A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Sự nghèo khó


Lao động xua đuổi ba sự xấu xa kinh khủng, nỗi buồn chán, thói trụy lạc và sự nghèo đói.

Work banishes those three great evils, boredom, vice, and poverty.

Voltaire345 người thíchthích danh ngôn Thích

Lí lẽ của người nghèo thường không được nghe thấy.

Poor men's reasons are not heard.

Thomas Fuller278 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự nghèo đói là hình thức bạo lực tồi tệ nhất.

Poverty is the worst form of violence.

Mahatma Gandhi250 người thíchthích danh ngôn Thích

Nghèo khó không phải điều đáng xấu hổ, nhưng xấu hổ vì nó thì đáng đấy.

Having been poor is no shame, but being ashamed of it, is.

Benjamin Franklin240 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy kiên quyết đừng để mình trở nên nghèo túng: hãy sử dụng ít hơn bạn có. Sự nghèo túng là kẻ thù lớn đối với hạnh phúc của con người; nó phá hủy tự do, và nó khiến một vài đức hạnh trở thành không thực tế, và số còn lại cực kỳ khó khăn.

Resolve not to be poor: whatever you have, spend less. Poverty is a great enemy to human happiness; it certainly destroys liberty, and it makes some virtues impracticable, and others extremely difficult.

Samuel Johnson131 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự nghèo khó khốn cùng nhất là nỗi cô đơn và cảm giác không được yêu thương.

The most terrible poverty is loneliness and the feeling of being unloved.

Mẹ Teresa120 người thíchthích danh ngôn Thích

Không gì nghèo bằng thiếu tài. Không gì hèn bằng thiếu trí.

Uông Cách120 người thíchthích danh ngôn Thích

Người nghèo không phải người có ít mà là người muốn nhiều.

He is not poor that hath not much, but he that craves much.

Thomas Fuller119 người thíchthích danh ngôn Thích

Đôi khi chúng ta nghĩ nghèo khó chỉ là đói khát, thiếu mặc và vô gia cư. Sự nghèo khó bởi không được mong muốn, không được yêu thương và không được chăm sóc mới là sự nghèo khó lớn nhất. Chúng ta phải bắt đầu từ mái ấm của chính mình để cứu chữa loại nghèo khó này.

We think sometimes that poverty is only being hungry, naked and homeless. The poverty of being unwanted, unloved and uncared for is the greatest poverty. We must start in our own homes to remedy this kind of poverty.

Mẹ Teresa107 người thíchthích danh ngôn Thích

Mỗi người đều giàu có hay nghèo khổ phụ thuộc vào tỷ lệ giữa ước vọng và sự thỏa mãn của anh ta.

Every man is rich or poor according to the proportion between his desires and his enjoyments.

Samuel Johnson104 người thíchthích danh ngôn Thích

Ở bất cứ đất nước nào mà tài năng và đức hạnh không có sự tiến bộ, tiền bạc sẽ là thần thánh. Người dân hoặc có tiền hoặc khiến người khác tin rằng mình có tiền. Sự giàu sang sẽ là đức hạnh cao quý nhất, nghèo khó là sự xấu xa thấp hèn nhất. Người có tiền sẽ thể hiện điều đó theo mọi cách có thể. Nếu sự phô trương đó không vượt qua tài sản của họ, mọi thứ vẫn ổn. Nhưng nếu sự phô trương đó vượt qua tài sản của họ, họ sẽ hủy diệt chính mình. Trong đất nước ấy, những cơ đồ lớn nhất sẽ biến mất trong nháy mắt. Người không có tiền sẽ tự hủy diệt mình trong nỗ lực tuyệt vọng để che dấu sự nghèo khó. Đó cũng là một sự sung túc: dấu hiệu giàu sang bên ngoài cho số ít, mặt nạ che sự nghèo khó cho số đông, và nguồn tha hóa cho tất cả.

