Chuyên mục liên quan

~♥~♥~♥~


Danh ngôn vần y

~♥~♥~♥~

A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Yêu bản thân


Trang 2 trên 3«123»

Người không biết yêu mình thì không thể yêu được người khác.

Khuyết danh13 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúa tạo ra các tác phẩm nguyên bản chứ không phải các bản sao carbon. Bạn có thể được truyền cảm hứng từ người khác, nhưng hãy dũng cảm là chính mình.

God makes originals not carbon copies. It's okay to be inspired by someone, but be bold enough to be yourself.

Tony Gaskins13 người thíchthích danh ngôn Thích

Ai mà tự kính, thời người ngoài mới kính; ai mà tự khinh, thời người ngoài cũng khinh.

Chu Hi12 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn chỉ sợ hãi nếu bạn không hòa hợp với bản thân mình. Người ta sợ hãi vì người ta chưa bao giờ thừa nhận bản thân.

You are only afraid if you are not in harmony with yourself. People are afraid because they have never owned up to themselves.

Hermann Hesse12 người thíchthích danh ngôn Thích

Xưa nay vẫn như thế, con người chia làm hai loại: nô lệ và người tự do. Ai không có được hai phần ba ngày cho bản thân, đều là nô lệ, cho dù anh ta là ai: chính khách, doanh nhân, nhân viên công vụ hay học giả.

Today as always, men fall into two groups: slaves and free men. Whoever does not have two-thirds of his day for himself, is a slave, whatever he may be: a statesman, a businessman, an official, or a scholar.

Friedrich Nietzsche12 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi không bao giờ tự hào vì có hành động bạo lực, nhưng tôi biết mỗi chúng ta phải tự quan tâm bản thân đủ để ta sẵn sàng và có thể tự bảo vệ mình bất cứ khi nào và bất cứ ở đâu nếu cần thiết.

I am never proud to participate in violence, yet I know that each of us must care enough for ourselves that we can be ready and able to come to our own defence when and wherever needed.

Maya Angelou12 người thíchthích danh ngôn Thích

Đã đến lúc bạn nhìn vào gương và biết rằng người đang nhìn lại bạn quý giá đến không thể đo đếm được.

It's time for you to look in the mirror and know that the person looking back at you is precious beyond measure.

Katrina Mayer11 người thíchthích danh ngôn Thích

Cho dù chuyện gì xảy ra, hãy luôn luôn là chính mình.

No matter what happens, always be yourself.

Dale Carnegie11 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi tốn gần cả cuộc đời để nhận ra rằng "chỉ là bản thân mình" không phải lời nguyền rủa mà là phúc lành. Hãy dịu dàng với bản thân. Bạn là một phúc lành.

It took most of my adult life to realize that "just being myself" is not a curse but a blessing. Be gentle with yourself. You are a blessing.

Katrina Mayer11 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn càng yêu bản thân mình, bạn càng ít giống bất cứ ai khác, điều này khiến bạn trở nên độc nhất vô nhị.

The more you like yourself, the less you are like anyone else, which makes you unique.

Walt Disney11 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi chẳng cần ai không cần tôi.

I don't want anyone who doesn't want me.

Oprah Winfrey8 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta luôn luôn phải dám là chính mình, dù cái tôi ấy có đáng sợ hay lập dị đến bao nhiêu.

We have to dare to be ourselves, however frightening or strange that self may prove to be.

May Sarton7 người thíchthích danh ngôn Thích

Người không nghĩ cho bản thân hoàn toàn chẳng hề suy nghĩ.

A man who does not think for himself does not think at all.

