A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Nghịch cảnh


Trang 2 trên 2«12

Nhiều người sống hạnh phúc dù phải đấu tranh với nghịch cảnh, và còn nhiều người hơn sống khốn khổ giữa cảnh giàu sang.

We see many who are struggling against adversity who are happy, and more although abounding in wealth, who are wretched.

Tacitus17 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn hãy luôn cảm ơn những ai đem đến nghịch cảnh cho mình.

你永远要感谢给你逆境的众生。

Phật học Trung Hoa17 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn biết thứ gì trên thế giới này sợ cô đơn nhất không? Việc xui xẻo, chuyện kinh khủng sợ cô đơn nhất, chúng đến là kéo bè kéo cánh, từ trước đến nay không thể chiến đấu đơn độc. Đơn giản mà nói thì là 'hoạ đến dồn dập', hình dung một cách cụ thể chính là 'Tập trung hoả lực đảm bảo bắn bạn một phát chết ngay'.

33 ngày thất tình - Bào Kình Kình15 người thíchthích danh ngôn Thích

Chính trong những khoảng khắc đen tối nhất, ta phải tập trung để thấy được ánh sáng.

It is during our darkest moments that we must focus to see the light.

Aristotle15 người thíchthích danh ngôn Thích

Đóa hoa nở trong nghịch cảnh là đóa hoa hiếm và đẹp đẽ nhất.

The flower that blooms in adversity is the rarest and most beautiful of all.

Công ty Walt Disney15 người thíchthích danh ngôn Thích

Dù sao đời người không có khó khăn nào là không thể vượt qua, chị hãy đi đây đi đó, ăn uống cho khuây khỏa, ăn những thức ăn ngon, chuyện đã qua sẽ nhanh chóng trở thành quá khứ. Tóm lại, quan trọng nhất là có thể duy trì tâm trạng tốt, tâm trạng có tốt thì chị mới nhìn thấy thế giới này tươi đẹp.

Em không vào địa ngục thì ai vào? - Tửu Tiểu Thất13 người thíchthích danh ngôn Thích

Hầu như tất cả mọi người đều có thể chịu đựng nghịch cảnh, nhưng nếu bạn muốn thử thách tính cách của một người, hãy trao cho anh ta quyền lực. 

Nearly all men can stand adversity, but if you want to test a man’s character, give him power.

Abraham Lincoln13 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi đón nhận cả điều tốt đẹp và điều tồi tệ, và tôi cố gắng đối mặt cả hai với tất cả sự bình tĩnh và tự trọng mà tôi có thể.

I take the good with the bad, and I try to face them both with as much calm and dignity as I can muster.

Arthur Ashe12 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc đời rất thú vị. Ở điểm kết thúc, một vài nỗi đau lớn nhất của bạn trở thành nguồn sức mạnh lớn nhất của bạn.

Life is very interesting. In the end, some of your greatest pains become your greatest strengths.

Drew Barrymore12 người thíchthích danh ngôn Thích

Chỉ trong bóng tối bạn mới có thể thấy những vì sao.

Only in the darkness can you see the stars.

Martin Luther King Jr.12 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống không phải là để chờ đợi cơn bão đi qua, cuộc sống là để học được cách khiêu vũ trong mưa.

Life isn’t about waiting for the storm to pass, it’s about learning to dance in the rain.

Vivian Greene12 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều không giết ta khiến ta mạnh mẽ hơn.

That which does not kill us makes us stronger.

Friedrich Nietzsche11 người thíchthích danh ngôn Thích

Nghịch cảnh kéo con người lại với nhau và tạo ra cái đẹp và sự hài hòa trong các mối quan hệ cuộc đời, cũng như giá lạnh mùa đông tạo ra hoa băng trên những ô cửa kính, để rồi tan đi trong hơi ấm.

Adversity draws men together and produces beauty and harmony in life's relationships, just as the cold of winter produces ice-flowers on the window-panes, which vanish with the warmth.

Soren Kierkegaard11 người thíchthích danh ngôn Thích

Mọi nghịch cảnh, mọi thất bại, mọi đau đớn đều mang trong nó hạt giống của một lợi ích bằng nó hoặc lớn hơn.

