Chuyên mục liên quan

~♥~♥~♥~


Danh ngôn vần y

~♥~♥~♥~

A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Yêu thương


Trang 6 trên 6«123456

Có thể bạn sẽ tổn thương nếu bạn yêu thương quá nhiều, nhưng bạn sẽ sống trong khốn khổ nếu bạn yêu thương quá ít.

You may be hurt if you love too much, but you will live in misery if you love too little.

Napoleon Hill3 người thíchthích danh ngôn Thích

Tình yêu thương chỉ hấp dẫn một thứ, và đó chính là tình yêu thương.

Love attracts only one thing and that thing is love.

Napoleon Hill3 người thíchthích danh ngôn Thích

Tình yêu thương của ta không phải cho đi, mà chỉ là cho vay. Với lãi kép là trăm phần trăm.

Our loves are not given, but only lent, At compound interest of cent per cent.

Rudyard Kipling3 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta có vừa đủ tôn giáo để khiến ta căm hận lẫn nhau, nhưng lại không đủ để khiến ta yêu thương.

We have just enough religion to make us hate, but not enough to make us love one another.

Jonathan Swift3 người thíchthích danh ngôn Thích

Không là chính mình, không có yêu thương.

Without being and remaining oneself, there is no love.

Martin Buber3 người thíchthích danh ngôn Thích

Trao đi sự yêu thương không bảo đảm rằng bạn sẽ nhận lại được yêu thương. Hãy biết vui rằng mình có nó để trao đi, tình yêu thương bạn nuôi dưỡng trong mình chính bản thân nó đã là lời chúc phúc.

Giving love to another is no guarantee that you will get it back. Be appreciative that you had it to give, the love you have within yourself is a blessing all in itself.

Khuyết danh3 người thíchthích danh ngôn Thích

Tình yêu thương không bao giờ ở bên ngoài ta; tình yêu thương ở bên trong ta.

Love is never outside ourselves; love is within us.

Louise Hay2 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi bạn nhìn vào đôi mắt của mẹ mình, bạn biết ở nơi đó có tình yêu thương thuần khiết nhất bạn có thể tìm được trên trái đất này.

When you look into your mother’s eyes, you know that is the purest love you can find on this earth.

Mitch Albom2 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự tha thứ là hình thái cuối cùng của tình yêu thương.

Forgiveness is the final form of love.

Reinhold Niebuhr2 người thíchthích danh ngôn Thích

Người có tình yêu thương khiến người khác cảm thấy tốt đẹp, và chính bản thân anh ta thường là người hạnh phúc. Anh ta có thể hình thành những tình bạn mạnh mẽ và dài lâu.

The loving person makes other people feel good, and he is usually a happy person himself. He is able to form strong, long-lasting friendships.

Benjamin Spock2 người thíchthích danh ngôn Thích

Bổn phận khiến ta làm tốt, nhưng yêu thương khiến chúng ta làm được xinh đẹp.

Duty makes us do things well, but love makes us do them beautifully.

Zig Ziglar2 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi bạn đặt niềm tin, hy vọng và yêu thương lại bên nhau, bạn có thể nuôi dạy những đứa trẻ tích cực trong một thế giới tiêu cực.

When you put faith, hope and love together, you can raise positive kids in a negative world.

Zig Ziglar2 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn là ai hay bạn trông như thế nào đều không quan trọng, chừng nào vẫn có ai đó yêu thương bạn.

It doesn't matter who you are or what you look like, so long as somebody loves you.

Roald Dahl2 người thíchthích danh ngôn Thích

Một người có thể trao gì cho người khác? Anh ta trao đi thứ quý giá nhất mà anh ta có, anh ta trao đi cuộc đời mình. Điều này không nhất định nghĩa là anh ta hy sinh cuộc đời mình vì người kia - nhưng anh ta trao đi thứ sống động trong mình; trao đi niềm vui, mối quan tâm, sự thấu hiểu, tri thức, sự khôi hài, nỗi buồn - tất cả những thể hiện và biểu lộ sống động trong anh ta. Bằng việc trao đi cuộc đời mình theo cách đó, anh ta làm phong phú đối phương, làm giàu cảm nhận về sự sống của đối phương bằng cách làm giàu cảm nhận về sự sống của chính mình. Anh ta không trao đi để nhận lại; bản thân sự trao đi đã là niềm vui tinh tế. Nhưng trong việc trao đi, anh ta không thể không thổi sự sống vào điều gì đó trong đối phương, và điều này mang sự sống quay trở lại với anh ta.

