Karl Marx

(5/5/1818 - 14/3/1883)
www.tudiendanhngon.vn - Danh nhân - Karl Marx

Karl Heinrich Marx (thường được phiên âm là Các Mác trong các tài liệu tiếng Việt) sinh tại Trier, Vương quốc Phổ – mất tại Luân Đôn, Vương quốc Anh. Ông là nhà tư tưởng, nhà kinh tế chính trị người Đức, đồng thời là nhà lãnh đạo cách mạng của Hiệp hội Người lao động Quốc tế. Những hoạt động cách mạng và triết học của ông diễn ra trong thập niên 1840 - giữa lúc chủ nghĩa tư bản đang trong thời kỳ phát triển và giai cấp vô sản công nghiệp ra đời và có những hoạt động cách mạng chống chế độ tư bản. Marx được nhắc đến với nhiều chủ đề khác nhau, nhưng ông nổi tiếng nhất với những phân tích lịch sử dựa trên thuật ngữ đấu tranh giai cấp, được tổng kết lại trong những lời mở đầu cho Tuyên ngôn Đảng Cộng sản (Das Manifest der Kommunistischen Partei): "Lịch sử của tất cả các xã hội từ trước đến nay là lịch sử của đấu tranh giai cấp." Ông cũng là người sáng lập Chủ nghĩa Xã hội Khoa học cùng Friedrich Engels. Tư tưởng của ông là học thuyết kế thừa các hệ tư tưởng được thành lập trong thế kỷ XIX, bao gồm triết học Đức, kinh tế học chính trị Anh hay chủ nghĩa xã hội học Pháp.

Trong thời đại Marx sống, có lẽ chủ nghĩa tư bản đã đạt thắng lợi tuyệt đối và sẽ tồn tại vĩnh hàng. Tuy nhiên, Marx và người bạn thân là Engels đã thực hiện “Tuyên ngôn của Đảng Cộng sản” vào năm 1848, nói cách khác là hai ông đã lên án chế độ tư bản. Với Tuyên ngôn này, chủ nghĩa xã hội trỗi dậy trong khi chủ nghĩa xã hội không tưởng thì tàn lụi.

Nhà triết học người Đức này cho rằng cách hiểu của Hegel về sự phát triển của lịch sử loại người là đúng. Tuy nhiên, mặt khác ông cho rằng vật chất mới đóng vai trò chính yếu trong quá trình này, chứ không phải là tinh thần. Người ta nói tư tưởng của Marx là chủ nghĩa duy vật biện chứng, lịch sử, hay khoa học. Ông cũng cho rằng, con người có thể quyết định vật chất qua việc sản xuất.

Tháng 7 năm 2005, 27.9% thính giả trong một cuộc thăm dò ý kiến của chương trình In Our Time trên kênh Radio 4 của BBC đã chọn Marx là nhà tư tưởng ưa thích của họ. Tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, sau khi thực hiện một cuộc khảo sát, người ta nhận thấy rằng số người biết Karl Marx là ai chiếm đến 100% dân số Trung Quốc, họ cho rằng tư tưởng Marx quả là tư tưởng đã làm cho lịch sử nhân loại có sự chuyển biến. Người cha đẻ của chủ nghĩa Marx này được xem là "người thầy của giai cấp công nhân, nhân dân lao động toàn thế giới".


View: 41857      Nguồn: www.tudiendanhngon.vn    Quay lại


Danh ngôn của Karl Marx

Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân.

Religion is the opium of the masses.

 206 người thích      Thích

~*~

Điều kiện tất yếu đầu tiên cho hạnh phúc của nhân dân là sự bãi bỏ tôn giáo.

The first requisite for the happiness of the people is the abolition of religion.

 201 người thích      Thích

~*~

Ý nghĩa của hòa bình là không còn sự chống đối chủ nghĩa xã hội.

The meaning of peace is the absence of opposition to socialism.

