A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Sự nghi ngờ


Lạc quan là hạt giống gieo trồng trên mảnh đất của niềm tin; bi quan là hạt giống cất giữ dưới căn hầm ngờ vực.

Optimism is a seed sown in the soil of faith; pessimism is a seed hoarded in the vault of doubt.

William Arthur Ward390 người thíchthích danh ngôn Thích

Nghi ngờ không phải một trạng thái dễ chịu, nhưng tin chắc thì thật ngu xuẩn.

Doubt is not a pleasant condition, but certainty is absurd.

Voltaire371 người thíchthích danh ngôn Thích

Tình yêu thuần khiết và nghi ngờ không thể sống cùng nhau: tại cánh cửa nơi nghi ngờ bước vào, tình yêu rời khỏi.

Pure love and suspicion cannot dwell together: at the door where the latter enters, the former makes its exit.

Alexandre Dumas138 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuồng tín là sự bồi thường quá đà cho ngờ vực.

Fanaticism is overcompensation for doubt.

Robertson Davies111 người thíchthích danh ngôn Thích

Nghi ngờ sự tồn tại của tình yêu sẽ khiến chúng ta nghi ngờ mọi thứ.

Doubt of the reality of love ends by making us doubt everything.

Henri Frederic Amiel68 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi nghi ngờ, đừng làm gì cả.

When in doubt, don't.

Benjamin Franklin67 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi nghi ngờ hãy nói sự thật.

When in doubt tell the truth.

Mark Twain64 người thíchthích danh ngôn Thích

Tri thức đạt được qua học hỏi; sự tin tưởng đạt được qua nghi ngờ; kỹ năng đạt được qua rèn luyện; tình yêu thương đạt được qua yêu thương.

Knowledge is gained by learning; trust by doubt; skill by practice; and love by love.

Thomas Szasz63 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự nghi ngờ luôn luôn dằn vặt tâm trí tội lỗi.

Suspicion always haunts the guilty mind.

William Shakespeare59 người thíchthích danh ngôn Thích

Ngờ vực là bạn đồng hành của những tâm hồn bần tiện, và là tai ương của tất cả xã hội tốt đẹp.

Suspicion is the companion of mean souls, and the bane of all good society.

Thomas Paine45 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự nghi ngờ, ở bất cứ dạng nào, có thể chấm dứt chỉ bằng hành động.

Doubt, of whatever kind, can be ended by action alone.

Thomas Carlyle38 người thíchthích danh ngôn Thích

Quan tâm một người, sẽ toàn tâm toàn ý vì cảm giác an toàn của người đó, không phải sao?
Tình yêu là không thể chịu được nghi ngờ.

Thế nào là một loại yêu không đau - Lâm Địch Nhi33 người thíchthích danh ngôn Thích

Nghi ngờ mọi thứ, hoặc tin tưởng mọi thứ, đều là giải pháp tiện lợi như nhau; cả hai đều bỏ qua sự cần thiết của suy ngẫm.

To doubt everything, or, to believe everything, are two equally convenient solutions; both dispense with the necessity of reflection.

Henri Poincare30 người thíchthích danh ngôn Thích

Vấn đề với thế giới là người thông minh thì đầy nghi ngờ, trong khi người ngu dốt lại đầy tự tin.

The problem with the world is that the intelligent people are full of doubts, while the stupid ones are full of confidence.

Charles Bukowski23 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có quy luật nào bất biến hơn việc chúng ta được trả công cho sự nghi ngờ của mình bằng cách tìm thấy điều ta nghi ngờ.

There is no rule more invariable than that we are paid for our suspicions by finding what we suspect.

Henry David Thoreau21 người thíchthích danh ngôn Thích

Kẻ tính hay hồ nghi, chớ cùng lo toan việc lớn.

Kinh Viên Tiểu Ngữ21 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự trì trệ sinh ra nghi ngờ và sợ hãi. Hành động sinh ra lòng tự tin và can đảm. Nếu bạn muốn chinh phục nỗi sợ, đừng ngồi ở nhà và nghĩ về điều đó. Hay ra ngoài và bận rộn.

Inaction breeds doubt and fear. Action breeds confidence and courage. If you want to conquer fear, do not sit home and think about it. Go out and get busy.

Dale Carnegie21 người thíchthích danh ngôn Thích

Niềm tin và sự nghi ngờ cùng đồng hành, chúng bù đắp lẫn nhau. Người không bao giờ nghi ngờ sẽ không bao giờ thực sự tin tưởng.