What does one person give to another? He gives of himself, of the most precious he has, he gives of his life. This does not necessarily mean that he sacrifices his life for the other - but that he gives him of that which is alive in him; he gives him of his joy, of his interest, of his understanding, of his knowledge, of his humor, of his sadness - of all expressions and manifestations of that which is alive in him. In thus giving of his life, he enriches the other person, he enhances the other's sense of aliveness by enhancing his own sense of aliveness. He does not give in order to receive; giving is in itself exquisite joy. But in giving he cannot help bringing something to life in the other person, and this which is brought to life reflects back to him.

Erich Fromm2 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy mở rộng tâm hồn, hãy để trái tim tản ra hơi ấm yêu thương và hào phóng tới người khác, và niềm vui của bạn sẽ lớn và dài lâu, và tất cả sự thịnh vượng sẽ đến với bạn.

Let your soul expand, let your heart reach out to others in loving and generous warmth, and great and lasting will be your joy, and all prosperity will come to you.

James Allen2 người thíchthích danh ngôn Thích

Và hãy nhớ điều này, nếu bạn từng bị căm ghét, bạn cũng từng được yêu thương.

And remember this, that if you've been hated, you've also been loved.

Henry James2 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi kẻ ác mưu mô, người tốt phải lên kế hoạch. Khi kẻ ác thiêu đốt và thả bom, người tốt phải xây dựng và nối kết. Khi kẻ ác gào thét những lời xấu xí căm thù, người tốt phải đổ tâm sức vào sự huy hoàng của yêu thương.

When evil men plot, good men must plan. When evil men burn and bomb, good men must build and bind. When evil men shout ugly words of hatred, good men must commit themselves to the glories of love.

Martin Luther King Jr.2 người thíchthích danh ngôn Thích

Người ta phát minh ra cái ôm để bạn cho người khác biết bạn yêu họ mà không cần nói bất cứ điều gì.

They invented hugs to let people know you love them without saying anything.

Bil Keane2 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy gieo hạt giống của hạnh phúc, hy vọng, thành công và yêu thương; tất cả sẽ quay lại bạn càng nhiều hơn nữa. Đây là quy luật của tự nhiên.

Plant seeds of happiness, hope, success, and love; it will all come back to you in abundance. This is the law of nature.

Steve Maraboli2 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy đặt ra chuẩn mực! Đừng kỳ vọng người khác cho bạn tình yêu thương, sự chấp nhận, sự tận tâm và tôn trọng khi bạn thậm chí chẳng cho mình những thứ đó.

Set the standard! Stop expecting others to show you love, acceptance, commitment, & respect when you don't even show that to yourself.

Steve Maraboli2 người thíchthích danh ngôn Thích

Trong một mối quan hệ bền vững, bạn nên yêu thương đối phương nhiều hơn bạn cần họ.

In a strong relationship, you should love your companion more than you need them.

Steve Maraboli2 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự tôn trọng là điều mà ta nợ; Tình yêu thương, là điều mà ta cho.

Respect is what we owe; love, what we give.

Philip James Bailey2 người thíchthích danh ngôn Thích

Trong đời sống gia đình, tình yêu thương là dầu trơn làm dịu đi những cọ xát, là xi măng kết nối với nhau, và là âm nhạc đem đến sự hài hòa.

In family life, love is the oil that eases friction, the cement that binds closer together, and the music that brings harmony.

Friedrich Nietzsche2 người thíchthích danh ngôn Thích

Tình yêu thương là lực lượng duy nhất có thể biến kẻ thù thành bạn bè.

Love is the only force capable of transforming an enemy into friend.

Martin Luther King Jr.2 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi bạn đặt yêu thương là câu chuyện của đời mình, sẽ không bao giờ có chương truyện cuối, bởi vì di sản tiếp tục. Bạn cho một người mượn ánh sáng của mình, và anh ta hoặc cô ta lại chiếu ánh sáng ấy lên người khác, và người khác, và người khác nữa. Và tôi biết chắc chắn rằng trong đoạn phân tích cuối cùng về cuộc đời ta - khi mà danh sách việc cần làm không còn nữa, khi trò điên cuồng đã chấm dứt, khi những hộp thư của ta trống rỗng - điều duy nhất còn có bất cứ giá trị trường tồn nào là liệu ta đã từng yêu thương người khác không và liệu họ có từng yêu thương ta không.

