A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Suy nghĩ


Trang 3 trên 4«1234»

Hạnh phúc của ta phụ thuộc vào thói quen suy nghĩ mà ta nuôi dưỡng. Vậy nên hàng ngày hãy luyện tập lối suy nghĩ hạnh phúc. Hãy nuôi dưỡng trái tim vui vẻ, phát triển thói quen hạnh phúc, và cuộc sống sẽ là bữa tiệc không tan.

Our happiness depends on the habit of mind we cultivate. So practice happy thinking every day. Cultivate the merry heart, develop the happiness habit, and life will become a continual feast.

Norman Vincent Peale3 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy để một chuỗi những ý nghĩ hạnh phúc lướt qua tâm trí bạn. Chúng sẽ thể hiện trên gương mặt bạn.

Let a series of happy thoughts run through your mind. They will show on your face.

Norman Vincent Peale3 người thíchthích danh ngôn Thích

Thế giới mà bạn đang sống không được quyết định chủ yếu bằng những điều kiện và hoàn cảnh bên ngoài. Nó được quyết định bởi những suy nghĩ chiếm lĩnh tâm trí bạn theo thói quen.

The world in which you live is not primarily determined by outward conditions and circumstances but by the thoughts that habitually occupy your mind.

Norman Vincent Peale3 người thíchthích danh ngôn Thích

Không ai có thể suy nghĩ sáng suốt khi không lao động. Sự lười biếng làm tâm trí mịt mờ.

Nobody can think straight who does not work. Idleness warps the mind.

Henry Ford3 người thíchthích danh ngôn Thích

Một khi cách nghĩ của bạn thay đổi, mọi thứ bên ngoài cũng thay đổi với nó.

Once your mindset changes, everything on the outside will change along with it.

Steve Maraboli3 người thíchthích danh ngôn Thích

Với tôi, vầng sáng của một ý nghĩ ấm áp đáng giá hơn nhiều tiền bạc.

The glow of one warm thought is to me worth more than money.

Thomas Jefferson3 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy chỉ dùng trí tưởng tượng để hình dung ra điều tốt đẹp, điều có ích, điều lý tưởng, và điều bạn muốn biến thành hiện thực. Hãy thấy trong tâm tưởng rằng bạn nhận được điều mình khao khát muốn nhận được. Điều bạn tưởng tượng, bạn sẽ suy nghĩ, và điều bạn suy nghĩ, bạn sẽ trở thành. Do vậy, nếu bạn chỉ tưởng tượng điều hài hòa với những gì bạn muốn có hay đạt được, tất cả suy nghĩ của bạn thường sẽ tạo ra điều bạn muốn có hay đạt được.

Use the imagination to picture only what is good, what is beautiful, what is beneficial, what is ideal, and what you wish to realize. Mentally see yourself receiving what you deeply desire to receive. What you imagine, you will think, and what you think, you will become. Therefore, if you imagine only those things that are in harmony with what you wish to obtain or achieve, all your thinking will soon tend to produce what you want to attain or achieve.

Christian D. Larson3 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi bạn thay thế những ý nghĩ tiêu cực bằng ý nghĩ tích cực, bạn sẽ bắt đầu có kết quả tích cực.

Once you replace negative thoughts with positive ones, you’ll start having positive results.

Willie Nelson2 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy tránh sự cám dỗ làm việc vất vả đến nỗi chẳng còn thời gian để suy nghĩ nghiêm túc.

Avoid the temptation to work so hard that there is no time left for serious thinking.

Francis Crick2 người thíchthích danh ngôn Thích

Những điều mà bạn suy nghĩ quyết định phẩm chất của tâm trí bạn.

The things you think about determine the quality of your mind.

Marcus Aurelius2 người thíchthích danh ngôn Thích

Đầu tiên hãy khiêu vũ. Rồi mới suy nghĩ. Đó là trình tự tự nhiên.

Dance first. Think later. It's the natural order.

Samuel Beckett2 người thíchthích danh ngôn Thích

Mỗi suy nghĩ của ta đều đang tạo nên tương lai ta.

Every thought we think is creating our future.

Louise Hay2 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi thay đổi cuộc đời mình khi tôi thay đổi cách mình nghĩ.
Tôi là Ánh Sáng. Tôi là Linh hồn.
Tôi là con người tuyệt vời, có khả năng.
Và đã đến lúc tôi thừa nhận
rằng tôi tự tạo nên hiện thực của mình bằng những suy nghĩ của mình.
Nếu tôi muốn thay đổi hiện thực,
thì đã đến lúc tôi thay đổi tư duy.

