Andrew Carnegie

(25/11/1835- 11/08/1919)
www.tudiendanhngon.vn - Danh nhân - Andrew Carnegie

Andrew Carnegie (- ) là doanh nhân người Mỹ gốc Scotland đã dẫn đầu cho sự mở rộng của ngành công nghiệp sản xuất thép của Mỹ vào cuối thế kỷ 19. Ông thường được coi là một trong những người giàu nhất nước Mỹ, đồng thời cũng là một nhà từ tâm có ảnh hưởng lớn tại Mỹ và Vương quốc Anh, đặc biệt với bài viết "Phúc âm của sự giàu sang" (The Gospel of Wealth, 1889), nói về trách nhiệm bác ái của tầng lớp thượng lưu mới - những người tự làm giàu. Đối lập với quan điểm truyền thống lúc bấy giờ rằng của cải cần được truyền xuống cho người thừa kế, ông cho rằng cách tốt nhất để đối phó với hiện tượng bất bình đẳng giàu nghèo là người giàu cần sử dụng của cải thừa thãi của mình một cách có trách nhiệm và có cân nhắc. 


View: 9722      Nguồn: www.tudiendanhngon.vn    Quay lại


Danh ngôn của Andrew Carnegie

Trang 1 trên 212»

Đừng hài lòng với việc chỉ hoàn thành nghĩa vụ của mình. Hãy làm nhiều hơn nghĩa vụ. Con ngựa về đích trước hơn một cái cổ sẽ thắng cuộc đua.

Don’t be content with doing only your duty. Do more than your duty. It is the horse that finishes a neck ahead wins the race.

 26 người thích      Thích

~*~

Những người thành công là những người đã chọn một hướng đi rồi đeo bám nó.

The men who have succeeded are men who have chosen one line and stuck to it.

 13 người thích      Thích

~*~

Chế độ đọc của mỗi người cũng nên được lên kế hoạch cẩn thận như thực đơn hàng ngày, bởi đó cũng là thức ăn, thiếu nó người ta không thể phát triển về tinh thần.

A man's reading program should be as carefully planned as his daily diet, for that too is food, without which he cannot grow mentally.

 13 người thích      Thích

~*~

Sức mạnh đến từ sự đoàn kết. Tầm nhìn tổng hợp của ta sẽ xa rộng hơn nhiều khi những tầm nhìn cá nhân hợp thành một.

Strength is derived from unity. The range of our collective vision is far greater when individual insights become one.

 12 người thích      Thích

~*~

Bí mật của hạnh phúc nằm ở sự buông bỏ.

The secret of happiness is renunciation.

 8 người thích      Thích

~*~

Hãy chỉ cho tôi người có khả năng tầm tầm nhưng lại có khát vọng mãnh liệt, và tôi sẽ luôn chỉ cho bạn thấy một người thành công.

Show me a man of average ability but extraordinary desire and I'll show you a winner every time.

 8 người thích      Thích

~*~

Có thể đạt được thành công trong bất cứ lĩnh vực lao động nào. Luôn luôn có không gian trên đỉnh cao đối với mọi theo đuổi. Hãy tập trung mọi suy nghĩ và năng lượng vào những nhiệm vụ của mình.

Success can be attained in any branch of human labor. There is always room at the top in every pursuit. Concentrate all your thought and energy upon the performance of your duties.

 7 người thích      Thích

~*~

Điều đầu tiên cần làm khi đối mặt với trở ngại đơn giản là đứng lên đối đầu và không phàn nàn hay than vãn mà tấn công nó trực diện. Đứng lên đối đầu với trở ngại và làm gì đó để đối phó với nó. Bạn sẽ thấy nó không mạnh bằng một nửa những gì bạn tưởng. Cứ đứng lên đối đầu, chỉ cần thế, và không chùn bước, và nó cuối cùng sẽ vỡ. Bạn sẽ đập vỡ nó. Thứ gì đó phải vỡ và đó không phải là bạn, đó là trở ngại.

The first thing to do about an obstacle is simply to stand up to it and not complain about it or whine under it but forthrightly attack it. Stand up to your obstacles and do something about them. You will find that they haven't half the strength you think they have. Just stand up to it, that's all, and don't give way under it, and it will finally break. You will break it. Something has to break and it won't be you, it will be the obstacle.

 7 người thích      Thích

~*~

Bạn không thể đẩy ai leo cao lên thang trừ phi anh ta sẵn lòng tự mình leo một chút.

You cannot push any one up a ladder unless he be willing to climb a little himself.

 7 người thích      Thích

~*~

Mục đích duy nhất của việc trở nên giàu có là để cho tiền bạc đi.

