A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Hành động


Trang 3 trên 5«12345»
Danh ngôn về hành động, danh ngôn về ý định, danh ngôn tấm lòng vàng.

Hãy nhớ rằng người ta sẽ đánh giá bạn dựa trên hành động của bạn, không phải ý định của bạn. Bạn có thể có trái tim vàng - nhưng một quả trứng luộc cũng thế.

Remember, people will judge you by your actions, not your intentions. You may have a heart of gold - but so does a hard-boiled egg.

Khuyết danh14 người thíchthích danh ngôn Thích

Thổi bụi khỏi đồng hồ đi. Đồng hồ của các anh chậm rồi. Hãy mở những tấm rèm nặng nề các anh khư khư giữ - các anh thậm chí còn không nghi ngờ rằng bên ngoài trời đã bình minh.

Blow the dust off the clock. Your watches are behind the times. Throw open the heavy curtains which are so dear to you — you do not even suspect that the day has already dawned outside.

Aleksandr Solzhenitsyn14 người thíchthích danh ngôn Thích

Không gì đáng sợ hơn sự ngu dốt trong guồng hành động.

There is nothing more frightful than ignorance in action.

Johann Wolfgang von Goethe14 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi biết nếu tôi thất bại tôi sẽ không hối tiếc, nhưng tôi biết điều sẽ khiến tôi có thể hối tiếc là đã không thử làm.

I knew that if I failed I wouldn’t regret that, but I knew the one thing I might regret is not trying.

Jeff Bezos13 người thíchthích danh ngôn Thích

Đường tuy ngắn, không đi không đến. Việc tuy nhỏ không làm không nên.

Tuân Tử13 người thíchthích danh ngôn Thích

Trí tuệ dẫn ta vào cuộc theo đuổi Sự thật. Đam mê khuyến khích ta Hành động.

The Intellect engages us in the pursuit of Truth. The Passions impel us to Action.

Marcus Tullius Cicero13 người thíchthích danh ngôn Thích

Ao ước không thay đổi thế giới. Chỉ hành động mới làm được điều đó.

Wishes don’t change the world. Only actions will do that job.

Israelmore Ayivor12 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy chọn con đường cho nhiều hứa hẹn nhất - và tiến lên. Nếu ta đợi cho tới khi ta hoàn toàn chắc chắn trước khi hành động, ta sẽ chẳng bao giờ làm được cái gì.

Pick out the course which gives the most promise - and go ahead. If we wait until we are absolutely certain and sure before we act we will never do anything.

Maxwell Maltz12 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng bao giờ nhầm lẫn chuyển động là hành động.

Never confuse movement with action.

Ernest Hemingway12 người thíchthích danh ngôn Thích

Dục vọng là nguồn gốc của tất cả mọi hành động, và nhân loại.

Lust is the source of all our actions, and humanity.

Blaise Pascal12 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự kiên nhẫn cũng là một hình thức của hành động.

Patience is also a form of action.

Auguste Rodin11 người thíchthích danh ngôn Thích

Còn bày tỏ gì nữa, nếu gặp phải người mình thích thì cứ xông lên hôn một cái. Nếu người đó cũng có ý với mình, thì coi như cũng thành đôi. Còn nếu người ta đẩy ra, xem như mình cũng được hôn một cái rồi!
Nói bao nhiêu lời cũng chẳng bằng trực tiếp hành động.

Khuyết danh11 người thíchthích danh ngôn Thích

Một bước sai hướng còn tốt hơn đứng yên tại chỗ suốt cả cuộc đời. Một khi tiến lên phía trước, bạn có thể chỉnh lại phương hướng khi bạn đi. Hệ thống dẫn đường tự động của bạn không thể hướng dẫn bạn nếu bạn ngừng đi và đứng yên.

A step in the wrong direction is better than staying "on the spot" all your life. Once you're moving forward you can correct your course as you go. Your automatic guidance system cannot guide you when you're stalled, "standing still".

Maxwell Maltz11 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy suy nghĩ một cách tích cực và lão luyện, với lòng tin và sự tự tin, và cuộc đời sẽ trở nên vững chắc hơn, chứa đầy hành động hơn, phong phú hơn về trải nghiệm và thành tựu.

Think positively and masterfully, with confidence and faith, and life become more secure, more fraught with action, richer in experience and achievement.

Eddie Rickenbacker11 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi bạn bắt đầu có hành động hướng tới đạt được mục tiêu và giấc mơ của mình, bạn phải nhận thức rằng không phải mọi hành động đều hoàn hảo. Không phải hành động nào cũng cho ra kết quả mong muốn. Không phải hành động nào cũng thành công. Phạm sai lầm, suýt soát thành công, và thử nghiệm để xem chuyện gì xảy ra, chúng đều là một phần trong quá trình cuối cùng cũng thành công.

As you begin to take action toward the fulfillment of your goals and dreams, you must realize that not every action will be perfect. Not every action will produce the desired result. Not every action will work. Making mistakes, getting it almost right, and experimenting to see what happens are all part of the process of eventually getting it right.