Faith and doubt go hand in hand, they are complementaries. One who never doubts will never truly believe.

Hermann Hesse20 người thíchthích danh ngôn Thích

Nỗi ngờ vực đáng sợ là ngờ vực chính bản thân mình.

The fearful unbelief is unbelief in yourself.

Thomas Carlyle19 người thíchthích danh ngôn Thích

Chẳng có bằng chứng đáng buồn nào về sự nhỏ bé của một người xác thực hơn lòng ngờ vực của anh ta đối với những vĩ nhân.

No sadder proof can be given by a man of his own littleness than disbelief in great men.

Thomas Carlyle18 người thíchthích danh ngôn Thích

Nghi ngờ là chuyện tự nhiên. Mọi người bắt đầu với sự nghi ngờ. Bạn sẽ học được ở hoài nghi nhiều điều lợi ích. Điều quan trọng là đừng đồng hoá mình với sự hoài nghi, nghĩa là đừng chụp lấy nó, bám víu vào nó. Dính mắc vào hoài nghi sẽ khiến bạn rơi vào vòng lẩn quẩn. Thay vào đó, hãy theo dõi toàn thể tiến trình của hoài nghi, của băn khoăn. Hãy nhìn xem ai đang hoài nghi. Hoài nghi đến và đi như thế nào. Làm thế bạn sẽ không còn là nạn nhân của sự nghi ngờ nữa. Bạn sẽ vượt ra khỏi sự nghi ngờ và tâm bạn sẽ yên tĩnh. Lúc bấy giờ bạn sẽ thấy mọi chuyện đến và đi một cách rõ ràng. Tóm lại, hãy để cho mọi sự bám víu, mọi dính mắc của bạn trôi đi; chú tâm quan sát sự nghi ngờ. Đó là cách hiệu quả nhất để chấm dứt hoài nghi. Chỉ cần đơn thuần chú tâm quan sát hoài nghi, hoài nghi sẽ biến mất.

Ajahn Chah17 người thíchthích danh ngôn Thích

Không phải thầy bảo trái cây ngon ngọt là tin ngay mà không cần biết gì nữa. Tự mình nếm thử để biết hương vị thực sự thì mọi nghi ngờ sẽ tiêu tan.

Don’t just believe in the teacher because he says a fruit is sweet and delicious. Taste it for yourself and then all the doubt will be over.

Ajahn Chah15 người thíchthích danh ngôn Thích

Người ta phải xác nhận hoặc xóa bỏ nghi ngờ của mình, và biến nó thành sự chắc chắn của ĐÚNG hoặc SAI.

One must verify or expel his doubts, and convert them into the certainty of Yes or NO.

Thomas Carlyle15 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta chỉ biết chính xác khi biết ít; sự nghi ngờ tăng lên cùng với kiến thức.

We know accurately only when we know little; doubt grows with knowledge.

Johann Wolfgang von Goethe15 người thíchthích danh ngôn Thích

Trong suy nghĩ của tôi, niềm tin giống như ở dưới ánh mặt trời. Khi bạn ở dưới ánh mặt trời, bạn có thể tránh tạo ra bóng không? Bạn có thể lay động vùng bóng tối đeo bám bạn, luôn luôn có hình dáng giống bạn, như thể liên tục nhắc nhở bạn về chính mình không? Bạn không thể. Cái bóng này là sự nghi ngờ. Và nó sẽ đi bất cứ nơi nào bạn đi miễn là bạn còn ở dưới ánh mặt trời. Và ai lại không muốn ở dưới ánh mặt trời chứ?

To my mind, faith is like being in the sun. When you are in the sun, can you avoid creating a shadow? Can you shake that area of darkness that clings to you, always shaped like you, as if constantly to remind you of yourself? You can’t. This shadow is doubt. And it goes wherever you go as long as you stay in the sun. And who wouldn’t want to be in the sun?

Yann Martel14 người thíchthích danh ngôn Thích

Tình yêu sợ sự nghi ngờ, tuy vậy tình yêu lớn lên nhờ sự nghi ngờ và thường chết đi vì sự tin tưởng.

Khuyết danh11 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi học được rằng mất hàng năm trời để xây dựng lòng tin, và chỉ cần sự ngờ vực, không phải bằng chứng, để phá hủy nó.