The sole purpose of being rich is to give away money.

 7 người thích      Thích

~*~

Bí mật của thành công không nằm ở việc làm chuyện của mình, mà nằm ở việc nhận ra người tốt nhất để làm chuyện đó.

The secret of success lies not in doing your own work but in recognizing the best person to do it.

 6 người thích      Thích

~*~

Sự tập trung là khẩu hiệu của tôi - đầu tiên là trung thực, sau đó là chăm chỉ, và rồi đến sự tập trung.

Concentration is my motto - first honesty, then industry, then concentration.

 6 người thích      Thích

~*~

Những người không thể tự tìm động lực cho mình sẽ phải hài lòng với sự tầm thường, cho dù các tài năng khác của họ cao đến bao nhiêu.

People who are unable to motivate themselves must be content with mediocrity, no matter how impressive their other talents.

 5 người thích      Thích

~*~

Khi tôi nhiều tuổi hơn, tôi ít quan tâm tới việc người khác nói gì. Tôi chỉ quan sát họ làm gì.

As I grow older, I pay less attention to what men say. I just watch what they do.

 5 người thích      Thích

~*~

Hãy là vua trong những giấc mơ của mình. Hãy lập lời thề rằng bạn sẽ vươn tới vị trí đó, với danh vọng không vết nhơ, và đừng lập lời thề nào khác có thể lấy mất sự tập trung của bạn.

Be king in your dreams. Make your vow that you will reach that position, with untarnished reputation, and make no other vow to distract your attention.

 5 người thích      Thích

~*~

Không thứ được tôn sùng nào đê hèn hơn thờ phụng tiền bạc.

There is no idol more debasing than the worship of money.

 4 người thích      Thích

~*~

Bạn là những gì mình nghĩ. Vậy nên hãy nghĩ lớn, tin lớn, hành động lớn, lao động lớn, cho đi lớn, tha thứ lớn, cười lớn, yêu thương lớn, và sống lớn.

You are what you think. So just think big, believe big, act big, work big, give big, forgive big, laugh big, love big and live big.

 4 người thích      Thích

~*~

Cách để làm giàu là cho hết trứng vào một giỏ rồi theo dõi cái giỏ đó.

The way to become rich is to put all your eggs in one basket and then watch that basket.

 4 người thích      Thích

~*~

Người không thể dùng lý trí là kẻ ngu. Người không chịu dùng lý trí là kẻ mù quáng. Người không dám dùng lý trí là nô lệ.

He that cannot reason is a fool. He that will not is a bigot. He that dare not is a slave.

 4 người thích      Thích

~*~

Sự giàu sang không phải để nuôi dưỡng cái tôi, mà để nuôi dưỡng người đói và để giúp người khác tự giúp chính họ.

Wealth is not to feed our egos but to feed the hungry and to help people help themselves.

 4 người thích      Thích

~*~

Tất cả mọi thành tựu, tất cả mọi của cải kiếm được đều bắt đầu từ một ý tưởng.

All achievements, all earned riches have their beginning in an idea.

 4 người thích      Thích

~*~

Hãy kiểm soát chi phí và lợi nhuận sẽ tự đến.

Watch the costs and the profits will take care of themselves.

 3 người thích      Thích

~*~

Một trong những lý do thất bại chính của những nhà kinh doanh trẻ là thiếu sự tập trung.

One great cause of failure of young men in business is lack of concentration.

 3 người thích      Thích

~*~

Tinh thần đội ngũ là khả năng làm việc cùng nhau hướng tới một tầm nhìn chung. Khả năng định hướng thành tựu cá nhân hướng về mục tiêu của tổ chức. Đó là chất đốt cho phép những người bình thường đạt được những kết quả phi thường.

Teamwork is the ability to work together toward a common vision. The ability to direct individual accomplishments toward organizational objectives. It is the fuel that allows common people to attain uncommon results.

 2 người thích      Thích

~*~

Hãy nghĩ mình đang ở trên bờ của thành công vô tiền khoáng hậu. Cả một cuộc đời trong sáng và huy hoàng đang nằm chờ phía trước. Hãy đạt được nó! Hãy đạt được nó!

Think of yourself as on the threshold of unparalleled success. A whole, clear, glorious life lies before you. Achieve! Achieve!

 2 người thích      Thích

~*~

Trong khi quy luật của sự cạnh tranh có thể đôi lúc khó khăn cho mỗi cá thể, nó là tốt nhất cho giống loài, bởi vì nó cho phép sự sống còn của những cá thể phù hợp nhất trong mọi lĩnh vực.

And while the law of competition may be sometimes hard for the individual, it is best for the race, because it ensures the survival of the fittest in every department.

