A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Học hỏi


Trang 3 trên 4«1234»

Sự tương tác giữa tri thức và kỹ năng với trải nghiệm là chìa khóa của việc học hỏi.

The interaction of knowledge and skills with experience is key to learning.

John Dewey9 người thíchthích danh ngôn Thích

Nghèo mà chăm học có thể lập được thân, giàu mà chăm học tên tuổi sẽ được vẻ vang.

貧而勤學可以立身,富而勤學名乃光榮.
Bần nhi cần học khả dĩ lập thân, phú nhi cần học danh nãi quang vinh.

Khuyết danh9 người thíchthích danh ngôn Thích

Có rất nhiều người mà tôi khâm phục, noi gương, và thậm chí xây dựng một số phần của cuộc đời tôi theo họ. Tôi học cách họ làm việc, và rồi tôi trải qua một giai đoạn "thử khoác lên" lối suy nghĩ và hành vi của họ. Sau một thời gian, những điều không cần thiết ở tôi biến mất trong khi những điều hữu ích ở lại.

There have been many people whom I have admired, emulated and even modeled parts of my life after. I study how they do things, and then I go through a period of ‘trying on’ those same thinking patterns and behaviors. After a while, what is not essentially me falls away while the useful parts remain.

Jack Canfield8 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy cho người học trò điều để làm, chứ không phải điều để học; và đặc tính của hành động là đòi hỏi tư duy; việc học sẽ tự nhiên mang đến kết quả.

Give the pupils something to do, not something to learn; and the doing is of such a nature as to demand thinking; learning naturally results.

John Dewey8 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn muốn thành công, bạn phải giao du với những người thành đạt. Bạn phải xin họ chia sẻ chiến lược thành công của họ. Rồi thử chúng và xem chúng có phù hợp với mình không. Hãy thử làm những điều họ làm, đọc những thứ họ đọc, nghĩ theo cách họ nghĩ, và tiếp tục như vậy. Nếu những cách nghĩ và hành động mới có tác dụng, hãy duy trì chúng. Nếu không, hãy ném bỏ chúng, rồi tiếp tục tìm kiếm và thử nghiệm.

If you are going to be successful, you have to start hanging out with the successful people. You need to ask them to share their success strategies with you. Then try them on and see if they fit for you. Experiment with doing what they do, reading what they read, thinking the way they think, and so on. If the new ways of thinking and behaving work, adopt them. If not, drop them, and keep looking and experimenting.

Jack Canfield8 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn đã học được. Điều đó ban đầu luôn cảm giác như là bạn đã đánh mất.

You have learnt something. That always feels at first as if you have lost something.

George Bernard Shaw8 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu tôi học xong xuôi, thì tôi cũng xong xuôi luôn rồi.

If I am through learning, I am through.

John Wooden8 người thíchthích danh ngôn Thích

Những ngày ta không học được điều gì hữu ích là những ngày đánh mất. Con người không có tài sản nào quý giá và cao cả hơn thời gian.

Every day is lost in which we do not learn something useful. Man has no nobler or more valuable possession than time.

Thomas Jefferson7 người thíchthích danh ngôn Thích

Học cũng có ích như trồng cây: mùa xuân được hoa, mùa thu được quả.

Nhan Thị Gia Huấn7 người thíchthích danh ngôn Thích

Mọi sự học hỏi bắt đầu khi những tư tưởng tiện lợi của ta trở nên không còn phù hợp.

All learning begins when our comfortable ideas turn out to be inadequate.

John Dewey7 người thíchthích danh ngôn Thích

Học từ sai lầm của bản thân là rất quan trọng, nhưng TỐT HƠN là học từ sai lầm của người khác, và TỐT NHẤT là học từ thành công của người khác. Điều đó đẩy nhanh thành công của chính bạn.

It's important to learn from your mistakes, but it is BETTER to learn from other people's mistakes, and it is BEST to learn from other people's successes. It accelerates your own success.

Jim Rohn7 người thíchthích danh ngôn Thích

Thái độ quan trọng nhất có thể xây dựng là ham muốn tiếp tục học hỏi.

The most important attitude that can be formed is that of desire to go on learning.

John Dewey7 người thíchthích danh ngôn Thích

Tình trạng lý tưởng, tôi thừa nhận chính là con người theo bản năng đã đúng; Nhưng vì tất cả chúng ta đều có thể sẽ lạc đường, điều hợp lý là học hỏi từ người có thể truyền dạy.

The ideal condition would be, I admit, that men should be right by instinct; But since we are all likely to go astray, the reasonable thing is to learn from those who can teach.

Sophocles7 người thíchthích danh ngôn Thích

Đọc sách không bằng suy ngẫm. Học trường không hơn được trường đời.

Kant7 người thíchthích danh ngôn Thích

Để kiếm được nhiều hơn bạn phải học nhiều hơn.

To earn more, you must learn more.

