A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Hành động


Trang 5 trên 6«123456»

Mọi thứ bạn cần đều nằm trong tầm tay, mấu chốt là ai sẽ vươn tay ra.

Everything you need is within reach, the key is whose going to reach.

Jim Rohn2 người thíchthích danh ngôn Thích

Tất cả những ý tưởng hay, khi không có hành động sẽ trở nên ôi thiu và vô dụng. Chìa khóa để biến giấc mơ thành hiện thực là hành động. Những người có ý tưởng hay rất thường thấy. Người hành động theo đuổi giấc mơ và ý tưởng ít thấy hơn, nhưng họ là những người đạt được sự giàu sang và tri thức. Ai đó sẽ hành động ngày hôm nay. Hãy để đó là bạn.

All of the great ideas, without action, become stale and useless. The key to turning dreams into reality is action. People who have great ideas are a dime a dozen. People who act on their dreams and ideas are the select few, but they are the ones who gain the wealth, wealth and wisdom that is available. Someone will act today. Let it be you.

Jim Rohn2 người thíchthích danh ngôn Thích

Thái độ thúc đẩy hành động. Hành động thúc đẩy kết quả. Kết quả thúc đẩy phong cách sống.

Attitude drives actions. Actions drive results. Results drive lifestyles.

Jim Rohn2 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy làm điều đúng đắn. Sự đúng đắn có thể không thiết thực, nó có thể không mang đến lợi ích, nhưng nó sẽ làm thỏa mãn tâm hồn bạn. Nó trao cho bạn sự bảo vệ mà vệ sĩ không thể cho bạn. Vậy nên hãy sống cuộc đời mình mà bạn sẽ không hối tiếc những năm tháng bỏ ra cho những đức hạnh vô dụng, sự trì trệ và nhút nhát.
Hãy bước vào cuộc chiến. Hãy bước vào.
Đây là của bạn. Cuộc đời của bạn.
Thế giới của bạn.

Just do right. Right may not be expedient, it may not be profitable, but it will satisfy your soul. It brings you the kind of protection that bodyguards can’t give you. So try to live your life in a way that you will not regret years of useless virtue and inertia and timidity.
Take up the battle. Take it up.
It’s yours. This is your life.
This is your world.

Maya Angelou2 người thíchthích danh ngôn Thích

"Xuất sắc" không phải là thiên bẩm, mà là kỹ năng đòi hỏi sự rèn luyện.
Chúng ta không hành động "đúng" vì chúng ta "xuất sắc", thay vì thế, chúng ta đạt được sự "xuất sắc" nhờ hành động "đúng".

"Excellence" is not a gift, but a skill that takes practice.
We do not act "rightly" because we are "excellent", in fact we achieve "excellence" by acting "rightly".

Plato2 người thíchthích danh ngôn Thích

Không phải chuyện đã xảy ra quyết định phần lớn tương lai của bạn. Chuyện đã xảy ra, xảy ra với tất cả chúng ta. Điều bạn làm đối với chuyện đã xảy ra mới là quan trọng.

It is not what happens that determines the major part of your future. What happens, happens to us all. It is what you do about what happens that counts.

Jim Rohn2 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi sẵn lòng bắt đầu mà không cần phải nhìn thấy toàn bộ con đường, bởi vì tôi tin rằng nó sẽ đưa tôi đến nơi tôi cần đến.

I'm willing to start without seeing the whole path because I believe it will take me where I need to go.

Jack Canfield2 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhiều người thành đạt chú trọng vào cánh cửa mở ra trước họ. Họ có lòng can đảm và sự sáng suốt để bước qua cánh cửa đó và "bắt vào" cơ hội ở bên kia cửa.

