A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Cuộc sống


Trang 8 trên 10« Đầu...«45678910»

Giáo dục không phải là chuẩn bị cho cuộc sống; giáo dục chính là cuộc sống.

Education is not preparation for life; education is life itself.

John Dewey2 người thíchthích danh ngôn Thích

Với hầu hết mọi người, cuộc đời không phải là câu chuyện cổ tích, nó là câu chuyện phiêu lưu.

For most people life is not a fairy tale, it is an adventure.

Ana Monnar2 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc đời giống như xem phong cảnh, đi nhanh có thể xem được nhiều, đi chậm lại có thể thưởng thức cái đẹp, cái tuyệt diệu của cảnh sắc.

Bên nhau trọn đời - Cố Mạn2 người thíchthích danh ngôn Thích

Ý nghĩa của sự sống là để tiến hóa thành con người trọn vẹn mà bạn có sứ mệnh trở thành.

The whole point of being alive is to evolve into the complete person you were intended to be.

Oprah Winfrey2 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống, cuộc hội thoại bất tận với bản thân. Câm lặng trong sự tỉnh táo, nghe thấy được trong sự điên rồ.

Life, this endless conversation with yourself. Silent in sanity, audible in madness.

Zohra Sehgal2 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc đời mà tự nhiên cho ta ngắn lắm; nhưng ký ức về một cuộc đời sống tốt lại là vĩnh cửu.

The life given us, by nature is short; but the memory of a well-spent life is eternal.

Marcus Tullius Cicero2 người thíchthích danh ngôn Thích

Có quá nhiều câu hỏi Vì sao không có đáp án,
Có quá nhiều đáp án, không có Vì sao.
Tất cả đều có sắp đặt rồi, muốn cũng không được mà bỏ thì chẳng đành.

Weibo - Dịch: Thương Thương Đặng2 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống có lực lượng ẩn giấu riêng mà bạn chỉ có thể khám phá ra bằng cách sống.

Life has its own hidden forces which you can only discover by living.

Soren Kierkegaard2 người thíchthích danh ngôn Thích

Không ai trở lại từ cái chết, không ai bước vào thế giới mà không cất tiếng khóc; không ai được hỏi liệu mình có muốn bước vào cuộc sống không, hay khi nào thì mình muốn rời đi.

No one comes back from the dead, no one has entered the world without crying; no one is asked when he wishes to enter life, nor when he wishes to leave.

Soren Kierkegaard2 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống luôn cho bạn một cơ hội thứ hai. Đó là ngày mai.

Life always offers you a second chance. It’s called tomorrow.

Khuyết danh2 người thíchthích danh ngôn Thích

Những cái va li của chúng tôi lại chất đống bên lề đường; chúng tôi không còn đường để đi nữa. Nhưng không sao, con đường là cuộc sống.

Our battered suitcases were piled on the sidewalk again; we had longer ways to go. But no matter, the road is life.

Jack Kerouac2 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống là sự khó khăn còn vượt qua cái chết.

Life is a predicament which precedes death.

Henry James2 người thíchthích danh ngôn Thích

Có những người trôi giạt qua cả cuộc đời. Họ làm điều đó lúc thì một ngày, lúc thì một tuần, lúc thì một tháng. Nó diễn ra từ từ đến nỗi họ không nhận ra cuộc đời của mình đang trôi đi cho tới khi quá muộn.

Some people drift through their entire life. They do it one day at a time, one week at a time, one month at a time. It happens so gradually they are unaware of how their lives are slipping away until it’s too late.

Mary Kay Ash2 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc đời co hẹp hay mở rộng tỷ lệ thuận với lòng can đảm của mỗi người.

Life shrinks or expands in proportion to one's courage.

Anais Nin2 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống được tạo nên bởi ánh sáng và bóng tối, và chúng ta sẽ thật dối trá, không chân thành và quá ngọt ngào nếu cố giả vờ rằng không có bóng tối.

Life is composed of lights and shadows, and we would be untruthful, insincere, and saccharine if we tried to pretend there were no shadows.

Walt Disney2 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi sớm học được rằng trong thế giới hiện tại, những chiếc mặt nạ của bi kịch và hài kịch treo trên sàn diễn của mọi cuộc đời.

I learned early on that in the real world, the masks of tragedy and comedy adorn the proscenium of every life.

Walter Cronkite2 người thíchthích danh ngôn Thích

Cái chết giật tai tôi và bảo, Hãy sống đi, ta đang đến đấy.

Death tugs at my ear and says, 'Live. I am coming.

Oliver Wendell Holmes, Sr.2 người thíchthích danh ngôn Thích

Sống trong đời đừng quá nghiêm túc. Đằng nào cũng chẳng ai thoát được khỏi nó mà sống sót đâu.