In any country where talent and virtue produce no advancement, money will be the national god. Its inhabitants will either have to possess money or make others believe that they do. Wealth will be the highest virtue, poverty the greatest vice. Those who have money will display it in every imaginable way. If their ostentation does not exceed their fortune, all will be well. But if their ostentation does exceed their fortune they will ruin themselves. In such a country, the greatest fortunes will vanish in the twinkling of an eye. Those who don't have money will ruin themselves with vain efforts to conceal their poverty. That is one kind of affluence: the outward sign of wealth for a small number, the mask of poverty for the majority, and a source of corruption for all.

Denis Diderot99 người thíchthích danh ngôn Thích

Một cái bụng đói không thể lắng nghe.

A hungry stomach cannot hear.

La Fontaine95 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi người ta yêu, sự nghèo khó trở nên mờ nhạt đến đáng ngạc nhiên.

It is astonishing how little one feels poverty when one loves.

Edward Bulwer Lytton84 người thíchthích danh ngôn Thích

Không, không giàu có. Tôi là người nghèo có tiền, hoàn toàn không giống nhau.

No, not rich. I am a poor man with money, which is not the same thing.

Gabriel Garcia Marquez64 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự nghèo đói đơn thuần không biến người ta thành kẻ thấp hèn; kẻ thấp hèn chỉ xuất hiện khi gắn kết vào nghèo đói là một khuynh hướng tư duy, sự phẫn nộ trong nội tâm hướng tới người giàu, hướng tới xã hội, hướng tới những người cai trị.

Poverty in itself does not make men into a rabble; a rabble is created only when there is joined to poverty a disposition of mind, an inner indignation against the rich, against society, against the government.

Hegel60 người thíchthích danh ngôn Thích

Ba vấn đề lớn nhất của thế kỷ này; sự tha hóa của người đàn ông trong nghèo khổ, sự khuất phục của người phụ nữ bởi cơn đói, sự teo mòn của trẻ nhỏ vì bóng tối.

The three great problems of this century; the degradation of man in the proletariat, the subjection of women through hunger, the atrophy of the child by darkness.

Victor Hugo58 người thíchthích danh ngôn Thích

Chương trình chống nghèo đói tốt nhất là một nền giáo dục ở đẳng cấp thế giới.

The best anti-poverty program is a world-class education.

Barack Obama54 người thíchthích danh ngôn Thích

Nghèo chẳng nên nói dối, giàu chẳng nên cậy mình.

Thái Công48 người thíchthích danh ngôn Thích

Mục đích của tôn giáo là để ngăn cản kẻ nghèo không giết kẻ giàu.

The purpose of religion is to keep the poor from killing the rich.

Napoleon Bonaparte44 người thíchthích danh ngôn Thích

Nghèo đói là cha đẻ của cách mạng và tội ác.

Poverty is the parent of revolution and crime.

Aristotle36 người thíchthích danh ngôn Thích

Kẻ giàu muốn rượu ngon, kẻ nghèo muốn nhiều rượu.

The rich want good wine, the poor, plenty of wine.

Johann Wolfgang von Goethe20 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn vẫn nghèo ở tuổi 35, bạn đáng như thế!

If you’re still poor at 35, you deserve it!

Jack Ma17 người thíchthích danh ngôn Thích

Cách tốt nhất để khiến ai cũng nghèo là khăng khăng đòi bình đẳng về của cải.

The best way to make every one poor is to insist on equality of wealth.

Napoleon Bonaparte10 người thíchthích danh ngôn Thích

Người tri túc (*) thì nghèo hèn cũng vui sướng, người không tri túc thì giàu sang cũng lo buồn.
(*) tri túc: biết đủ.

Lã Bang Hiến9 người thíchthích danh ngôn Thích

Người giàu càng giàu hơn, và người nghèo càng nghèo hơn, đó là tiếng kêu vang vọng xuyên suốt toàn thế giới văn minh.

The rich become richer and the poor become poorer is a cry heard throughout the whole civilized world.

Friedrich Schiller8 người thíchthích danh ngôn Thích

Dân nghèo thì mưu trí xảo trá phát sinh.

民貧則姦智生。
Dân bần tắc gian trí sanh.

