Danh ngôn vần t

~♥~♥~♥~

Tài chính (9)

Tài năng (74)

Tài sản (11)

Tai tiếng (3)

Tạm biệt (17)

Tàn nhẫn (5)

Táo bạo (15)

Tâm hồn (120)

Tầm nhìn (45)

Tận hưởng (35)

Tận lực (27)

Tập thể (11)

Tập trung (24)

Tiềm ẩn (3)

Tiềm năng (48)

Tiền bạc (115)

Tiến bộ (74)

Tiết kiệm (22)

Tìm kiếm (58)

Tin tưởng (70)

Tình bạn (186)

Tính cách (54)

Tình cờ (10)

Tình dục (14)

Tình yêu (687)

Tình yêu buồn (57)

Tò mò (22)

Tỏ tình (5)

Toán học (17)

Toàn vẹn (4)

Tổ chức (3)

Tổ quốc (7)

Tổ tiên (1)

Tội ác (16)

Tội lỗi (28)

Tôn giáo (100)

Tồn tại (26)

Tổn thương (111)

Tu dưỡng (15)

Tuổi tác (100)

Tuổi trẻ (105)

Tuyệt vọng (28)

Từ bi (14)

Từ chối (7)

Tự chủ (15)

Tự do (147)

Tự do tư tưởng (17)

Tư duy (58)

Tự hào (4)

Tự lực (60)

Tự mãn (4)

Tự nhiên (23)

Tự sát (11)

Tự ti (11)

Tự tin (77)

Tư tưởng (45)

Từ thiện (11)

Tự trọng (19)

Tương lai (165)

Tưởng tượng (87)

Tha thứ (86)

Thái độ (131)

Tham lam (17)

Tham nhũng (1)

Tham vọng (44)

Than khóc (24)

Than vãn (8)

Thành công (372)

Thành tựu (89)

Thanh thản (5)

Thay đổi (228)

Thắc mắc (9)

Thẳng thắn (4)

Thăng trầm (23)

Thầm lặng (2)

Thận trọng (27)

Thấp kém (12)

Thất bại (172)

Thất vọng (29)

Thấu hiểu (9)

Thầy thuốc (13)

Thế giới (133)

Thế hệ (6)

Thi ca (37)

Thích nghi (17)

Thiện ác (69)

Thiển cận (1)

Thiện chí (16)

Thiên nhiên (44)

Thiên tài (28)

Thiết kế (2)

Thỏa hiệp (13)

Thỏa mãn (47)

Thói quen (77)

Thông tin (14)

Thông thái (30)

Thở dài (5)

Thờ ơ (33)

Thời điểm (16)

Thời gian (167)

Thời thế (15)

Thời trang (17)

Thuế (3)

Thư từ (5)

Thử thách (71)

Thực hành (25)

Thực tế (10)

Thực tiễn (4)

Trả giá (65)

Trả thù (14)

Trách móc (19)

Trách nhiệm (68)

Trái đất (5)

Trải nghiệm (72)

Trái tim (157)

Trang điểm (4)

Tranh chấp (3)

Tranh luận (20)

Trắc ẩn (12)

Trật tự (13)

Trẻ con (76)

Trì hoãn (30)

Trí nhớ (25)

Trí tuệ (118)

Tri thức (142)

Triết học (23)

Trốn tránh (8)

Trống rỗng (20)

Trở ngại (59)

Trung thành (10)

Trung thực (21)

Trực giác (12)

Trừng phạt (9)

Trường đời (6)

Trưởng thành (67)

A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Tôn giáo


Trang 2 trên 2«12

Trong tất cả những tên bạo chúa ảnh hưởng tới nhân loại, bạo chúa về tôn giáo là tồi tệ nhất.

Of all the tyrannies that affect mankind, tyranny in religion is the worst.

Thomas Paine66 người thíchthích danh ngôn Thích

Thậm chí ngay cả các vị vua và hoàng đế vô cùng giàu sang và quyền lực cũng không thể bằng một con kiến ngập tràn lòng yêu kính Chúa trời.

Even Kings and emperors with heaps of wealth and vast dominion cannot compare with an ant filled with the love of God.

Guru Nanak65 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôn giáo đã giúp đỡ cho tình yêu rất nhiều khi coi nó là tội lỗi.

Religion has done love a great service by making it a sin.