Never take life seriously. Nobody gets out alive anyway.

Khuyết danh2 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy đắm mình vào vẻ đẹp của cuộc sống. Hãy ngắm nhìn những vì sao, và lao đi cùng chúng.

Dwell on the beauty of life. Watch the stars, and see yourself running with them.

Marcus Aurelius2 người thíchthích danh ngôn Thích

Đâu rồi Cuộc đời mà ta đánh mất trong khi sống? Đâu rồi trí khôn mà ta đánh mất trong kiến thức? Đâu rồi kiến thức mà ta đánh mất trong thông tin?

Where is the Life we have lost in living? Where is the wisdom we have lost in knowledge? Where is the knowledge we have lost in information?

T. S. Eliot2 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc đời là giấc mơ cho kẻ khôn, trò chơi cho kẻ ngốc, hài kịch cho kẻ giàu, và bi kịch cho kẻ nghèo.

Life is a dream for the wise, a game for the fool, a comedy for the rich, a tragedy for the poor.

Sholom Aleichem2 người thíchthích danh ngôn Thích

Cả cuộc đời chỉ là một khoảng khắc giữa thời gian. Nó là nghĩa vụ của ta, vậy nên hãy sử dụng nó, đừng dùng sai nó.

The whole of life is but a moment of time. It is our duty, therefore to use it, not to misuse it.

Plutarch2 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống còn là gì nếu thiếu hào quang của tình yêu?

What is life without the radiance of love?

Friedrich Schiller2 người thíchthích danh ngôn Thích

Có những khoảng khắc mà người ta phải chọn giữa việc sống cuộc đời của bản thân một cách hoàn toàn và trọn vẹn - hay kéo lê thê sự tồn tại giả tạo, nông cạn và đê hèn mà thế giới đòi hỏi trong thói đạo đức giả của nó.

There are moments when one has to choose between living one's own life, fully, entirely, completely - or dragging out some false, shallow, degrading existence that the world in its hypocrisy demands.

Oscar Wilde2 người thíchthích danh ngôn Thích

Không bao lâu nữa, những vấn đề về kinh tế sẽ lùi lại phía sau nơi thuộc về nó, và khu vực thuộc về trái tim và cái đầu sẽ được chiếm, hoặc tái chiếm không gian bởi những vấn đề thực sự - những vấn đề về cuộc sống và quan hệ con người, về sáng tạo, về hành vi và tôn giáo.

The day is not far off when the economic problem will take the back seat where it belongs, and the arena of the heart and the head will be occupied or reoccupied, by our real problems - the problems of life and of human relations, of creation and behavior and religion.

John Maynard Keynes2 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống giống như một con tàu đi trên đường ray, chỉ có thể tiến thẳng về phía trước, không thể quay đầu lại. Đến khi phát hiện ra mình đi lỡ bến, thì lại không thể mua được vé quay trở lại nữa.

Tháng Sáu trời xanh lam - Tâm Văn2 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống là để ta sử dụng, chứ không phải để ta tiết kiệm.

Life is ours to be spent, not to be saved.

D. H. Lawrence2 người thíchthích danh ngôn Thích

Triết lý sống là tổng của tất cả những gì bạn biết và những gì bạn quyết định là đáng giá.

Philosophy is the sum total of all that you know and what you decide is valuable.

Jim Rohn2 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy mài sắc hứng thú của mình với hai đối tượng chính: cuộc sống và con người. Bạn sẽ chỉ thu thập được thông tin từ một nguồn tin nếu bạn hứng thú với nó.

Sharpen your interest in two major subjects: life and people. You will only gather information from a source if you are interested in it.

Jim Rohn2 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc đời mà ta không bao giờ tự hỏi về ý nghĩa cũng không đáng sống.

The life of which meaning one never ponders is not worth living.

Socrates2 người thíchthích danh ngôn Thích

Bởi cuộc sống là món quà quý giá nhất của ta
Và bởi nó được trao cho ta để sống duy nhất một lần,
Hãy sống sao ta sẽ không hối tiếc.

Since life is our most precious gift
And since it is given to us to live but once,
Let us so live that we will not regret.

Maya Angelou2 người thíchthích danh ngôn Thích

Có những người luôn bận rộn lo lắng quá mức về kiếp sau đến nỗi họ chẳng bao giờ học cách sống trong kiếp này, và con có thể nhìn xuống phố và thấy kết quả sẽ thế nào.

There are just some kind of men who-who're so busy worrying about the next world they've never learned to live in this one, and you can look down the street and see the results.

Harper Lee2 người thíchthích danh ngôn Thích

Giống như tia chớp sáng lên giữa những đám mây, chúng ta sống trong khoảng khắc quáng qua.

Like a flash of lightning between the clouds, we live in the flicker.

