A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Chiến tranh


Trang 1 trên 212»

Danh ngôn mới

Những cuộc chiến của tương lai sẽ được chiến đấu bởi những kỹ sư máy tính, các luật sư và chuyên gia cấp cao, và điều đó có thể có nghĩa là chiến tranh sẽ trở nên ngày càng trừu tượng, khó suy nghĩ, và khó kiểm soát.

Michael Ignatieff

 4 người thích      Thích

Chiến tranh chín mươi phần trăm là thông tin.

Napoleon Bonaparte

 4 người thích      Thích

Nghệ thuật của chiến tranh là tranh thủ thời gian khi mình còn ở thế yếu.

Napoleon Bonaparte

 7 người thích      Thích

Hòa bình là đức hạnh của nhân loại. Chiến tranh là tội ác.

Peace is the virtue of civilization. War is its crime.

Victor Hugo539 người thíchthích danh ngôn Thích

Người lính là người cầu nguyện cho hòa bình nhiều hơn bất cứ ai, bởi chính người lính là người phải chịu đựng và mang những vết thương và sẹo chiến tranh nặng nề nhất.

The soldier above all others prays for peace, for it is the soldier who must suffer and bear the deepest wounds and scars of war.

Douglas MacArthur438 người thíchthích danh ngôn Thích

Những chiến thắng thật sự và bền lâu là chiến thắng của hòa bình, không phải của chiến tranh.

The real and lasting victories are those of peace, and not of war.

Ralph Waldo Emerson216 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự hối hận sau một cuộc chiến không cần thiết rất lớn.

Great is the guilt of an unnecessary war.

John Adams206 người thíchthích danh ngôn Thích

Không bao giờ có chiến tranh tốt đẹp, cũng như hòa bình xấu xa.

There was never a good war, or a bad peace.

Benjamin Franklin199 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự đảm bảo hòa bình bền vững nhất là chuẩn bị trong thời bình khả năng tự vệ trước chiến tranh.

The firmest security of peace is the preparation during peace of the defenses of war.

John Quincy Adams176 người thíchthích danh ngôn Thích

Chiến tranh không được trả giá trong thời chiến, hóa đơn sẽ đến sau đó.

Wars are not paid for in wartime, the bill comes later.

Benjamin Franklin152 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy để người yêu hòa bình chuẩn bị cho chiến tranh.

Qui desiderat pacem praeparet bellum.

Flavius Vegetius Renatus144 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta thường nghĩ rằng hòa bình là sự vắng mặt của chiến tranh, rằng nếu các quốc gia hùng mạnh sẽ giảm các kho vũ khí vũ khí của họ thì chúng ta có thể có hòa bình. Nhưng nếu chúng ta nhìn sâu vào các loại vũ khí, chúng ta thấy rằng vũ khí nằm trong tâm trí của chúng ta, trong thành kiến ​​riêng, nỗi sợ hãi và sự thiếu hiểu biết. Ngay cả khi chúng ta vận chuyển tất cả các quả bom lên mặt trăng thì gốc rễ của chiến tranh và gốc rễ của những quả bom vẫn còn đó, trong trái tim và khối óc của chúng ta, và sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ tạo những bom mới. Hoạt động cho hòa bình chính là phải nhổ gốc rể của chiến tranh từ chính trong chúng ta và từ trái tim của con người.

Thích Nhất Hạnh143 người thíchthích danh ngôn Thích

Có hai cách để chinh phục và nô dịch hóa một đất nước. Cách thứ nhất là bằng thanh kiếm. Cách thứ hai là bằng nợ nần.

There are two ways to conquer and enslave a country. One is by the sword. The other is by debt.

John Adams126 người thíchthích danh ngôn Thích

Nội chiến ư? Điều đó có nghĩa gì? Liệu có cuộc chiến ngoại bang nào không? Chẳng phải cuộc chiến nào cũng diễn ra giữa người với người, giữa những người anh em hay sao?

Civil war? What does that mean? Is there any foreign war? Isn't every war fought between men, between brothers?