Jack Canfield10 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy quyết tâm không lười nhác. Không ai sẽ rơi vào cảnh phải phàn nàn mình thiếu thời gian khi mà mình chưa bao giờ đánh mất thời gian. Thật kỳ diệu rằng ta có thể làm được nhiều đến thế nào, nếu ta luôn luôn hành động.

Determine never to be idle. No person will have occasion to complain of the want of time, who never loses any. It is wonderful how much may be done, if we are always doing.

Thomas Jefferson10 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta nên theo đuổi giá trị lớn nhất cho hành động của mình.

We should seek the greatest value of our action.

Stephen Hawking10 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy suy nghĩ trước khi hành động và rồi hành động quả quyết. Vận mệnh ưu ái người can đảm.

Think before you act and then act decisively. Fortune favors the brave.

Brian Tracy10 người thíchthích danh ngôn Thích

Nghĩ vào buổi sáng. Hành động vào buổi trưa. Ăn uống vào buổi tối. Ngủ vào buổi đêm.

Think in the morning. Act in the noon. Eat in the evening. Sleep in the night.

William Blake10 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn muốn biết mình là ai không? Đừng hỏi. Hãy hành động! Hành động sẽ phác họa và định hình bạn.

Do you want to know who you are? Don’t ask. Act! Action will delineate and define you.

Thomas Jefferson10 người thíchthích danh ngôn Thích

Có thể bạn không xuống địa ngục vì những gì mình đã làm. Có thể bạn xuống địa ngục vì những gì bạn không làm. Những gì bạn không kết thúc.

Maybe you don't go to hell for the things you do. Maybe you go to hell for the things you don't do. The things you don't finish.

Chuck Palahniuk10 người thíchthích danh ngôn Thích

Đàn ông luôn nói: Nếu như anh không có tiền, không có xe, không có nhà, không có nhẫn kim cương, nhưng anh có một trái tim yêu em thì em có bằng lòng gả cho anh không?

Còn em muốn nói: Nếu như em không có ngực, không có mông, không có vẻ ngoài xinh đẹp, không được cao ráo, lại còn có một nốt ruồi đường kính 5cm trên mặt, nhưng em có một trái tim thiện lương yêu thương thì anh có đồng ý cưới em không?

Những lời hoa mỹ thì ai cũng nói được, đổi được lại thành hành động mới là quan trọng.

Weibo - Dịch: Thương Thương Đặng9 người thíchthích danh ngôn Thích

Với mỗi ý nghĩ và mỗi hành động, bạn viết nên câu chuyện của đời mình.

With every thought and every action you write the story of your life.

Katrina Mayer9 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều bạn làm mới đáng giá, chứ không phải điều bạn có ý định làm.

What one does is what counts and not what one had the intention of doing.

Pablo Picasso9 người thíchthích danh ngôn Thích

Chỉ có thể loại bỏ nghi ngờ bằng hành động.

Doubt can only be removed by action.

Johann Wolfgang von Goethe8 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn không thể vượt biển chỉ bằng việc đứng và chằm chằm nhìn vào mặt nước.

You can't cross the sea merely by standing and staring at the water.

Rabindranath Tagore8 người thíchthích danh ngôn Thích

Chỉ hy vọng và ước mơ về một thế giới tốt đẹp hơn là không đủ nếu chúng ta không sẵn lòng hành động; nhưng khi chúng ta hành động hướng về giấc mơ của mình, những chuyện tuyệt vời sẽ xảy ra.

Hoping and dreaming of a better world are not enough if we are unwilling to work; but when we work towards our dreams, wonderful things happen.

Lloyd Newell8 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu người đang bên bờ hành động phải tự đánh giá dựa trên kết quả, anh ta sẽ chẳng bao giờ bắt đầu được.

If anyone on the verge of action should judge himself according to the outcome, he would never begin.

Soren Kierkegaard8 người thíchthích danh ngôn Thích

Tính cách cho chúng ta các phẩm chất, nhưng chỉ trong hành động - điều ta làm - mà ta mới hạnh phúc hay ngược lại. ... Tất cả hạnh phúc và đau khổ của con người đều mang hình dáng của hành động.

Character gives us qualities, but it is in actions - what we do - that we are happy or the reverse. ... All human happiness and misery take the form of action.

Aristotle8 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn càng nghĩ tốt, bạn càng lập quyết định tốt. Bạn càng lập quyết định tốt, bạn càng hành động tốt. Bạn càng hành động tốt, bạn càng có kết quả tốt.

The better you think, the better decisions you make. The better decisions you make, the better actions you take. The better actions you take, the better results you get.

Brian Tracy7 người thíchthích danh ngôn Thích

Ngôn từ hay ho không bao che được cho hành động xấu xí.

Good words won't cover up ugly actions.

Khuyết danh7 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người duy trì sự cân bằng, trấn tĩnh, và cảm giác an toàn chỉ khi anh ta tiến về phía trước.

