A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Sự giàu sang


Trang 2 trên 2«12

Sự giàu sang không phải để nuôi dưỡng cái tôi, mà để nuôi dưỡng người đói và để giúp người khác tự giúp chính họ.

Wealth is not to feed our egos but to feed the hungry and to help people help themselves.

Andrew Carnegie4 người thíchthích danh ngôn Thích

Đức hạnh không sinh ra từ sự giàu sang, nhưng sự giàu sang và tất cả những điều tốt đẹp khác của con người, cả hướng ngoại và trong đời sống riêng, đều xuất phát từ đức hạnh.

Virtue does not spring from riches, but riches and all other human blessings, both private and public, from virtue.

Plato4 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự giàu sang không nằm ở việc có nhiều tài sản, mà ở việc có ý mong muốn.

Wealth consists not in having great possessions, but in having few wants.

Epictetus4 người thíchthích danh ngôn Thích

Người chỉ làm giàu là người bất nhân, người chỉ làm nhân là người không giàu.

Mạnh Tử4 người thíchthích danh ngôn Thích

Thỏa mãn với điều ta có là sự giàu có lớn nhất và vững bền nhất.

To be content with what we possess is the greatest and most secure of riches.

Marcus Tullius Cicero3 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi gọi người ta là giàu có khi người ta có thể thực hiện được những đòi hỏi từ trí tưởng tượng của mình.

I call people rich when they're able to meet the requirements of their imagination.

Henry James3 người thíchthích danh ngôn Thích

Thành công của chúng ta không đến từ hành động của cha ông, mà có thể đến chỉ từ những gì mà ta đang làm bây giờ. Những người được thừa hưởng dòng máu giàu có có thể sử dụng sự giàu có ấy để xây dựng sự lớn lao trong bản thân, nhưng những người không có đặc quyền thừa kế đó không cần phải nản lòng. Họ có thể tự tạo dòng máu giàu có của mình và khiến nó giàu có tới chừng nào họ muốn.

Our success will not come from the acts of our forefathers, but can come alone from what we are doing now. Those who have inherited rich blood can use that richness in building greatness in themselves, but those who have not the privilege of such inheritance need not be discouraged. They can create their own rich blood and make it as rich as they like.

Christian D. Larson2 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự giàu sang có thể thay đổi bản tính của con người; và hiếm khi có ai đủ thận trọng để kháng cự sự giàu sang.

Prosperity can change man's nature; and seldom is any one cautious enough to resist the effects of good fortune.
Res secundae valent commutare naturam, et raro quisquam erga bona sua satis cautus est.

Quintus Curtius Rufus2 người thíchthích danh ngôn Thích

Chất đầy vàng lên cánh chim, và chim sẽ chẳng bao giờ còn sải cánh trên trời cao được nữa.

Set the bird's wings with gold and it will never again soar in the sky.

Rabindranath Tagore2 người thíchthích danh ngôn Thích

Người giàu nhất không phải là người có nhiều nhất, mà là người cần ít nhất.

The richest man is not he who has the most, but he who needs the least.

Khuyết danh2 người thíchthích danh ngôn Thích

Rất dễ để có nguyên tắc khi bạn giàu có. Quan trọng là phải có nguyên tắc khi bạn nghèo khổ.

Its easy to have principles when you're rich. The important thing is to have principles when you're poor.

Ray Kroc2 người thíchthích danh ngôn Thích

Người giàu càng giàu hơn, và người nghèo càng nghèo hơn, đó là tiếng kêu vang vọng xuyên suốt toàn thế giới văn minh.

The rich become richer and the poor become poorer is a cry heard throughout the whole civilized world.

Friedrich Schiller2 người thíchthích danh ngôn Thích

Không ai đủ giàu để mua lại quá khứ của mình.

No man is rich enough to buy back his past.

Oscar Wilde1 người thíchthích danh ngôn Thích

Không ai có thể trở nên giàu có mà không lôi kéo người khác cũng giàu có hơn.

No man can become rich without himself enriching others.

Andrew Carnegie1 người thíchthích danh ngôn Thích

Làm giàu thì dễ hơn là giải thích tại sao ta không giàu.

It's easier to get rich than it is to explain not getting rich.

Jim Rohn1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy hiểu rằng bạn không bao giờ giàu có nếu bạn không đạt được lợi thế nào từ việc đó.

Be it understood you are never rich when you get no advantage from it.

Jules Verne1 người thíchthích danh ngôn Thích

Của cải của một người không phải bởi người đó có được rất nhiều, mà bởi vì người đó yêu cầu rất ít.

一个人的财富并不是因为他拥有很多,而是因为他要求的很少。

Phật học Trung Hoa1 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự giàu sang, cũng giống như hạnh phúc, không bao giờ đạt được khi ta tìm nó trực tiếp. Nó là sản phẩm phụ của việc làm được việc hữu ích.

Wealth, like happiness, is never attained when sought after directly. It comes as a by-product of providing a useful service.

Henry Ford1 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự giàu sang và huy hoàng không thể cho bạn hạnh phúc; sự bình yên và công việc mới có thể.

It is neither wealth nor splendor; but tranquility and occupation which give you happiness.

Thomas Jefferson0 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự giàu sang chỉ là cái gương cho thấy bản tính con người ở điểm tồi tệ nhất.

Wealth acts merely as a kind of mirror to show you human nature at its worst.

Marie Corelli0 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 2 trên 2«12

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.