Oscar Wilde7 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu những người khác không hiểu được hành vi của ta - thì sao nào? Việc họ đòi hỏi rằng ta chỉ được làm điều họ hiểu là một nỗ lực để sai khiến ta. Nếu điều này nghĩa là "phi xã hội" hay "vô lý" trong mắt họ, thì mặc kệ họ đi. Họ hầu như căm ghét tự do và lòng can đảm muốn làm chính mình của ta. Ta không nợ ai lời giải thích hay phân trần, chừng nào hành động của ta không làm tổn thương và không xâm phạm tới họ. Có bao nhiêu cuộc đời đã bị hủy hoại bởi đòi hỏi phải "giải thích" này, thứ ám chỉ rằng lời giải thích phải "được hiểu" hay nói cách khác, được thừa nhận. Cứ để hành động của bạn bị phán xét, và từ hành động, là ý định thực sự của bạn, nhưng hãy nhớ rằng con người tự do chỉ nợ lời giải thích đối với chính mình - với lý trí và lương tâm của mình - và số ít người có thể có lý do xác thực yêu cầu lời giải thích.

If other people do not understand our behavior - so what? Their request that we must only do what they understand is an attempt to dictate to us. If this is being "asocial" or "irrational" in their eyes, so be it. Mostly they resent our freedom and our courage to be ourselves. We owe nobody an explanation or an accounting, as long as our acts do not hurt or infringe on them. How many lives have been ruined by this need to "explain," which usually implies that the explanation be "understood," i.e. approved. Let your deeds be judged, and from your deeds, your real intentions, but know that a free person owes an explanation only to himself - to his reason and his conscience - and to the few who may have a justified claim for explanation.

Erich Fromm7 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy học cách trân trọng bản thân, có nghĩa là: hãy đấu tranh vì hạnh phúc của mình.

Learn to value yourself, which means: fight for your happiness.

Ayn Rand7 người thíchthích danh ngôn Thích

Không cần phải vội vã. Không cần phải lấp lánh. Không cần phải là bất cứ ai ngoại trừ bản thân mình.

No need to hurry. No need to sparkle. No need to be anybody but oneself.

Virginia Woolf6 người thíchthích danh ngôn Thích

Ngày hôm nay tôi mở hai món quà. Chính là đôi mắt của tôi.

I opened two gifts this morning. They were my eyes.

Zig Ziglar5 người thíchthích danh ngôn Thích

Hành động can đảm nhất là bất động để nghĩ cho bản thân. Lớn giọng.

The most courageous act is still to think for yourself. Aloud.

Coco Chanel5 người thíchthích danh ngôn Thích

Tự viết lên câu chuyện của riêng mình và yêu bản thân qua quá trình ấy, đó là điều can đảm nhất chúng ta làm được.

Owning our story and loving ourselves through that process is the bravest thing that we’ll ever do.

Brené Brown5 người thíchthích danh ngôn Thích

Tình yêu thương là liều thuốc diệu kỳ. Yêu thương bản thân mình đem lại điều kỳ diệu trong cuộc đời ta.

Love is the great miracle cure. Loving ourselves works miracles in our lives.

Louise Hay5 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người phải học cách làm đẹp cho mình, bất luận là học thức hay vẻ bề ngoài. Chỉ khi bạn sống cho bản thân mình thì người khác mới thích bạn.

Ai hiểu được lòng em - Lục Xu5 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi đã từng sợ hãi người ta nói, "Nó nghĩ mình là ai cơ chứ?" Giờ đây, tôi có lòng can đảm để đứng lên và nói, "Đây chính là tôi."

I was once afraid of people saying, “Who does she think she is?” Now I have the courage to stand and say, “This is who I am.”

Oprah Winfrey5 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi thay đổi cuộc đời mình khi tôi thay đổi cách mình nghĩ.
Tôi là Ánh Sáng. Tôi là Linh hồn.
Tôi là con người tuyệt vời, có khả năng.
Và đã đến lúc tôi thừa nhận
rằng tôi tự tạo nên hiện thực của mình bằng những suy nghĩ của mình.
Nếu tôi muốn thay đổi hiện thực,
thì đã đến lúc tôi thay đổi tư duy.

I change my life when I change my thinking.
I am Light. I am Spirit.
I am a wonderful, capable being.
And it is time for me to acknowledge
that I create my own reality with my thoughts.
If I want to change my reality,
then it is time for me to change my mind.

Louise Hay4 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng choáng ngợp trước người khác và cố gắng bắt chước họ. Không ai có thể là bạn hữu hiệu như chính bạn.

