A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Học hỏi


Trang 4 trên 4«1234

Khóc. Tha thứ. Học hỏi. Bước tiếp. Hãy để những giọt nước mắt tưới cho hạt giống của hạnh phúc tương lai.

Cry. Forgive. Learn. Move on. Let your tears water the seeds of your future happiness.

Steve Maraboli2 người thíchthích danh ngôn Thích

- Vậy tại sao bạn muốn biết?
- Bởi vì học hỏi không chỉ bao gồm việc biết ta phải làm gì hay có thể làm gì, mà cả biết ta đã có thể làm gì và có lẽ không nên làm gì.

- Then why do you want to know?
- Because learning does not consist only of knowing what we must or we can do, but also of knowing what we could do and perhaps should not do.

Umberto Eco1 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng sợ hãi thất bại. Đó không phải là tận thế, và theo nhiều cách, đó là bước đầu tiên để học hỏi được điều gì đó và trở nên tốt đẹp hơn.

Don’t be afraid to fail. It’s not the end of the world, and in many ways, it’s the first step toward learning something and getting better at it.

Jon Hamm1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy luôn làm điều đúng đắn, luôn hưng phấn, luôn động viên, và luôn học hỏi điều gì đó mới.

Always do the right thing, always be exciting, always be encouraging, and always be learning something new.

Zig Ziglar1 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn che dấu sự dốt nát của mình, sẽ không ai đả kích bạn, và bạn cũng chẳng bao giờ học được điều gì.

If you hide your ignorance, no one will hit you and you'll never learn.

Ray Bradbury1 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn có thể học được thứ mới vào bất cứ thời điểm nào trong đời nếu bạn sẵn lòng làm người bắt đầu. Nếu bạn thực sự học được cách thích làm người bắt đầu, cả thế giới mở ra cho bạn.

You can learn new things at any time in your life if you're willing to be a beginner. If you actually learn to like being a beginner, the whole world opens up to you.

Barbara Sher1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hầu hết những gì tôi đã làm, tôi học được từ người khác.

Most everything I’ve done, I’ve copied from somebody else.

Sam Walton1 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống phải là sự học hỏi không ngừng; người ta phải học mọi thứ, từ học nói tới học chết.

Life must be a constant education; one must learn everything, from speaking to dying.

Gustave Flaubert1 người thíchthích danh ngôn Thích

Ai cũng có một câu chuyện. Và có điều để học hỏi từ mọi trải nghiệm.

Everybody has a story. And there is something to be learned from every experience.

Oprah Winfrey1 người thíchthích danh ngôn Thích

Học hỏi mà không có trí khôn cũng giống như một đống sách chất trên lưng con lừa.

Learning without wisdom is a load of books on a donkey’s back.

Zora Neale Hurston1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy học từ mọi lỗi lầm, vì mọi trải nghiệm, đặc biệt là sai lầm của chính bạn, đều xuất hiện để dạy bạn và buộc bạn càng trở thành con người chân chính của mình.

Learn from every mistake, because every experience, particularly your mistakes, are there to teach you and force you into being more who you are.

Oprah Winfrey1 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi không xấu hổ khi thú nhận rằng tôi rất dốt về những chuyện tôi không biết.

I am not ashamed to confess I am ignorant of what I do not know.

Marcus Tullius Cicero1 người thíchthích danh ngôn Thích

Mỗi ngày người ta lại học được một điều gì đó, và rất nhiều khi, điều họ học được ngày hôm trước hóa ra là sai.

People learn something every day, and a lot of times it’s that what they learned the day before was wrong.

Bill Vaughan1 người thíchthích danh ngôn Thích

Người ngu ngốc không học hỏi được gì từ người khôn ngoan, nhưng người khôn ngoan học hỏi được nhiều từ người ngu ngốc.

Fools learn nothing from wise men, but wise men learn much from fools.

Johann Kaspar Lavater1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy sẵn sàng đi bước đầu tiên, dù bước đi nhỏ bé đến thế nào. Hãy tập trung vào việc bạn sẵn lòng học hỏi. Chắc chắn điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

Be willing to take the first step, no matter how small it is. Concentrate on the fact that you are willing to learn. Absolute miracles will happen.

Louise Hay1 người thíchthích danh ngôn Thích

Sống mà không học hành là đã chết.

Life without learning is death.

Marcus Tullius Cicero1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hầu hết mọi người không hành động vì họ sợ thất bại. Ngược lại, những người thành đạt nhận ra thất bại không thể tránh được và là một phần tự nhiên của quá trình học hỏi. Họ biết rằng thất bại chỉ là cách chúng ta học hỏi thông qua thử nghiệm và sai lầm. Khi bạn ôm lấy thất bại như một phần trên con đường dẫn tới thành công, bạn sẽ sẵn sàng bắt đầu hơn, phạm phải sai lầm trên đường đi, chú tâm vào những nhận xét bạn có được, điều chỉnh khi cần thiết, và tiếp tục tiến bước về hướng mục tiêu. Mọi trải nghiệm bạn có sẽ đem lại nhiều thông tin hữu dụng hơn mà bạn có thể áp dụng cho hành động tiếp theo.

Most people don't take action because they are afraid of failing. Successful people, on the other hand, realize that failure is an inevitable and natural part of the learning process. They know that failure is just a way that we learn by trial and error. Once you embrace failure as part of the journey to success, you'll be much more willing to just get started, make mistakes along the way, pay attention to the feedback you receive, make the necessary corrections, and keep moving forward toward your goal. Every experience you have will yield more useful information that you can apply to the next action you take.

Jack Canfield1 người thíchthích danh ngôn Thích

Học những điều mà trước kia mình chưa học, dù vào lúc nào đi nữa, chẳng có gì là xấu.

Khuyết danh1 người thíchthích danh ngôn Thích

Ngày nào mà bạn không bổ sung cho vốn hiểu biết của bạn dù chỉ một mẩu kiến thức nhỏ nhưng mới mẻ đối với bạn... thì bạn hãy coi đó là một ngày mất đi vô ích, không thể lấy lại được nữa.

Khuyết danh1 người thíchthích danh ngôn Thích

Mỗi ngày biết thêm điều mình chưa biết, mỗi tháng chẳng quên điều mình đã biết, như vậy mới đúng gọi là người ham học.

Khuyết danh1 người thíchthích danh ngôn Thích

Học hành không kết thúc khi bạn rời khỏi cao đẳng hay đại học. Học hành là một quá trình suốt đời.

Education doesn't cease when you leave college or leave the university. Education is a lifetime process.

Jim Rohn0 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều khắc họa nhà học giả không phải là biết nhiều mà là yêu học.

It is not knowing, but the love of learning, that characterizes the scientific man.

Charles Sanders Peirce0 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 4 trên 4«1234

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.