 162 người thích      Thích

~*~

Lịch sử lặp lại, ban đầu là bi kịch, sau là hài kịch.

History repeats itself, first as tragedy, second as farce.

 162 người thích      Thích

~*~

Không nghi ngờ gì nữa, máy móc đã làm tăng lên đáng kể con số những kẻ nhàn rỗi khá giả.

Without doubt, machinery has greatly increased the number of well-to-do idlers.

 146 người thích      Thích

~*~

Hãy để giai cấp thống trị run rẩy trước cách mạng cộng sản. Người vô sản không có gì để mất ngoài xiềng xích. Họ có thể thắng được cả thế giới. Người lao động tại mọi quốc gia, hãy đoàn kết!

Let the ruling classes tremble at a communist revolution. The proletarians have nothing to lose but their chains. They have a world to win. Workingmen of all countries, unite!

 144 người thích      Thích

~*~

Mỗi một bước vận động thật sự quan trọng hơn một tá cương lĩnh.

Every step of real movement is more important than a dozen programmes.

 138 người thích      Thích

~*~

Chúng ta không nên nói một giờ của người này đáng giá với một giờ của người khác, mà nên nói người này trong một giờ cũng đáng giá như người khác trong một giờ. Thời gian là tất cả, con người không là gì: nhiều nhất cũng chỉ là thân xác của thời gian.

We should not say that one man's hour is worth another man's hour, but rather that one man during an hour is worth just as much as another man during an hour. Time is everything, man is nothing: he is at the most time's carcass.

 137 người thích      Thích

~*~

Lịch sử tất cả các xã hội tồn tại từ trước đến nay là lịch sử đấu tranh giai cấp.

The history of all previous societies has been the history of class struggles.

 127 người thích      Thích

~*~

Lịch sử không làm gì cả, nó không tạo ra vô vàn của cải, nó không chiến đấu. Chính con người, con người thật sự đang sống, đã làm tất cả những điều đó.

History does nothing; it does not possess immense riches, it does not fight battles. It is men, real, living, who do all this.

 114 người thích      Thích

~*~

Tôn giáo là sự bất lực của trí óc con người trong việc xử lý những sự kiện nó không hiểu được.

Religion is the impotence of the human mind to deal with occurrences it cannot understand.

 113 người thích      Thích

~*~

Nền dân chủ là con đường dẫn tới chủ nghĩa xã hội.

Democracy is the road to socialism.

 108 người thích      Thích

~*~

Các nhà triết học chỉ giải thích thế giới bằng các phương thức khác nhau, vấn đề là ở chỗ thay đổi thế giới.

The philosophers have only interpreted the world, in various ways; the point is to change it.

 92 người thích      Thích

~*~

Trong mọi thời đại, tư tưởng của giai cấp thống trị là tư tưởng thống trị.

The ruling ideas of each age have ever been the ideas of its ruling class.

 79 người thích      Thích

~*~

Học thuyết của Chủ nghĩa cộng sản có thể tóm tắt trong một câu: Loại bỏ tất cả sở hữu tư nhân.

The theory of Communism may be summed up in one sentence: Abolish all private property.

 79 người thích      Thích

~*~

Lịch sử là quan tòa - đao phủ của nó, người vô sản.

History is the judge — its executioner, the proletarian.

 70 người thích      Thích

~*~

Sản xuất quá nhiều thứ hữu dụng tạo ra quá nhiều người vô dụng.

The production of too many useful things results in too many useless people.

 62 người thích      Thích

~*~

Trong xã hội tư sản, tư bản có tính độc lập và cá tính, còn cá nhân người lao động lại mất tính độc lập và cá tính.

In bourgeois society capital is independent and has individuality, while the living person is dependent and has no individuality.

 61 người thích      Thích

~*~

Sự cần thiết mù cho tới khi nó trở thành ý thức. Tự do là ý thức về sự cần thiết.

Necessity is blind until it becomes conscious. Freedom is the consciousness of necessity.