Do not be awe struck by other people and try to copy them. Nobody can be you as efficiently as you can.

Norman Vincent Peale4 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi chưa bao giờ trao sự tôn sùng cho bất cứ ai trừ chính mình.

I have never given adoration to any body except myself.

Oscar Wilde4 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng quên nói với bản thân những điều tốt đẹp mỗi ngày! Bạn phải tự yêu bản thân trong nội tâm để có thể toả sáng ở bên ngoài.

Don't forget to tell yourself positive things daily! You must love yourself internally to glow externally.

Hannah Bronfman4 người thíchthích danh ngôn Thích

Rằng để yêu người thì trước hết chúng ta phải biết yêu mình, phải trân trọng và giữ gìn niềm hạnh phúc của chính mình. Rằng ta phải bồi đắp chính bản thân ta thành một con người tốt đẹp và cảm nhận được niềm hạnh phúc, trước khi nghĩ đến việc mang đến hạnh phúc cho bất cứ ai hay đóng góp điều tốt đẹp gì cho xã hội. Bởi vì, bạn biết đó, chúng ta không thể mang đến cho người khác thứ mà ta không có.

Phạm Lữ Ân3 người thíchthích danh ngôn Thích

Người sống hài hòa với bản thân cũng sống hài hòa với vũ trụ.

He who lives in harmony with himself lives in harmony with the universe.

Marcus Aurelius3 người thíchthích danh ngôn Thích

Yêu bản thân là coi sức khoẻ thể xác, tinh thần và cảm xúc của mình là sự ưu tiên.

Self love is making your physical, mental & emotional health a priority.

Khuyết danh3 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi người ta nhìn thấy một gương mặt tươi cười, thậm chí dù họ thấy ghen tị, gánh nặng của họ giảm đi phần nào. Nhưng đầu tiên hãy làm thế cho mình. Hãy cười và hãy dám yêu thương, bắt đầu bằng việc yêu chính mình.

When people see the laughing face, even if they're jealous of it, their burden is lightened. But do it first for yourself. Laugh and dare to try to love somebody, starting with yourself.

Maya Angelou3 người thíchthích danh ngôn Thích

Tự tán thưởng và tự chấp nhận bản thân vào thời khắc hiện tại là chìa khóa chính để mở ra những thay đổi tích cực trong mọi mặt của cuộc sống.

Self-approval and self-acceptance in the now are the main keys to positive changes in every area of our lives.

Louise Hay3 người thíchthích danh ngôn Thích

Nơi tôi ở - nơi cuộc đời bất tận,
Mọi thứ đều hoàn hảo, trọn vẹn và đầy đủ,
Tôi không còn chọn tin vào những giới hạn và thiếu sót cũ, giờ tôi chọn bắt đầu thấy chính mình,
Như cách mà Vũ trụ thấy tôi - hoàn hảo, trọn vẹn và đầy đủ.

In the infinity of life where I am,
All is perfect, whole and complete,
I no longer choose to believe in old limitations and lack, I now choose to begin to see myself,
As the Universe sees me - perfect, whole, and complete.

Louise Hay3 người thíchthích danh ngôn Thích

Đó là điều chúng ta đều muốn khi còn là trẻ con - được yêu thương và chấp nhận đúng như ta khi đó, chứ không phải khi ta cao lên, hay gầy hơn, hay xinh đẹp hơn... và ta vẫn muốn điều đó... nhưng ta sẽ không nhận được điều đó từ người khác, nếu không nhận được điều đó từ chính bản thân.

It’s what we all wanted when we were children - to be loved and accepted exactly as we were then, not when we got taller or thinner or prettier… and we still want it… but we aren’t going to get it from other people until we can get it from ourselves.

Louise Hay3 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi nhận thấy rằng bất cứ ai trên hành tinh này mà tôi biết hay từng làm việc cùng đều khốn khổ vì cảm giác tội lỗi và sự tự căm ghét bản thân ở một mức độ nào đó. Ta càng căm ghét bản thân và có cảm giác tội lỗi, cuộc sống của ta càng trì trệ. Ta càng ít căm ghét bản thân và ít có cảm giác tội lỗi, cuộc sống của ta càng tốt đẹp, trên mọi phương diện.