Anatole France65 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúa luôn là cái cống ngầm mà mọi mâu thuẫn đều chảy vào đó.

God is, as it were, the sewer into which all contradictions flow.

Hegel65 người thíchthích danh ngôn Thích

Không ông bố tốt nào lại muốn giống như Chúa Trời của chúng ta.

There is no good father who would want to resemble our Heavenly Father.

Denis Diderot63 người thíchthích danh ngôn Thích

Từ nay về sau hãy tuyên bố với thế giới rằng tín ngưỡng của con người được tạo ra một cách tự do; rằng anh ta không còn phải chịu trách nhiệm trước người khác vì quan điểm tôn giáo của mình, và do đó, chỉ chịu trách nhiệm trước Đấng tối cao của mình mà thôi.

Let it, then, be henceforth proclaimed to the world, that man's conscience was created free; that he is no longer accountable to his fellow man for his religious opinions, being responsible therefore only to his God.

John Tyler61 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôn giáo là thần tượng của dân chúng; nó tôn sùng mọi thứ nó không hiểu.

Religion is the idol of the mob; it adores everything it does not understand.

Friedrich II59 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôn giáo là công cụ khai thác mà kẻ mạnh áp đặt lên kẻ yếu; tôn giáo là vỏ bọc cho sự tham vọng, bất công và đồi bại.

Religion is a means of exploitation employed by the strong against the weak; religion is a cloak of ambition, injustice and vice.

Georges Bizet59 người thíchthích danh ngôn Thích

Thuyết vô thần là lời cuối cùng của thuyết hữu thần.

Atheism is the last word of theism.

Heinrich Heine58 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng tìm cách mang tôn giáo đến cho người khác, chính chúng ta hãy sống nó.

Let us not seek to bring religion to others, but let us endeavor to live it ourselves.

Paul Tournier57 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi càng nghiên cứu về tôn giáo, tôi càng tin rằng con người chẳng bao giờ tôn thờ cái gì khác ngoài chính mình.

The more I study religions the more I am convinced that man never worshiped anything but himself.

Richard Francis Burton57 người thíchthích danh ngôn Thích

Tín ngưỡng vào Thần thánh tàn nhẫn làm nên người tàn nhẫn.

Belief in a cruel God makes a cruel man.

Thomas Paine56 người thíchthích danh ngôn Thích

Bất cứ hệ thống tôn giáo nào chứa đựng những điều gây chấn động cho tâm hồn con trẻ đều không thể là sự thật.

Any system of religion that has anything in it that shocks the mind of a child, cannot be true.

Thomas Paine53 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự xáo trộn trong xã hội không bao giờ đáng sợ hơn khi những người khuấy động náo loạn có thể viện cớ tôn giáo để che dấu mưu đồ thực sự của mình.

Disturbances in society are never more fearful than when those who are stirring up the trouble can use the pretext of religion to mask their true designs.

Denis Diderot50 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi tin vào sự bình đẳng của con người, và tôi tin rằng nghĩa vụ của tôn giáo bao hàm việc hành động vì công lý, sự khoan dung yêu thương và nỗ lực để mang hạnh phúc tới cho đồng loại.

I believe in the equality of man; and I believe that religious duties consist in doing justice, loving mercy, and endeavoring to make our fellow-creatures happy.

Thomas Paine46 người thíchthích danh ngôn Thích

Mục đích của tôn giáo là để ngăn cản kẻ nghèo không giết kẻ giàu.

The purpose of religion is to keep the poor from killing the rich.

Napoleon Bonaparte44 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn không cần phải là người đặc biệt để tìm được Chúa.

You don't have to be peculiar to find God.

Edward Young37 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi bạn tìm thấy Phật Pháp, bạn sẽ nhận thấy Phật Pháp không ở trong rừng sâu hay trên núi cao. Phật Pháp cũng không ở trong hang động hay trong tu viện. Phật Pháp ở ngay trong tâm.

Ajahn Chah33 người thíchthích danh ngôn Thích

Tất cả mọi tôn giáo giống như những chiếc xe khác nhau tất cả đều di chuyển về một hướng. Người không thấy được điều này không có ánh sáng trong tâm.

All religions are like different cars all moving in the same direction. People who don't see it have no light in their hearts.

Ajahn Chah26 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người chẳng bao giờ gây điều ác hoàn toàn và một cách vui vẻ như khi họ làm điều đó vì niềm tin tôn giáo.

