A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Lương tâm


Trang 1 trên 212»

Đừng làm gì trái với lương tâm, ngay cả khi chính quyền yêu cầu bạn.

Never do anything against conscience even if the state demands it.

Albert Einstein720 người thíchthích danh ngôn Thích

Danh ngôn về Lương tâm, những câu nói hay về Lương tâm, danh ngôn về Lời nói, những câu nói hay về Lời nói

Bạn không chỉ phải chịu trách nhiệm với những gì mình nói, mà cả những gì mình không nói.

You are not only responsible for what you say, but also for what you do not say.

Martin Luther247 người thíchthích danh ngôn Thích

Chỉ có hai thứ đáng theo đuổi, nhạc hay và lương tâm trong sạch.

There are only two things worth aiming for, good music and a clean conscience.

Paul Hindemith191 người thíchthích danh ngôn Thích

Lương tâm là tiếng nói của linh hồn; Dục vọng là tiếng nói của cơ thể.

Conscience is the voice of the soul; the passions are the voice of the body.

Jean Jacques Rousseau184 người thíchthích danh ngôn Thích

Bất kì người nào cũng có lỗi vì đã không làm những điều tốt.

Every man is guilty of all the good he didn't do.

Voltaire172 người thíchthích danh ngôn Thích

Danh ngôn về lương tâm, danh ngôn về bí mật, danh ngôn về sự an toàn,  danh ngôn Voltaire

Con đường an toàn nhất là không làm gì trái với lương tâm. Với bí mật này, chúng ta có thể hưởng thụ cuộc sống và không sợ chết.

The safest course is to do nothing against one's conscience. With this secret, we can enjoy life and have no fear from death.

Voltaire171 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi tự do, cho dù xung quanh tôi là những luật lệ gì. Nếu tôi thấy chúng có thể chấp nhận được, tôi chấp nhận chúng; nếu tôi thấy chúng quá khó chịu, tôi phá vỡ chúng. Tôi tự do bởi tôi biết bản thân tôi chịu trách nhiệm trước lương tri mình vì mọi điều tôi làm.

I am free, no matter what rules surround me. If I find them tolerable, I tolerate them; if I find them too obnoxious, I break them. I am free because I know that I alone am morally responsible for everything I do.

Robert A Heinlein161 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi yêu những người có thể mỉm cười trong gian khó, có thể tìm được sức mạnh từ đau thương, và trở nên can đảm nhờ suy ngẫm. Những điều này có thể làm chùn bước một tinh thần yếu đuối, nhưng những người có trái tim kiên cường và hành động không trái với lương tâm sẽ theo đuổi các nguyên tắc của mình tới chết.

I love those who can smile in trouble, who can gather strength from distress, and grow brave by reflection. 'Tis the business of little minds to shrink, but they whose heart is firm, and whose conscience approves their conduct, will pursue their principles unto death.

Leonardo da Vinci148 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn tốt, sách hay và lương tâm ngái ngủ: đó là cuộc sống lí tưởng.

Good friends, good books and a sleepy conscience: this is the ideal life.

Mark Twain146 người thíchthích danh ngôn Thích

Lương tâm là la bàn của con người.

Conscience is a man's compass.

Vincent Van Gogh121 người thíchthích danh ngôn Thích

Với lương tâm, quy luật của số đông không có tác dụng.

In matters of conscience, the law of the majority has no place.

Mahatma Gandhi103 người thíchthích danh ngôn Thích

Hạnh phúc của một người là kết quả nỗ lực của chính anh ta, một khi anh ta đã biết nguyên liệu cần thiết của hạnh phúc chỉ là một ít can đảm, sự tự chối bỏ ở mức độ nhất định, tình yêu công việc, và trên hết, một lương tâm trong sạch.

One is happy as a result of one's own efforts once one knows the necessary ingredients of happiness simple tastes, a certain degree of courage, self denial to a point, love of work, and above all, a clear conscience.

George Sand103 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng đợi sự phán xét cuối cùng. Ngày nào nó cũng đến.

Do not wait for the last judgment. It comes every day.

Albert Camus99 người thíchthích danh ngôn Thích

Thế giới là mưu đồ triền miên chống lại kẻ can trường. Đó là cuộc vật lộn từ xa xưa: một bên là tiếng gào thét của đám đông, và bên kia là tiếng của lương tâm bạn.

The world is in a constant conspiracy against the brave. It's the age-old struggle: the roar of the crowd on the one side, and the voice of your conscience on the other.

Douglas MacArthur95 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhờ ơn Chúa mà ở đất nước chúng ta, ta có ba thứ quý giá không tả nổi: tự do ngôn luận, tự do lương tri, và sự khôn ngoan để không bao giờ dùng đến cả hai.