Brian Tracy6 người thíchthích danh ngôn Thích

Một giờ mỗi ngày để học hỏi trong lĩnh vực bạn lựa chọn là tất cả những gì cần thiết. Một giờ mỗi ngày dành để học hỏi sẽ giúp bạn lên tới đỉnh cao trong lĩnh vực bạn theo đuổi trong vòng ba năm. Trong vòng năm năm, bạn sẽ đứng hàng đầu cả nước. Trong bảy năm, bạn có thể là một trong những người giỏi nhất cả thế giới trong lĩnh vực của mình.

One hour per day of study in your chosen field is all it takes. One hour per day of study will put you at the top of your field within three years. Within five years you’ll be a national authority. In seven years, you can be one of the best people in the world at what you do.

Earl Nightingale6 người thíchthích danh ngôn Thích

Ta không phải là người sinh ra đã biết, chỉ là người thích đạo của thánh hiền đời trước, cố sức mà cầu lấy được.

我非生而知之者,好古,敏以求之者也。
Ngã phi sinh nhi tri chi giả dã, hiếu cổ, mẫn dĩ cầu chi giả dã.

Khổng Tử6 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi học được rằng chìa khóa dẫn đến sự khôn ngoan là khiêm tốn, bởi vì đó là trạng thái cho phép bạn có thể học hỏi và thay đổi.

I have learned that the key to wisdom is humility because that is the condition in which learning can take place and change is possible.

Joseph K. Chan6 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống phải là sự học hỏi không ngừng; người ta phải học mọi thứ, từ học nói tới học chết.

Life must be a constant education; one must learn everything, from speaking to dying.

Gustave Flaubert5 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn chẳng bao giờ có thể ăn mặc quá mức hay có học vấn quá mức.

You can never be overdressed or overeducated.

Oscar Wilde5 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy trở thành miếng bọt biển hấp thu những thông tin sẽ trợ giúp bạn trên đường đời. Bạn không phải lãng phí năm tháng phạm vào những sai lầm mà người khác đã phạm phải trước đó.

Become a sponge for information that will help you on your way. You don’t have to waste years making the mistakes others have made before.

Earl Nightingale5 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy luôn khao khát học được gì đó hữu dụng.

Always desire to learn something useful.

Sophocles5 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người có thể làm được những chuyện đáng kinh ngạc và tiếp thu khối lượng kiến thức không lổ mà vẫn không hiểu được bản thân mình. Nhưng đau khổ khiến người ta nhìn vào bên trong bản thân. Nếu thành công, thì bên trong con người sẽ là khởi đầu của sự học hỏi.

A man may perform astonishing feats and comprehend a vast amount of knowledge, and yet have no understanding of himself. But suffering directs a man to look within. If it succeeds, then there, within him, is the beginning of his learning.

Soren Kierkegaard5 người thíchthích danh ngôn Thích

Cần suốt đời học, học nữa, học mãi học ở cuộc sống, ở khoa học, cần suy nghĩ và phân tích; chớ yên tâm với cái đã đạt được, hãy mạnh dạn tiến lên và phải nhớ rằng, khoa học và cuộc sống lúc nào cũng đi lên và ta không được tụt lại phía sau.

Khuyết danh5 người thíchthích danh ngôn Thích

Thiên hạ đều biết tìm cái mà mình không biết, ngược lại không ai chịu đi tìm cái mà mình đã biết, ai cũng biết chê cái mà mình cho rằng sai, rằng quấy, mà không mấy ai biết tự tìm cho mình cái mà mình đã cho là phải.

Trang Tử5 người thíchthích danh ngôn Thích

Người sinh ra chẳng học, mờ mờ như đi đêm.

Nhân sinh bất học minh minh như dạ hành.

Thái Công4 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn không cần phải có tất cả các câu trả lời đúng. Bạn chỉ cần sẵn lòng học hỏi.

You don't have to have all the right answers. You just have to be willing to learn.

Katrina Mayer4 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn che dấu sự dốt nát của mình, sẽ không ai đả kích bạn, và bạn cũng chẳng bao giờ học được điều gì.

If you hide your ignorance, no one will hit you and you'll never learn.

Ray Bradbury4 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có câu trả lời tốt cho câu hỏi mà bạn không nghe.

There's no good answer to a question you didn't hear.

Socrates4 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn không biết, điều cần làm không phải là hoảng sợ, mà là học hỏi.

If you don't know, the thing to do is not to get scared, but to learn.

Ayn Rand4 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi tôi bất đồng ý kiến với một người hiểu lý lẽ, tôi để thực tế làm trọng tài cuối cùng. Nếu tôi đúng, anh ta sẽ học hỏi được; nếu tôi sai, tôi sẽ học hỏi được; một trong hai chúng tôi sẽ thắng, nhưng cả hai đều thu được lợi ích.

When I disagree with a rational man, I let reality be our final arbiter; if I am right, he will learn; if I am wrong, I will; one of us will win, but both will profit.

Ayn Rand4 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi học được từ sai lầm của mình. Đó là một cách rất đau đớn để học hỏi, nhưng như câu nói xưa, không có đau đớn, không có thu hoạch.

