A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Sự giàu sang


Trang 1 trên 212»

Ai là người giàu có? Đó là người biết vui mừng với phần của mình.

Who is rich? He that rejoices in his portion.

Benjamin Franklin554 người thíchthích danh ngôn Thích

Người ta giàu vì biết lao động, giàu hơn nữa vì biết tiết kiệm chi tiêu.

Ngạn ngữ Thổ Nhĩ Kỳ547 người thíchthích danh ngôn Thích

Giàu sang chỉ đạt được nhờ những gì mà sự chăm chỉ kiếm ra và sự tằn tiện tiết kiệm.

Wealth can only be accumulated by the earnings of industry and the savings of frugality.

John Tyler336 người thíchthích danh ngôn Thích

Bất hạnh làm nên con người, giàu sang tạo nên quái vật.

Adversity makes men, and prosperity makes monsters.

Victor Hugo326 người thíchthích danh ngôn Thích

Giàu có chính là khả năng hết mình trải nghiệm cuộc đời.

Wealth is the ability to fully experience life.

Henry David Thoreau268 người thíchthích danh ngôn Thích

Chỉ khi người giàu ốm họ mới thực hiểu sự bất lực của giàu sang.

It is only when the rich are sick that they fully feel the impotence of wealth.

Benjamin Franklin268 người thíchthích danh ngôn Thích

Có hai cách để hạnh phúc: Hoặc giảm mong muốn hoặc tăng sự giàu có - thế nào cũng được - kết quả đều giống nhau, và mỗi người phải tự lựa chọn và đi theo cách mình thấy dễ dàng hơn.

There are two ways of being happy: We must either diminish our wants or augment our means - either may do - the result is the same and it is for each man to decide for himself and to do that which happens to be easier.

Benjamin Franklin231 người thíchthích danh ngôn Thích

Người giàu có không phải là người có nhiều, mà là người cho nhiều.

Not he who has much is rich, but he who gives much.

Erich Fromm199 người thíchthích danh ngôn Thích

Xuất thân và sự giàu sang kết hợp cùng nhau đã thắng thế đạo đức và tài năng trong mọi thời đại.

Birth and wealth together have prevailed over virtue and talent in all ages.

John Adams160 người thíchthích danh ngôn Thích

Chắc chắn trên thế gian này không có đủ đàn ông giàu có cho phụ nữ đẹp sánh đôi.

There are certainly not so many men of large fortune in the world, as there are pretty women to deserve them.

Jane Austen127 người thíchthích danh ngôn Thích

Cả giàu sang lẫn sự vĩ đại đều không thể mang cho chúng ta hạnh phúc.

Neither wealth or greatness render us happy.

La Fontaine109 người thíchthích danh ngôn Thích

Mỗi người đều giàu có hay nghèo khổ phụ thuộc vào tỷ lệ giữa ước vọng và sự thỏa mãn của anh ta.

Every man is rich or poor according to the proportion between his desires and his enjoyments.

Samuel Johnson104 người thíchthích danh ngôn Thích

Ở bất cứ đất nước nào mà tài năng và đức hạnh không có sự tiến bộ, tiền bạc sẽ là thần thánh. Người dân hoặc có tiền hoặc khiến người khác tin rằng mình có tiền. Sự giàu sang sẽ là đức hạnh cao quý nhất, nghèo khó là sự xấu xa thấp hèn nhất. Người có tiền sẽ thể hiện điều đó theo mọi cách có thể. Nếu sự phô trương đó không vượt qua tài sản của họ, mọi thứ vẫn ổn. Nhưng nếu sự phô trương đó vượt qua tài sản của họ, họ sẽ hủy diệt chính mình. Trong đất nước ấy, những cơ đồ lớn nhất sẽ biến mất trong nháy mắt. Người không có tiền sẽ tự hủy diệt mình trong nỗ lực tuyệt vọng để che dấu sự nghèo khó. Đó cũng là một sự sung túc: dấu hiệu giàu sang bên ngoài cho số ít, mặt nạ che sự nghèo khó cho số đông, và nguồn tha hóa cho tất cả.

In any country where talent and virtue produce no advancement, money will be the national god. Its inhabitants will either have to possess money or make others believe that they do. Wealth will be the highest virtue, poverty the greatest vice. Those who have money will display it in every imaginable way. If their ostentation does not exceed their fortune, all will be well. But if their ostentation does exceed their fortune they will ruin themselves. In such a country, the greatest fortunes will vanish in the twinkling of an eye. Those who don't have money will ruin themselves with vain efforts to conceal their poverty. That is one kind of affluence: the outward sign of wealth for a small number, the mask of poverty for the majority, and a source of corruption for all.