Ví dụ như họ bỏ vài tháng vào một công ty khởi nghiệp. Họ thuyết trình miễn phí cho một tổ chức toàn cầu. Họ bỏ vài trăm đô bay qua đất nước cho một mối quan hệ mới. Họ thử nắm bắt cơ hội, học được điều gì đó mới mẻ, và quyết định xem liệu con đường mới này có phải là con đường sẽ dẫn họ tới mục tiêu của mình không. Thường thì thành công tối thượng tìm thấy bạn khi bạn đang bắt vào điều gì đó và bạn mở lòng đón nhận cơ hội, sẵn sàng làm bất cứ điều gì để thành công. Đừng trì hoãn chờ đợi một dấu hiệu đặc biệt, một cầu vồng đôi, hay 12 con chim bay qua đầu; bạn chỉ việc bắt đầu hành động mà thôi.

Many successful people pay attention to a door opening in front of them. They have the courage and wisdom to walk through that door and "lean into" the opportunity on the other side.

For example, they worked several months on a start-up company. They did a free speaking engagement for a global organization. They spent a few hundred dollars flying across the country to meet a new contact. They checked out the opportunity, learned something new, and determined whether that new path was the one that would lead them to their goal. Oftentimes, ultimate success finds you when you're leaning into something and you find yourself open to opportunities, willing to do whatever it takes to succeed. Don't keep putting things off waiting for a special sign, a double rainbow, or for 12 doves to fly overhead; you just have to start.

Jack Canfield2 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều tồi tệ nhất mà người ta có thể làm là không chịu thử, là biết mình muốn gì nhưng không đi theo nó, là bỏ ra hàng năm trời đau khổ câm lặng tự hỏi liệu có gì đó xảy ra không - và chẳng bao giờ biết được.

The worst thing one can do is not to try, to be aware of what one wants and not give in to it, to spend years in silent hurt wondering if something could have materialized – never knowing.

Jim Rohn2 người thíchthích danh ngôn Thích

Người trồng những suy nghĩ và hành động sai lầm và cầu thần linh ban phước cho mình cũng giống như anh nông dân trồng cỏ dại, rồi cầu thần linh cho mình gặt hái lúa mì.

The man who sows wrong thoughts and deeds and prays that God will bless him is in the position of a farmer who, having sown tares, asks God to bring forth for him a harvest of wheat.

James Allen2 người thíchthích danh ngôn Thích

Cũng giống như cây đâm chồi nảy lộc từ hạt giống và không thể thiếu đi hạt giống, mọi hành động của con người nảy mầm từ những hạt giống suy nghĩ ẩn giấu, và không thể xuất hiện mà không có chúng.

As the plant springs from, and could not be without, the seed, so every act of man springs from the hidden seeds of thought, and could not have appeared without them.

James Allen2 người thíchthích danh ngôn Thích

Thế giới này có thói quen dọn chỗ cho người có hành động cho thấy anh ta biết mình đang đi đâu.

The world has the habit of making room for the man whose actions show that he knows where he is going.

Napoleon Hill2 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi không bao giờ 'lo lắng' về hành động, chỉ lo về sự thiếu hành động mà thôi.

I never ‘worry’ about action, but only about inaction.

Winston Churchill2 người thíchthích danh ngôn Thích

Những lời vô ích của người nói mà không làm cũng giống như bông hoa đẹp và màu mè nhưng không có hương thơm.

Just as a flower which seems beautiful and has color but no perfume, so are the fruitless words of the man who speaks them but does them not.

John Dewey2 người thíchthích danh ngôn Thích

Thành công có lẽ liên quan đến hành động. Những người thành công không ngừng vận động. Họ phạm sai lầm, nhưng họ không bỏ cuộc.

Success seems to be connected to action. Successful people keep moving. They make mistakes, but they don’t quit.

Conrad Hilton2 người thíchthích danh ngôn Thích

Có hai loại người hành động: người đủ thông minh để biết việc có thể làm, và người quá ngu xuẩn đến nỗi không biết việc không thể làm.

There are two types of doers: those smart enough to know it can be done, and those too foolish to know that it cannot.

