A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Cuộc sống


Trang 7 trên 10« Đầu...«45678910»

Cuộc sống là điều đáng buồn nhất, sau đó là cái chết.

Life is the saddest thing there is, next to death.

Edith Wharton4 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc đời bạn thay đổi vào ngày mà bạn chấp nhận trách nhiệm về nó.

Your life begins to change the day you take responsibility for it.

Steve Maraboli4 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng đi đến cuối cuộc đời mới phát hiện ra mình chưa từng sống. Bởi có nhiều người đi tới điểm rời đi thế gian và khi quay lại, họ thấy niềm vui và cái đẹp đã không thể thuộc về mình bởi những nỗi sợ hãi từng định hình cuộc sống của họ.

Do not come to the end of your life only to find you have not lived. For many come to the point of leaving the space of the earth and when they gaze back, they see the joy and the beauty that could not be theirs because of the fears they lived.

Clearwater4 người thíchthích danh ngôn Thích

Mọi thứ thuộc về thể xác trôi đi như dòng sông, mọi thứ thuộc về tâm trí là giấc mơ và ảo mộng; cuộc sống là chinh chiến, và là chuyến du hành tới miền đất lạ; danh tiếng duy nhất trường tồn là sự lãng quên.

All things of the body stream away like a river, all things of the mind are dreams and delusion; life is warfare, and a visit to a strange land; the only lasting fame is oblivion.

Marcus Aurelius3 người thíchthích danh ngôn Thích

Với người khôn, cuộc sống là vấn đề; với kẻ khờ, cuộc sống là giải pháp.

To the wise, life is a problem; to the fool, a solution.

Marcus Aurelius3 người thíchthích danh ngôn Thích

Lựa chọn khó khăn, cuộc sống dễ dàng. Lựa chọn dễ dàng, cuộc sống khó khăn.

Hard choices, easy life. Easy choices, hard life.

Jerzy Gregory3 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc đời không phải chỉ là thời gian trôi đi. Cuộc đời là tổng hòa của những trải nghiệm và độ mãnh liệt của chúng.

Life is not just the passing of time. Life is the collection of experiences and their intensity.

Jim Rohn3 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống là một quá trình tích lũy. Ta tích lũy nếu không là giá trị thì sẽ là món nợ, nếu không là quyền lợi thì sẽ là nuối tiếc.

Life is a process of accumulation. We either accumulate the debt or the value, the regret or the equity.

Jim Rohn3 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu không có hoạt động không ngừng, mỗi đe dọa của cuộc sống sẽ sớm vượt qua giá trị của cuộc sống.

Without constant activity, the threats of life will soon overwhelm the values.

Jim Rohn3 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống không có sự cân bằng có thể làm hỏng những mối quan hệ của bạn. Cuộc sống không có sự cân bằng có thể làm sức khỏe của bạn tồi tệ hơn. Cuộc sống không có sự cân bằng có thể làm tổn thương tâm hồn bạn. Cuộc sống không có sự cân bằng có thể làm bạn đánh mất sự giàu sang và hạnh phúc. Vậy nên hãy tìm những thứ truyền động lực cho bạn trong tất cả mọi mặt của cuộc sống. Thành công của bạn phụ thuộc vào điều đó.

Life without balance can cost you your relationships. Life without balance can cost you your health. Life without balance can cost you your spirituality. Life without balance can cost you your wealth and your happiness. So find things to motivate you from all areas of life. Your success depends on it.

Jim Rohn3 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống là thử điều mới để xem chúng có hoạt động không.

Life is trying things to see if they work.

Ray Bradbury3 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống giống như đồ lót, nên thay đổi hai lần một ngày.

Life is like underwear, should be changed twice a day.

Ray Bradbury3 người thíchthích danh ngôn Thích

Đời này hết, là mãi mãi hết, không ai có thể sao chép hoàn chỉnh cuộc đời ai, dù là chính người đó.

