Danh ngôn vần t

~♥~♥~♥~

Tài chính (9)

Tài năng (74)

Tài sản (11)

Tai tiếng (3)

Tạm biệt (17)

Tàn nhẫn (5)

Táo bạo (15)

Tâm hồn (120)

Tầm nhìn (45)

Tận hưởng (35)

Tận lực (27)

Tập thể (11)

Tập trung (24)

Tiềm ẩn (3)

Tiềm năng (48)

Tiền bạc (115)

Tiến bộ (74)

Tiết kiệm (22)

Tìm kiếm (58)

Tin tưởng (70)

Tình bạn (186)

Tính cách (54)

Tình cờ (10)

Tình dục (14)

Tình yêu (687)

Tình yêu buồn (57)

Tò mò (22)

Tỏ tình (5)

Toán học (17)

Toàn vẹn (4)

Tổ chức (3)

Tổ quốc (7)

Tổ tiên (1)

Tội ác (16)

Tội lỗi (28)

Tôn giáo (100)

Tồn tại (26)

Tổn thương (111)

Tu dưỡng (15)

Tuổi tác (100)

Tuổi trẻ (105)

Tuyệt vọng (28)

Từ bi (14)

Từ chối (7)

Tự chủ (15)

Tự do (147)

Tự do tư tưởng (17)

Tư duy (58)

Tự hào (4)

Tự lực (60)

Tự mãn (4)

Tự nhiên (23)

Tự sát (11)

Tự ti (11)

Tự tin (77)

Tư tưởng (45)

Từ thiện (11)

Tự trọng (19)

Tương lai (165)

Tưởng tượng (87)

Tha thứ (86)

Thái độ (131)

Tham lam (17)

Tham nhũng (1)

Tham vọng (44)

Than khóc (24)

Than vãn (8)

Thành công (372)

Thành tựu (89)

Thanh thản (5)

Thay đổi (228)

Thắc mắc (9)

Thẳng thắn (4)

Thăng trầm (23)

Thầm lặng (2)

Thận trọng (27)

Thấp kém (12)

Thất bại (172)

Thất vọng (29)

Thấu hiểu (9)

Thầy thuốc (13)

Thế giới (133)

Thế hệ (6)

Thi ca (37)

Thích nghi (17)

Thiện ác (69)

Thiển cận (1)

Thiện chí (16)

Thiên nhiên (44)

Thiên tài (28)

Thiết kế (2)

Thỏa hiệp (13)

Thỏa mãn (47)

Thói quen (77)

Thông tin (14)

Thông thái (30)

Thở dài (5)

Thờ ơ (33)

Thời điểm (16)

Thời gian (167)

Thời thế (15)

Thời trang (17)

Thuế (3)

Thư từ (5)

Thử thách (71)

Thực hành (25)

Thực tế (10)

Thực tiễn (4)

Trả giá (65)

Trả thù (14)

Trách móc (19)

Trách nhiệm (68)

Trái đất (5)

Trải nghiệm (72)

Trái tim (157)

Trang điểm (4)

Tranh chấp (3)

Tranh luận (20)

Trắc ẩn (12)

Trật tự (13)

Trẻ con (76)

Trì hoãn (30)

Trí nhớ (25)

Trí tuệ (118)

Tri thức (142)

Triết học (23)

Trốn tránh (8)

Trống rỗng (20)

Trở ngại (59)

Trung thành (10)

Trung thực (21)

Trực giác (12)

Trừng phạt (9)

Trường đời (6)

Trưởng thành (67)

A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Tôn giáo


Trang 1 trên 212»

Danh ngôn mới

Mục đích của tôn giáo là để ngăn cản kẻ nghèo không giết kẻ giàu.

Napoleon Bonaparte

 44 người thích      Thích

Tôn giáo thực sự của thế giới đến từ phụ nữ nhiều hơn là đến từ đàn ông - nhất là từ những người mẹ, bởi họ mang trong lồng ngực mình chìa khóa của tâm hồn ta.

Oliver Wendell Holmes, Sr.