Khuyết danh2 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi nghĩ chúng ta muốn có một cuộc đời tỉnh táo hơn. Chúng ta mệt mỏi với việc lao lụng, ngủ, và chết. Chúng ta mệt mỏi thấy chỉ vài người có thể trở thành người theo chủ nghĩa cá nhân. Chúng ta mệt mỏi luôn luôn ngăn cản hy vọng chờ cho tới thế hệ tiếp theo. Chúng ta mệt mỏi với việc nghe các chính trị gia, các tu sĩ và những nhà cải cách thận trọng... dỗ ngon dỗ ngọt, "Hãy bình tĩnh! Hãy kiên nhẫn! Hãy chờ đợi! Chúng tôi đã lên các kế hoạch cho chốn Địa đàng; sáng suốt hơn đấy." Trong mười ngàn năm họ đã luôn nói như vậy. Chúng ta muốn chốn Địa Đàng ngay bây giờ - và chúng ta sẽ thử vươn tay đến nó.

I think perhaps we want a more conscious life. We're tired of drudging and sleeping and dying. We're tired of seeing just a few people able to be individualists. We're tired of always deferring hope till the next generation. We're tired of hearing politicians and priests and cautious reformers... coax us, 'Be calm! Be patient! Wait! We have the plans for a Utopia already made; just wiser than you.' For ten thousand years they've said that. We want our Utopia now — and we're going to try our hands at it.

Sinclair Lewis2 người thíchthích danh ngôn Thích

Thậm chí dù bạn đang ở trên đúng đường ray, bạn sẽ bị tàu đâm nếu bạn chỉ ngồi đó.

Even if you’re on the right track, you’ll get run over if you just sit there.

Will Rogers2 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi không bao giờ cho rằng những giấc mộng của tôi là lãng phí năng lượng; chúng đều kết nối với một kiểu hành động nào đó. Ví dụ khi tôi mơ có được một quầy nước chanh, sẽ không mất bao lâu để tôi dựng lên một quầy nước chanh.

I never considered my dreams wasted energy; they were invariably linked to some form of action. When I dreamed about having a lemonade stand, for example, it wasn't long before I set up a lemonade stand.

Ray Kroc2 người thíchthích danh ngôn Thích

Tri thức, đối tượng của tri thức, người có tri thức là ba yếu tố thúc đẩy hành động; giác quan, công việc và người thực hiện bao gồm ba nền tảng của hành động.

Knowledge, the object of knowledge and the knower are the three factors which motivate action; the senses, the work and the doer comprise the threefold basis of action.

Friedrich Schiller2 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn sẽ nhìn lại cuộc đời mình và nói "Tôi ước giá mà mình đã làm", hay nói "Tôi mừng vì mình đã làm"?

Will you look back on life and say "I wish I had" or "I'm glad I did"?

Vicki Hitzges2 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy cắt ngang dòng suy nghĩ "Tôi nên", với hành động thực tế.

Interrupt your thoughts of "I should", with your action of doing.

Steve Maraboli2 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy có lòng can đảm để hành động thay vì ứng đối.

Have the courage to act instead of react.

Oliver Wendell Holmes, Sr.2 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy chịu trách nhiệm cho hành động và thái độ của mình. Hãy tìm ra sự thật và trung thực!

Be accountable for your actions and attitudes. Find the truth and be honest!

JasperOne2 người thíchthích danh ngôn Thích

Trở ngại của hành động thúc đẩy hành động. Thứ chặn đường trở thành đường.

The impediment to action advances action. What stands in the way becomes the way.

Marcus Aurelius2 người thíchthích danh ngôn Thích

Cứ kệ người khác với cuộc chiến ngôn từ ầm ĩ; hãy để quan điểm của bạn được chứng tỏ bằng hành động có chủ ý và có quyết tâm.

Leave to others the noisy warfare of words; let your opinions be proved by your deliberate and determined action.

John Philip Sanderson2 người thíchthích danh ngôn Thích

Người lạc quan thật sự không chỉ kỳ vọng điều tốt đẹp nhất xảy ra, mà hành động để khiến điều tốt đẹp nhất xảy ra. Người lạc quan thật sự không chỉ nhìn vào mặt sáng sủa, mà hướng mọi nguồn lực bên trong anh ta tới việc tạo ra càng nhiều điều sáng sủa hơn trong cuộc đời...