Joseph Conrad2 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc đời không dễ dàng hơn hay khoan dung hơn, mà là chúng ta mạnh mẽ hơn và kiên cường hơn.

Life doesn’t get easier or more forgiving, we get stronger and more resilient.

Steve Maraboli2 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc đời đánh ngã và vùi dập tâm hồn và nghệ thuật nhắc nhở rằng bạn có nó.

Life beats down and crushes the soul and art reminds you that you have one.

Stella Adler2 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống là cố vấn thực sự duy nhất; sự khôn ngoan không được lọc qua kinh nghiệm cá nhân không trở thành một phần của đạo đức.

Life is the only real counselor; wisdom unfiltered through personal experience does not become a part of the moral tissue.

Edith Wharton2 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống được hợp thành từ những thỏa hiệp.

Life is made up of compromises.

Edith Wharton2 người thíchthích danh ngôn Thích

Ta không thể trì hoãn cuộc sống cho tới khi ta sẵn sàng.

We cannot put off living until we are ready.

Jose Ortega y Gasset1 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống chỉ là sự chắp nối không ngừng những mảnh vỡ.

Life's just a perpetual piecing together of broken bits.

Edith Wharton1 người thíchthích danh ngôn Thích

Cách bạn sống mỗi ngày là một câu trong câu chuyện cuộc đời bạn. Mỗi ngày bạn lựa chọn liệu câu ấy kết thúc bằng dấu chấm, dấu hỏi, hay dấu chấm than.

The way you live your day is a sentence in the story of your life. Each day you make the choice whether the sentence ends with a period, question mark, or exclamation point.

Steve Maraboli1 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc đời không thiện cũng chẳng ác, mà chỉ là nơi để thiện và ác diễn ra.

Life is neither good or evil, but only a place for good and evil.

Marcus Aurelius1 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi bạn chỉ TỒN TẠI, cuộc đời xảy ra... và bạn xoay xở; khi bạn thực sự SỐNG, bạn đến với cuộc đời... và bạn dẫn lối.

When you are just EXISTING, life happens to you… and you manage; when you are truly LIVING, you happen to life… and you lead.

Steve Maraboli1 người thíchthích danh ngôn Thích

Không gì có sức mạnh mở rộng tâm trí hơn khả năng khám phá một cách hệ thống và thực sự tất cả những gì xuất hiện trong sự quan sát của bạn về cuộc đời.

Nothing has such power to broaden the mind as the ability to investigate systematically and truly all that comes under thy observation in life.

Marcus Aurelius1 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống là sự cộng dồn - Hoặc sai lầm của ta cộng dồn thành thứ ta không có, hoặc những quyết định sáng suốt cộng dồn thành thứ ta có.

Life is accumulative - Either our errors accumulate to what we don't get, or our wise decisions accumulate into what we do get.

Jim Rohn1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy coi mỗi ngày như một cơ hội để đầu tư cuộc sống vào cuộc sống. Một cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm và gửi nó vào ý thức người khác. Mỗi ngày là một cơ hội để tạo ra điều kỳ diệu trong cuộc sống của người khác.

Look at each day as a chance to invest life into life. A chance to share your experience and deposit it into someone else's conscience. Each day is a chance to work miracles in the lives of others.

Jim Rohn1 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc đời phải đầy phong phú và tràn ngập yêu thương - nếu không thì thật không tốt, hoàn toàn không tốt cho bất cứ ai.

Life must be rich and full of loving - it’s no good otherwise, no good at all, for anyone.

Jack Kerouac1 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống không phải là một chuỗi đèn xe độc mã xếp đối xứng; cuộc sống là vầng hào quang ngời sáng; lớp bao phủ nửa trong suốt ôm lấy ta từ lúc ý thức bắt đầu cho đến khi kết thúc.

Life is not a series of gig lamps symmetrically arranged; life is a luminous halo, a semi-transparent envelope surrounding us from the beginning of consciousness to the end.

Virginia Woolf1 người thíchthích danh ngôn Thích

Sống một ngày là có diễm phúc của một ngày, nên phải trân quý. Khi tôi khóc, tôi không có dép để mang thì tôi lại phát hiện có người không có chân.

活着一天,就是有福气,就该珍惜。当我哭泣我没有鞋子穿的时候,我发现有人却没有脚。

Khuyết danh1 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta sống trong khi chúng ta mơ - cô độc. Khi giấc mơ chấm dứt, đời tiếp tục trong khổ đau.

We live as we dream - alone. While the dream disappears, the life continues painfully.

Joseph Conrad1 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc đời không phải diễn tập, camera vẫn luôn quay.

Life ain't no rehearsal, the cameras always rolling.

Drake1 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 8 trên 10« Đầu...«45678910»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.