Victor Hugo120 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi không tin rằng nhân loại sẽ bị quét sạch trong chiến tranh với bom nguyên tử. Có lẽ chỉ hai phần ba người trên trái đất sẽ bị tiêu diệt.

I do not believe that civilization will be wiped out in a war fought with the atomic bomb. Perhaps two-thirds of the people of the earth will be killed.

Albert Einstein113 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi tin chắc rằng làm đổ máu dưới màu áo chiến tranh không gì khác là hành động sát nhân.

It is my conviction that killing under the cloak of war is nothing but an act of murder.

Albert Einstein103 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi không thể tin rằng chiến tranh là giải pháp tốt nhất. Không ai thắng trong cuộc chiến vừa qua và không ai sẽ thắng trong cuộc chiến tiếp theo.

I can not believe that war is the best solution. No one won the last war, and no one will win the next war.

Eleanor Roosevelt92 người thíchthích danh ngôn Thích

Tai họa chết người khi bước vào bất cứ cuộc chiến nào mà không có ý định chiến thắng.

It is fatal to enter any war without the will to win it.

Douglas MacArthur89 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta muốn hòa bình, hoàn toàn hòa bình và chẳng gì hơn ngoài hòa bình, và thậm chí nếu chúng ta có phải chiến đấu trận chiến đẫm máu nhất, chúng ta cũng sẽ đạt được nó.

We want peace, total peace and nothing but peace, and even if we have to fight the bloodiest battle, we are going to get it.

Khuyết danh87 người thíchthích danh ngôn Thích

Trong chiến tranh, không có gì thay thế được chiến thắng.

In war, there is no substitute for victory.

Douglas MacArthur82 người thíchthích danh ngôn Thích

Chỉ người đã trải nghiệm cả ánh sáng và bóng tối, cả chiến tranh và hòa bình, cả thăng và trầm, chỉ người ấy đã thực sự trải nghiệm cuộc sống.

Only the person who has experienced light and darkness, war and peace, rise and fall, only that person has truly experienced life.

Stefan Zweig80 người thíchthích danh ngôn Thích

Người ta vẫn gọi chiến tranh là tội giết người. Không phải: nó là tự sát.

We hear war called murder. It is not: it is suicide.

Ramsay MacDonald79 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thật của cuộc đời là không thể đem một đứa trẻ đã chứng kiến chiến tranh so sánh với một đứa trẻ không biết chiến tranh là gì trừ những điều biết từ truyền hình.

The facts of life are that a child who has seen war cannot be compared with a child who doesn't know what war is except from television.

Sophia Loren78 người thíchthích danh ngôn Thích

Chiến tranh là bệnh dịch kinh khủng nhất mà nhân loại có thể mắc phải, nó hủy diệt tôn giáo, nó hủy diệt quốc gia, nó hủy diệt gia đình. Tai họa nào cũng dễ chịu hơn nó.

War is the greatest plague that can afflict humanity, it destroys religion, it destroys states, it destroys families. Any scourge is preferable to it.

Martin Luther73 người thíchthích danh ngôn Thích

Trong chiến tranh, anh thắng hay thua, sống hay chết - và sự khác biệt chỉ là một chớp mắt.

In war, you win or lose, live or die - and the difference is just an eyelash.

Douglas MacArthur71 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta từng tự hỏi chiến tranh sống ở đâu, và điều gì khiến nó gớm guốc như vậy. Và giờ chúng ta nhận ra mình biết nó sống ở đâu... ở trong chúng ta.

We used to wonder where war lived, what it was that made it so vile. And now we realize that we know where it lives... inside ourselves.

Albert Camus60 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc chiến nào cũng là chuyện nực cười, đắt đỏ và đầy tác hại.

All wars are follies, very expensive and very mischievous ones.

Benjamin Franklin59 người thíchthích danh ngôn Thích

Giờ người ta kinh hãi nhận ra rằng chiến tranh chẳng giải quyết cái gì cả; rằng thắng một cuộc chiến cũng thảm khốc như thua cuộc.

One is left with the horrible feeling now that war settles nothing; that to win a war is as disastrous as to lose one.

