A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Sách


Trang 2 trên 4«1234»

Điều khiến làm tình và đọc sách giống nhau nhất chính là việc trong chúng, thời gian và không gian rộng mở, khác biệt với thời gian và không gian có thể đo đếm được.

What makes lovemaking and reading resemble each other most is that within both of them times and spaces open, different from measurable time and space.

Italo Calvino136 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta là ai, mỗi người trong chúng ta là ai nếu không phải tổ hợp của kinh nghiệm, thông tin, những cuốn sách chúng ta đã đọc, những điều chúng ta đã tưởng tượng ra?

Who are we, who is each one of us, if not a combinatoria of experiences, information, books we have read, things imagined?

Italo Calvino136 người thíchthích danh ngôn Thích

Người càng thông thái, càng đọc nhiều, và những người thông thái nhất là những người đọc nhiều nhất.

The wiser a man becomes, the more he will read, and those who are wisest read most.

Hans Christian Andersen127 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuốn sách tốt nhất cho bạn là cuốn sách nói nhiều nhất với bạn vào lúc bạn đọc nó. Tôi không nói tới cuốn sách cho bạn nhiều bài học nhất mà là cuốn sách nuôi dưỡng tâm hồn bạn. Và điều đó phụ thuộc vào tuổi tác, trải nghiệm, nhu cầu về tâm lý và tinh thần.

The great book for you is the book that has the most to say to you at the moment when you are reading. I do not mean the book that is most instructive, but the book that feeds your spirit. And that depends on your age, your experience, your psychological and spiritual need.

Robertson Davies124 người thíchthích danh ngôn Thích

Việc đọc đối với tâm trí cũng giống như thể dục đối với cơ thể.

Reading is to the mind what exercise is to the body.

Joseph Addison122 người thíchthích danh ngôn Thích

Làm người sưu tập sách là sự kết hợp những đặc điểm tồi tệ nhất của người nghiện và người bủn xỉn.

To be a book-collector is to combine the worst characteristics of a dope fiend with those of a miser.

Robertson Davies120 người thíchthích danh ngôn Thích

Một vài cuốn sách được lựa chọn kỹ lưỡng, và được dùng tốt sẽ đem lại nhiều lợi ích hơn bối rối trước thư viện Alexandrian.

A few books well chosen, and well made use of will be more profitable than a great confused Alexandrian library.

Thomas Fuller120 người thíchthích danh ngôn Thích

Số lượng sách cứ tiếp tục lớn dần lên, và ta có thể dự đoán rằng rồi sẽ đến lúc học được từ sách cũng khó như học toàn bộ vũ trụ. Rồi tìm kiếm từng chút sự thật ẩn dấu trong tự nhiên cũng sẽ thuận tiện như tìm nó giữa vô vàn chồng sách.

The number of books will grow continually, and one can predict that a time will come when it will be almost as difficult to learn anything from books as from the direct study of the whole universe. It will be almost as convenient to search for some bit of truth concealed in nature as it will be to find it hidden away in an immense multitude of bound volumes.

Denis Diderot119 người thíchthích danh ngôn Thích

Không cần phải có thời điểm và địa điểm đúng để đọc sách. Khi tâm trạng muốn đọc tới, ta có thể đọc ở bất cứ đâu.

There is no proper time and place for reading. When the mood for reading comes, one can read anywhere.

Lâm Ngữ Đường117 người thíchthích danh ngôn Thích

Sách: Những người bạn đồng hành không bao giờ rời bỏ ta.

Books: our unfailing companions.

Marcus Tullius Cicero103 người thíchthích danh ngôn Thích

Trên thế gian này không có cuốn sách nào mà ai cũng phải đọc, chỉ có những cuốn sách mà một cá nhân phải đọc vào một thời điểm ở một nơi nhất định trong một hoàn cảnh nhất định, và vào một giai đoạn trong cuộc đời.