 3 người thích      Thích

Khoa học nghiên cứu; tôn giáo làm sáng tỏ. Khoa học cho con người kiến thức, thứ là sức mạnh; tôn giáo cho con người trí khôn, thứ là sự kiểm soát. Khoa học xử lý chủ yếu với dữ kiện thực tế; tôn giáo xử lý chủ yếu với giá trị. Khoa học và tôn giáo không đối địch nhau.

Martin Luther King Jr.

 3 người thích      Thích

Chúa luôn chọn cách đơn giản nhất.

God always takes the simplest way.

Albert Einstein1066 người thíchthích danh ngôn Thích

Trước Chúa chúng ta đều thông thái và ngu xuẩn như nhau.

Before God we are all equally wise - and equally foolish.

Albert Einstein764 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhưng ai sẽ cầu nguyện cho Satan? Trong suốt mười tám thế kỷ, ai là người có lòng nhân ái để cầu nguyện cho kẻ tội đồ cần nó nhất?

But who prays for Satan? Who, in eighteen centuries, has had the common humanity to pray for the one sinner that needed it most?

Mark Twain658 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi là người vô đạo tới sâu sắc - điều này có phần như là một thứ tôn giáo mới.

I am a deeply religious nonbeliever - this is a somewhat new kind of religion.

Albert Einstein621 người thíchthích danh ngôn Thích

Khoa học mà thiếu tôn giáo thì khập khiễng. Tôn giáo mà không có khoa học thì mù quáng.

Science without religion is lame, religion without science is blind.

Albert Einstein603 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi không bao giờ tin vào vị Chúa chơi xúc xắc với thế gian này.

I shall never believe that God plays dice with the world.

Albert Einstein518 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúa trời rất khó hiểu, nhưng không ma mãnh.

God may be subtle, but he isn't plain mean.

Albert Einstein429 người thíchthích danh ngôn Thích

Chính là trải nghiệm về những điều bí ẩn - thậm chí ngay cả khi lẫn trong niềm kính sợ - đã sản sinh ra tôn giáo.

It was the experience of mystery - even if mixed with fear - that engendered religion.

Albert Einstein415 người thíchthích danh ngôn Thích

Mê tín dị đoan đối với tôn giáo cũng giống như chiêm tinh học đối với thiên văn học, đứa con gái điên dại của bà mẹ thông minh. Những đứa con gái này đã thống trị thế giới quá lâu.

Superstition is to religion what astrology is to astronomy the mad daughter of a wise mother. These daughters have too long dominated the earth.

Voltaire366 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúa là một vòng tròn mà tâm điểm ở mọi nơi và đường viền không ở nơi nào cả.

God is a circle whose center is everywhere and circumference nowhere.

Voltaire290 người thíchthích danh ngôn Thích

Tha thứ là mệnh lệnh của Chúa.

Forgiveness is God's command.

Martin Luther260 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi thích sự im lặng trong nhà thờ trước khi buổi lẽ bắt đầu hơn bất kỳ sự rao giảng nào.

I like the silent church before the service begins, better than any preaching.

Ralph Waldo Emerson259 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúa là một diễn viên hài diễn trước đám khán giả quá sợ hãi không dám cười.

God is a comedian, playing to an audience too afraid to laugh.

Voltaire248 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu Chúa không tồn tại thì cần phải phát minh ra ông ta.

Si Dieu n'existait pas, il faudrait l'inventer.

Voltaire248 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi vấn đề là về tiền bạc, tất cả đều có chung một tôn giáo như nhau.

When it is a question of money, everybody is of the same religion.

Voltaire235 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi thích Chúa Giê xu của các anh, tôi không thích người Thiên chúa các anh. Người Thiên chúa các anh chẳng giống Chúa Giê xu chút nào.

I like your Christ, I do not like your Christians. Your Christians are so unlike your Christ.

Mahatma Gandhi209 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân.

Religion is the opium of the masses.

Karl Marx206 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều kiện tất yếu đầu tiên cho hạnh phúc của nhân dân là sự bãi bỏ tôn giáo.

The first requisite for the happiness of the people is the abolition of religion.

Karl Marx201 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi phản đối mọi học thuyết tôn giáo không phù hợp với lý trí và xung đột với đạo đức.

I reject any religious doctrine that does not appeal to reason and is in conflict with morality.