I change my life when I change my thinking.
I am Light. I am Spirit.
I am a wonderful, capable being.
And it is time for me to acknowledge
that I create my own reality with my thoughts.
If I want to change my reality,
then it is time for me to change my mind.

Louise Hay2 người thíchthích danh ngôn Thích

Những suy nghĩ không khỏe mạnh cũ có thể ngăn chặn cảm hứng và động lực. Buông chúng sẽ giải phóng luồng sức mạnh chảy qua tâm trí.

Old unhealthy thoughts can block off inspiration and motivation. Dropping them releases a string flow of power through the mind.

Norman Vincent Peale2 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu tất cả đều suy nghĩ giống nhau, nghĩa là có người không hề suy nghĩ.

If everyone is thinking alike, then somebody isn’t thinking.

George S Patton2 người thíchthích danh ngôn Thích

Ta có tai, mắt, ta nghe, ta nhìn. Ta có tâm tư, ta suy, ta nghĩ. Đối với người xưa, có lúc ta thờ như thầy, có lúc ta kính như bạn, cũng có lúc ta kình địch không chịu. Ta theo lý, nhất quyết không làm tôi tớ cổ nhân.

Lương Khải Siêu2 người thíchthích danh ngôn Thích

Trí tuệ di chuyển theo hướng của những suy nghĩ chủ đạo của ta hiện tại.

The mind moves in the direction of our current dominant thoughts.

Earl Nightingale2 người thíchthích danh ngôn Thích

Dù chúng ta trồng gì trong tiềm thức và nuôi dưỡng nó bằng sự lặp lại và cảm xúc, một ngày kia nó sẽ trở thành hiện thực.

Whatever we plant in our subconscious mind and nourish with repetition and emotion will one day become a reality.

Earl Nightingale2 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc đời của ta luôn luôn là kết quả của những suy nghĩ chủ đạo của ta.

Our life always expresses the result of our dominant thoughts.

Soren Kierkegaard2 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy nhớ rằng những suy nghĩ chủ đạo của bạn sẽ hấp dẫn bản sao vật lý của chúng, theo quy luật tự nhiên rõ ràng, qua con đường ngắn nhất và thuận tiện nhất. Hãy cẩn thận về điều mà những suy nghĩ của bạn tập trung vào.

Remember that your dominating thoughts attract, through a definite law of nature, by the shortest and most convenient route, their physical counterpart. Be careful what your thoughts dwell upon.

Napoleon Hill2 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người chỉ có thể đứng lên, chinh phục, và đạt được thành tựu nhờ việc nâng cao những suy nghĩ của mình.

A man can only rise, conquer, and achieve by lifting up his thoughts.

James Allen2 người thíchthích danh ngôn Thích

Suy nghĩ tốt mang đến quả ngon, suy nghĩ xấu mang đến quả hư.

Good thoughts bear good fruit, bad thoughts bear bad fruit.

James Allen2 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu một người có những suy nghĩ xấu xí, nó bắt đầu hiện lên mặt anh ta. Và khi người đó suy nghĩ xấu xa hàng ngày, hàng tuần, hàng năm, gương mặt càng ngày càng xấu cho tới khi bạn chịu không thể nhìn vào nó nữa.
Một người có những suy nghĩ tốt đẹp không thể nào xấu xí. Bạn có thể có cái mũi khoằm và cái miệng vặn vẹo và cằm đôi và răng chìa ra, nhưng nếu bạn có suy nghĩ tốt đẹp, nó sẽ rọi sáng gương mặt bạn giống như tia nắng, và bạn sẽ luôn luôn trông đáng yêu.

If a person has ugly thoughts, it begins to show on the face. And when that person has ugly thoughts every day, every week, every year, the face gets uglier and uglier until you can hardly bear to look at it.
A person who has good thoughts cannot ever be ugly. You can have a wonky nose and a crooked mouth and a double chin and stick-out teeth, but if you have good thoughts it will shine out of your face like sunbeams and you will always look lovely.

Roald Dahl2 người thíchthích danh ngôn Thích

Nằm trong tầm kiểm soát của bạn có sức mạnh lớn hơn sự nghèo đói, lớn hơn sự thiếu giáo dục, lớn hơn tất cả nỗi sợ và niềm tin mê tín cộng lại. Đó là sức mạnh để nắm giữ tâm trí chính mình và hướng nó tới bất cứ nơi nào bạn muốn.

There is a power under your control that is greater than poverty, greater than the lack of education, greater than all your fears and superstitions combined. It is the power to take possession of your own mind and direct it to whatever ends you may desire.

