A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Con người


Trang 2 trên 2«12

Thôi thúc thâm sâu nhất trong bản tính của con người là khao khát trở nên quan trọng.

The deepest urge in human nature is the desire to be important.

John Dewey9 người thíchthích danh ngôn Thích

Định nghĩa đúng về con người là loài động vật biết viết thư.

The proper definition of a man is an animal that writes letters.

Lewis Carroll9 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người là loài thông minh nhất và cũng ngớ ngẩn nhất.

Man is the most intelligent of the animals - and the most silly.

Diogenes9 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta là điều không thể trong một vũ trụ không thể xảy ra.

We are an impossibility in an impossible universe.

Ray Bradbury9 người thíchthích danh ngôn Thích

Đây là bài kiểm tra không thể sai lầm. Hãy tưởng tượng bạn ở trong một tình huống chỉ có một mình, duy nhất một mình trên thế gian, và bạn được chọn một trong hai thứ: sách hay người. Tôi thường nghe người ta yêu quý sự cô độc của mình, nhưng đó chỉ bởi vì vẫn có con người ở đâu đó trên thế gian, dù là ở nơi xa xôi. Tôi không biết gì về sách khi tôi rời khỏi bụng mẹ, và tôi sẽ chết không phải với sách mà với bàn tay của một người khác trong tay mình. Thực ra tôi đôi lúc vẫn đóng cửa và đắm mình trong sách, nhưng chỉ bởi tôi có thể lại mở cửa và thấy có người nhìn mình.

Here is the infallible test. Imagine yourself in a situation where you are alone, wholly alone on earth, and you are offered one of the two, books or men. I often hear men prizing their solitude but that is only because there are still men somewhere on earth even though in the far distance. I knew nothing of books when I came forth from the womb of my mother, and I shall die without books, with another human hand in my own. I do, indeed, close my door at times and surrender myself to a book, but only because I can open the door again and see a human being looking at me.

Martin Buber8 người thíchthích danh ngôn Thích

Đa số mọi người đều là một sợi dây, có người rất ngắn, giá trị thấp, gỡ mấy nút thắt ra thì cũng có chỗ dùng được; có người lại rất dài, có thể dùng vào rất nhiều việc nhưng rất dễ xoắn lại với nhau và rối tinh rối mù, lúc cần thì bắt buộc phải tốn nhiều công sức để gỡ bỏ, mà nếu gỡ quá nhiều sẽ thấy thừa; đương nhiên, nhiều hơn cả là những người như một sợi dây không dài không ngắn, dùng vào một chỗ thích hợp thì tất nhiên sẽ không thể nào tốt hơn, song đổi một nơi khác sẽ biến thành phế phẩm.

Ánh trăng không hiểu lòng tôi - Tân Di Ổ8 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người chính là những gì anh ta nghĩ, với tính cách là tổng tất cả suy nghĩ của anh ta.

A man is literally what he thinks, his character being the complete sum of all his thoughts.

James Allen7 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi nghĩ khi tạo ra con người, Chúa đã đánh giá hơi quá cao khả năng của mình.

I think God, in creating man, somewhat overestimated his ability.

Oscar Wilde7 người thíchthích danh ngôn Thích

Luật pháp được sinh ra từ nỗi tuyệt vọng về bản tính của con người.

Law is born from despair of human nature.

Jose Ortega y Gasset6 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người tựu thành hay hủy diệt là do bản thân. Trong xưởng đúc của tư duy, anh ta rèn lên những vũ khí mà anh ta dùng để hủy diệt chính mình. Anh ta cũng tạo ra những công cụ mà anh ta dùng để xây dựng cho mình những tòa lâu đài tráng lệ của niềm vui, sức mạnh và sự yên bình.

Man is made or unmade by himself. In the armory of thought he forges the weapons by which he destroys himself. He also fashions the tools with which he builds for himself heavenly mansions of joy and strength and peace.

James Allen6 người thíchthích danh ngôn Thích

Bản tính con người tồn tại và hoạt động trong một môi trường. Và nó không 'ở trong' môi trường đó như những đồng xu trong hộp, mà như một cái cây vươn lên từ mặt đất dưới ánh mặt trời.

Human nature exists and operates in an environment. And it is not 'in' that environment as coins are in a box, but as a plant is in the sunlight and soil.

John Dewey6 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người sống trong một thế giới đầy những điều phỏng đoán, bí ẩn và không chắc chắn.

Man lives in a world of surmise, of mystery, of uncertainties.

John Dewey6 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người chẳng bao giờ hoàn hảo, cũng như biết hài lòng.

Man is never perfect, nor contented.