There are no books in this world that everybody must read, but only books that a person must read at a certain time in a given place under given circumstances and at a given period of his life.

Lâm Ngữ Đường97 người thíchthích danh ngôn Thích

Tin sách cả, không có sách còn hơn.

Mạnh Tử97 người thíchthích danh ngôn Thích

Tuổi thơ không có sách- sẽ là không có tuổi thơ. Điều đó giống như bị đuổi khỏi cái nơi thần kỳ mà bạn có thể tới và tìm được niềm vui quý hiếm nhất.

A childhood without books – that would be no childhood. That would be like being shut out from the enchanted place where you can go and find the rarest kind of joy.

Astrid Lindgren94 người thíchthích danh ngôn Thích

Đọc sách khi còn trẻ như nhìn trăng qua khe cửa; đọc sách lúc đứng tuổi như nhìn trăng ở ngoài sân; đọc sách lúc về già như nhìn trăng trên sân thượng.

Lâm Ngữ Đường82 người thíchthích danh ngôn Thích

Sách là kho tàng đã và đang cho ta trí tuệ và biến ta thành người có tri thức, học rộng, tài cao.

Khuyết danh79 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi các tác gia qua đời họ trở thành những cuốn sách, một sự tái sinh cũng không quá tệ.

When writers die they become books, which is, after all, not too bad an incarnation.

Jorge Luis Borges74 người thíchthích danh ngôn Thích

Sách là bạn tôi khi tôi không có bạn bè quanh mình.

Books were my friends when no friends were around.

Katrina Mayer67 người thíchthích danh ngôn Thích

Không đọc muôn quyển sách, nên đi muôn dặm đường.

Phan Huy Vịnh65 người thíchthích danh ngôn Thích

Cơ bản thì có hai điều sẽ làm cho bạn trở nên thông thái - những cuốn sách bạn đọc và những con người bạn gặp.

There are essentially two things that will make you wise - the books you read and the people you meet.

Jack Canfield54 người thíchthích danh ngôn Thích

Cứ để người khác kiêu hãnh về số trang mình đã viết; tôi thà khoe khoang về những trang mình đã đọc.

Let others pride themselves about how many pages they have written; I'd rather boast about the ones I've read.

Jorge Luis Borges48 người thíchthích danh ngôn Thích

Sĩ phu mà ba ngày không xem sách thì soi gương mặt mũi đáng ghét, nói chuyện nhạt nhẽo khó nghe.

Hoàng Đình Kiên47 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi đọc sách, trước hết phải tự mình để ý lĩnh hội ý tứ của người viết thì khi đọc đến từng câu thơ câu văn mới hiểu hết tâm tư tác giả.

Lý Văn Phức46 người thíchthích danh ngôn Thích

Ngôi nhà không có sách là ngôi nhà nghèo nàn, thậm chí dù sàn nhà được trải toàn thảm đẹp và trên tường dán giấy trải tường và treo tranh quý giá.

A house without books is a poor house, even if beautiful rugs are covering its floors and precious wallpapers and pictures cover its walls.

Hermann Hesse46 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có người bạn nào trung thành như cuốn sách.

There is no friend as loyal as a book.

Ernest Hemingway45 người thíchthích danh ngôn Thích

Một cuốn sách không chỉ là một cấu trúc ngôn từ hay một loạt cấu trúc ngôn từ; nó là cuộc hội thoại mà nó thiết lập với người độc giả và âm điệu mà nó ẩn vào giọng nói của anh ta, và những hình ảnh thay đổi và bền vững mà nó để lại trong ký ức của anh ta. Một cuốn sách không phải là thực thể cô lập: nó là mối quan hệ, một cần trục của vô số mối quan hệ.

A book is more than a verbal structure or series of verbal structures; it is the dialogue it establishes with its reader and the intonation it imposes upon his voice and the changing and durable images it leaves in his memory. A book is not an isolated being: it is a relationship, an axis of innumerable relationships.