Men never do evil so completely and cheerfully as when they do it from religious conviction.

Blaise Pascal24 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự khác biệt giữa Socrates và Giê-xu? Ý thức vĩ đại và vô thức vĩ đại vô cùng.

The difference between Socrates and Jesus? The great conscious and the immeasurably great unconscious.

Thomas Carlyle19 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người chẳng bao giờ làm điều ác một cách toàn diện và vui vẻ hơn khi họ làm điều ác dưới niềm tin tôn giáo.

Men never commit evil so fully and joyfully as when they do it for religious convictions.

Blaise Pascal13 người thíchthích danh ngôn Thích

Niềm tin rằng chỉ có một cách sống đúng, một cách duy nhất cho các vấn đề của tôn giáo, chính trị, tình dục, y học là gốc rễ của mối đe dọa lớn nhất đối với con người: những đồng loại của anh ta khăng khăng muốn chi phối sự cứu rỗi, sự an toàn, và sự minh mẫn của anh ta.

The belief that there is only one right way to live, only one right way to regulate religious, political, sexual, medical affairs is the root cause of the greatest threat to man: members of his own species, bent on ensuring his salvation, security, and sanity.

Thomas Szasz13 người thíchthích danh ngôn Thích

Một tôn giáo mà chủ trương cuồng tín thì tôn giáo đó không có đạo đức. Một tổ chức tôn giáo chuyên sử dụng quyền hành và tiền bạc để đạt tới những mục tiêu phát triển, xây dựng, sử dụng những phương tiện tham nhũng để xây chùa hay xây nhà thờ, mua chuộc tín đồ, mua chuộc con chiên là áp dụng những biện pháp bá đạo chứ không phải là vương đạo. Phát triển nền tảng tôn giáo của mình như vậy là không có đạo đức.

Thích Nhất Hạnh13 người thíchthích danh ngôn Thích

Người có nghệ thuật và khoa học có tôn giáo; người không có chúng cần tới tôn giáo.

He who possesses art and science has religion; he who does not posses them needs religion.

Johann Wolfgang von Goethe13 người thíchthích danh ngôn Thích

Trước đây, khi tôn giáo mạnh và khoa học yếu, con người nhầm lẫn phép thuật thành thuốc chữa; giờ, khi khoa học mạnh và tôn giáo yếu, con người nhầm lẫn thuốc chữa thành phép màu.

Formerly, when religion was strong and science weak, men mistook magic for medicine; now, when science is strong and religion weak, men mistake medicine for magic.

Thomas Szasz13 người thíchthích danh ngôn Thích

Mỗi thời đại, mỗi nền văn hóa, mỗi phong tục và tín ngưỡng đều có tính cách riêng, những điểm yếu điểm mạnh riêng, cái đẹp riêng và sự tàn nhẫn riêng; nó chấp nhận một số đau khổ nhất định khi cần thiết, kiên nhẫn chịu đựng một số cái ác nhất định. Cuộc sống con người thực sự khốn khổ, thực sự sa vào địa ngục chỉ khi hai thời đại, hai nền văn hóa, hai tôn giáo giao thoa.

Every age, every culture, every custom and tradition has its own character, its own weakness and its own strength, its beauties and cruelties; it accepts certain sufferings as matters of course, puts up patiently with certain evils. Human life is reduced to real suffering, to hell, only when two ages, two cultures and religions overlap.

Hermann Hesse12 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôn giáo mà không có đạo đức tức là sự phá sản, gây khổ đau rất nhiều cho xã hội.

Thích Nhất Hạnh11 người thíchthích danh ngôn Thích

Không phải ai cũng cảm nhận như nhau về tôn giáo. Với một số người, nó nằm ở trên đầu lưỡi, nhưng với một số người khác, nó giống như hy vọng trong huyết quản, trong xương cốt.

Not everybody feels religion the same way. Some it's in their mouth, but some it's like a hope in their blood, their bones.

Tillie Olsen11 người thíchthích danh ngôn Thích

Người không tin vào bản thân chẳng bao giờ nuôi được đức tin vào Chúa trời.

He who has no faith in himself can never have faith in God.