Quản Tử7 người thíchthích danh ngôn Thích

Kẻ dũng mà ghét sự nghèo hèn của mình thì dễ làm loạn. Kẻ bất nhân mà bị ghét bỏ quá mức cũng dễ làm loạn.

好勇疾贫,乱也。人而不仁,疾之已甚,乱也。
Hiếu dũng tật bần, loạn dã. Nhân nhi bất nhân, tật chi dĩ thậm, loạn dã.

Khổng Tử6 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi còn nghèo đói, không có tự do thật sự.

While poverty persists, there is no true freedom.

Nelson Mandela4 người thíchthích danh ngôn Thích

Chừng nào sự nghèo đói, sự bất công và sự bất bình đẳng trắng trợn còn tồn tại, không ai trong chúng ta có thể thực sự nghỉ ngơi.

As long as poverty, injustice and gross inequality persist in our world, none of us can truly rest.

Nelson Mandela4 người thíchthích danh ngôn Thích

Thật dễ để nói có người giàu và người nghèo, và vì vậy cần phải làm gì đó. Nhưng trong lịch sử luôn luôn có người giàu và người nghèo. Nếu người nghèo không nghèo như thế, ta vẫn gọi họ là người nghèo. Ý tôi là, bất cứ ai có ít hơn đều có thể được gọi là người nghèo. Ta luôn có 10% có ít nhất và 10% có nhiều nhất.

It is easy to say that there are the rich and the poor, and so something should be done. But in history, there are always the rich and the poor. If the poor were not as poor, we would still call them the poor. I mean, whoever has less can be called the poor. You will always have the 10% that have less and the 10% that have the most.

John Forbes Nash3 người thíchthích danh ngôn Thích

Tất cả mọi thứ đều thuộc về tôi bởi vì tôi nghèo khó.

Everything belongs to me because I am poor.

Jack Kerouac3 người thíchthích danh ngôn Thích

Người nghèo không phải là người không có đồng xu nào. Người nghèo là người không có ước mơ.

A poor man is not the one without a cent. A poor man is the one without a dream.

Henry Ford3 người thíchthích danh ngôn Thích

Có người nói, "Chậc, tôi không thể quan tâm tới người khác. Nhiều nhất tôi chỉ có thể chăm sóc bản thân mình mà thôi". À, thế thì bạn sẽ mãi luôn nghèo.

Somebody says, 'Well, I can't be concerned about other people. About the best I can do is to take care of myself'. Well, then you will always be poor.

Jim Rohn3 người thíchthích danh ngôn Thích

Căn nguyên thường thấy nhất cho nỗi sợ tuổi già là viễn cảnh có thể nghèo túng.

The most common cause of fear of old age is associated with the possibility of poverty.

Napoleon Hill3 người thíchthích danh ngôn Thích

Trong tất cả những võ đoán phi lý của con người về con người, không gì vượt qua được những lời chỉ trích về thói quen của người nghèo đến từ những kẻ ở nhà đẹp, mặc đồ ấm, có ăn uống ngon lành.

Of all the preposterous assumptions of humanity over humanity, nothing exceeds most of the criticisms made on the habits of the poor by the well-housed, well-warmed, and well-fed.

Herman Melville2 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn sinh ra nghèo hèn, đó không phải là lỗi của bạn. Nhưng nếu bạn chết trong nghèo hèn, đó là lỗi của bạn.

If you are born poor its not your mistake. But if you die poor its your mistake.

Bill Gates2 người thíchthích danh ngôn Thích

Rất dễ để có nguyên tắc khi bạn giàu có. Quan trọng là phải có nguyên tắc khi bạn nghèo khổ.

Its easy to have principles when you're rich. The important thing is to have principles when you're poor.

Ray Kroc2 người thíchthích danh ngôn Thích

Tình yêu chiến thắng tất cả ngoại trừ sự nghèo khó và cơn đau răng.

Love conquers all things except poverty and toothache.

Mae West2 người thíchthích danh ngôn Thích

Có gì đó trong sự nghèo đói bốc mùi như cái chết.

There is something about poverty that smells like death.

Zora Neale Hurston1 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.