 57 người thích      Thích

~*~

Tên:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:


Phản hồi

the crazy dogs - Ho rang Bua (14/01/2016 16:27:00)

Cong san do 1 lu cho dai dau teu va cam dau. Boi vay chi co nguoi dien hay ke mat tri moi di theo bon chung .

 
   

Phản hồi

chu nghia cuop can - Vuong duong Vat (28/10/2015 05:11:00)

KHong biet cai bon dau gau , dam thue chem muon K. Marx,Lenin, Mao t. Dong, Ho chi Minh,Vo nguyen Giap, Ng.Tan Dung va bon cac ke ..chui ra tu cai lo ne ,lo cong nao the nhi ba con? Bao gio thi Obama moi cho ca lu cong san ra ma ,khong con 1 ten nao nua vay??? Vuong duong Vat Tong bi dai dang cuop can CSVN.

 
   

Phản hồi

chu nghia cuop can - Vuong duong Vat (28/10/2015 05:11:00)

KHong biet cai bon dau gau , dam thue chem muon K. Marx,Lenin, Mao t. Dong, Ho chi Minh,Vo nguyen Giap, Ng.Tan Dung va bon cac ke ..chui ra tu cai lo ne ,lo cong nao the nhi ba con? Bao gio thi Obama moi cho ca lu cong san ra ma ,khong con 1 ten nao nua vay??? Vuong duong Vat Tong bi dai dang cuop can CSVN.

 
   

Phản hồi

chi trich cs - carlos tevez (26/05/2015 18:42:00)

Marlx la mot ke that bai chog chu nghia cs khi noi hoa binh la ko con su chog doi cn xa hoi la sai lam nhu vay ko cho phep bieu tinh thai doi che do tu do ngon luan bat Cu thu ji de doa chu nghia deu bi cho la chog lai hoa binh chi co nha nuoc la dug ah bo tat ca nhug so huu ca nhan nhiu wa deu thu ve cho quoc gia ah chiem lam cua nha nuoc ah

 
   

Phản hồi

communist is future - GAVOROT (15/01/2015 17:14:00)

Tôn giáo cũng ko cần tồn tại con người có thể tự thay đổi nó vì chính nó từ người mà ra Karl Max có phần đùng ko ai là hoàn hảo cả

 
   

Phản hồi

- lương (19/10/2014 00:12:00)

Thật là uên bác Thâm thúy quá Bao giờ mới có người thứ 2 như thế này nhỉ??

 
   

Phản hồi

hãy hiểu và cảm nhận - kull khùm (07/03/2014 10:38:00)

qá hay

 
   

Phản hồi

Doc them Tri thuc Nhan Loai - Bui_Kiem (09/10/2013 21:19:00)

Hay hoc nhieu hon kien thuc cua nhan loai,luc do moi biet dau la su that.

 
   

Phản hồi

Hiểu và phán xét - Xuan (03/10/2013 09:52:00)

Đừng dùng những kiến thức, định kiến hiện tại để hiểu và phán xét tư tưởng. Đừng hiểu thuốc phiện là độc dược như hiện nay hầu hết mọi người đều hiểu. Vào thời của Marx, thuốc phiện là thần dược, với công dụng chính là giảm đau. Khi nói Tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân, thật sự là Marx đã đề cao vai trò lịch sử của tôn giáo.