Mahatma Gandhi175 người thíchthích danh ngôn Thích

Tất cả mọi người đều sinh ra với một cái mũi và mười ngón tay, nhưng không ai sinh ra có sẵn nhận thức về Chúa.

All men are born with a nose and ten fingers, but no one was born with a knowledge of God.

Voltaire169 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy để trí óc con người tự do. Nó phải được tự do. Nó sẽ được tự do. Sự mê tín và giáo điều không thể giam cầm được nó.

Let the human mind loose. It must be loose. It will be loose. Superstition and dogmatism cannot confine it.

John Adams166 người thíchthích danh ngôn Thích

Thế giới không có tôn giáo hẳn sẽ là thế giới tốt đẹp nhất có thể có được.

This would be the best of all possible worlds, if there were no religion in it.

John Adams161 người thíchthích danh ngôn Thích

Tất cả những người tìm đến Chúa trong đức tin chân chính, xuất phát từ tận trái tim, chắc chắn sẽ được lắng nghe, và sẽ nhận được điều mà họ mong muốn.

All who call on God in true faith, earnestly from the heart, will certainly be heard, and will receive what they have asked and desired.

Martin Luther128 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúa không thể dối trá không đem lại sức nặng cho lí lẽ của anh, bởi vì chẳng có bằng chứng nào chứng tỏ rằng thầy tu hay Kinh thánh không thể dối trá.

That God cannot lie, is no advantage to your argument, because it is no proof that priests can not, or that the Bible does not.

Thomas Paine126 người thíchthích danh ngôn Thích

Dưới mắt tôi, máu của chúa Giê xu có thể bao phủ vô số tội lỗi.

The blood of Jesus Christ can cover a multitude of sins, it seems to me.

Denis Diderot123 người thíchthích danh ngôn Thích

Mây tượng trưng cho những tấm màn bao phủ quanh Chúa.

Clouds symbolize the veils that shroud God.

Balzac116 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng khoe khoang rằng mình ngoan đạo chừng nào chưa có lòng thiện tâm đối với những người xung quanh.

Flatter not thyself in thy faith in God if thou hast not charity for thy neighbor.

Francis Quarles115 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôn giáo là sự bất lực của trí óc con người trong việc xử lý những sự kiện nó không hiểu được.

Religion is the impotence of the human mind to deal with occurrences it cannot understand.

Karl Marx113 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuồng tín là sự bồi thường quá đà cho ngờ vực.

Fanaticism is overcompensation for doubt.

Robertson Davies111 người thíchthích danh ngôn Thích

Mọi tôn giáo đều nên được chấp nhận... vì mỗi người phải tới thiên đường theo cách của mình.

All religions must be tolerated... for every man must get to heaven in his own way.

Friedrich II111 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôn giáo của tôi dựa trên chân lý và bất bạo lực. Chân lý là Chúa của tôi. Bất bạo lực là cách để nhận thức Người.

My religion is based on truth and non-violence. Truth is my God. Non-violence is the means of realising Him.

Mahatma Gandhi110 người thíchthích danh ngôn Thích

Không ai hiểu chân lý của tôn giáo hơn những người đã mất đi quyền năng của lý trí.

The truths of religion are never so well understood as by those who have lost the power of reason.

Voltaire107 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi đã giữ nhiều điều trong đôi bàn tay này, và tôi đã mất đi tất cả; nhưng những gì tôi đặt vào tay của Chúa, tôi vẫn còn có chúng.

I have held many things in my hands, and I have lost them all; but whatever I have placed in God's hands, that I still possess.

Martin Luther104 người thíchthích danh ngôn Thích

Đức tin cho phép chúng ta được nắm giữ trong những điều chúng ta không thấy được.

Faith is permitting ourselves to be seized by the things we do not see.

Martin Luther103 người thíchthích danh ngôn Thích

Tất cả tôn giáo trên thế giới, dù khác nhau về nhiều mặt, đều tuyên bố rằng không gì ngoài Chân lý tồn tại trên thế gian này.

All the religions of the world, while they may differ in other respects, unitedly proclaim that nothing lives in this world but Truth.

Mahatma Gandhi103 người thíchthích danh ngôn Thích

Ai nói rằng tôn giáo không liên quan gì với chính trị, người đó chẳng biết gì về tôn giáo.