Agatha Christie54 người thíchthích danh ngôn Thích

Chiến tranh là khoa học của sự hủy diệt.

War is the science of destruction.

John Abbott53 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thật gây sốc nhất về chiến tranh là cả nạn nhân và công cụ của nó đều là những con người riêng biệt, và những con người riêng biệt này bị kết án bởi những thỏa thuận chính trị gớm guốc để giết hoặc bị giết trong các tranh chấp không liên quan tới họ.

The most shocking fact about war is that its victims and its instruments are individual human beings, and that these individual beings are condemned by the monstrous conventions of politics to murder or be murdered in quarrels not their own.

Aldous Huxley44 người thíchthích danh ngôn Thích

Ai biết nghĩ phải nghĩ tới cuộc chiến tiếp theo như cách họ nghĩ tới tự sát.

Anyone who thinks must think of the next war as they would of suicide.

Eleanor Roosevelt41 người thíchthích danh ngôn Thích

Thiết lập nền hòa bình bền vững là công việc của nền giáo dục; tất cả những gì chính trị có thể làm là giữ chúng ta không rơi vào chiến tranh.

Establishing lasting peace is the work of education; all politics can do is keep us out of war.

Maria Montessori37 người thíchthích danh ngôn Thích

Kẻ tạo ra chiến tranh thả rông cho địa ngục lây lan và mở tĩnh mạch có thể khiến một quốc gia đổ máu cho tới chết.

He who is the author of a war lets loose the whole contagion of hell and opens a vein that bleeds a nation to death.

Thomas Paine36 người thíchthích danh ngôn Thích

Họ ưa chiến tranh hơn hòa bình, người khác lại thà chết cũng không muốn chiến tranh.

They prefer death to peace, others prefer death to war.

Blaise Pascal35 người thíchthích danh ngôn Thích

Một cuộc chiến tranh lớn để lại cho quốc gia ba đạo quân: đạo quân què quặt, đạo quân than khóc, và đạo quân trộm cắp.

A great war leaves a country with three armies: an army of cripples, an army of mourners, and an army of thieves.

Khuyết danh34 người thíchthích danh ngôn Thích

Chưa từng có lúc nào thế giới không chiến tranh. Dù trong bảy nghìn, mười nghìn hay hai mươi nghìn năm. Những nhà lãnh đạo khôn ngoan nhất, hay những vì vua cao quý nhất, hay cả Nhà thờ - không ai trong số họ có thể ngăn chặn nó. Và đừng chịu thua thứ lòng tin dễ dãi rằng những người ủng hộ chủ nghĩa xã hội nóng vội có thể ngăn được chiến tranh. Hay có thể chia tách được chiến tranh vì lẽ phải hay đúng đắn ra khỏi phần còn lại. Luôn có hàng nghìn hàng nghìn người mà đối với họ thậm chí cả chiến tranh theo kiểu đó cũng là vô nghĩa và phi lý.

At no time has the world been without war. Not in seven or ten or twenty thousand years. Neither the wisest of leaders, nor the noblest of kings, nor yet the Church — none of them has been able to stop it. And don't succumb to the facile belief that wars will be stopped by hotheaded socialists. Or that rational and just wars can be sorted out from the rest. There will always be thousands of thousands to whom even such a war will be senseless and unjustified.

Aleksandr Solzhenitsyn29 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta đã chấp nhận tất cả mạo hiểm đối với chiến tranh. Không phải đã đến lúc chúng ta nên chấp nhận mạo hiểm để giữ lấy hòa bình sao?

We have all taken risks in the making of war. Isn't it time that we should take risks to secure peace?

Ramsay MacDonald28 người thíchthích danh ngôn Thích

Chiến tranh là cuộc tranh cãi giữa hai tên trộm quá hèn nhát để đánh trận chiến của chính mình.

War is a quarrel between two thieves too cowardly to fight their own battle.

Thomas Carlyle25 người thíchthích danh ngôn Thích

Chiến tranh là chính nghĩa khi cần thiết; vũ lực có thể chấp nhận được khi không còn hy vọng nào ngoại trừ qua vũ lực.

