A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Học hỏi


Trang 3 trên 4«1234»

Những ngày ta không học được điều gì hữu ích là những ngày đánh mất. Con người không có tài sản nào quý giá và cao cả hơn thời gian.

Every day is lost in which we do not learn something useful. Man has no nobler or more valuable possession than time.

Thomas Jefferson6 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi luôn luôn sẵn sàng học hỏi, dù không phải lúc nào tôi cũng thích bị dạy dỗ.

Personally, I'm always ready to learn, although I do not always like being taught.

Winston Churchill6 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy xây dựng niềm đam mê học tập. Nếu bạn làm được, bạn sẽ không ngừng tiến bộ.

Develop a passion for learning. If you do, you will never cease to grow.

Anthony J. D'Angelo6 người thíchthích danh ngôn Thích

Học mà chưa thấy vui thì chưa gọi là học.

Tư Mã Quang6 người thíchthích danh ngôn Thích

Tình trạng lý tưởng, tôi thừa nhận chính là con người theo bản năng đã đúng; Nhưng vì tất cả chúng ta đều có thể sẽ lạc đường, điều hợp lý là học hỏi từ người có thể truyền dạy.

The ideal condition would be, I admit, that men should be right by instinct; But since we are all likely to go astray, the reasonable thing is to learn from those who can teach.

Sophocles6 người thíchthích danh ngôn Thích

Học từ sai lầm của bản thân là rất quan trọng, nhưng TỐT HƠN là học từ sai lầm của người khác, và TỐT NHẤT là học từ thành công của người khác. Điều đó đẩy nhanh thành công của chính bạn.

It's important to learn from your mistakes, but it is BETTER to learn from other people's mistakes, and it is BEST to learn from other people's successes. It accelerates your own success.

Jim Rohn6 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi sẽ dạy trẻ âm nhạc, vật lý, và triết học; nhưng quan trọng nhất là âm nhạc, vì những khuôn mẫu trong âm nhạc và nghệ thuật là chìa khóa học hỏi.

I would teach children music, physics, and philosophy; but most importantly music, for the patterns in music and all the arts are the keys to learning.

Plato6 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn đã học được. Điều đó ban đầu luôn cảm giác như là bạn đã đánh mất.

You have learnt something. That always feels at first as if you have lost something.

George Bernard Shaw6 người thíchthích danh ngôn Thích

Để kiếm được nhiều hơn bạn phải học nhiều hơn.

To earn more, you must learn more.

Brian Tracy5 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự tương tác giữa tri thức và kỹ năng với trải nghiệm là chìa khóa của việc học hỏi.

The interaction of knowledge and skills with experience is key to learning.

John Dewey5 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy luôn khao khát học được gì đó hữu dụng.

Always desire to learn something useful.

Sophocles5 người thíchthích danh ngôn Thích

Ta không phải là người sinh ra đã biết, chỉ là người thích đạo của thánh hiền đời trước, cố sức mà cầu lấy được.

我非生而知之者,好古,敏以求之者也。
Ngã phi sinh nhi tri chi giả dã, hiếu cổ, mẫn dĩ cầu chi giả dã.

Khổng Tử5 người thíchthích danh ngôn Thích

Thiên hạ đều biết tìm cái mà mình không biết, ngược lại không ai chịu đi tìm cái mà mình đã biết, ai cũng biết chê cái mà mình cho rằng sai, rằng quấy, mà không mấy ai biết tự tìm cho mình cái mà mình đã cho là phải.

Trang Tử5 người thíchthích danh ngôn Thích

Cần suốt đời học, học nữa, học mãi học ở cuộc sống, ở khoa học, cần suy nghĩ và phân tích; chớ yên tâm với cái đã đạt được, hãy mạnh dạn tiến lên và phải nhớ rằng, khoa học và cuộc sống lúc nào cũng đi lên và ta không được tụt lại phía sau.

Khuyết danh5 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn chẳng bao giờ có thể ăn mặc quá mức hay có học vấn quá mức.

You can never be overdressed or overeducated.

Oscar Wilde5 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi học được từ sai lầm của mình. Đó là một cách rất đau đớn để học hỏi, nhưng như câu nói xưa, không có đau đớn, không có thu hoạch.

I learn from my mistakes. It’s a very painful way to learn, but without pain, the old saying is, there’s no gain.

Johnny Cash4 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn không biết, điều cần làm không phải là hoảng sợ, mà là học hỏi.

If you don't know, the thing to do is not to get scared, but to learn.

Ayn Rand4 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu tôi học xong xuôi, thì tôi cũng xong xuôi luôn rồi.