Denis Diderot99 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thỏa mãn khiến người nghèo giàu có; bất mãn khiến người giàu nghèo khổ.

Content makes poor men rich; discontent makes rich men poor.

Benjamin Franklin97 người thíchthích danh ngôn Thích

Ai chi tiêu quá nhanh không bao giờ giàu có được.

Those who spend too fast never grow rich.

Balzac84 người thíchthích danh ngôn Thích

Người thông thái là ai? Là người học được từ tất cả mọi người. Người mạnh mẽ là ai? Là người kiểm soát được niềm đam mê của mình. Người giàu có là ai? Là người tự biết bằng lòng. Đó là ai vậy? Không ai cả.

Who is wise? He that learns from everyone. Who is powerful? He that governs his passions. Who is rich? He that is content. Who is that? Nobody.

Benjamin Franklin82 người thíchthích danh ngôn Thích

Sống giàu có vẫn hay hơn là chết giàu có.

It is better to live rich than to die rich.

Samuel Johnson80 người thíchthích danh ngôn Thích

Danh vọng và tài sản có thể rơi xuống từ bầu trời, và sự giàu sang có thể tự tìm đến chúng ta, nhưng ta phải tự đi tìm sự hiểu biết.

The clouds may drop down titles and estates, and wealth may seek us, but wisdom must be sought.

Edward Young80 người thíchthích danh ngôn Thích

Học hỏi cho thấy người phàm biết ít thế nào; Giàu sang nhiều cho thấy lời lẽ trống rỗng thế nào.

Much learning shows how little mortals know; much wealth, how little wordings enjoy.

Edward Young68 người thíchthích danh ngôn Thích

Không, không giàu có. Tôi là người nghèo có tiền, hoàn toàn không giống nhau.

No, not rich. I am a poor man with money, which is not the same thing.

Gabriel Garcia Marquez64 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự giàu có không thuộc về người có nó mà thuộc về người biết hưởng thụ nó.

Wealth is not his that has it, but his that enjoys it.

Benjamin Franklin62 người thíchthích danh ngôn Thích

Học hỏi là vật trang hoàng trong cảnh giàu sang, là nơi trú ẩn trong nghịch cảnh, và là nguồn dự trữ lúc tuổi già.

Learning is an ornament in prosperity, a refuge in adversity, and a provision in old age.

Aristotle61 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi không quan tâm tới việc trở thành người giàu có nhất trong nghĩa địa... Nói rằng chúng ta đã làm điều gì đó tuyệt vời trước khi đi ngủ vào mỗi buổi tối... đó là điều quan trọng đối với tôi.

Being the richest man in the cemetery doesn’t matter to me … Going to bed at night saying we’ve done something wonderful… that’s what matters to me.

Steve Jobs56 người thíchthích danh ngôn Thích

Một cuộc sống trong nhung lụa làm cả những tâm hồn mạnh mẽ nhất cũng trở nên phù phiếm.

A life of pleasure makes even the strongest mind frivolous at last.

Edward Bulwer Lytton54 người thíchthích danh ngôn Thích

Anh không sở hữu sự giàu sang; nó sở hữu anh.

He does not possess wealth; it possesses him.

Benjamin Franklin49 người thíchthích danh ngôn Thích

Mỗi chúng ta rồi đều sẽ có một ngày được phán xét vì chuẩn mực của cuộc đời ta, không phải mức sống của ta; bởi mức độ chúng ta cho đi - không phải vì mức độ giàu sang; bởi lòng tốt giản đơn - không phải bởi sự vĩ đại bề ngoài.

Each of us will one day be judged by our standard of life - not by our standard of living; by our measure of giving - not by our measure of wealth; by our simple goodness - not by our seeming greatness.

William Arthur Ward49 người thíchthích danh ngôn Thích

Nghèo chẳng nên nói dối, giàu chẳng nên cậy mình.

Thái Công48 người thíchthích danh ngôn Thích

Những người thực sự giàu sang chỉ có thể là những người không muốn nhiều hơn những gì mình có.

The only truly affluent are those who do not want more than they have.

Erich Fromm44 người thíchthích danh ngôn Thích

Mục đích của tôn giáo là để ngăn cản kẻ nghèo không giết kẻ giàu.

The purpose of religion is to keep the poor from killing the rich.

Napoleon Bonaparte44 người thíchthích danh ngôn Thích

Không người tốt nào lại đột ngột trở nên giàu có.

Repente dives nemo factus est bonus.