War is just when it is necessary; arms are permissible when there is no hope except in arms.

Niccolo Machiavelli25 người thíchthích danh ngôn Thích

Chỉ người chết mới thấy chiến tranh chấm dứt.

Only the dead have seen the end of war.

Plato21 người thíchthích danh ngôn Thích

Để chiến thắng ở Việt Nam, chúng ta sẽ phải hủy diệt cả một dân tộc.

To win in Vietnam, we will have to exterminate a nation.

Benjamin Spock19 người thíchthích danh ngôn Thích

Chỉ nói chúng ta không được gây ra chiến tranh là không đủ. Còn cần thiết phải yêu hòa bình và hy sinh vì nó.

It is not enough to say we must not wage war. It is necessary to love peace and sacrifice for it.

Martin Luther King Jr.19 người thíchthích danh ngôn Thích

Khai mào chiến tranh là người có tuổi. Nhưng chính thanh niên mới là người chinh chiến và hy sinh.

Older men declare war. But it is youth that must fight and die.

Herbert Hoover18 người thíchthích danh ngôn Thích

Mối đe dọa lớn nhất tới thế giới của chúng ta và nền hòa bình của nó đến từ những người mong muốn chiến tranh, những người chuẩn bị cho chiến tranh, và những người cố gắng khiến chúng ta đi theo kế hoạch của họ bằng những lời hứa mập mờ về hòa bình trong tương lai, hay bằng việc reo rắc nỗi sợ hay tiến hành xâm lược.

The greatest threat to our world and its peace comes from those who want war, who prepare for it, and who, by holding out vague promises of future peace or by instilling fear of foreign aggression, try to make us accomplices to their plans.

Hermann Hesse15 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng bao giờ nghĩ rằng chiến tranh, dù cần thiết hay chính đáng đến bao nhiêu, lại không phải là tội ác.

Never think that war, no matter how necessary, nor how justified, is not a crime.

Ernest Hemingway14 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhân loại phải chấm dứt chiến tranh, nếu không chiến tranh sẽ chấm dứt nhân loại.

Mankind must put and end to war or war will put an end to mankind.

Martin Luther King Jr.12 người thíchthích danh ngôn Thích

Loài người có mười ngàn năm kinh nghiệm chiến đấu, và nếu chúng ta phải chiến đấu, chẳng có lý do gì để không chiến đấu được ra trò.

Mankind has had ten-thousand years of experience at fighting and if we must fight, we have no excuse for not fighting well.

T. E. Lawrence12 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu chiến tranh thượng võ và hào nhoáng, nó cũng có mặt xấu xí và thống khổ điên cuồng. Súng đạn không tôn trọng Cái đẹp. Chúng bắn tung mắt, và nghiến vỡ hàm và xé nát má.

If war has its chivalry and its pageantry, it has also its hideousness and its demoniac woe. Bullets respect not Beauty. They tear out the eye, and shatter the jaw, and rend the cheek.

John Abbott12 người thíchthích danh ngôn Thích

Chiến tranh là hòa bình. Tự do là nô dịch. Sự dốt nát là sức mạnh.

War is peace. Freedom is slavery. Ignorance is strength.

George Orwell12 người thíchthích danh ngôn Thích

Cứ mỗi nhà hoạt động vì hòa bình mơ mộng sẵn lòng từ bỏ sự phòng vệ vì một thế giới không vũ khí, lại có ít nhất một kẻ thích gây chiến chờ đợi lợi dụng ý định tốt đẹp của đối phương.

For every idealistic peacemaker willing to renounce his self-defence in favour of a weapons-free world, there is at least one warmaker anxious to exploit the other’s good intentions.

Margaret Thatcher11 người thíchthích danh ngôn Thích

Chiến tranh không phải là sự tiếp tục của chính trị dưới một phương cách khác, đó là tội ác chung lớn nhất gây ra cho cộng đồng nhân loại.

War is not the continuation of politics with different means, it is the greatest mass-crime perpetrated on the community of man.

Alfred Adler10 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 1 trên 212»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.