If I am through learning, I am through.

John Wooden4 người thíchthích danh ngôn Thích

Người sinh ra chẳng học, mờ mờ như đi đêm.

Nhân sinh bất học minh minh như dạ hành.

Thái Công4 người thíchthích danh ngôn Thích

Mỗi ngày biết thêm điều chưa biết. Mỗi tháng quên đi những điều đã biết. Như vậy gọi là người ham học.

日知兲所亡,月无忘兲所能,可谓好学也已矣。
Nhật tri kỳ sở vong, nguyệt vô vong kỳ sở năng, khả vị hiếu học dã dĩ hĩ.

Tử Hạ4 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người có thể làm được những chuyện đáng kinh ngạc và tiếp thu khối lượng kiến thức không lổ mà vẫn không hiểu được bản thân mình. Nhưng đau khổ khiến người ta nhìn vào bên trong bản thân. Nếu thành công, thì bên trong con người sẽ là khởi đầu của sự học hỏi.

A man may perform astonishing feats and comprehend a vast amount of knowledge, and yet have no understanding of himself. But suffering directs a man to look within. If it succeeds, then there, within him, is the beginning of his learning.

Soren Kierkegaard4 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy cho người học trò điều để làm, chứ không phải điều để học; và đặc tính của hành động là đòi hỏi tư duy; việc học sẽ tự nhiên mang đến kết quả.

Give the pupils something to do, not something to learn; and the doing is of such a nature as to demand thinking; learning naturally results.

John Dewey4 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có câu trả lời tốt cho câu hỏi mà bạn không nghe.

There's no good answer to a question you didn't hear.

Socrates4 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn không học hỏi trong khi đang kiếm tiền, bạn tự lừa mình mất đi phần tốt hơn trong thu nhập.

If you are not learning while you’re earning, you are cheating yourself out of the better portion of your compensation.

Napoleon Hill3 người thíchthích danh ngôn Thích

Người không chịu học hỏi rèn luyện khi còn trẻ đã đánh mất quá khứ, và chết trước tương lai.

Whoever neglects the arts when he is young has lost the past and is dead to the future.

Sophocles3 người thíchthích danh ngôn Thích

Thái độ quan trọng nhất có thể xây dựng là ham muốn tiếp tục học hỏi.

The most important attitude that can be formed is that of desire to go on learning.

John Dewey3 người thíchthích danh ngôn Thích

Mọi sự học hỏi bắt đầu khi những tư tưởng tiện lợi của ta trở nên không còn phù hợp.

All learning begins when our comfortable ideas turn out to be inadequate.

John Dewey3 người thíchthích danh ngôn Thích

Kẻ thất học trong tương lai sẽ không phải là người không thể đọc. Đó sẽ là người không biết phải học hỏi như thế nào.

The illiterate of the future will not be the person who cannot read. It will be the person who does not know how to learn.

Alvin Toffler3 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi tôi bất đồng ý kiến với một người hiểu lý lẽ, tôi để thực tế làm trọng tài cuối cùng. Nếu tôi đúng, anh ta sẽ học hỏi được; nếu tôi sai, tôi sẽ học hỏi được; một trong hai chúng tôi sẽ thắng, nhưng cả hai đều thu được lợi ích.

When I disagree with a rational man, I let reality be our final arbiter; if I am right, he will learn; if I am wrong, I will; one of us will win, but both will profit.

Ayn Rand3 người thíchthích danh ngôn Thích

Thay đổi là kết quả cuối cùng của sự học chân chính.

Change is the end result of all true learning.

Leo Buscaglia3 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi học được rằng chìa khóa dẫn đến sự khôn ngoan là khiêm tốn, bởi vì đó là trạng thái cho phép bạn có thể học hỏi và thay đổi.

I have learned that the key to wisdom is humility because that is the condition in which learning can take place and change is possible.

Joseph K. Chan2 người thíchthích danh ngôn Thích

Một số người học hỏi nhanh hơn người khác đôi chút. Học nhanh thì tốt, nhưng học từ tốn cũng hay.

Well, now, some people learn a little quicker than others. It's nice to learn fast but it's nice to take your time too.

James Agee2 người thíchthích danh ngôn Thích

Khóc. Tha thứ. Học hỏi. Bước tiếp. Hãy để những giọt nước mắt tưới cho hạt giống của hạnh phúc tương lai.

Cry. Forgive. Learn. Move on. Let your tears water the seeds of your future happiness.

