Walter Lippmann

(23/9/1889 – 14/12/1974)
www.tudiendanhngon.vn - Danh nhân - Walter Lippmann
Walter Lippmann () là phóng viên, tác giả người Mỹ, nổi tiếng như là một trong những người đầu tiên đưa ra khái niệm về chiến tranh lạnh. Ông từng hai lần nhận được giải thưởng Pulitzer (1958 và 1962) cho mục báo Hôm nay và Ngày mai ở tờ Herald Tribune. Ông phản đối chiến tranh Triều Tiên và chiến tranh Việt Nam. Ông có mối quan hệ thân thiết với Charles de Gaulle và Nikita Khrushchev. Lippmann đã xuất bản mười chín cuốn sách, trong đó có cuốn Chiến Tranh Lạnh, cũng là nguồn gốc của cụm từ này.

View: 7349      Nguồn: www.tudiendanhngon.net    Quay lại


Danh ngôn của Walter Lippmann

Một người có danh dự nếu anh ta giữ mình kiên trì theo đuổi lý tưởng về đạo đức cho dù nó bất tiện, không đem lại lợi lộc hoặc thậm chí là nguy hiểm.

A man has honor if he holds himself to an ideal of conduct though it is inconvenient, unprofitable, or dangerous to do so.

 103 người thích      Thích

~*~

Lương tâm của chúng ta không phải là vật chứa của chân lý vĩnh cửu. Nó phát triển cùng với đời sống xã hội của chúng ta, và điều kiện xã hội thay đổi cũng dẫn tới sự thay đổi triệt để về lương tâm.

Our conscience is not the vessel of eternal verities. It grows with our social life, and a new social condition means a radical change in conscience.

 72 người thích      Thích

~*~

Nghiên cứu sai lầm không chỉ là sự phòng ngừa ở mức độ cao nhất, mà còn là sự thúc đẩy ta bước vào nghiên cứu sự thật.

The study of error is not only in the highest degree prophylactic, but it serves as a stimulating introduction to the study of truth.

 66 người thích      Thích

~*~

Lý tưởng là sự thấu hiểu giàu tưởng tượng về thứ đáng khát khao trong thứ có thể đạt được.

Ideals are an imaginative understanding of that which is desirable in that which is possible.

 63 người thích      Thích

~*~

Trong một xã hội tự do, nhà cầm quyền không cai quản công việc của con người. Nhà cầm quyền chỉ cai quản công lý giữa những con người tự thực hiện công việc của mình.

In a free society the state does not administer the affairs of men. It administers justice among men who conduct their own affairs.

 42 người thích      Thích

~*~

Thứ chúng ta gọi là xã hội dân chủ có thể được định nghĩa cho một số mục đích là một xã hội nơi đa số luôn luôn sẵn sàng đàn áp thiểu số cách mạng.

What we call a democratic society might be defined for certain purposes as one in which the majority is always prepared to put down a revolutionary minority.

 35 người thích      Thích

~*~

Chúng ta đều là tù nhân của hình ảnh trong đầu chúng ta - niềm tin rằng thế giới ta trải nghiệm là thế giới thực sự tồn tại.

We are all captives of the picture in our head - our belief that the world we have experienced is the world that really exists.

 30 người thích      Thích

~*~

Khi các triết gia cố gắng làm chính trị, họ không còn là triết gia nữa.

When philosophers try to be politicians they generally cease to be philosophers.

 30 người thích      Thích

~*~

Sự đối kháng giữa nhân dân và các đơn vị kinh doanh lớn đã biến mất bởi chính nhân dân đã tham gia quá sâu vào kinh doanh lớn.

The simple opposition between the people and big business has disappeared because the people themselves have become so deeply involved in big business.

 30 người thích      Thích

~*~

Sở hữu tư nhân là nguồn gốc của tự do. Nó vẫn là sân chơi chính.

Private property was the original source of freedom. It still is its main ballpark.

 29 người thích      Thích

~*~

Bài sát hạch tối thượng cho một người lãnh đạo là anh ta để lại sau mình trong những người khác niềm tin và ý chí để đi tiếp.

The final test of a leader is that he leaves behind him in other men the conviction and the will to carry on.

 29 người thích      Thích

~*~

Chúng ta đủ tiềm năng để bảo vệ bản thân, cho dù cái giá phải trả là như thế nào. Giờ chúng ta phải học được rằng chúng ta đủ tiềm năng để giáo dục bản thân chừng nào còn cần được giáo dục.

We are quite rich enough to defend ourselves, whatever the cost. We must now learn that we are quite rich enough to educate ourselves as we need to be educated.

 28 người thích      Thích

~*~

Khi những điều xa xôi, không quen thuộc và phức tạp được truyền tới đông đảo quần chúng, sự thật phải chịu bóp méo đáng kể và đôi khi là hoàn toàn. Thứ phức tạp bị biến thành đơn giản, giả thiết thành võ đoán, và tương đối thành tuyệt đối.

When distant and unfamiliar and complex things are communicated to great masses of people, the truth suffers a considerable and often a radical distortion. The complex is made over into the simple, the hypothetical into the dogmatic, and the relative into an absolute.

 27 người thích      Thích

~*~

Cần sự thông thái để hiểu được sự thông thái: âm nhạc chẳng là gì nếu người nghe đều điếc.

It requires wisdom to understand wisdom: the music is nothing if the audience is deaf.

 27 người thích      Thích

~*~

Khi tất cả đều nghĩ giống nhau, chẳng ai nghĩ nhiều cả.

Where all think alike, no one thinks very much.

 22 người thích      Thích

~*~

Trừ phi nhà cải cách có thể tìm ra được thứ lấy những đức hạnh hấp dẫn thay thế cho những thói xấu xa hấp dẫn, anh ta sẽ thất bại.

Unless the reformer can invent something which substitutes attractive virtues for attractive vices, he will fail.

 22 người thích      Thích

~*~

Những vận động của xã hội vừa là triệu chứng, vừa là công cụ của sự tiến bộ. Tảng lờ chúng và thuật trị nước không còn thích đáng nữa; không dùng được chúng và nó sẽ trở nên yếu kém.

Social movements are at once the symptoms and the instruments of progress. Ignore them and statesmanship is irrelevant; fail to use them and it is weak.

 17 người thích      Thích

~*~

Tên:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:


Phản hồi

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.