It seems to me that everyone on this planet whom I know or have worked with is suffering from self-hatred and guilt to one degree or another. The more self-hatred and guilt we have, the less our lives work. The less self-hatred and guilt we have, the better our lives work, on all levels.

Louise Hay3 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu một người không thể tôn trọng bản thân, anh ta không thể yêu thương, cũng không thể tôn trọng người khác.

If one doesn't respect oneself one can have neither love nor respect for others.

Ayn Rand3 người thíchthích danh ngôn Thích

Học cách yêu bản thân sẽ đem lại những giá trị thực tế. Vì bạn phải tốn rất nhiều thời gian với bản thân mình, tốt nhất bạn nên thu được chút thỏa mãn từ mối quan hệ đó.

It is of practical value to learn to like yourself. It is of practical value to learn to like yourself. Since you must spend so much time with yourself you might as well get some satisfaction out of the relationship.

Norman Vincent Peale3 người thíchthích danh ngôn Thích

KHI BẠN MỚI THỨC DẬY VÀ MỞ MẮT RA: Xin chào, giường à, cảm ơn giường vì giường thật thoải mái. Tôi yêu bạn. [Tên bạn] thân yêu, ngày hôm nay là một ngày tốt lành. Tất cả mọi điều đều tốt đẹp. Tôi có thời gian để làm mọi việc mình muốn làm ngày hôm nay.
KHI NHÌN VÀO TRONG GƯƠNG: Xin chào, [Tên bạn]. Tôi yêu bạn. Tôi thực sự, thực sự rất yêu bạn. Ngày hôm nay chúng ta sắp có những trải nghiệm hay ho. Bạn trông thật tuyệt vời. Bạn có nụ cười đẹp nhất. Trang điểm [hay mái tóc] của bạn trông hoàn hảo lắm. Bạn là người phụ nữ [hay đàn ông] lý tưởng của tôi. Ngày của chúng ta hôm nay sẽ rất tuyệt đỉnh. Tôi yêu bạn vô cùng.

WHEN YOU FIRST WAKE UP AND OPEN YOUR EYES: Good morning, bed, thank you for being so comfortable, I love you. Darling [your name], this is a blessed day. All is well. I have time for everything I need to do today.
LOOKING IN THE BATHROOM MIRROR: Good morning, [your name]. I love you. I really, really love you. There are great experiences coming our way today. You look wonderful. You have the best smile. Your makeup [or hair] looks perfect. You are my ideal woman [or man]. We are having a terrific day today. I love you dearly.

Louise Hay3 người thíchthích danh ngôn Thích

Một trong những điểu yếu lớn nhất của hầu hết chúng ta là sự thiếu niềm tin vào bản thân. Một trong những thất bại thường thấy là đánh giá thấp giá trị khổng lồ của mình.

One of the greatest weaknesses in most of us is our lack of faith in ourselves. One of our common failings is to depreciate our tremendous worth.

L. Tom Perry3 người thíchthích danh ngôn Thích

Chuyện bạn tiến vào thế gian này như thế nào không quan trọng, quan trọng là bạn đã ở đây.

It does not matter how you came into the world, what matters is that you are here.

Oprah Winfrey3 người thíchthích danh ngôn Thích

Tất cả chúng ta đều cần nói chuyện với ai đó thú vị, thông minh, hiểu rõ ta và đứng về phía ta - và đó là bản thân ta. Chúng ta có lẽ là con người thú vị nhất mà mình biết.

All of us need to talk to someone who's interesting, intelligent, knows us well, and is on our side - and that's us. We're probably the most interesting person we know.

Anne Wilson Schaef3 người thíchthích danh ngôn Thích

Yêu bản thân, đó là chuyến hành trình không bao giờ kết thúc.

To love yourself is a never-ending journey.