Jules Verne5 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người có thể là loại sinh vật biết yêu thương và vị tha nhất, nhưng con người cũng có tiềm năng tàn nhẫn hơn bất kỳ loại sinh vật nào khác. Con người là những sinh vật duy nhất có thể bị thuyết phục để căm ghét triệu triệu đồng loại của mình, những người mà họ chưa bao giờ gặp, và giết hại nhiều đồng loại hết khả năng nhân danh chủng tộc hay chúa trời của mình.

Humans can be the most affectionate and altruistic of creatures, yet they're potentially more vicious than any other. They are the only ones who can be persuaded to hate millions of their own kind whom they have never seen and to kill as many as they can lay their hands on in the name of their tribe or their God.

Benjamin Spock5 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống là một vấn đề; con người phàm tục được tạo ra để giải quyết vấn đề đó đúng hay sai cách.

Life is a problem; mortal man was made to solve the solemn problem right or wrong.

John Quincy Adams5 người thíchthích danh ngôn Thích

Là con người nghĩa là sở hữu cảm xúc thấp kém luôn không ngừng lấn đến cuộc chinh phục chính nó. Cảm xúc thấp kém càng cao, thôi thúc chinh phục và sự bất an về cảm xúc càng mãnh liệt.

To be a human being means to possess a feeling of inferiority which constantly presses towards its own conquest. The greater the feeling of inferiority that has been experienced, the more powerful is the urge for conquest and the more violent the emotional agitation.

Alfred Adler5 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự tốt đẹp của con người là ngọn lửa có thể bị ẩn giấu nhưng không bao giờ bị dập tắt.

Man’s goodness is a flame that can be hidden but never extinguished.

Nelson Mandela5 người thíchthích danh ngôn Thích

Mỗi chúng ta đều là ác quỷ của chình mình, và chúng ta biến thế gian này thành địa ngục của mình.

We are each our own devil, and we make this world our hell.

Oscar Wilde5 người thíchthích danh ngôn Thích

Trong mỗi con người đều có mặt trời. Hãy để mặt trời tỏa sáng.

In every person there is a sun. Just let them shine.

Socrates4 người thíchthích danh ngôn Thích

Giá trị của con người không lớn hơn giá trị tham vọng của anh ta.

A man’s worth is no greater than the worth of his ambitions.

Marcus Aurelius4 người thíchthích danh ngôn Thích

Có rất nhiều kỳ quan, và không kỳ quan nào tuyệt diệu hơn con người; sức mạnh vượt qua biển trắng, dong theo gió cuồng phong, mở đường dưới những ngọn sóng chỉ chực nuốt trọn anh ta…

Wonders are many, and none is more wonderful than man; the power that crosses the white sea, driven by the stormy wind, making a path under surges that threaten to engulf him...

Sophocles4 người thíchthích danh ngôn Thích

Chiến tranh là chiến tranh. Con người tốt đẹp duy nhất là người chết.

War is war. The only good human being is a dead one.

George Orwell4 người thíchthích danh ngôn Thích

Một trong những điều kỳ diệu được trao cho con người chúng ta là khát khao không thể dập tắt đạt được giấc mơ về cuộc sống tốt đẹp hơn, và khả năng lập mục tiêu để sống những giấc mơ đó.

One of the amazing things we have been given as humans is the unquenchable desire to have dreams of a better life, and the ability to establish goals to live out those dreams.

Jim Rohn4 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhìn chung thì con người muốn sống tốt đẹp, nhưng không tốt đẹp quá mức, và không phải tất cả mọi lúc.

On the whole human beings want to be good, but not too good, and not quite all the time.

George Orwell3 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người tựu thành hay hủy diệt là bởi chính mình. Anh ta vươn lên nhờ lựa chọn đúng. Là một sinh vật có trí tuệ và tình yêu thương, và là ông chủ của những suy nghĩ bản thân, anh ta nắm giữa chìa khóa trong mọi hoàn cảnh.

Man is made or unmade by himself. By the right choice he ascends. As a being of power, intelligence, and love, and the lord of his own thoughts, he holds the key to every situation.

James Allen3 người thíchthích danh ngôn Thích

Cũng như giọt nước nhỏ nhất tách ra khỏi đại dương vẫn bao gồm tất cả phẩm chất của đại dương, con người khi ý thức rời khỏi Vô Cùng cũng vẫn chứa trong mình phẩm chất của nó; và cũng như giọt nước tuân theo luật tự nhiên của nước, cuối cùng phải tìm đường trở lại đại dương và đắm mình dưới đáy sâu tĩnh lặng, con người cũng phải tuân theo luật tự nhiên bất biến của loài người, cuối cùng trở lại cội nguồn và đắm mình trong đại dương vĩ đại của Vô Cùng.