Every adversity, every failure, every heartache carries with it the seed on an equal or greater benefit.

Napoleon Hill10 người thíchthích danh ngôn Thích

Ngọn lửa cháy rực làm mọi thứ ném vào nó bùng lửa và tỏa sáng.

The blazing fire makes flames and brightness out of everything thrown into it.

Marcus Aurelius10 người thíchthích danh ngôn Thích

Hạnh phúc không phải là không gặp phải rắc rối, mà là khả năng đối phó chúng.

Happiness is not the absence of problems, it's the ability to deal with them.

Steve Maraboli9 người thíchthích danh ngôn Thích

Hỡi vận mệnh, ngày hôm nay hãy ném cho ta mặt xúc xắc tồi tệ nhất. Ngày hôm nay, ta sẽ biến mọi thứ thành vàng.

Give me today, for once, the worst throw of your dice, destiny. Today I transmute everything into gold.

Friedrich Nietzsche9 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn có thể tạo ra được điều tích cực từ điều không tích cực nhất nếu bạn nỗ lực đủ nhiều.

You can make a positive out of the most negative if you work at it hard enough.

Sam Walton8 người thíchthích danh ngôn Thích

Chuyện tồi tệ xảy ra với tất cả chúng ta, hầu như luôn luôn, và điều chúng ta làm trước sự căng thẳng kéo dài cho thấy con người ta.

Things get bad for all of us, almost continually, and what we do under the constant stress reveals who/what we are.

Charles Bukowski8 người thíchthích danh ngôn Thích

Đường ra tốt nhất luôn là đường đi xuyên.

The best way out is always through.

Robert Frost6 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi cuộc sống trở nên khó khăn hơn, hãy thay đổi bản thân để trở nên mạnh mẽ hơn. Điều hôm nay làm bạn tổn thương sẽ làm bạn mạnh mẽ hơn vào ngày mai.

When life changes to be harder, change yourself to be stronger. What hurts you today, makes you stronger tomorrow.

Khuyết danh6 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng nói rằng điều này hay điều kia xuất hiện ngăn trở bạn; chúng chỉ xuất hiện để thử thách bạn.

Say not that this or that thing came to thwart you; it only came to test you.

Muriel Strode6 người thíchthích danh ngôn Thích

Số đông mọi người nhanh chóng giơ tay lên và ném mục đích đi, và từ bỏ trước dấu hiệu nghịch cảnh hay rủi ro đầu tiên. Một số ít tiếp tục BẤT CHẤP mọi nghịch cảnh, cho tới khi họ đạt được mục tiêu.

The majority of people are ready to throw their aims and purposes overboard, and give up at the first sign of opposition or misfortune. A few carry on DESPITE all opposition, until they attain their goal.

Napoleon Hill5 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn không bao giờ biết được mình mạnh mẽ đến thế nào, cho tới khi mạnh mẽ là lựa chọn duy nhất bạn có.

You’ll never know how strong you are until being strong is the only choice you have.

Bob Marley5 người thíchthích danh ngôn Thích

Trong lúc gian nan, tương trợ bạn chính là gia đình.

When trouble comes, it’s your family that supports you.

Guy Lafleur5 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi những nỗi khốn khổ của tôi chồng chất lên, tôi nhận ra rằng có hai cách tôi có thể phản ứng lại tình huống - hoặc ứng phó với sự chua chát, hoặc tìm kiếm cách biến đổi nỗi khốn khổ thành một lực lượng sáng tạo.

As my sufferings mounted I soon realized that there were two ways in which I could respond to my situation - either to react with bitterness or seek to transform the suffering into a creative force. I decided to follow the latter course.

Martin Luther King Jr.5 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi đã luôn tin, và vẫn mãi tin rằng dù đến với ta là vận may hay tai ương, ta luôn có thể trao cho nó ý nghĩa, và biến nó thành điều gì đó đáng giá.

I have always believed, and I still believe, that whatever good or bad fortune may come our way we can always give it meaning and transform it into something of value.