Publilius Syrus41 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúa thường ban sự giàu sang cho những kẻ ngu ngốc, Người chỉ ban cho họ có thế.

The Lord commonly gives riches to foolish people, to whom he gives nothing else.

Martin Luther39 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người giàu có tỷ lệ thuận với những gì mình có thể buông tay.

A man is rich in proportion to the number of things he can afford to let alone.

Henry David Thoreau31 người thíchthích danh ngôn Thích

Người muốn giàu sau một ngày rồi sẽ bị treo cổ sau một năm.

He who wishes to be rich in a day will be hanged in a year.

Leonardo da Vinci28 người thíchthích danh ngôn Thích

Người giàu thường biết lắng nghe.

부자들은 귀가 크다.

Danh ngôn tiếng Hàn26 người thíchthích danh ngôn Thích

Kẻ giàu muốn rượu ngon, kẻ nghèo muốn nhiều rượu.

The rich want good wine, the poor, plenty of wine.

Johann Wolfgang von Goethe20 người thíchthích danh ngôn Thích

Giàu sang mà tài đức không xứng, thì tai vạ lớn.

Vương Phù19 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhiều người sống hạnh phúc dù phải đấu tranh với nghịch cảnh, và còn nhiều người hơn sống khốn khổ giữa cảnh giàu sang.

We see many who are struggling against adversity who are happy, and more although abounding in wealth, who are wretched.

Tacitus17 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự giàu sang che giấu vô số phiền muộn.

Riches cover a multitude of woes.

Menander13 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự giàu có tốt nhất là từ bỏ những ham muốn quá mực.

The best kind of wealth is to give up inordinate desires.

Rabindranath Tagore13 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi hoàn toàn nhận ra rằng không sự giàu sang hay địa vị nào có thể trường tồn, trừ phi được xây dựng trên sự thật và sự công bằng, bởi vậy, tôi sẽ không tham gia vào giao dịch nào mà không có lợi cho tất cả các bên.

I fully realize that no wealth or position can long endure, unless built upon truth and justice, therefore, I will engage in no transaction which does not benefit all whom it affects.

Napoleon Hill11 người thíchthích danh ngôn Thích

Việc tự nhiên cần làm là lao động - để nhận ra rằng sự thịnh vượng và hạnh phúc chỉ có thể đạt được thông qua nỗ lực thực sự.

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

Henry Ford10 người thíchthích danh ngôn Thích

Người tri túc (*) thì nghèo hèn cũng vui sướng, người không tri túc thì giàu sang cũng lo buồn.
(*) tri túc: biết đủ.

Lã Bang Hiến9 người thíchthích danh ngôn Thích

Thước đo thực sự cho sự giàu có của bạn là giá trị bạn có sau khi đã đánh mất tất cả tiền bạc.

The real measure of your wealth is how much you'd be worth if you lost all your money.

Khuyết danh9 người thíchthích danh ngôn Thích

Người giàu càng giàu hơn, và người nghèo càng nghèo hơn, đó là tiếng kêu vang vọng xuyên suốt toàn thế giới văn minh.

The rich become richer and the poor become poorer is a cry heard throughout the whole civilized world.

Friedrich Schiller8 người thíchthích danh ngôn Thích

Mục đích duy nhất của việc trở nên giàu có là để cho tiền bạc đi.

The sole purpose of being rich is to give away money.

Andrew Carnegie7 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự giàu sang lớn nhất là sống thỏa mãn với chút ít.

The greatest wealth is to live content with little.

Plato7 người thíchthích danh ngôn Thích

Có người có tiền, và có người giàu. Và họ không phải là một.

There are rich people, and there are those who have money. They are not the same people.

Coco Chanel7 người thíchthích danh ngôn Thích

Đức hạnh không sinh ra từ sự giàu sang, nhưng sự giàu sang và tất cả những điều tốt đẹp khác của con người, cả hướng ngoại và trong đời sống riêng, đều xuất phát từ đức hạnh.

Virtue does not spring from riches, but riches and all other human blessings, both private and public, from virtue.

Plato6 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự giàu sang không nằm ở việc có nhiều tài sản, mà ở việc có ý mong muốn.

Wealth consists not in having great possessions, but in having few wants.

Epictetus6 người thíchthích danh ngôn Thích

Sai không phải là việc tạo ra sự giàu sang, mà sai là việc yêu tiền bạc chỉ bởi vì tiền bạc.

It is not the creation of wealth that is wrong, but the love of money for its own sake.

Margaret Thatcher5 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 1 trên 212»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.