I've learned that it takes years to build up trust, and it only takes suspicion, not proof, to destroy it.

Khuyết danh10 người thíchthích danh ngôn Thích

Chỉ có thể loại bỏ nghi ngờ bằng hành động.

Doubt can only be removed by action.

Johann Wolfgang von Goethe10 người thíchthích danh ngôn Thích

Trong tâm trí, chúng ta hoài nghi và ngờ vực, và chúng ta tìm được một loại lạc thú, một loại niềm vui từ chuyện đó. Nhưng trong trái tim, chúng ta cố gắng chứa đựng cả thế giới, và bằng cách yêu thương thế giới, chúng ta có được niềm vui.

In the mind, we doubt and suspect, and we get a kind of pleasure, a kind of joy from that. But in the heart, we try to encompass the full world, and by loving the world, we get joy.

Sri Chinmoy9 người thíchthích danh ngôn Thích

Người càng đức độ, càng ít nghi ngờ người khác ác tâm.

The more virtuous any man is, the less easily does he suspect others to be vicious.

Marcus Tullius Cicero9 người thíchthích danh ngôn Thích

Những kẻ thù bên trong chúng ta: Sự thờ ơ, thiếu quả quyết, nghi ngờ, lo lắng và quá thận trọng.

The enemies inside us: Indifference, Indecision, Doubt, Worry, and Over-caution.

Jim Rohn8 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự nghi ngờ là loài sinh vật trong không trung.
Nó lớn lên khi người ta do dự.

Doubt is a creature within the air.
It grows when someone hesitates.

Toba Beta7 người thíchthích danh ngôn Thích

Chỉ trong vài tuần, anh ta đã học được rằng không có khổ đau và ngờ vực, không thể có con người trọn vẹn.

In a matter of weeks, he had learned that without suffering and doubt, there can be no whole human being.

Sinclair Lewis6 người thíchthích danh ngôn Thích

Ta phải luôn luôn hy vọng trong tuyệt vọng, và nghi ngờ trong hy vọng.

One must always hope when one is desperate, and doubt when one hopes.

Gustave Flaubert6 người thíchthích danh ngôn Thích

Nghi ngờ và sợ hãi là kẻ thù số một của tri thức, và người khuyến khích chúng, không tiêu trừ chúng sẽ tự cản trở mình trong mỗi bước đi.

Doubt and fear are the great enemies of knowledge, and he who encourages them, who does not slay them, thwarts himself at every step.

James Allen6 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy tin tưởng vào những kỹ năng của bản thân. Suy nghĩ tiêu cực có thể giết chết giấc mơ trước khi người khác kịp làm việc đó. Sự nghi ngờ giết chết nhiều giấc mơ hơn là thất bại.

Have faith in your skills. Negative thoughts can kill your dreams before others do. Doubt kills more dreams than failure ever will.

Suzy Kassem5 người thíchthích danh ngôn Thích

Qua nghi ngờ, ta tới gần sự thật.

By doubting we come at truth.

Marcus Tullius Cicero5 người thíchthích danh ngôn Thích

Khoảng khắc bạn nghi ngờ mình có thể bay, bạn mãi mãi không còn có thể bay nữa.

The moment you doubt whether you can fly, you cease for ever to be able to do it.

James M. Barrie5 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi không còn cơ hội nào cho nghi ngờ, cũng không còn cơ hội nào cho tin tưởng.

Where there is no longer any opportunity for doubt, there is no longer any opportunity for faith either.

Paul Tournier4 người thíchthích danh ngôn Thích

Người chinh phục được nỗi nghi ngờ và sợ hãi cũng đã chinh phục được thất bại.

They who have conquered doubt and fear have conquered failure.

James Allen4 người thíchthích danh ngôn Thích

Một khi trí óc cho phép nghi ngờ bước vào, giá trị của hành động giảm đi, bản chất của chúng thay đổi, ta quên đi quá khứ và sợ hãi tương lai.

When the mind once allows a doubt to gain entrance, the value of deeds performed grow less, their character changes, we forget the past and dread the future.

Jules Verne4 người thíchthích danh ngôn Thích

Một khi sự ngờ vực bắt đầu, nó nhanh chóng lan rộng.

Once doubt begins it spreads rapidly.

John Maynard Keynes4 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự nghi ngờ là một trong những cái tên của trí tuệ.

Doubt is one of the names of intelligence.

Jorge Luis Borges3 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.