As the smallest drop of water detached from the ocean contains all the qualities of the ocean, so man, detached in consciousness from the Infinite, contains within him its likeness; and as the drop of water must, by the law of its nature, ultimately find its way back to the ocean and lose itself in its silent depths, so must man, by the unfailing law of his nature, at last return to his source, and lose himself in the great ocean of the Infinite.

James Allen3 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người là loài sống duy nhất có sức mạnh để hành động tự hủy diệt chính mình - và đó là điều mà con người đã làm xuyên suốt hầu hết lịch sử nhân loại.

Man is the only living species that has the power to act as his own destroyer - and that is the way he has acted through most of his history.

Ayn Rand3 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi con người không được rèn luyện đúng cách, anh ta là động vật hung tàn nhất trên trần gian.

When man is not properly trained, he is the most savage animal on the face of the globe.

Plato3 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi nghĩ nếu con người không có hy vọng, anh ta không thể sống sót.

I think if a human being doesn't have hope, he or she cannot survive.

Sharon M. Draper2 người thíchthích danh ngôn Thích

Bản tính con người không phải là đen và trắng, mà là đen và xám.

Human nature is not black and white but black and grey.

Graham Greene2 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người là loài sinh vật duy nhất có khả năng viết xuống mục tiêu và hoạch định tương lai. Và đây là lý do tại sao hầu hết chúng ta không làm vậy. Chúng ta hoặc mắc kẹt trong nỗi hối tiếc của quá khứ, hoặc mắc kẹt trong những thói quen đều đặn của hiện tại.

Human beings are the only creatures who have the ability to write down their goals and design their future. And here is why most of us don't. We're trapped either by regret of the past or the routine of the present.

Jim Rohn2 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có gì buồn cười hơn loài động vật được gọi là con người.

There’s nothing funnier than the human animal.

Walt Disney2 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu cô ấy đã biết tất cả điều đó từ ban đầu, tại sao cô ấy không ngừng lại? Tại sao lại bước vào điều mà theo bản năng ta đã biết sẽ hỏng chuyện nhiều đến thế? Bởi vì bản tính con người không phải như vậy. Nó khiến ta vươn ra và chụp lấy điều không thể chạm đến.

If she had known all that right from the beginning, then why hadn’t she stopped? Why give into something which you knew instinctively was doomed on so many levels? Because human nature wasn’t like that. It made you reach out and grab at the unreachable.

Sharon Kendrick2 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi Chúa trời tạo nên Con người, ngài làm ra con người từ vật chất lúc nào cũng hát ca và lúc nào cũng lấp lánh. Có vài thiên thần ghen tị và chặt Con người ra hàng triệu mảnh nhỏ, nhưng Con người vẫn lấp lánh và ngân nga. Nên các thiên thần nghiền nhỏ anh ta tới chỉ còn là đốm sáng, nhưng mỗi đốm sáng nhỏ đều có một tia sáng và một bài ca. Nên các thiên thần trét bùn lên mỗi đốm sáng. Và sự cô đơn trong đốm sáng khiến chúng tìm kiếm lẫn nhau.

When God had made The Man, he made him out of stuff that sung all the time and glittered all over. Some angels got jealous and chopped him into millions of pieces, but still he glittered and hummed. So they beat him down to nothing but sparks but each little spark had a shine and a song. So they covered each one over with mud. And the lonesomeness in the sparks make them hunt for one another.

Zora Neale Hurston2 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người đáng thương. Đáng thương thay. Trên cái thế giới này, chúng ta đê tiện, yếu ớt, giãy dụa như vậy. Ngoại trừ phục tùng số mệnh ra, chúng ta đành bất lcực.

Đảo Tường Vy - An Ni Bảo Bối2 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy mài sắc hứng thú của mình với hai đối tượng chính: cuộc sống và con người. Bạn sẽ chỉ thu thập được thông tin từ một nguồn tin nếu bạn hứng thú với nó.

Sharpen your interest in two major subjects: life and people. You will only gather information from a source if you are interested in it.

Jim Rohn2 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người có khả năng đáng nể trong việc biến không gì cả thành có gì đó. Họ có thể biến cỏ dại thành khu vườn, và những đồng xu thành cả gia tài.

Human beings have the remarkable ability to turn nothing into something. They can turn weeds into gardens and pennies into fortunes.

Jim Rohn2 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người ta thật lạ lùng, họ thích đọc những thông tin để thấy đồng loại mình thật xấu xa, còn ở mặt tích cực, dẹp yên dư luận, họ lại chẳng quan tâm nhiều.

Nguyễn Ngọc Thạch0 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi hy vọng rằng con người cuối cùng sẽ nhận ra rằng chỉ có một 'chủng tộc' - chủng tộc con người - và rằng chúng ta ai cũng là một thành viên.

I hope that people will finally come to realize that there is only one 'race' - the human race - and that we are all members of it.

Virginia Woolf0 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 2 trên 2«12

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.