The true optimist not only expects the best to happen, but goes to work to make the best happen. The true optimist not only looks upon the bright side, but trains every force that is in him to produce more and more brightness in his life….

Christian D. Larson2 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn ở vị thế hiện tại bởi những hành động bạn đã làm, hoặc có lẽ, bởi những hành động bạn đã không làm.

You are where you are right now because of the actions you've taken, or maybe, the inaction you've taken.

Steve Maraboli1 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn sẽ tới những nơi tuyệt diệu, ngày hôm nay là ngày của bạn. Ngọn núi xa đang đợi bạn, vậy nên hãy lên đường.

You’re off to great places, today is your day. Your mountain is waiting, so get on your way.

Dr Seuss1 người thíchthích danh ngôn Thích

Vậy chúng ta làm gì? Bất cứ điều gì. Một điều gì đó. Miễn là ta không chỉ ngồi thừ ở đó. Nếu ta làm hỏng việc, hãy bắt đầu lại. Hãy thử điều gì đó khác. Nếu ta đợi tới khi ta thỏa mãn tất cả những điểm không chắc chắn, thời điểm có thể đã là quá muộn.

So what do we do? Anything. Something. So long as we just don't sit there. If we screw it up, start over. Try something else. If we wait until we've satisfied all the uncertainties, it may be too late.

Lee Iacocca1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hành trình thay đổi không bắt đầu khi bạn có ý định, mà bắt đầu khi bạn hành động.

The journey of change doesn't begin when you intend, it begins when you move.

Steve Maraboli1 người thíchthích danh ngôn Thích

Không gì xua đi sự lo âu nhanh hơn hành động.

Nothing diminishes anxiety faster than action.

Walter Inglis Anderson1 người thíchthích danh ngôn Thích

Vũ trụ không cho bạn điều bạn muốn trong tâm tưởng; nó cho bạn điều bạn đòi hỏi bằng hành động của mình.

The universe doesn't give you what you want in your mind; it gives you what you demand with your actions.

Steve Maraboli1 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi thích các chuyện xảy ra, và nếu chúng không xảy ra, tôi thích khiến chúng xảy ra.

I like things to happen, and if they don’t happen I like to make them happen.

Winston Churchill1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hai điều cần thiết quan trọng nhất cho thành công lớn là: đầu tiên, ở đúng chỗ vào đúng lúc, và thứ hai, làm điều gì đó.

The two most important requirements for major success are: first, being in the right place at the right time, and second, doing something about it.

Ray Kroc1 người thíchthích danh ngôn Thích

Chẳng lẽ họ không nhận ra rằng cách duy nhất để thay đổi mọi thứ là hành động hay sao?

Didn't they realize that the only way to change things was to act?

Tamora Pierce1 người thíchthích danh ngôn Thích

Với mỗi thất bại đều có một tập hợp những hành động khác. Bạn chỉ cần tìm ra nó mà thôi. Khi bạn gặp phải cản trở trên đường, hãy đi vòng hướng khác.

For every failure, there's an alternative course of action. You just have to find it. When you come to a roadblock, take a detour.

Mary Kay Ash1 người thíchthích danh ngôn Thích

Mọi thứ bạn muốn đều ở ngoài kia chờ bạn yêu cầu. Mọi thứ bạn muốn cũng muốn bạn. Nhưng bạn phải hành động để đạt được chúng.

Everything you want is out there waiting for you to ask. Everything you want also wants you. But you have to take action to get it.

Jack Canfield1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy tin tưởng cảm nhận của bản thân, hãy lắng nghe điều người khác nói, và quan sát kết quả cho những hành động của mình. Một khi bạn biết sự thật, bạn có thể hành động để cải thiện. Nhờ thế, mọi người đều tốt đẹp hơn.