Steve Maraboli2 người thíchthích danh ngôn Thích

Những người đã sống lâu hơn chúng ta luôn luôn có gì đó để dạy ta, điều mà ta có thể mang theo bên mình suốt phần còn lại của cuộc đời.

Those that have lived longer than us always have something to teach us, that we can take with us for the rest of our lives.

Johnny Cash2 người thíchthích danh ngôn Thích

Người có trí tưởng tượng mà không chịu học hỏi, có cánh mà không có chân.

He who has imagination without learning, has wings and no feet.

Joseph Joubert2 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn chẳng có thể học được gì mấy từ việc không làm gì cả.

There is little you can learn from doing nothing.

Zig Ziglar2 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn không sẵn lòng học hỏi, không ai có thể giúp bạn. Nếu bạn quyết tâm học hỏi, không ai có thể ngăn bạn.

If you are not willing to learn no one can help you. If you are determined to learn no one can stop you.

Zig Ziglar2 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự học trước hết phải biết phân biệt việc nghĩa với việc hại.

Khuyết danh2 người thíchthích danh ngôn Thích

Cái nợ khác có khi trả hết được, nợ học là nợ chung thân vậy.

Khuyết danh2 người thíchthích danh ngôn Thích

Cần phải học thường xuyên. Nghĩa là việc học tập không chỉ là công việc ở nhà trường. Nhà trường chỉ cho ta chiếc chìa khóa để ta có học thức. Học ở ngoài trường là một công việc suốt đời!

Khuyết danh2 người thíchthích danh ngôn Thích

Ai cũng phải học, không ai sinh ra đã biết.

Everybody's gotta learn, nobody's born knowin'.

Harper Lee2 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy cam kết bản thân học hỏi suốt đời. Tài sản giá trị nhất bạn có thể có là trí tuệ của bạn và điều mà bạn đổ vào trong nó.

Commit yourself to lifelong learning. The most valuable asset you'll ever have is your mind and what you put into it.

Brian Tracy2 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc đời là một lớp học - chỉ những ai sẵn lòng làm người học cả đời mới có thể tiến lên đầu lớp.

Life is a classroom - only those who are willing to be lifelong learners will move to the head of the class.

Zig Ziglar2 người thíchthích danh ngôn Thích

Bất cứ ai ngừng học hỏi đều trở nên già nua, dù ở tuổi hai mươi hay ở tuổi tám mươi. Bất cứ ai không ngừng học hỏi đều mãi trẻ trung.

Anyone who stops learning is old, whether at twenty or eighty. Anyone who keeps learning stays young.

Henry Ford2 người thíchthích danh ngôn Thích

Người tự tin đặt câu hỏi sẽ nhận được nhiều hơn người do dự và không chắc chắn. Khi bạn xác định được điều bạn muốn hỏi, hãy làm điều đó với sự chắc chắn, bạo dạn và tự tin.

People who ask confidently get more than those who are hesitant and uncertain. When you've figured out what you want to ask for, do it with certainty, boldness and confidence.

Jack Canfield2 người thíchthích danh ngôn Thích

Quyền lực của người dạy thường là trở ngại của người muốn học.

The authority of those who teach is often an obstacle to those who want to learn.

Marcus Tullius Cicero2 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn không cần phải có tất cả các câu trả lời đúng. Bạn chỉ cần sẵn lòng học hỏi.

You don't have to have all the right answers. You just have to be willing to learn.

Katrina Mayer2 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta đều nghe rằng cần phải học hỏi từ sai lầm của mình, nhưng tôi nghĩ quan trọng hơn là học hỏi từ thành công. Nếu bạn chỉ học hỏi từ sai lầm, bạn có khuynh hướng chỉ học được sai lầm.

We've all heard that we have to learn from our mistakes, but I think it's more important to learn from successes. If you learn only from your mistakes, you are inclined to learn only errors.

Norman Vincent Peale2 người thíchthích danh ngôn Thích

Người ngu ngốc không học hỏi được gì từ người khôn ngoan, nhưng người khôn ngoan học hỏi được nhiều từ người ngu ngốc.

Fools learn nothing from wise men, but wise men learn much from fools.

Johann Kaspar Lavater1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy sẵn sàng đi bước đầu tiên, dù bước đi nhỏ bé đến thế nào. Hãy tập trung vào việc bạn sẵn lòng học hỏi. Chắc chắn điều kỳ diệu sẽ xảy ra.

Be willing to take the first step, no matter how small it is. Concentrate on the fact that you are willing to learn. Absolute miracles will happen.

Louise Hay1 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 3 trên 4«1234»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.