Jorge Luis Borges42 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn có một thư viện và một khu vườn, bạn đã có mọi thứ bạn cần.

If you have a garden and a library, you have everything you need.

Marcus Tullius Cicero39 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi luôn luôn tưởng tượng rằng Thiên đường sẽ giống như một thư viện.

I have always imagined that Paradise will be a kind of library.

Jorge Luis Borges36 người thíchthích danh ngôn Thích

Đọc mỗi lúc chờ đợi; đọc mỗi giờ; đọc trong thời gian rảnh rỗi; đọc trong lúc lao động; đọc khi đi vào; đọc khi đi ra. Công việc giáo dục tâm trí chỉ đơn giản là: đọc để dẫn dắt.

Read at every wait; read at all hours; read within leisure; read in times of labor; read as one goes in; read as one goest out. The task of the educated mind is simply put: read to lead.

Marcus Tullius Cicero35 người thíchthích danh ngôn Thích

Bên cạnh đó, đọc lại, không phải đọc, mới là điều quan trọng.

Besides, rereading, not reading, is what counts.

Jorge Luis Borges34 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi tin rằng người đọc nên làm giàu điều mình đang đọc. Anh ta nên hiểu nhầm từ ngữ; anh ta nên biến nó thành điều gì đó khác.

I think that the reader should enrich what he is reading. He should misunderstand the text; he should change it into something else.

Jorge Luis Borges34 người thíchthích danh ngôn Thích

Một thư viện của sự hiểu biết quý giá hơn tất cả sự giàu sang, và tất cả mọi thứ đáng khao khát đều không thể so sánh với nó. Vì vậy bất cứ ai nhận mình là có nhiệt tâm với sự thật, với hạnh phúc, với sự hiểu biết hay tri thức đều phải trở thành người yêu sách.

A library of wisdom, is more precious than all wealth, and all things that are desirable cannot be compared to it. Whoever therefore claims to be zealous of truth, of happiness, of wisdom or knowledge, must become a lover of books.

Plato34 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn muốn tới được bất cứ đâu trên đường đời, bạn phải đọc thật nhiều sách.

If you are going to get anywhere in life you have to read a lot of books.

Roald Dahl30 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy cải thiện bản thân qua những gì người khác viết, nhờ đó không tốn nhiều công sức để đạt được thứ mà người khác đã đạt được qua nhiều khó khăn.

Improve yourself by other men's writings thus attaining effortlessly what they acquired through great difficulty.

Socrates27 người thíchthích danh ngôn Thích

Người giàu có ti vi nhỏ và thư viện lớn, và người nghèo có thư viện nhỏ và ti vi lớn.

Rich people have small TVs and big libraries, and poor people have small libraries and big TVs.

Zig Ziglar26 người thíchthích danh ngôn Thích

Nên chúng tôi cầu xin, chúng tôi cầu nguyện
Xin hãy ném cái ti vi của bạn đi,
Và thay thế vào chỗ của nó bạn có thể
Lắp một giá sách đáng yêu dựa vào tường,
Rồi lấp đầy nó với thật nhiều quyển sách.

So please, oh please, we beg, we pray,
Go throw your TV set away,
And in its place you can install
A lovely bookshelf on the wall.
Then fill the shelves with lots of books.

Roald Dahl24 người thíchthích danh ngôn Thích

Cho ngôi nhà một thư viện cũng là cho ngôi nhà một linh hồn.

To add a library to a house is to give that house a soul.

Marcus Tullius Cicero24 người thíchthích danh ngôn Thích

Có sự quyến rũ ở một thư viện đầy sách hay đến mức tôi không thể chốn lại sự cám dỗ đắm mình vào đọc sách.

There is such seduction in a library of good books that I cannot resist the temptation to luxuriate in reading.

John Quincy Adams21 người thíchthích danh ngôn Thích

Những người thành đạt có các thư viện. Phần còn lại có ti vi màn hình lớn.