Man maintains his balance, poise, and sense of security only as he is moving forward.

Maxwell Maltz7 người thíchthích danh ngôn Thích

Bản tính con người là động; tĩnh hoàn toàn là cái chết.

Our nature lies in movement; complete calm is death.

Blaise Pascal7 người thíchthích danh ngôn Thích

Hành động mới mang đến sức mạnh mới.

The undertaking of a new action brings new strength.

Richard L Evans7 người thíchthích danh ngôn Thích

Thế giới không trả cho bạn vì điều bạn biết; nó trả cho bạn vì điều bạn làm.

The world doesn’t pay you for what you know; it pays you for what you do.

Jack Canfield7 người thíchthích danh ngôn Thích

Suy nghĩ và lý thuyết phải đi trước mọi hành động có ích; thế nhưng bản thân hành động lại cao cả hơn cả suy nghĩ lẫn lý thuyết.

Thought and theory must precede all salutary action; yet action is nobler in itself than either thought or theory.

Virginia Woolf7 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự lặp đi lặp lại là mẹ của học hỏi, cha của hành động, điều đó khiến nó là kiến trúc sư của thành tựu.

Repetition is the mother of learning, the father of action, which makes it the architect of accomplishment.

Zig Ziglar7 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy dành thời gian để cân nhắc, nhưng khi thời điểm hành động đã đến, hãy ngừng suy nghĩ và lao vào làm.

Take time to deliberate, but when the time for action has arrived, stop thinking and go in.

Napoleon Bonaparte7 người thíchthích danh ngôn Thích

Hành động mà không có tầm nhìn thì chỉ là qua ngày đoạn tháng, tầm nhìn không có hành động thì chỉ là mơ mộng hão huyền, nhưng tầm nhìn đi cùng hành động thì có thể thay đổi thế giới.

Action without vision is only passing time, vision without action is merely day dreaming, but vision with action can change the world.

Nelson Mandela6 người thíchthích danh ngôn Thích

Luật thu hoạch là gặt hái nhiều hơn gieo hạt. Gieo một hành động, và bạn gặt một thói quen. Gieo một thói quen, và bạn gặt tính cách. Gieo một tính cách, và bạn gặt vận mệnh.

The law of harvest is to reap more than you sow. Sow an act, and you reap a habit. Sow a habit and you reap a character. Sow a character and you reap a destiny.

James Allen6 người thíchthích danh ngôn Thích

Ta chỉ có thể đến được đích nhờ chiếc xe kế hoạch, trong nó ta phải tin tưởng mãnh liệt, và với nó ta phải hành động mạnh mẽ. Không có đường khác dẫn đến thành công.

Our goals can only be reached through a vehicle of a plan, in which we must fervently believe, and upon which we must vigorously act. There is no other route to success.

Pablo Picasso6 người thíchthích danh ngôn Thích

Một quyết định thực sự được đo lường bằng sự thật rằng bạn đã có hành động mới. Nếu không có hành động, bạn chưa thực sự quyết định.

A real decision is measured by the fact that you've taken a new action. If there's no action, you haven't truly decided.

Tony Robbins6 người thíchthích danh ngôn Thích

Biết phải làm gì không quan trọng. Làm điều mình biết mới quan trọng.

It not knowing what to do, it's doing what you know.

Tony Robbins6 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy ít nói những chữ kêu nhưng rỗng, hãy làm những việc nhỏ nhưng rất ích lợi.

Phạm Văn Đồng5 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn có các nguồn lực. Nhưng bạn không bao giờ biết mình có chúng cho tới khi bạn hành động - và cho chúng cơ hội để trở nên hữu dụng với bạn.

You've got the resources. But you never know you've got them until you act - and give them a chance to work for you.

Maxwell Maltz5 người thíchthích danh ngôn Thích

Biết không đủ; ta phải áp dụng. Sẵn lòng không đủ; ta phải hành động.

Knowing is not enough; we must apply. Willing is not enough; we must do.

Johann Wolfgang von Goethe5 người thíchthích danh ngôn Thích

Với mỗi suy nghĩ và mỗi hành động, bạn viết lên câu chuyện của đời mình.

With every though and every action you write the story of your life.

Katrina Mayer5 người thíchthích danh ngôn Thích

Thiên đường không bao giờ giúp kẻ không chịu hành động.

Heaven never helps the men who will not act.

Sophocles5 người thíchthích danh ngôn Thích

Tạo nên lịch sử không phải là tình cảm của con người mà là hành động của con người.

It's not the sentiments of men which make history but their actions.

Norman Mailer5 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn không cần phải làm hoàn hảo, bạn chỉ cần hành động. Trẻ con không đi được ngay từ lần đầu tiên chúng thử đi, nhưng cuối cùng thì chúng cũng làm được.

You don't have to get it perfect, you just have to get it going. Babies don't walk the first time they try, but eventually they get it right.

Jack Canfield5 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 3 trên 5«12345»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.