Trust your gut feeling about things, listen to what others are saying, and look at the results of your actions. Once you know the truth, you can set about taking action to improve. Everyone will be better for it.

Jack Canfield1 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều làm tôi lo lắng là khi không thể nói rõ ràng, để thể hiện được mình thích đáng, con người quay sang hành động. Bởi vì từ vựng của hành động hạn chế chỉ riêng cho cơ thể anh ta, anh ta có khuynh hướng hành động bạo lực, mở rộng vốn từ với vũ khí khi mà đáng lẽ thứ ra nên dùng tính từ.

What concerns me is that man, unable to articulate, to express himself adequately, reverts to action. Since the vocabulary of action is limited, as it were, to his body, he is bound to act violently, extending his vocabulary with a weapon where there should have been an adjective.

Joseph Brodsky1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy đi và làm điều bạn không thể. Đó là cách bạn làm được điều đó.

Go and do the things you can't. That is how you get to do them.

Pablo Picasso1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hành động là chìa khóa nền tảng cho mọi thành công.

Action is the foundational key to all success.

Pablo Picasso1 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng chỉ nghĩ, hãy thực hiện; đừng dự đoán, hãy tạo ra.

Don't think about things, just do them; don't predict them, just make them.

Ray Bradbury1 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi tiến lên trước trong từng ngày tôi sống, thậm chí dù chỉ là một bước nhỏ, bởi tôi biết rằng những điều lớn lao được tạo nên từ những bước đi nhỏ bé, nhưng không gì có thể đạt được nếu đứng yên.

I move forward in my life every day, even if it's only a tiny step, because I know that great things are accomplished with tiny moves, but nothing is accomplished by standing still.

Zig Ziglar1 người thíchthích danh ngôn Thích

HÃY NÓI VỚI THẾ GIỚI ĐIỀU BẠN ĐỊNH LÀM, NHƯNG ĐẦU TIÊN HÃY THỂ HIỆN. Điều này cũng tương tự như câu nói "hành động, chứ không phải lời nói, mới là điều quan trọng".

TELL THE WORLD WHAT YOU INTEND TO DO, BUT FIRST SHOW IT. This is the equivalent of saying "deeds, and not words, are what count most.

Napoleon Hill1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hành động là ngôn ngữ của cơ thể, và nên hài hòa với linh hồn bên trong.

Action is the language of the body and should harmonize with the spirit within.

Marcus Tullius Cicero1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy ngẫm lại ngày mà bạn cực kỳ hài lòng vào cuối ngày. Đó chẳng phải là ngày bạn nằm ườn không làm gì cả; đó là ngày mà bạn có đủ mọi chuyện phải làm, và bạn đã làm.

Look at a day when you are supremely satisfied at the end. It’s not a day when you lounge around doing nothing; it’s a day you’ve had everything to do and you’ve done it.

Margaret Thatcher1 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn đã làm điều tốt nhất mình có thể và nếu bạn đã có được tất cả những gì mình có thể từ điều gì đó, bạn đã làm hết sức, và đã đến thời gian mà bạn không thể làm gì hơn ngoài nói cảm ơn và rồi bước tiếp.

If you have done the best you can do and if you have gotten all you could extract from something, you have given all you had to give, then the time has come when you can do no more than say thank you and move on.

Maya Angelou1 người thíchthích danh ngôn Thích

Suy nghĩ là suối nguồn của hành động, của cuộc sống và sự biểu lộ; hãy đảm bảo suối nguồn trong sạch, và tất cả sẽ trong sạch.

Thought is the fountain of action, life and manifestation; make the fountain pure, and all will be pure.

James Allen1 người thíchthích danh ngôn Thích

Suy nghĩ tốt và hành động tốt không bao giờ tạo ra kết quả xấu; suy nghĩ xấu và hành động xấu không bao giờ tạo ra kết quả tốt.

Good thoughts and actions never produce bad results; bad thoughts and actions can never produce good results.

James Allen1 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 5 trên 6«123456»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.