It is by the goodness of God that in our country we have those three unspeakably precious things: freedom of speech, freedom of conscience, and the prudence never to practice either of them.

Mark Twain88 người thíchthích danh ngôn Thích

Có tòa án còn cao hơn tòa án công lý, và đó là tòa án của lương tâm. Nó thay thế cho mọi tòa án khác.

There is a higher court than courts of justice and that is the court of conscience. It supercedes all other courts.

Mahatma Gandhi85 người thíchthích danh ngôn Thích

Sống thật dễ khi nhắm mắt.

Living is Easy with Eyes Closed.

John Lennon85 người thíchthích danh ngôn Thích

Lương tâm tội lỗi cần thú tội. Một tác phẩm nghệ thuật chính là một lời thú tội.

A guilty conscience needs to confess. A work of art is a confession.

Albert Camus83 người thíchthích danh ngôn Thích

Giọng con người không bao giờ đi được xa như giọng nói nhỏ bé của lương tri.

The human voice can never reach the distance that is covered by the still small voice of conscience.

Mahatma Gandhi83 người thíchthích danh ngôn Thích

Ý thức là khi bạn nhận thức được điều gì đó, và lương tâm là khi bạn ước giá mà mình không nhận ra.

Conscious is when you are aware of something, and conscience is when you wish you weren't.

Khuyết danh76 người thíchthích danh ngôn Thích

Lương tâm là người mẹ kế chẳng bao giờ ngừng tới thăm ta.

Conscience is a mother-in-law whose visit never ends.

Henry Louis Mencken73 người thíchthích danh ngôn Thích

Lương tâm của chúng ta không phải là vật chứa của chân lý vĩnh cửu. Nó phát triển cùng với đời sống xã hội của chúng ta, và điều kiện xã hội thay đổi cũng dẫn tới sự thay đổi triệt để về lương tâm.

Our conscience is not the vessel of eternal verities. It grows with our social life, and a new social condition means a radical change in conscience.

Walter Lippmann72 người thíchthích danh ngôn Thích

Lương tâm là giọng nói bên trong cảnh báo chúng ta rằng có thể có ai đó đang nhìn đấy.

Conscience is the inner voice that warns us somebody may be looking.

Henry Louis Mencken71 người thíchthích danh ngôn Thích

Không gì được phân phối công bằng hơn lương tri: không ai nghĩ mình cần nhiền hơn những gì mình đã sẵn có.

Nothing is more fairly distributed than common sense: no one thinks he needs more of it than he already has.

Rene Descartes70 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi nào lương tâm của chúng ta sẽ trở nên dịu dàng đến mức chúng ta sẽ hành động để ngăn những nỗi đau khổ của con người thay vì báo thù cho nó?

When will our consciences grow so tender that we will act to prevent human misery rather than avenge it?

Eleanor Roosevelt68 người thíchthích danh ngôn Thích

Một lương tâm tội lỗi không bao giờ cảm thấy yên tâm.

A guilty conscience never feels secure.

Publilius Syrus67 người thíchthích danh ngôn Thích

Công lý là thứ nhất thời và cuối cùng cũng sẽ đi đến kết thúc; nhưng lương tâm là vĩnh cửu và sẽ không bao giờ lụi tàn.

Justice is a temporary thing that must at last come to an end; but the conscience is eternal and will never die.

Martin Luther60 người thíchthích danh ngôn Thích

Hết mình vì cái thiện - sự cống hiến theo tiếng gọi của lương tâm hơn là vì những ràng buộc từ bên ngoài - vừa là thuốc giải độc cho nỗi đau, vừa là nguồn hạnh phúc lớn lao.

Dedication to goodness-dedication in response to an inner moral mandate rather than external restraint-was both the antidote to the pain and the source of great happiness.

Sylvia Boorstein59 người thíchthích danh ngôn Thích

Lương tâm là điều đau đớn khi mọi thứ khác đều có vẻ tốt đẹp.

Conscience is what hurts when everything else feels so good.

Khuyết danh57 người thíchthích danh ngôn Thích

Tự do lương tâm gây ra nhiều nguy hiểm hơn chính quyền và sự chuyên quyền.

Freedom of conscience entails more dangers than authority and despotism.

Michel Foucault52 người thíchthích danh ngôn Thích

Công lý là lương tâm, không phải lương tâm cá nhân mà là lương tâm của toàn bộ nhân loại. Những ai nhận thức rõ ràng giọng nói của lương tâm chính mình thường cũng nhận ra giọng nói của công lý.

Justice is conscience, not a personal conscience but the conscience of the whole of humanity. Those who clearly recognize the voice of their own conscience usually recognize also the voice of justice.