Andrew Carnegie1 người thíchthích danh ngôn Thích

Mục tiêu của giáo dục không phải là để lấp đầy tâm trí con người với thực tế; mà là để dạy con người biết sử dụng tâm trí để suy nghĩ.

The object of education is not to fill a man's mind with facts; it is to teach him how to use his mind in thinking.

Henry Ford1 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người hai phần trăm suy nghĩ; ba phần trăm nghĩ mình đã suy nghĩ, và 95 phần trăm thà chết cũng không suy nghĩ.

Two percent of the people think; three percent think they think, and 95 percent would rather die than think.

Henry Ford1 người thíchthích danh ngôn Thích

Người suy nghĩ những ý nghĩ căm hận sẽ mang hận thù tới với mình. Người suy nghĩ những ý nghĩ yêu thương sẽ được yêu thương.

The man who thinks hateful thoughts brings hatred upon himself. The man who thinks loving thoughts is loved.

James Allen1 người thíchthích danh ngôn Thích

Cũng giống như cây đâm chồi nảy lộc từ hạt giống và không thể thiếu đi hạt giống, mọi hành động của con người nảy mầm từ những hạt giống suy nghĩ ẩn giấu, và không thể xuất hiện mà không có chúng.

As the plant springs from, and could not be without, the seed, so every act of man springs from the hidden seeds of thought, and could not have appeared without them.

James Allen1 người thíchthích danh ngôn Thích

Tâm trí là người thợ dệt lão luyện, dệt cả quần áo cho tính cách bên trong lẫn quần áo cho hoàn cảnh bên ngoài.

Mind is the master weaver, both of the inner garment of character and the outer garment of circumstance.

James Allen1 người thíchthích danh ngôn Thích

Thực sự ý nghĩ là sự vật, và phạm vi hoạt động của chúng là chính thế giới.

Truly, thoughts are things, and their scope of operation is the world, itself.

Napoleon Hill1 người thíchthích danh ngôn Thích

Người muốn hữu dụng, mạnh mẽ và hạnh phúc cần phải ngừng làm thùng đựng thụ động hứng dòng suy nghĩ tiêu cực, ti tiện và ô uế.

He who would be useful, strong, and happy must cease to be a passive receptacle for the negative, beggarly, and impure streams of thought.

James Allen1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy lao động vui vẻ và yên bình, biết rằng những suy nghĩ đúng và nỗ lực đúng cuối cùng sẽ luôn mang đến kết quả đúng.

Work joyfully and peacefully, knowing that right thoughts and right efforts inevitably bring about right results.

James Allen1 người thíchthích danh ngôn Thích

Mọi tế bào trong cơ thể bạn đều chịu ảnh hưởng của từng suy nghĩ trong đầu bạn.

Every single cell in your body is affected by every single thought that you have.

Jack Canfield1 người thíchthích danh ngôn Thích

Những nhà tâm lý cho ta biết ta nghĩ 50,000 ý nghĩ mỗi ngày... khoảng 1,000 đến 5,000 ý nghĩ một giờ. Nhiều ý nghĩ trong đó là về bản thân ta, hiệu suất công việc của ta, việc ta có được yêu mến không, khả năng của ta, và tầm quan trọng của ta. Vậy nên mấu chốt là khống chế những suy nghĩ đó, đảm bảo chúng luôn tích cực.

Psychologists tell us we think 50,000 thoughts a day...between 1,000 and 5,000 thoughts in a single hour. Many of those thoughts are about ourselves and about our performance, about our lovability, our capability and our significance. So the key is to control those thoughts, making certain they're always positive.

Jack Canfield1 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn trở thành điều mình luôn nghĩ tới.

You become what you think about.

Napoleon Hill1 người thíchthích danh ngôn Thích

Tâm trí chúng ta bị nhiễm từ bởi những ý nghĩ chủ đạo mà ta giữ trong tâm trí, và những khối nam châm này thu hút tới ta nguồn lực, con người và hoàn cảnh cuộc sống hài hòa với bản chất của những suy nghĩ chủ đạo đó.

Our minds become magnetized with the dominating thoughts we hold in our minds and these magnets attract to us the forces, the people, the circumstances of life which harmonize with the nature of our dominating thoughts.

Napoleon Hill1 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi con người suy nghĩ, anh ta hiện hữu; và khi anh ta tiếp tục suy nghĩ, anh ta tồn tại.

As he thinks, so he is; as he continues to think, so he remains.

James Allen1 người thíchthích danh ngôn Thích

Ngày hôm nay bạn ở nơi mà các suy nghĩ của bạn đã đưa bạn tới; ngày mai, bạn sẽ ở nơi mà các suy nghĩ của bạn sẽ đưa bạn tới.