Hermann Hesse5 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn gãy cổ, nếu bạn không có gì để bỏ bụng, nếu nhà bạn đang cháy - thì bạn đang gặp rắc rối. Mọi thứ khác chỉ là sự phiền phức. Cuộc đời luôn có phiền phức. Cuộc đời gập ghềnh. Hãy học cách phân biệt giữa phiền phức và rắc rối thật sự. Bạn sẽ sống lâu hơn.

If you break your neck, if you have nothing to eat, if your house is on fire - then you got a problem. Everything else is inconvenience. Life is inconvenient. Life is lumpy. Learn to separate the inconveniences from the real problems. You will live longer.

Sigmund Wollman4 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn càng đối mặt và vượt qua nhiều trở ngại, bạn càng vấp váp và quay trở lại trên đường, bạn càng chống chọi và chinh phục nhiều gian khó, tự nhiên bạn sẽ càng trở nên kiên cường hơn. Không gì có thể ngăn bạn lại, nếu bạn kiên cường.

The more obstacles you face and overcome, the more times you falter and get back on track, the more difficulties you struggle with and conquer, the more resiliency you will naturally develop. There is nothing that can hold you back, if you are resilient.

Jim Rohn4 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng để những tiêu cực trong cuộc sống điều khiển bạn. Hãy vượt lên chúng. Hãy dùng chúng như là những viên đá lót đường để đi tới nơi cao hơn cả những gì bạn từng mơ có thể.

Don’t let the negatives of life control you. Rise above them. Use them as your stepping stones to go higher than you ever dreamed possible.

Mary Kay Ash4 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn sẽ không bao giờ đạt được bất cứ thứ gì mà không phải trải qua rắc rối.

Oh, but you know, you do not achieve anything without trouble, ever.

Margaret Thatcher4 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy nhớ rằng tất cả những người thành đạt trên đời đều bắt đầu không tốt, và đi qua nhiều vật lộn xé ruột xé gan trước họ "đến nơi". Điểm xoay chuyển trong cuộc đời của những người thành đạt thường đến ở một khoảng khắc khủng hoảng nào đó, mà khi đi qua, họ tìm được "con người kia" trong mình.

Remember, too, that all who succeed in life get off to a bad start, and pass through many heartbreaking struggles before they "arrive". The turning point in the lives of those who succeed usually comes at some moment of crisis, through which they are introduced to their "other selves".

Napoleon Hill4 người thíchthích danh ngôn Thích

Đôi khi nghịch cảnh là điều bạn cần đối mặt để có thể trở nên thành công.

Sometimes adversity is what you need to face in order to become successful.

Zig Ziglar3 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi thấy rằng điều lớn lao trên thế gian này không nằm ở nơi ta đang đứng, mà ở hướng ta đi: Để đến được bến cảng ta phải căng buồm, đôi lúc thuận gió, và đôi lúc ngược gió. Nhưng ta không được trôi dạt hay đứng yên ở nơi thả neo.

I find the great thing in this world is not so much where we stand, as in what direction we are moving: To reach a port we must sail, sometimes with the wind, and sometimes against it. But we must not drift or lie at anchor.

Oliver Wendell Holmes, Sr.3 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi nhận ra rằng, một tâm hồn bình an, một lối sống tối giản, trầm tĩnh có thể giúp ích chúng ta rất nhiều khi phải đối mặt với những biến cố, nghịch cảnh xảy đến trong đời sống.

Khuyết danh3 người thíchthích danh ngôn Thích

Tất cả những nghịch cảnh tôi đã gặp phải trong đời, tất cả những rắc rối và trở ngại, đã làm tôi mạnh mẽ hơn... Bạn có thể không nhận ra khi điều đó xảy đến, nhưng bị đả kích lại có thể là điều tốt nhất trên thế giới đối với bạn.

All the adversity I’ve had in my life, all my troubles and obstacles, have strengthened me… You may not realize it when it happens, but a kick in the teeth may be the best thing in the world for you.

Walt Disney3 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống ném vào bạn những chuyện bạn chẳng thể kiểm soát, nhưng bạn vẫn có thể chọn cách bạn sẽ vượt qua chúng.

Life imposes things on you that you can’t control, but you still have the choice of how you’re going to live through this.

Celine Dion3 người thíchthích danh ngôn Thích

Người mỉm cười khi đối mặt nghịch cảnh... có lẽ đã có con dê thế tội.