Aleksandr Solzhenitsyn51 người thíchthích danh ngôn Thích

Lương tâm của mỗi người là lời nguyền rủa anh ta phải nhận từ các vị thần linh để đạt được quyền mơ ước.

A man's moral conscience is the curse he had to accept from the gods in order to gain from them the right to dream.

William Faulkner50 người thíchthích danh ngôn Thích

Lương tri là Chúa trong mỗi con người.

Conscience is God present in man.

Victor Hugo46 người thíchthích danh ngôn Thích

Một trái tim không có lương tâm, không còn linh hồn thì không khác gì một cỗ máy. Nó không biết phân biệt tốt xấu, thiện ác.

Khuyết danh43 người thíchthích danh ngôn Thích

Người nhận thấy trên đường đời mình đã làm nhiều điều sai trái thường kinh sợ bật dậy mỗi đêm, giống như đứa trẻ gặp ác mộng, và cuộc đời anh ta đầy sợ bóng sợ gió; nhưng người lương tâm trong sạch tràn đầy vui vẻ và sự an nhàn tuổi già.

The man who finds that in the course of his life he has done a lot of wrong often wakes up at night in terror, like a child with a nightmare, and his life is full of foreboding: but the man who is conscious of no wrongdoing is filled with cheerfulness and with the comfort of old age.

Plato34 người thíchthích danh ngôn Thích

Làm sao bạn có thể cười khi mẹ mình đói? Làm sao bạn có thể cười khi lí do để cười là sai trái?

How can you laugh when your mother's hungry? How can you smile when the reasons for smiling are wrong?

Jethro Tull30 người thíchthích danh ngôn Thích

Chẳng tội lỗi nào bị lãng quên chừng nào lương tâm còn biết đến nó.

No guilt is forgotten so long as the conscience still knows of it.

Stefan Zweig28 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy giữ một trái tim kiên cường, một lương tâm trong sạch, và đừng bao giờ tuyệt vọng.

A stout heart, a clear conscience, and never despair.

John Quincy Adams27 người thíchthích danh ngôn Thích

Danh nhân - Danh ngôn Khuyết danh - Bạn đã bao giờ tự hỏi điều gì đau đớn hơn: cất lời và ước giá bạn

Bạn đã bao giờ tự hỏi điều gì đau đớn hơn: cất lời và ước giá bạn không làm vậy, hay không cất lời, và ước giá mà mình đã lên tiếng?

Have you ever wondered which hurts the most: saying something and wishing you had not, or saying nothing, and wishing you had?

Khuyết danh24 người thíchthích danh ngôn Thích

Có lương tri mà không có giáo dục tốt cả ngàn lần hơn là có giáo dục mà không có lương tri.

It is a thousand times better to have common sense without education than to have education without common sense.

Robert G. Ingersoll21 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy sống sao để lương tâm yên lặng.

Live so as to have a quiet conscience.

Richard L Evans18 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có lương tâm thì tất cả mọi thứ sẽ thất bại.

양심적이지 못하면 모든 것이 실패한다.

Danh ngôn tiếng Hàn14 người thíchthích danh ngôn Thích

Lương tâm tội lỗi không cần người lên án.

A guilty conscience needs no accuser.

Khuyết danh14 người thíchthích danh ngôn Thích

Lương tri là đặc điểm riêng của nhân loại.

Common sense is the genius of humanity.

Johann Wolfgang von Goethe12 người thíchthích danh ngôn Thích

Vấn tâm không có điều gì đáng thẹn, thì còn lo gì, sợ gì.

Luận Ngữ11 người thíchthích danh ngôn Thích

Không nhân chứng nào kinh khủng hơn, và không kẻ lên án nào hùng mạnh hơn lương tâm bên trong ta.

There is no witness so terrible and no accuser so powerful as conscience which dwells within us.

Sophocles11 người thíchthích danh ngôn Thích

Hạnh phúc là tự thấy ở mình một linh hồn trong sạch.

Khuyết danh11 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn sắp đánh mất linh hồn và bạn biết điều đó, thì bạn vẫn còn phần hồn để mất.

If you're losing your soul and you know it, then you've still got a soul left to lose.

Charles Bukowski10 người thíchthích danh ngôn Thích

Mỗi chúng ta, khi đối diện với người khác, đều khoác lên chút phẩm tiết nào đó, nhưng chúng ta biết quá rõ tất cả những điều không thể thú nhận diễn ra trong tim.

Each of us, face to face with other men, is clothed with some sort of dignity, but we know only too well all the unspeakable things that go on in the heart.

Luigi Pirandello9 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta có thể chạy trốn khỏi nơi ta đang ở, nhưng không thể chạy trốn khỏi bản thân mình.

We can run away from where we are, but not from what we are.

Richard L Evans9 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 1 trên 212»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.