I learn from my mistakes. It’s a very painful way to learn, but without pain, the old saying is, there’s no gain.

Johnny Cash4 người thíchthích danh ngôn Thích

Một số người học hỏi nhanh hơn người khác đôi chút. Học nhanh thì tốt, nhưng học từ tốn cũng hay.

Well, now, some people learn a little quicker than others. It's nice to learn fast but it's nice to take your time too.

James Agee4 người thíchthích danh ngôn Thích

Thay đổi là kết quả cuối cùng của sự học chân chính.

Change is the end result of all true learning.

Leo Buscaglia4 người thíchthích danh ngôn Thích

Người có trí tưởng tượng mà không chịu học hỏi, có cánh mà không có chân.

He who has imagination without learning, has wings and no feet.

Joseph Joubert3 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy luôn làm điều đúng đắn, luôn hưng phấn, luôn động viên, và luôn học hỏi điều gì đó mới.

Always do the right thing, always be exciting, always be encouraging, and always be learning something new.

Zig Ziglar3 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn chẳng có thể học được gì mấy từ việc không làm gì cả.

There is little you can learn from doing nothing.

Zig Ziglar3 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn không học hỏi trong khi đang kiếm tiền, bạn tự lừa mình mất đi phần tốt hơn trong thu nhập.

If you are not learning while you’re earning, you are cheating yourself out of the better portion of your compensation.

Napoleon Hill3 người thíchthích danh ngôn Thích

Ai cũng phải học, không ai sinh ra đã biết.

Everybody's gotta learn, nobody's born knowin'.

Harper Lee3 người thíchthích danh ngôn Thích

Người không chịu học hỏi rèn luyện khi còn trẻ đã đánh mất quá khứ, và chết trước tương lai.

Whoever neglects the arts when he is young has lost the past and is dead to the future.

Sophocles3 người thíchthích danh ngôn Thích

Chừng nào ta nói: "Được rồi, đây là sự thật đối với tôi, và tôi tin vào nó, và tôi sẵn sàng chiến đấu vì nó, nhưng tôi chấp nhận rằng người khác có những niềm tin khác - vậy hãy để tôi xem kỹ hơn điều họ tin" - chúng ta có thể học hỏi được qua những giao thiệp giữa chúng ta nhờ sự khác biệt, thay vì bất chấp sự khác biệt.

As long as we say: "Alright, it is truth for me, and I believe in it and I am ready to fight for it, but I accept that others have different beliefs - and so let me have a closer look at what they believe" - we can gain from our intercourse thanks to our difference, not despite our difference.

Zygmunt Bauman3 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy cam kết bản thân học hỏi suốt đời. Tài sản giá trị nhất bạn có thể có là trí tuệ của bạn và điều mà bạn đổ vào trong nó.

Commit yourself to lifelong learning. The most valuable asset you'll ever have is your mind and what you put into it.

Brian Tracy3 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc đời là một lớp học - chỉ những ai sẵn lòng làm người học cả đời mới có thể tiến lên đầu lớp.

Life is a classroom - only those who are willing to be lifelong learners will move to the head of the class.

Zig Ziglar3 người thíchthích danh ngôn Thích

Bất cứ ai ngừng học hỏi đều trở nên già nua, dù ở tuổi hai mươi hay ở tuổi tám mươi. Bất cứ ai không ngừng học hỏi đều mãi trẻ trung.

Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young.

Henry Ford3 người thíchthích danh ngôn Thích

Kẻ thất học trong tương lai sẽ không phải là người không thể đọc. Đó sẽ là người không biết phải học hỏi như thế nào.

The illiterate of the future will not be the person who cannot read. It will be the person who does not know how to learn.

Alvin Toffler3 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự học trước hết phải biết phân biệt việc nghĩa với việc hại.

Khuyết danh2 người thíchthích danh ngôn Thích

Cái nợ khác có khi trả hết được, nợ học là nợ chung thân vậy.

Khuyết danh2 người thíchthích danh ngôn Thích

Cần phải học thường xuyên. Nghĩa là việc học tập không chỉ là công việc ở nhà trường. Nhà trường chỉ cho ta chiếc chìa khóa để ta có học thức. Học ở ngoài trường là một công việc suốt đời!

Khuyết danh2 người thíchthích danh ngôn Thích

Người tự tin đặt câu hỏi sẽ nhận được nhiều hơn người do dự và không chắc chắn. Khi bạn xác định được điều bạn muốn hỏi, hãy làm điều đó với sự chắc chắn, bạo dạn và tự tin.

People who ask confidently get more than those who are hesitant and uncertain. When you've figured out what you want to ask for, do it with certainty, boldness and confidence.

Jack Canfield2 người thíchthích danh ngôn Thích

Học hành không kết thúc khi bạn rời khỏi cao đẳng hay đại học. Học hành là một quá trình suốt đời.

Education doesn't cease when you leave college or leave the university. Education is a lifetime process.

Jim Rohn2 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 3 trên 4«1234»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.