A person who smiles in the face of adversity... probably has a scapegoat.

Stephen Hawking3 người thíchthích danh ngôn Thích

Nghịch cảnh sẽ luôn xuất hiện, vậy nên hãy đi qua gian khó và học được từ chúng.

Things will always go wrong so ride through your difficulties and learn from them.

Jim Rohn3 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu những ngọn gió của vận mệnh tạm thời thổi chống lại bạn, hãy nhớ rằng bạn có thể lợi dụng chúng và khiến chúng đưa bạn tiến về hướng mục đích định rõ của mình, bằng việc sử dụng trí tưởng tượng.

If the winds of fortune are temporarily blowing against you, remember that you can harness them and make them carry you toward your definite purpose, through the use of your imagination.

Napoleon Hill3 người thíchthích danh ngôn Thích

Đôi khi vấn đề rắc rối không cần giải pháp để giải quyết; mà cần sự trưởng thành để vượt lên.

Sometimes problems don’t require a solution to solve them; instead they require maturity to outgrow them.

Steve Maraboli2 người thíchthích danh ngôn Thích

Mọi thứ tiêu cực - áp lực, thử thách - đều là cơ hội để tôi vươn lên.

Everything negative - pressure, challenges - is all an opportunity for me to rise.

Kobe Bryant2 người thíchthích danh ngôn Thích

Người thành công là người có thể xây nên một nền tảng vững chắc bằng những viên gạch mà người khác ném vào mình.

A successful man is one who can lay a firm foundation with the bricks others have thrown at him.

David Brinkley2 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi biết ơn những rắc rối của mình. Khi nhìn lại cuộc đời, tôi nhận ra rằng những chiến thắng lớn nhất của tôi sinh ra từ những rắc rối lớn nhất của tôi.

I am so grateful for my troubles. As I reflect back on my life, I have come to realize that my greatest triumphs have been born of my greatest troubles.

Steve Maraboli1 người thíchthích danh ngôn Thích

Cây sồi khỏe khoắn nhất trong rừng không phải là cây sồi được che chắn khỏi bão tố và nắng mặt trời. Đó là cây sồi vươn mình ở không gian rộng mở, nơi nó phải đấu tranh vì sự sinh tồn chống lại gió mưa và nắng gắt.

The strongest oak of the forest is not the one that is protected from the storm and hidden from the sun. It’s the one that stands in the open where it is compelled to struggle for its existence against the winds and rains and the scorching sun.

Napoleon Hill1 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi tin rằng mọi chuyện xảy ra đều có lý do của nó, thậm chí dù ta không đủ khôn ngoan để nhận ra nó.

I trust that everything happens for a reason, even when we’re not wise enough to see it.

Oprah Winfrey1 người thíchthích danh ngôn Thích

Người tư duy tích cực là người có óc thực tế cứng đầu, ý chí mạnh mẽ và nhìn theo sự thực. Anh ta nhìn thấy rõ ràng mọi khó khăn, nhiều hơn người tư duy tiêu cực. Nhưng anh ta còn nhìn thấy xa hơn khó khăn - anh ta cố gắng thấy giải pháp giải quyết những khó khăn đó.

The positive thinker is a hard-headed, tough-minded and factual realist. He sees all the difficulties clearly, which is more than can be said for the average negative thinker. But he sees more than difficulties - he tries to see the solutions of those difficulties.

Norman Vincent Peale1 người thíchthích danh ngôn Thích

Có giá trị tiềm tàng trong mọi tình huống khó khăn. Hãy tin điều này, rồi bắt đầu tìm kiếm nó.

In every difficult situation is potential value. Believe this, then begin looking for it.

Norman Vincent Peale1 người thíchthích danh ngôn Thích

Cho dù mọi chuyện có vẻ đen tối hoặc thực sự đen tối đến thế nào, hãy nâng cao tầm nhìn và thấy các khả năng; bạn sẽ luôn thấy chúng, bởi chúng luôn ở đó.

No matter how dark things seem to be or actually are, raise your sights and see the possibilities, always see them, for they’re always there.

Norman Vincent Peale1 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 2 trên 2«12

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.