 
   

Phản hồi

Bàn về tôn giáo - Kaiba (19/07/2013 01:52:00)

Karl Max xuất thân là một tín đồ Cơ đốc giáo, trong phạm vi tầm nhìn của ông, ông dễ dàng cho rằng "tôn giáo là thuốc phiện của nhân dân". Nhưng ngay trong bản thể triết học của ông nó cũng đã là cái nhìn chủ quan của ý thức trong lúc mô tả thế giới vật chất vận động. Tiêc cho ông khi không nhận được một cách toàn diện về tôn giáo, tiếc cho ông khi không có cơ hội quan sát tìm hiểu các tôn giáo khác như Phật Giáo hay Ấn Giáo, tiếc cho một người rất lỗi lạc khi nhận định "thế giới vật chất tồn tại khách quan" nhưng lại nhận định chính thế giới đó bằng tư tưởng chủ quan phiến diện. Ông có thể là "người thầy của giai cấp công nhân và nhân dân lao động toàn thế giới". Song ông vẫn chỉ là con người

 
   

Phản hồi

Tôn giao1 và chủ nghĩa mác-xit. - Elnino (19/04/2013 02:04:00)

Tôi yêu chủ nghĩa xã hội, tôi yêu những chân lý hiện thực của chủ nghĩa mác. Tôn giáo có sức hút ghê gớm với con người, nó làm con người ta mê muội. Nhưng mê muội theo cái thiện, hãy để cho các vấn đề liên quan tới tôn giáo như thần thánh là một vẽ đẹp văn hóa và góp phần điều chỉnh con người về đạo đức nhưng đừng để nó chiếm lĩnh trí óc của nhân dân.

 
   

Phản hồi

Tôn giáo là chân lý đạo đức tại sao lại sai ? - Lê Chỉ (23/08/2012 03:22:00)

Từ khi biết đi học rồi lớn lên tôi hoàn toàn tin tưởng vào chủ nghĩa Marx-Lenin. Tuy nhiên khi hiểu biết nhiều hơn, được tiếp xúc với nhiều triết học khác và thử sức vào nhiều lĩnh vực khác của cuộc sống thì tôi nhận thấy những quan điểm của các nhà triết học khác cũng đáng để lưu tâm nhiều hơn trong đó có Phật giáo và thiên chúa giáo. Nên tôi nhận ra một điều là tất cả các quan điểm triết học đều có cái đúng cái chưa thực sự đúng. Tất cả quan điểm đều có cái lý của người đưa ra tùy thuộc vào hoàn cảnh,nhận thức của mỗi người có thể cảm nhận nó đúng hay chưa đúng. Tôi lấy ví dụ những danh ngôn có người thấy đúng vì họ nhận thức được điều mà danh ngôn muốn nói, có người thì không vì họ thấy chưa hiểu ra vậy nếu họ vẫn mãi không nhận ra điều đó thì nói là danh ngôn đó sai ah? Một người cha khi đưa ra những lời khuyên cho các con có đứa thì nghe lời vì nó thấy đúng và nó thấy cần thiết cho nó nhưng có đứa trẻ thì không chịu vâng lời vì nó thấy là không phù hợp với nó. Với tính tò mò và ham hiểu biết tôi có hiểu qua về một số lĩnh vực như toán học, vật lý, Điện tử viễn thông (ngành của tôi), tôi biết một chút về tướng số ( nhà tôi Can,Cố,ông Nội, Bố tôi xem tướng sô), tôi hiểu một chút về đàn,tôi yêu thể thao, Một ít về tâm lý học và một chút về 12 cung hoàng đạo) và nhiều lần vấp ngã trong cuộc sống .Nên như bài viết của bạn dưới đây tôi thấy khách quan mà nói chúng ta phải nhìn nhận một cách công bằng rằng là chủ nghĩa Marx-Lenin là đúng nhưng trong hoàn cảnh thời điểm lịch sữ và có tác dụng cho giai cấp vô sản làm cách mạng, nó có tác dụng như một liều thuốc kích thích vào sự tự tin của giai cấp nhưng chưa hẵn đã đúng cho mọi thời đại. Chân lý là phải đúng cho tất cả mọi người và tất cả phải thán phục. Cảnh giới cao nhất theo tôi tôn giáo.

 
   

Phản hồi

sự nhận xét - tô hiếu thành nhân (27/05/2015 19:51:00)

các ông các bà có bằng ông mác không ông đấy nói gì các ngài còn chưa hiểu nổi

 
   

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.