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn sợ hãi thất bại, bạn sẽ không bao giờ thực hiện được những điều mình có khả năng làm.

If you are afraid to fail, you will never do the things you are capable of doing.

John Wooden1 người thíchthích danh ngôn Thích

Nỗi sợ hãi là hàng rào cao nhất.

Fear is the highest fence.

Dudley Nichols1 người thíchthích danh ngôn Thích

Luôn luôn có số ít sợ hãi gì đó, và số đông sợ bóng tối, sợ tương lai, sợ quá khứ, sợ hiện tại, sợ chính bản thân mình, và sợ cái bóng của mình.

There was always a minority afraid of something, and a great majority afraid of the dark, afraid of the future, afraid of the past, afraid of the present, afraid of themselves and shadows of themselves.

Ray Bradbury1 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi đảm bảo với bạn rằng không gì thật sự hỗn loạn như vẻ bề ngoài. Không gì đáng để bạn làm suy yếu sức khỏe của mình. Không gì đáng để bạn tự đầu độc mình với căng thẳng, lo âu và sợ hãi.

I promise you nothing is as chaotic as it seems. Nothing is worth diminishing your health. Nothing is worth poisoning yourself into stress, anxiety, and fear.

Steve Maraboli1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy dành thời gian cho việc phát triển bản thân
Nhiều đến mức bạn không còn thời gian để phê phán người khác,
Hãy rộng mở đến mức không cần lo âu, cao thượng đến mức không cần giận dữ, mạnh mẽ đến mức không cần sợ hãi,
Và hạnh phúc đến mức chấp nhận sự hiện diện của khó khăn.

To give so much time to the improvement of yourself
That you have no time to criticise others,
To be too large for worry, too noble for anger, too strong for fear,
And too happy to permit the presence of trouble.

Christian D. Larson1 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn có thể nghĩ là mình khỏe mạnh, nhưng bạn sẽ không bảo vệ được sức khỏe chừng nào bạn chưa nghĩ những ý nghĩ tạo ra sức khỏe. Bạn có thể kiên trì tự nhủ rằng mình khỏe mạnh, nhưng chừng nào bạn còn sống trong sự bất hòa, lộn xộn, lo âu, sợ hãi và những trạng thái tâm hồn sai lệch khác, bạn sẽ đau ốm; hay nói cách khác, bạn sẽ trở thành như cách mình nghĩ mà không phải là điều mà bạn nghĩ về bản thân. Bạn có thể khẳng định sức khỏe trong suy nghĩ, nhưng nếu bạn trao cho suy nghĩ ấy sự lo âu, nỗi sợ hãi và bất hòa, suy nghĩ của bạn sẽ tạo ra sự bất hòa. Thứ quyết định kết quả là điều mà ta trao cho suy nghĩ của mình chứ không phải là điều mà ta khẳng định trong suy nghĩ.

You may think that you are well, but you will not secure health until you think thoughts that produce health. You may persistently affirm that you are well, but so long as you live in discord, confusion, worry, fear and other wrong states of mind, you will be sick; that is, you will be as you think and not what you think you are. You may state health in your thought, but if you give worry, fear and discord to that thought, your thinking will produce discord. It is not what we state in our thoughts, but what we give to our thoughts that determine results.

Christian D. Larson0 người thíchthích danh ngôn Thích

Một cuộc đời sống trong sợ hãi là cuộc đời chỉ được sống một nửa.

A life lived in fear is a life half lived.

Baz Luhrmann0 người thíchthích danh ngôn Thích

Chỉ có hai lực lượng nối kết con người - sợ hãi và lợi ích.

There are only two forces that unite men - fear and interest.

Napoleon Bonaparte0 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi nỗi sợ siết chặt lấy tâm trí, con người sợ hãi chỉ riêng thứ mà anh ta sợ đầu tiên.

When fear has seized upon the mind, man fears that only which he first began to fear.
Ubi intravit animos pavor, id solum metuunt, quod primum formidate coeperunt.

Quintus Curtius Rufus0 người thíchthích danh ngôn Thích

Nỗi sợ hãi không phải là cái cớ để đứng yên. Nó là sự thúc đẩy để bước lên và chiến đấu.

Fear isn't an excuse to come to a standstill. It's the impetus to step up and strike.

Arthur Ashe0 người thíchthích danh ngôn Thích

Nỗi sợ hãi là căn bệnh khó thấy và có tính hủy diệt nhất của nhân loại.

Fear is the most subtle and destructive of all human diseases.

Smiley Blanton0 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu! Nếu! Nếu! Có quá nhiều chữ nếu trong đời, chẳng bao giờ có cảm giác an toàn, luôn luôn có nỗi sợ đánh mất mọi thứ.

If! If! If! There were so many ifs in life, never any sense of security, always the dread of losing everything.

Margaret Mitchell0 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi bạn sợ hãi, hãy làm điều mà mình sợ, và rồi chẳng bao lâu, bạn sẽ đánh mất nỗi sợ hãi ấy.

When you are afraid, do the thing you are afraid of and soon you will lose your fear of it.

Norman Vincent Peale0 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 4 trên 4«1234

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.