Oprah Winfrey2 người thíchthích danh ngôn Thích

Luôn luôn có sự bình yên nhất định trong việc làm bản thân mình, con người chân chính của mình.

There is always a certain peace in being what one is, in being that completely.

Ugo Betti2 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn không trân trọng bản thân, bạn sẽ không trân trọng thời gian của mình. Nếu bạn không trân trọng thời gian của mình, bạn sẽ chẳng làm được gì cả.

Until you value yourself, you won’t value your time. Until you value your time, you will not do anything with it.

M. Scott Peck2 người thíchthích danh ngôn Thích

Không gì đẹp hơn nhìn thấy người sống đúng với bản thân. Hãy tưởng tượng đi qua mỗi ngày làm chính bản thân bạn, người không biện giải.

There is nothing more beautiful than seeing a person being themselves. Imagine going through your day being unapologetically you.

Steve Maraboli2 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu có ai không chịu nhìn vào bạn dưới làn ánh sáng mới, và họ chỉ có thể nhìn thấy con người cũ của bạn, chỉ thấy bạn với những lỗi lầm mà bạn từng phạm phải, nếu họ không nhận ra bạn không phải là sai lầm của bạn, thì họ cần rời khỏi cuộc đời bạn.

If people refuse to look at you in a new light and they can only see you for what you were, only see you for the mistakes you've made, if they don't realize that you are not your mistakes, then they have to go.

Steve Maraboli2 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi bạn kết nối với một nguồn nào đó và với người khác thông qua giao tiếp, qua tình dục, qua thiền, qua chơi với con cái, tất cả những điều như thế, lòng tự tôn của bạn sẽ tăng lên.

When you're connected to a source and to each other through conversation, through making love, through meditation, playing games with your kids, all that stuff, then your self-esteem's going to go up

Jack Canfield2 người thíchthích danh ngôn Thích

Chẳng có khác biệt gì ở việc bạn đi đâu, bạn ở đâu. Và chẳng có khác biệt gì về điều bạn có, luôn có nhiều hơn để mong muốn. Chừng nào bạn chưa hạnh phúc với con người mình, bạn sẽ không bao giờ hạnh phúc với điều mình có.

It makes no difference where you go, there you are. And it makes no difference what you have, there’s always more to want. Until you are happy with who you are, you will never be happy because of what you have.

Zig Ziglar2 người thíchthích danh ngôn Thích

Bằng việc bỏ thời gian để ngừng bước và trân trọng con người bạn và điều bạn đã đạt được - và có lẽ học hỏi qua một vài sai lầm, vấp ngã và mất mát - bạn thực sự có thể cải thiện mọi thứ về mình. Tự nhận thức và tự trân trọng bản thân là điều cho bạn sự thấu hiểu và nhận thức bản thân để tiến lên những mục tiêu và thành tựu cao hơn.

By taking the time to stop and appreciate who you are and what you’ve achieved – and perhaps learned through a few mistakes, stumbles and losses – you actually can enhance everything about you. Self-acknowledgment and appreciation are what give you the insights and awareness to move forward toward higher goals and accomplishments.

Jack Canfield2 người thíchthích danh ngôn Thích

Trân trọng bản thân không có nghĩa là lúc nào cũng cảm thấy tốt đẹp. Trân trọng bản thân nghĩa là yêu thương chính mình ngay cả khi bạn cảm thấy tồi tệ... thậm chí ngay cả khi bạn phạm sai lầm. Nó có nghĩa là yêu thương chính mình thậm chí ngay cả khi đang suy sụp. Nó có nghĩa là hoàn toàn chấp nhận bản thân.

Self-esteem does not mean feeling good all the time. Self-esteem means loving yourself even when you feel badly... even when you make a mistake. It means loving yourself even when you're depressed. It means that you accept yourself fully.

Jack Canfield2 người thíchthích danh ngôn Thích

Mắt bạn không thể nào lấp lánh nếu bạn không tự mình cảm thấy mình lấp lánh.

It's impossible to make your eyes twinkle if you aren't feeling twinkly yourself.

Roald Dahl2 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 2 trên 3«123»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.