Bảy kiếp xui xẻo - Cửu Lộ Phi Hương3 người thíchthích danh ngôn Thích

Có lẽ cuộc đời chỉ là như vậy... một giấc mơ và một nỗi sợ hãi.

Perhaps life is just that... a dream and a fear.

Joseph Conrad3 người thíchthích danh ngôn Thích

Sống trên đời cũng giống như xây dựng một tòa nhà: nếu bạn bắt đầu sai, bại sẽ kết thúc sai.

Living a life is like constructing a building: if you start wrong, you'll end wrong.

Maya Angelou3 người thíchthích danh ngôn Thích

Minh triết đến với mỗi chúng ta khi ta nhận ra mình hiểu ít đến thế nào về cuộc đời, về bản thân, và về thế giới quanh ta.

True wisdom comes to each of us when we realize how little we understand about life, ourselves, and the world around us.

Socrates3 người thíchthích danh ngôn Thích

Nên học cách buông tay trước khi học cách đạt được. Ta nên chạm vào cuộc đời chứ không phải bóp nghẹt cuộc đời. Bạn phải thả lỏng, đôi lúc cứ để chuyện xảy ra và để mặc mọi người tiến lên.

Learning to let go should be learned before learning to get. Life should be touched, not strangled. You’ve got to relax, let it happen at times, and let others move forward with it.

Ray Bradbury3 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống chân thực của một người thường là cuộc sống mà người đó không sống.

One’s real life is so often the life that one does not lead.

Oscar Wilde3 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có mảnh nhỏ cuộc đời nào lại không mang trong mình thi ca.

There is not a particle of life which does not bear poetry within it.

Gustave Flaubert3 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn phải cứu bất cứ phần nào của cuộc đời mình; bạn không thể đánh mất cả cuộc đời chỉ vì đã mất một phần.

You must save what you can of your life; you musn't lose it all simply because you've lost a part.

Henry James3 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống thực ra là một cuộc chiến. Cái ác xấc xược và mạnh mẽ; cái đẹp quyến rũ, nhưng hiếm thấy; lòng tốt rất dễ yếu đuối; sự điên rồ rất dễ ngang ngạnh; sự tàn nhẫn chiến thắng; kẻ ngu xuẩn lên địa vị cao, người khôn ngoan đứng ở dưới thấp, và nhân loại nói chung là bất hạnh. Nhưng bản thân thế giới không phải là một ảo ảnh hạn hẹp, không phải không phải là mường tượng, không phải cơn ác mộng trong đêm; chúng ta thức tỉnh trước nó, vĩnh viễn; và ta không thể quên nó, hay phủ nhận nó, hay bỏ qua nó.

Life is, in fact, a battle. Evil is insolent and strong; beauty enchanting, but rare; goodness very apt to be weak; folly very apt to be defiant; wickedness to carry the day; imbeciles to be in great places, people of sense in small, and mankind generally unhappy. But the world as it stands is no narrow illusion, no phantasm, no evil dream of the night; we wake up to it, forever and ever; and we can neither forget it nor deny it nor dispense with it.

Henry James3 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng làm người quan sát, đừng để cuộc sống trôi qua bên mình.

Don't be a spectator, don't let life pass you by.

Lou Holtz3 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống không công bằng; hãy quen với điều đó đi.

Life is not fair; get used to it.

Bill Gates3 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhiều người chết đi khi trong mình vẫn còn ấp ủ điệu nhạc. Tại sao lại như vậy? Thường là bởi họ lúc nào cũng đang chuẩn bị sẵn sàng để sống. Trước khi họ kịp nhận ra, thời gian đã hết.

Many people die with their music still in them. Why is this so? Too often it is because they are always getting ready to live. Before they know it, time runs out.

Oliver Wendell Holmes, Sr.3 người thíchthích danh ngôn Thích

Chính niềm tin vào điều gì đó và lòng nhiệt huyết vì điều gì đó làm cuộc đời đáng sống.