Successful people have libraries. The rest have big screen TVs.

Jim Rohn21 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng tôi có quan điểm rằng thay vì để sách mốc meo đằng sau lưới sắt, cách xa khỏi những ánh mắt phàm tục, tốt hơn là để chúng sờn đi vì được đọc.

We are of opinion that instead of letting books grow moldy behind an iron grating, far from the vulgar gaze, it is better to let them wear out by being read.

Jules Verne20 người thíchthích danh ngôn Thích

Không cuốn sách nào có thể thực sự thoát khỏi khuynh hướng về chính trị.

No book is genuinely free from political bias.

George Orwell20 người thíchthích danh ngôn Thích

Đọc là hoạt động xảy ra sau viết: nhẫn nại hơn, lịch duyệt hơn, trí tuệ hơn.

Reading is an activity subsequent to writing: more resigned, more civil, more intellectual.

Jorge Luis Borges20 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi không thể ngủ trừ phi được bao quanh trong sách.

I cannot sleep unless I am surrounded by books.

Jorge Luis Borges19 người thíchthích danh ngôn Thích

Với người đàn ông, chẳng có cái gì gọi là quá nhiều rượu đỏ, quá nhiều sách, hay quá nhiều đạn dược.

A man can never have too much red wine, too many books, or too much ammunition.

Rudyard Kipling19 người thíchthích danh ngôn Thích

Có tự do, sách, hoa và mặt trăng, ai có thể không hạnh phúc kia chứ?

With freedom, books, flowers, and the moon, who could not be happy?

Oscar Wilde18 người thíchthích danh ngôn Thích

Không gì tốt hơn việc đọc và hấp thu càng ngày càng nhiều tri thức.

Nothing is better than reading and gaining more and more knowledge.

Stephen Hawking18 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều tồi tệ nhất với những cuốn sách mới là chúng ngăn ta đọc những cuốn sách cũ.

The worst thing about new books is that they keep us from reading the old ones.

John Wooden17 người thíchthích danh ngôn Thích

Sách là thứ bạn dẫm lên để vươn tới cái giá cao hơn. Chồng sách của bạn càng cao, cái giá bạn vươn tới càng cao. Muốn vươn tới cao hơn không? Hãy xếp thêm sách dưới chân mình! Việc đọc mang tới cho chúng ta tri thức mới. Nó mở ra những cánh cửa mới. Nó giúp ta hiểu được những điều bí ẩn. Nó cho ta nghe được lời những người thành đạt. Việc đọc là điều đưa ta bước trên đường đời. Mọi điều bạn cần cho một tương lai và thành công tốt đẹp hơn đều đã được viết ra.

Books are what you step on to take you to a higher shelf. The higher your stack of books, the higher the shelf you can reach. Want to reach higher? Stack some more books under your feet! Reading is what brings us to new knowledge. It opens new doors. It helps us understand mysteries. It lets us hear from successful people. Reading is what takes us down the road in our journey. Everything you need for a better future and success has already been written.

Jim Rohn17 người thíchthích danh ngôn Thích

Có thể bỏ lỡ một bữa cơm nếu bạn phải làm thế, nhưng đừng bỏ lỡ một cuốn sách.

Miss a meal if you have to, but don't miss a book.

Jim Rohn16 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu không có thư viện thì chúng ta còn có được gì? Ta không có quá khứ và không có tương lai.

Without libraries what have we? We have no past and no future.

Ray Bradbury15 người thíchthích danh ngôn Thích

Những cuốn sách ta đọc nên được cẩn thận chọn lựa, bởi cũng như một vị vua Ai Cập từng viết về thư viện của mình, chúng là Thuốc cho tâm hồn.

The books we read should be chosen with great care, that they may be, as an Egyptian king wrote over his library,'The medicines of the soul.

Oliver Wendell Holmes, Sr.14 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 2 trên 4«1234»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.