Guru Nanak10 người thíchthích danh ngôn Thích

Có ánh sáng ở cuối đường hầm. Vấn đề là cái đường hầm đó nằm sau tâm trí của bạn. Và nếu bạn không đi đến đằng sau tâm trí của mình thì bạn sẽ không bao giờ thấy được ánh sáng nơi ở cuối đường hầm. Và một khi bạn đã thấy được nó, nhiệm vụ của bạn là đưa nó vào chính mình và người khác. Lan truyền nó như một thực tại. Chúa đã không nghỉ ngơi, về hưu về tầng trời thứ 7, Chúa là một châu lục đã bị thất lạc TRONG tâm trí con người.

Terence McKenna10 người thíchthích danh ngôn Thích

- Nghệ thuật là gì?
- Là căn bệnh.
- Tình yêu là gì?
- Là ảo ảnh.
- Tôn giáo là gì?
- Là thứ thay thế phong cách cho Đức tin.
- Anh đúng là kẻ ưa hoài nghi.
- Không bao giờ! Hoài nghi là điểm bắt đầu của Tin tưởng.
- Vậy anh là gì?
- Định nghĩa là giới hạn.

- What of Art?
- It is a malady.
- Love?
- An Illusion.
- Religion?
- The fashionable substitute for Belief.
- You are a sceptic.
- Never! Scepticism is the beginning of Faith.
- What are you?
- To define is to limit.

Oscar Wilde10 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhà tù được dựng lên bằng đá của Luật pháp. Nhà chứa được dựng lên bằng gạch của tôn giáo.

Prisons are built with stones of Law. Brothels with the bricks of religion.

William Blake7 người thíchthích danh ngôn Thích

Phật giáo là đạo của tâm. Thế thôi! Người nào đào luyện tâm, người đó thực hành Phật giáo.

Buddhism is a religion of the heart. Only this. One who practices to develop the heart is one who practices Buddhism.

Ajahn Chah5 người thíchthích danh ngôn Thích

Giới, Định, Huệ là cốt tủy của việc thực hành Phật giáo. Giới giữ cho thân khẩu trong sạch. Và thân là chỗ cư ngụ của tâm. Như vậy, trong việc thực hành phải có đủ giới, định, huệ. Giống như một khúc gỗ được cắt làm ba phần, nhưng cũng chỉ là một khúc gỗ thôi. Không thể vất thân khẩu đi, cũng không thể vất tâm đi. Chúng ta phải thực hành với cả thân và tâm. Như vậy, giới định huệ là một tập hợp hài hoà, cùng nhau làm việc.

Virtue, concentration, and wisdom together make up the heart of Buddha practice. Virtue keeps the body and speech intact. And the body is the residence of the mind. So practice has the way of virtue, the way of concentration, and the way of wisdom. It's like a piece of wood cut into three sections, but it's really only one log. If we want to throw away body and speech, we cannot. We must practice with the body and the mind. So in truth, virtue, concentration, and wisdom are one harmonious union that work together.

Ajahn Chah5 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu gia súc và ngựa, hay sư tử, có tay, hay có thể vẽ bằng chân và tạo ra các thành tựu như của con người, ngựa sẽ vẽ thần linh dưới hình hài của ngựa, và gia súc dưới hình hài của gia súc, và chúng sẽ vẽ thân thể của thần linh mang hình dạng như chúng.

If cattle and horses, or lions, had hands, or were able to draw with their feet and produce the works which men do, horses would draw the forms of gods like horses, and cattle like cattle, and they would make the gods' bodies the same shape as their own.

Xenophanes4 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người tạo ra thần linh theo hình tượng của bản thân.

Men create the gods in their own image.

Xenophanes4 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống là câu hỏi và cuộc sống là câu trả lời, và Chúa rời là lý do và yêu thương là con đường.

Life is the question and life is the answer, and God is the reason and love is the way.

Johnny Cash4 người thíchthích danh ngôn Thích

Khoa học nghiên cứu; tôn giáo làm sáng tỏ. Khoa học cho con người kiến thức, thứ là sức mạnh; tôn giáo cho con người trí khôn, thứ là sự kiểm soát. Khoa học xử lý chủ yếu với dữ kiện thực tế; tôn giáo xử lý chủ yếu với giá trị. Khoa học và tôn giáo không đối địch nhau.

Science investigates; religion interprets. Science gives man knowledge, which is power; religion gives man wisdom, which is control. Science deals mainly with facts; religion deals mainly with values. The two are not rivals.