It's faith in something and enthusiasm for something that makes a life worth living.

Oliver Wendell Holmes, Sr.3 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống không phải là môn thể thao để xem. Nếu nhìn là tất cả những gì bạn làm, thì bạn sẽ nhìn cuộc đời bạn trôi qua mà không có bạn.

Life's not a spectator sport. If watchin' is all you're gonna do, then you're gonna watch your life go by without ya.

Công ty Walt Disney3 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống này là món quà của bạn cho chính mình... Hãy mở nó ra!

This life is your gift to yourself... Open it!

Khuyết danh3 người thíchthích danh ngôn Thích

Cách bạn bắt đầu một ngày là cách bạn sống ngày hôm đó. Cách bạn sống mỗi ngày là cách bạn sống cuộc đời mình.

How you start your day is how you live your day. How you live your day is how you live your life.

Louise Hay3 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu cuộc đời không khôi hài thì nó đã là bi kịch.

Life would be tragic if it weren't funny.

Stephen Hawking3 người thíchthích danh ngôn Thích

Ý nghĩa của cuộc sống không ở ngoài ia mà nằm giữa hai tai ta. Theo nhiều cách, điều này khiến ta là đấng sáng tạo.

The meaning in life is not out there but inbetween our ears. In many ways this makes us the lords of creation.

Stephen Hawking3 người thíchthích danh ngôn Thích

Ngày hôm nay, bạn còn lại 100% của cuộc đời mình.

Today, you have 100% of your life left.

Tom Landry3 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống là vở bi kịch với người cảm nhận, và là vở hài kịch với người suy nghĩ.

Life is a tragedy for those who feel, and a comedy for those who think.

La Bruyere3 người thíchthích danh ngôn Thích

Đạt được cuộc sống không tương đương tránh được cái chết.

Achieving life is not the equivalent of avoiding death.

Ayn Rand3 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống thật sự đơn giản, nhưng con người lại cứ muốn làm nó phức tạp lên.

Life is really simple, but men insist on making it complicated.

Confucius3 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống ném vào bạn những chuyện bạn chẳng thể kiểm soát, nhưng bạn vẫn có thể chọn cách bạn sẽ vượt qua chúng.

Life imposes things on you that you can’t control, but you still have the choice of how you’re going to live through this.

Celine Dion3 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc đời của chúng ta cũng như 1 tách cà phê. Nhưng đôi khi vì quá chạy theo những cái tách mà chúng ta bỏ lỡ cơ hội thưởng thức cà phê.

Khuyết danh3 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống, với tất cả những đớn đau, tuyệt vọng, mất mát và tội lỗi, đều thú vị và đẹp đẽ, đều tươi vui và tinh tế và hay ho, đầy ắp tình yêu thương, đôi khi là áng thơ và chuyến phiêu lưu mạo hiểm, đôi khi cao quý và đôi khi thật phóng đãng; và cho dù điều gì sẽ đến sau cuộc sống (nếu có bất cứ điều gì) – chúng ta sẽ không bao giờ được sống cuộc đời này một lần nào nữa.

Life, for all its agonies of despair and loss and guilt, is exciting and beautiful, amusing and artful and endearing, full of liking and of love, at times a poem and a high adventure, at times noble and at times very gay; and whatever (if anything) is to come after it, we shall not have this life again.

Rose Macaulay3 người thíchthích danh ngôn Thích

Và tất cả các giọng nói, tất cả các mục tiêu, tất cả những nỗi khát khao, tất cả những nỗi đau, tất cả lạc thú, tất cả thiện và ác, tất cả hợp lại cùng nhau thành thế giới. Tất cả cùng nhau là dòng chảy của sự kiện, âm nhạc của cuộc sống.

And all the voices, all the goals, all the yearnings, all the sorrows, all the pleasures, all the good and evil, all of them together was the world. All of them together was the stream of events, the music of life.