You are today where your thoughts have brought you; you will be tomorrow where your thoughts take you.

James Allen1 người thíchthích danh ngôn Thích

Một chuỗi suy nghĩ lặp đi lặp lại, dù tốt hay xấu, không thể không tạo ra kết quả của nó lên tính cách và hoàn cảnh. Con người không thể trực tiếp lựa chọn hoàn cảnh của mình, nhưng anh ta có thể lựa chọn suy nghĩ của mình, và từ đó gián tiếp nhưng chắc chắn sẽ định hình hoàn cảnh.

A particular train of thought persisted in, be it good or bad, cannot fail to produce its results on the character and circumstances. A man cannot directly choose his circumstances, but he can choose his thoughts, and so indirectly, yet surely, shape his circumstances.

James Allen1 người thíchthích danh ngôn Thích

Người trồng những suy nghĩ và hành động sai lầm và cầu thần linh ban phước cho mình cũng giống như anh nông dân trồng cỏ dại, rồi cầu thần linh cho mình gặt hái lúa mì.

The man who sows wrong thoughts and deeds and prays that God will bless him is in the position of a farmer who, having sown tares, asks God to bring forth for him a harvest of wheat.

James Allen1 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta trở thành điều mình nghĩ nhiều nhất, và đó là bí mật lạ lùng nhất.

We become what we think about most of the time, and that’s the strangest secret.

Earl Nightingale1 người thíchthích danh ngôn Thích

Với mọi trải nghiệm, bạn tự mình vẽ trên khung vẽ của riêng mình, ý nghĩ tiếp ý nghĩ, lựa chọn tiếp lựa chọn.

With every experience, you alone are painting your own canvas, thought by thought, choice by choice.

Oprah Winfrey1 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thất bại có tính hướng dẫn. Người thực sự suy nghĩ học được từ sự thất bại của mình cũng nhiều như học được từ sự thành công.

Failure is instructive. The person who really thinks learns quite as much from his failures as from his successes.

John Dewey1 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn không nghĩ về tương lai, bạn sẽ không có tương lai.

If you don't think of the future, you won't have one.

Henry Ford1 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn đầu óc cởi mở quá mức; não bạn sẽ rơi ra.

If you're too open-minded; your brains will fall out.

Lawrence Ferlinghetti1 người thíchthích danh ngôn Thích

Ai cũng có chuỗi suy nghĩ đặc biệt mà họ đi theo khi ở một mình. Và con đường tư duy này chính là điều làm nên mỗi con người.

Everybody has some special road of thought along which they travel when they are alone to themselves. And this road of thought is what makes every man what he is.

Zora Neale Hurston1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hạnh phúc cuộc đời bạn phụ thuộc vào chất lượng suy nghĩ của bạn.

The happiness of your life depends upon the quality of your thoughts.

Marcus Aurelius1 người thíchthích danh ngôn Thích

Ta cần rất ít để tạo nên một cuộc đời hạnh phúc; tất cả đều ở trong chính mình, trong cách nghĩ của bản thân.

Very little is needed to make a happy life; it is all within yourself, in your way of thinking.

Marcus Aurelius1 người thíchthích danh ngôn Thích

Người từ chối trách nhiệm của suy nghĩ và lý lẽ chỉ có thể tồn tại như là ký sinh trùng bám vào suy nghĩ của người khác.

Men who reject the responsibility of thought and reason can only exist as parasites on the thinking of others.

Ayn Rand1 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi tâm trí trở nên hoàn tập trung vào sức khỏe hoàn hảo đến nỗi mọi bệnh tật đều bị lãng quên, mọi sức mạnh của tâm trí sẽ tiến tới tạo ra sức khỏe, và mọi dấu vết của bệnh tật sẽ sớm biến mất. Khi tâm trí trở nên hoàn toàn tập trung vào những tri thức và thành tựu cao hơn đến nỗi mọi suy nghĩ về thất bại đều bị lãng quên, mọi lực lượng của tâm trí sẽ bắt đầu hoạt động để thúc đẩy những tri thức và thành tựu đó. Con người sẽ tiến lên từng ngày, và thành công lớn hơn chắc chắn sẽ theo sau.

When the mind becomes so completely absorbed in perfect health that all sickness is forgotten, all the powers of mind will proceed to create health, and every trace of sickness will soon disappear. When the mind becomes so completely absorbed in higher attainments and in greater achievements that all thought of failure is forgotten, all the forces of mind will begin to work for the promotion of those attainments and achievements. The person will be gaining ground every day, and greater success will positively follow.

Christian D. Larson1 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 3 trên 4«1234»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.