Xenophanes

(570 - 475 trước Công Nguyên)
www.tudiendanhngon.vn - Danh nhân - Xenophanes

Xenophanes (570 - 475 trước Công Nguyên) là nhà triết gia, nhà thần học, nhà thơ, nhà phê bình xã hội và tôn giáo của Hy Lạp.

Quan điểm của ông được biết tới qua các đoạn thơ còn lưu truyền lại trong những lời trích dẫn của các học giả Hy Lạp đời sau. Chúng thể hiện thuyết hoài nghi trong đó ông phê bình và châm biếm những quan điểm tôn giáo truyền thống trong thời đại của mình. Ông đưa ra năm khái niệm chính về Thượng Đế trong thần học. Theo ông: Thượng đế ở ngoài đạo đức của con người, không phản ánh hình thái của con người, là tuyệt đối và vĩnh cửu, không can thiệp vào  cuộc sống của con người, và thần thánh không có hệ thống cấp bậc. Bởi ông cho rằng Thượng Đế là chân lý tối hậu duy nhất, một thực thể thống nhất của vũ trụ, không thay đổi, vĩnh hằng và luôn luôn hiện diện, ông thường được coi là một trong những người theo thuyết một thần đầu tiên trong triết học về tôn giáo của phương Tây.

Xenophanes cũng là một trong những nhà triết gia đầu tiên phân biệt giữa đức tin đích thực và tri thức với lý luận rằng một người có thể biết một điều nhưng vẫn không thực sự biết về nó.


View: 4695      Nguồn: www.tudiendanhngon.vn    Quay lại


Danh ngôn của Xenophanes

Chỉ một người sáng suốt mới hiểu được một người sáng suốt.

It takes a wise man to recognize a wise man.

 47 người thích      Thích

~*~

Tất cả đều đến từ mặt đất, và tất cả đều kết thúc trở thành đất.

For all things come from earth, and all things end by becoming earth.

 9 người thích      Thích

~*~

Thật không đúng khi coi sức mạnh tốt hơn sự thông tuệ.

It isn't right to judge strength as better than good wisdom.

 8 người thích      Thích

~*~

Không ai biết thấu triệt bất cứ điều gì, và sẽ mãi không ai biết.

No man knows distinctly anything, and no man ever will.

 7 người thích      Thích

~*~

Con người tạo ra thần linh theo hình tượng của bản thân.

Men create the gods in their own image.

 4 người thích      Thích

~*~

Nếu gia súc và ngựa, hay sư tử, có tay, hay có thể vẽ bằng chân và tạo ra các thành tựu như của con người, ngựa sẽ vẽ thần linh dưới hình hài của ngựa, và gia súc dưới hình hài của gia súc, và chúng sẽ vẽ thân thể của thần linh mang hình dạng như chúng.

If cattle and horses, or lions, had hands, or were able to draw with their feet and produce the works which men do, horses would draw the forms of gods like horses, and cattle like cattle, and they would make the gods' bodies the same shape as their own.

 4 người thích      Thích

~*~

Nếu bò và ngựa có tay và có thể vẽ, bò sẽ vẽ thần linh giống như bò và ngựa sẽ vẽ thần linh giống như ngựa.

If cows and horses had hands and could draw, cows would draw gods that look like cows and horses would draw gods that look like horses.

 3 người thích      Thích

~*~

Tên:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:


Phản hồi

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.