Hermann Hesse3 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống là đóa hoa mà tình yêu là mật ngọt.

Life is the flower for which love is the honey.

Zora Neale Hurston3 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều quan trọng trong đời là đời, không phải kết quả của cuộc đời.

What is important in life is life, and not the result of life.

Johann Wolfgang von Goethe3 người thíchthích danh ngôn Thích

Khó khăn đến khi bạn không chú ý tới lời thì thầm của cuộc sống. Cuộc sống luôn luôn thì thầm với bạn đầu tiên, nhưng nếu bạn lờ đi lời thì thầm, chẳng bao lâu bạn sẽ nhận được tiếng hét.

Difficulties come when you don't pay attention to life's whisper. Life always whispers to you first, but if you ignore the whisper, sooner or later you'll get a scream.

Oprah Winfrey3 người thíchthích danh ngôn Thích

Cải thiện cuộc sống của bạn không có nghĩa là phải thay đổi mọi thứ - nó cốt ở có những thay đổi đáng giá.

Improving your life doesn’t have to be about changing everything – it’s about making changes that count.

Oprah Winfrey3 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống cốt ở sự tiến bộ và thay đổi. Khi bạn không còn làm những điều đó - đó là lời thì thầm của bạn; đó là lời thì thầm rằng bạn nên làm điều gì đó khác.

Life is about growth and change. When you are no longer doing that — that is your whisper; that is your whisper that you are supposed to do something else.

Oprah Winfrey3 người thíchthích danh ngôn Thích

Cho dù là nhà văn hay là người đọc, nhiệm vụ của mỗi người đầu tiên là làm chủ cuộc sống của chính mình, không phải giả tạo hay nghe theo bên ngoài kê đơn, dù có vẻ cao quý đến bao nhiêu. Bởi mỗi chúng ta chỉ có một cuộc đời, và ta đều biết rõ nó đều sẽ kết thúc thế nào.

Regardless of whether one is a writer or a reader, one's task consists first of all in mastering a life that is one's own, not imposed or prescribed from without, no matter how noble its appearance may be. For each of us is issued but one life, and we know full well how it all ends.

Joseph Brodsky3 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi không muốn đi đến cuối đời và phát hiện ra tôi mới chỉ sống hết chiều dài của nó. Tôi muốn sống cả chiều rộng nữa.

I don't want to get to the end of my life and find that I just lived the length of it. I want to live the width of it as well.

Anne Wilson Schaef3 người thíchthích danh ngôn Thích

Có sự đê mê ngây ngất đánh dấu điểm tuyệt đỉnh của cuộc sống, và cuộc sống không thể lên cao hơn nó. Và đó cũng là nghịch lý của cuộc đời, thứ đê mê ngây ngất này đến khi người ta sống mãnh liệt nhất, và nó xuất hiện như một trạng thái quên đi rằng mình đang sống.

There is an ecstasy that marks the summit of life, and beyond which life cannot rise. And such is the paradox of living, this ecstasy comes when one is most alive, and it comes as a complete forgetfulness that one is alive.

Jack London3 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống không phải là nói suông; cuộc sống là bổn phận.

Life isn't about talk; it's about commitment.

Sue Davey3 người thíchthích danh ngôn Thích

Ngôn ngữ mới khác biệt với cuộc sống làm sao. Tôi phải làm thế nào mới khiến chúng vừa vặn với nhau? Tôi kết nối chúng thế nào đây?

Language is so different from life. How am I supposed to fit the one into the other? How can I bring them together?

Herta Müller3 người thíchthích danh ngôn Thích

Ý nghĩa của cuộc sống là sống cho có ý nghĩa.

Tế hanh2 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống là một chuyện buồn cười xảy ra với tôi trên con đường đi tới huyệt mộ.

Life was a funny thing that happened to me on the way to the grave.

Quentin Crisp2 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 7 trên 10« Đầu...«45678910»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.