 2 người thích      Thích

~*~

Thành công là sức mạnh để đạt được bất cứ điều gì người ta muốn trong đời mà không xâm phạm tới quyền lợi của người khác.

Success is the power to acquire whatever one demands of life without violating the rights of others.

 2 người thích      Thích

~*~

Lấy mất người của tôi, nhưng để lại các nhà máy, và chẳng bao lâu cỏ sẽ mọc đầy sàn nhà máy... Lấy mất nhà máy của tôi, nhưng để lại người, và chẳng bao lâu chúng tôi sẽ có nhà máy mới và tốt hơn.

Take away my people, but leave my factories and soon grass will grow on the factory floors... Take away my factories, but leave my people and soon we will have a new and better factory.

 2 người thích      Thích

~*~

Có ít thành công ở nơi có ít tiếng cười.

There is little success where there is little laughter.

 2 người thích      Thích

~*~

Làm việc nhóm là khả năng làm việc cùng nhau hướng đến một tầm nhìn chung. Đó là chất đốt cho phép những người bình thường đạt được những kết quả phi thường.

Teamwork is the ability to work together toward a common vision. It is the fuel that allows common people to attain uncommon results.

 2 người thích      Thích

~*~

Thời điểm tốt nhất để mở rộng là khi không ai khác dám mạo hiểm.

The best time to expand is when no one else dares to take risks.

 2 người thích      Thích

~*~

Nằm trong tầm kiểm soát của bạn có sức mạnh lớn hơn sự nghèo đói, lớn hơn sự thiếu giáo dục, lớn hơn tất cả nỗi sợ và niềm tin mê tín cộng lại. Đó là sức mạnh để nắm giữ tâm trí chính mình và hướng nó tới bất cứ nơi nào bạn muốn.

There is a power under your control that is greater than poverty, greater than the lack of education, greater than all your fears and superstitions combined. It is the power to take possession of your own mind and direct it to whatever ends you may desire.

 1 người thích      Thích

~*~

Người bình thường chỉ đổ 25% năng lượng và khả năng vào công việc. Thế giới sẽ ngả mũ đón chào người đổ hơn 50% khả năng của mình, và thế giới sẽ xoay mình vì số ít những người cống hiến cả 100%.

The average person puts only 25% of his energy and ability into his work. The world will take off its hat to those who put in more than 50% of their capacity and the world will stand on its head for those few and far between souls who devote 100%.

 1 người thích      Thích

~*~

Trao tiền đi một cách thông minh khó khăn hơn khi ban đầu kiếm được số tiền ấy.

It is more difficult to give money away intelligently than to earn it in the first place.

 1 người thích      Thích

~*~

Có hai loại người không bao giờ đạt được thành tựu gì nhiều trong đời. Một là người không làm điều mình được bảo làm, và hai là người không làm nhiều hơn những gì mình được bảo làm.

There are two types of people who never achieve very much in their lifetimes. One is the person who won't do what he or she is told to do, and the other is the person who does no more than he or she is told to do.

 1 người thích      Thích

~*~

Không ai có thể trở nên giàu có mà không lôi kéo người khác cũng giàu có hơn.

No man can become rich without himself enriching others.

 1 người thích      Thích

~*~

Người muốn tự làm tất cả hoặc nhận tất cả công lao về mình sẽ không thể trở thành nhà lãnh đạo giỏi.

No man will make a great leader who wants to do it all himself or get all the credit for doing it.

 1 người thích      Thích

~*~

Hãy thực hiện nghĩa vụ của mình nhiều hơn một chút, và tương lai sẽ tự lo cho bản thân.

Do your duty and a little more and the future will take care of itself.

 1 người thích      Thích

~*~

Làm việc nhóm hoạt động hữu hiệu nhất nếu mỗi cá nhân đều giúp người khác thành công, tăng cường sự hiệp lực của đội ngũ; lý tưởng thì mỗi người đều cống hiến những kỹ năng khác nhau để tăng tính hiệu quả của đội ngũ và tăng cường sự đoàn kết.

Teamwork appears most effective if each individual helps others to succeed, increasing the synergy of that team; ideally, every person will contribute different skills to increase the efficiency of the team and develop its unity.

 1 người thích      Thích

~*~

Đừng hài lòng với việc chỉ làm nghĩa vụ của mình. Hãy làm nhiều hơn nghĩa vụ. Chính con ngựa vượt lên trước một cái cổ sẽ chiến thắng cuộc đua.

Don't be content with doing only your duty. Do more than your duty. It's the horse that finishes a neck ahead that wins the race.

 1 người thích      Thích

~*~

Trang 1 trên 212»
Tên:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:


Phản hồi

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.