When you make loving others the story of your life, there’s never a final chapter, because the legacy continues. You lend your light to one person, and he or she shines it on another and another and another. And I know for sure that in the final analysis of our lives - when the to-do lists are no more, when the frenzy is finished, when our e-mail inboxes are empty - the only thing that will have any lasting value is whether we’ve loved others and whether they’ve loved us.

Oprah Winfrey2 người thíchthích danh ngôn Thích

Sức mạnh mà không có tình yêu thương khinh suất và bị lạm dụng, và tình yêu thương mà không có sức mạnh ủy mị và thiếu sức sống.

Power without love is reckless and abusive, and love without power is sentimental and anemic.

Martin Luther King Jr.1 người thíchthích danh ngôn Thích

Là một thành viên gia đình có nghĩa bạn là một phần của điều gì đó rất tuyệt vời. Có nghĩa là bạn sẽ yêu thương và được yêu suốt cả cuộc đời.

Being a family means you are a part of something very wonderful. It means you will love and be loved for the rest of your life.

Lisa Weed1 người thíchthích danh ngôn Thích

Tình yêu thương là điều quan trọng nhất trên thế giới. Hận thù, ta nên loại bỏ nó khỏi từ điển.

Love is the most important thing in the world. Hate, we should remove from the dictionary.

John Wooden1 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi đã tận hưởng hạnh phúc của thế gian; tôi đã yêu thương.

I have enjoyed the happiness of the world; I have loved.

Friedrich Schiller1 người thíchthích danh ngôn Thích

Người suy nghĩ những ý nghĩ căm hận sẽ mang hận thù tới với mình. Người suy nghĩ những ý nghĩ yêu thương sẽ được yêu thương.

The man who thinks hateful thoughts brings hatred upon himself. The man who thinks loving thoughts is loved.

James Allen1 người thíchthích danh ngôn Thích

Thù ghét là sâu mọt đục khoét người ta, làm cho người ta chóng xấu, chóng già, chóng chết. Yêu thương và tha thứ là suối nước cam lồ tưới vào lòng người, làm cho người tươi đẹp, trẻ dai và sống mãi.

Khuyết danh1 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn không thể yêu thương bằng cách khao khát một nỗi khát khao cực kỳ mơ hồ về một mặt trăng cực kỳ mơ hồ.

You can't love by desiring an extremely vague desire of a very vague moon.

Leonard Woolf1 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy nhìn xem những định kiến của chúng ta mềm dẻo đến thế nào một khi yêu thương đến để bẻ cong chúng.

See how elastic our prejudices grow when once love comes to bend them.

Herman Melville1 người thíchthích danh ngôn Thích

Nghịch lý là khả năng có thể ở một mình lại là điều kiện cho khả năng yêu thương.

Paradoxically, the ability to be alone is the condition for the ability to love.

Erich Fromm1 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều quan trọng nhất trong cuộc đời là học cách cho đi tình yêu thương, và đón nhận tình yêu đến.

The most important thing in life is to learn how to give out love, and to let it come in.

Morrie Schwartz1 người thíchthích danh ngôn Thích

Yêu thương, giống như lời cầu nguyện, vừa là sức mạnh vừa là quá trình. Nó có thể chữa lành. Nó sáng tạo.

Loving, like prayer, is a power as well as a process. It's curative. It is creative.

Zona Gale0 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc đời phải đầy phong phú và tràn ngập yêu thương - nếu không thì thật không tốt, hoàn toàn không tốt cho bất cứ ai.

Life must be rich and full of loving - it’s no good otherwise, no good at all, for anyone.

Jack Kerouac0 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi tin rằng sự thật không vũ trang và tình yêu thương vô điều kiện sẽ nói lời cuối cùng trong hiện thực. Đó là vì sao chiến bại tạm thời mà đúng đắn mạnh mẽ hơn chiến thắng mà theo cái ác.

I believe that unarmed truth and unconditional love will have the final word in reality. This is why right, temporarily defeated, is stronger than evil triumphant.

Martin Luther King Jr.0 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta phải phát hiện ra sức mạnh của tình yêu thương, sức mạnh cứu rỗi của tình yêu thương. Và khi ta phát hiện ra điều đó, ta có thể biến thế giới cũ này thành một thế giới mới. Ta sẽ có thể khiến con người tốt đẹp hơn. Tình yêu thương là con đường duy nhất.

We must discover the power of love, the power, the redemptive power of love. And when we discover that we will be able to make of this old world a new world. We will be able to make men better. Love is the only way. "Loving Your Enemies".

Martin Luther King Jr.0 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 6 trên 6«123456

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.