Martin Luther King Jr.3 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôn giáo thực sự của thế giới đến từ phụ nữ nhiều hơn là đến từ đàn ông - nhất là từ những người mẹ, bởi họ mang trong lồng ngực mình chìa khóa của tâm hồn ta.

The real religion of the world comes from women much more than from men - from mothers most of all, who carry the key of our souls in their bosoms.

Oliver Wendell Holmes, Sr.3 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta có vừa đủ tôn giáo để khiến ta căm hận lẫn nhau, nhưng lại không đủ để khiến ta yêu thương.

We have just enough religion to make us hate, but not enough to make us love one another.

Jonathan Swift3 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bò và ngựa có tay và có thể vẽ, bò sẽ vẽ thần linh giống như bò và ngựa sẽ vẽ thần linh giống như ngựa.

If cows and horses had hands and could draw, cows would draw gods that look like cows and horses would draw gods that look like horses.

Xenophanes3 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi nghĩ thật sai lầm khi tin rằng cần phải có tôn giáo để khiến cuộc đời đáng sống.

It is, I think, an error to believe that there is any need of religion to make life seem worth living.

Sinclair Lewis3 người thíchthích danh ngôn Thích

Chết vì một tôn giáo dễ dàng hơn sống tuyệt đối theo tôn giáo đó.

To die for a religion is easier than to live it absolutely.

Jorge Luis Borges2 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy đừng ai sợ tự do tư duy thực sự. Chúng ta hãy tự do về tư tưởng và về phê bình; nhưng với tự do, chúng ta sẽ đi đến kết luận rằng khoa học không đối nghịch tôn giáo, mà hỗ trợ tôn giáo.

Let nobody be afraid of true freedom of thought. Let us be free in thought and criticism; but, with freedom, we are bound to come to the conclusion that science is not antagonistic to religion, but a help to it.

William Thomson2 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúa trời tạo ra nhiều loại người khác nhau như vậy; tại sao Chúa trời lại chỉ cho phép một cách thờ phụng chứ?

God made so many different kinds of people; why would God allow only one way to worship?

Martin Buber2 người thíchthích danh ngôn Thích

Ăn và ngủ không giống như yêu và thở. Giặt dũ không giống như ăn và ngủ. Tin tưởng giống như thở và yêu. Tôn giáo có thể là tin tưởng, nó có thể giống như thở, nó có thể giống như yêu, nó có thể giống như ăn và ngủ, nó có thể giống như giặt dũ, nó có thể là thứ gì đó để lấp đầy khi người ta đánh mất một thứ gì đó không thể giữ lại trong mình.

Eating and sleeping are not like loving and breathing. Washing is not like eating and sleeping. Believing is like breathing and loving. Religion can be believing, it can be like breathing, it can be like loving, it can be like eating or sleeping, it can be like washing, it can be something to fill up a place when someone has lost out of them a piece that it was not natural for them to have in them.

Gertrude Stein2 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi không phản đối tôn giáo của bất cứ ai, dù tôn giáo ấy là gì, chừng nào người đó không sát hại hay xúc phạm bất cứ ai khác bởi vì người khác không chung niềm tin với anh ta. Nhưng khi anh ta trở nên quá cuồng tín; khi nó trở thành sự dằn vặt rõ ràng; và cuối cùng khiến thế gian này của chúng ta trở thành một nhà trọ khó sống; thì tôi nghĩ đã cấp thiết đến lúc phải gọi anh ta ra và tranh luận cho ra nhẽ.

I have no objection to any person's religion, be it what it may, so long as that person does not kill or insult any other person, because that other person don't believe it also. But when a man's religion becomes really frantic; when it is a positive torment to him; and, in fine, makes this earth of ours an uncomfortable inn to lodge in; then I think it high time to take that individual aside and argue the point with him.

Herman Melville1 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôn giáo giống như một người mù đi tìm con mèo đen không tồn tại trong căn phòng tối, và tìm thấy nó.

Religion is like a blind man looking in a black room for a black cat that isn't there, and finding it.

Oscar Wilde1 người thíchthích danh ngôn Thích

Tất cả tôn giáo chỉ dựng lên từ lừa lọc, sợ hãi, tham lam, tưởng tượng và thi ca.

All religion, my friend, is simply evolved out of fraud, fear, greed, imagination, and poetry.

Edgar Allan Poe0 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 2 trên 2«12

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.