Those who say religion has nothing to do with politics do not know what religion is.

Mahatma Gandhi102 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúa viết nên Phúc âm không chỉ ở trong Kinh thánh mà còn ở trên cỏ cây, trong những nụ hoa, mây và sao trời.

God writes the Gospel not in the Bible alone, but also on trees, and in the flowers and clouds and stars.

Martin Luther95 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhưng tôi luôn cho rằng cách tốt nhất để hiểu được Chúa là yêu thật nhiều điều.

But I always think that the best way to know God is to love many things.

Vincent Van Gogh95 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu anh có hai tôn giáo trên cùng một mảnh đất, họ sẽ cắt cổ lẫn nhau; nhưng nếu anh có ba mươi tôn giáo, họ sẽ chung sống hòa bình.

If you have two religions in your land, the two will cut each other’s throats; but if you have thirty religions, they will dwell in peace.

Voltaire91 người thíchthích danh ngôn Thích

Lời cầu nguyện là tường và thành trì vững chắc của nhà thờ; nó là vũ khí mạnh mẽ của người Cơ đốc.

Prayer is a strong wall and fortress of the church; it is a goodly Christian weapon.

Martin Luther87 người thíchthích danh ngôn Thích

Bản chất của mọi tôn giáo đều là một. Chỉ cách tiếp cận là khác nhau.

The essence of all religions is one. Only their approaches are different.

Mahatma Gandhi85 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu Chúa không nghỉ vào Chủ Nhật, Người đã có đủ thời gian để hoàn thiện thế giới rồi.

If God hadn't rested on Sunday, He would have had time to finish the world.

Gabriel Garcia Marquez82 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi đặt đức tin của mình vào lời của Chúa, và không phải vào nhà thờ.

I ground my faith upon God's word, and not upon the church.

Jane Grey81 người thíchthích danh ngôn Thích

Thật tuyệt vời khi trèo lên những ngọn núi trong trẻo của bầu trời. Đằng sau tôi và trước tôi là Chúa, và tôi không sợ hãi.

It's wonderful to climb the liquid mountains of the sky. Behind me and before me is God and I have no fears.

Helen Keller79 người thíchthích danh ngôn Thích

Đức tin là sự tin tưởng sống động và táo bạo vào ơn Chúa, chắc chắn và vững bền tới mức một người có thể cược cả đời mình cho nó hàng nghìn lần.

Faith is a living, daring confidence in God's grace, so sure and certain that a man could stake his life on it a thousand times.

Martin Luther78 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi tin vào Chúa, nhưng không phải như một thứ, không phải như một ông già trên trời cao. Tôi tin rằng điều mọi người gọi là Chúa là thứ gì đó nằm trong tất cả chúng ta. Tôi tin rằng điều mà Giê-xu và Mohammed và Phật và tất cả những vị thần khác nói đều là đúng. Chỉ có điều cách dịch bị sai lệch mà thôi.

I believe in God, but not as one thing, not as an old man in the sky. I believe that what people call God is something in all of us. I believe that what Jesus and Mohammed and Buddha and all the rest said was right. It's just that the translations have gone wrong.

John Lennon77 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có nơi nào trong linh hồn tôi, không ngóc ngách nào trong con người tôi không có Chúa.

There is no place in my soul, no corner of my character, where God is not.

Evelyn Underhill75 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi thà sống cả đời tin có thần linh và rồi chết mà phát hiện hoàn toàn không có, còn hơn sống cả đời không tin tưởng và rồi chết mà phát hiện có thần linh.

I would rather live my life as if there is a god and die to find out there isn't, than live my life as if there isn't and die to find out there is.

Albert Camus73 người thíchthích danh ngôn Thích

Tổ quốc tôi là thế giới, và tôn giáo tôi là làm điều tốt.

My country is the world, and my religion is to do good.

Thomas Paine71 người thíchthích danh ngôn Thích

Nền văn minh nhân loại sẽ không thể đạt được sự hoàn hảo cho tới khi viên đá cuối cùng từ ngôi nhà thờ cuối cùng rơi lên tu sĩ cuối cùng.

Civilisation will not attain to its perfection until the last stone from the last church falls on the last priest.

Emile Zola70 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 1 trên 212»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.