A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Bạn bè


Trang 2 trên 3«123»

Khi kẻ ác độc muốn trở thành kẻ thù của bạn, hắn luôn luôn bắt đầu bằng cách trở thành bạn bè.

When a sinister person means to be your enemy, they always start by trying to become your friend.

William Blake19 người thíchthích danh ngôn Thích

Những người bạn thân thiết thật sự là kho báu của cuộc đời. Đôi lúc họ hiểu ta hơn ta hiểu chính mình. Với sự trung thực dịu dàng, họ có mặt để chỉ dẫn và hỗ trợ ta, để chia sẻ cùng ta tiếng cười và nước mắt. Sự hiện hữu của họ nhắc ta rằng ta không bao giờ thật sự cô độc.

Close friends are truly life's treasures. Sometimes they know us better than we know ourselves. With gentle honesty, they are there to guide and support us, to share our laughter and our tears. Their presence reminds us that we are never really alone.

Vincent Van Gogh16 người thíchthích danh ngôn Thích

Người bạn tốt nhất là người bạn chúc tôi những điều tốt lành vì thực tâm mong muốn điều tốt đẹp đến với tôi.

The best friend is the man who in wishing me well wishes it for my sake.

Aristotle16 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có bạn bè, sẽ không ai muốn sống, thậm chí dù anh ta có mọi thứ khác.

Without friends, no one would want to live, even if he had all other goods.

Aristotle15 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn bè không phải là người đến trước hay là người quen biết đã lâu, mà là người đã tới rồi thì sẽ không bao giờ bỏ đi nữa.

Weibo - Dịch: Hòa Hỏa15 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng bao giờ cường điệu khuyết điểm của mình, bạn bè sẽ làm điều đó cho bạn.

Never exaggerate your faults, your friends will attend to that.

Bob Edwards15 người thíchthích danh ngôn Thích

Người bạn không chắc chắn còn tệ hơn kẻ thù chắc chắn. Hãy xếp người hoặc là loại này, hoặc là loại kia, rồi ta sẽ biết phải đối mặt với người đó như thế nào.

A doubtful friend is worse than a certain enemy. Let a man be one thing or the other, and we then know how to meet him.

Aesop15 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi không yêu thích loại bạn bè chỉ biết yêu thích lời nói.

I have no love for a friend who loves in words alone.

Sophocles15 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi chọn bạn bè vì vẻ ngoài đẹp đẽ, người quen biết vì tính cách tốt đẹp, và kẻ thù vì trí tuệ thông minh.

I choose my friends for their good looks, my acquaintances for their good characters, and my enemies for their good intellects.

Oscar Wilde14 người thíchthích danh ngôn Thích

Chọn bạn đồng hành xấu, sẽ chẳng ai tin mình không xấu.

If you choose bad companions, no one will believe that you are anything but bad yourself.

Aesop14 người thíchthích danh ngôn Thích

Thuốc giải cho năm mươi kẻ thù là một người bạn.

The antidote for fifty enemies is one friend.

Aristotle13 người thíchthích danh ngôn Thích

Gia đình như xảy ra chuyện không hay, nên xử một cách thung dung, chớ có khích liệt (1). Bầu bạn như có điều không phải, nên can một cách thiết liệt (2), chớ có ưu du (3).
(1) Khích liệt: Trêu trọc dữ dội.
(2) Thiết thật: Thật sự, đến nơi đến chốn.
(3) Ưu du : Bỏ xuôi, mặc kệ.

Thiệu Khang Tiết12 người thíchthích danh ngôn Thích

Phản bội bạn bè, và bạn thường sẽ thấy mình đã hủy hoại chính mình.

Betray a friend, and you'll often find you have ruined yourself.

Aesop11 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn có ích gồm ba loại: Có ba hạng bạn có ích, ba hạng bạn có hại. Bạn chính trực, bạn thành tín, bạn biết nhiều là có ích. Bạn đón ý mình, bạn khéo nịnh mình, bạn không có thực học là bạn có hại.

益者三友,损者三友.友直,友谅,友多闻,益矣。友便辟,友善柔,友便侫,损矣。
Ích giả tam hữu, tổn giả tam hữu. Hữu trực, hữu lượng, hữu đa văn, ích hĩ. Hữu tiện tịch, hữu thiện nhu, hữu tiện vọng, tổn hĩ.

Khổng Tử11 người thíchthích danh ngôn Thích

Bất cứ ai hờ hững bạn bè cũ vì bạn bè mới đáng phải nhận những gì anh ta sẽ nhận nếu đánh mất cả hai.

Whoever neglects old friends for the sake of new deserves what he gets if he loses both.

Aesop10 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy biết rằng kẻ thù tồi tệ nhất của ta không phải là kẻ đã làm điều ác, mà là kẻ đã làm điều ác với ta. Và những người bạn tốt nhất không phải là người đã làm điều tốt, mà là người đã làm điều tốt với ta.

Be assured those will be thy worst enemies, not to whom thou hast done evil, but who have done evil to thee. And those will be thy best friends, not to whom thou hast done good, but who have done good to thee.

Tacitus10 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy chọn bạn bè qua tính cách và hãy chọn tất qua màu sắc. Chọn tất qua tính cách chẳng có nghĩa gì cả, và chọn bạn bè qua màu da là điều không thể tưởng tượng nổi.

Choose your friends by their character and your socks by their color. Choosing your socks by their character makes no sense, and choosing your friends by their color is unthinkable.

Gary Oldman10 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng bạn thân li, khó mà thành công được.

衆叛親離, 難以濟矣。Chúng bạn thân li, nan dĩ tế hĩ.

Tả truyện10 người thíchthích danh ngôn Thích

Tử Cống hỏi về cách cư xử với bạn bè. Khổng Tử đáp: (Bạn có lỗi) thì hết lòng khuyên nhủ cho khôn khéo, không được thì thôi, khỏi mang nhục.

子貢問友. 子曰: 忠告而善道之, 不可則止, 毋自辱焉。
Tử Cống vấn hữu. Tử viết: Trung cáo nhi thiện đạo chi, bất khả tắc chỉ, vô tự nhục yên.

Luận Ngữ9 người thíchthích danh ngôn Thích

Đáy lòng mỗi người tựa hồ đều có nỗi đau riêng, cho dù là người thân nhất cũng không muốn chia sẻ. Bạn bè thật sự, dù chưa chắc đã hiểu rõ nhau, nhưng sẽ ở bên cạnh nhau bất kể bạn mình là người thế nào.

Đừng nói với anh ấy tôi vẫn còn yêu - Lục Xu9 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi bụi bặm đều lắng xuống và đám đông đã tan đi, những gì quan trọng là niềm tin, gia đình và bạn bè.

When all the dust is settled and all the crowds are gone, the things that matter are faith, family, and friends.

Barbara Bush9 người thíchthích danh ngôn Thích

Một người bạn qua đời, có phần nào đó trong bạn cũng qua đời.

A friend who dies, it's something of you who dies.

Gustave Flaubert8 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi tôi cảm thấy mình đang nhạt nhòa dần, tôi nhắm mắt lại và nhận ra bạn bè chính là năng lượng của tôi.

When I find myself fading, I close my eyes and realize my friends are my energy.

Khuyết danh8 người thíchthích danh ngôn Thích

Người ta sẽ chẳng tìm được niềm vui trong việc phát hiện tất cả vẻ đẹp của vũ trụ, thậm chí của chính thiên đường, trừ phi anh ta có bạn tri kỷ để thổ lộ niềm vui ấy.

A man would have no pleasures in discovering all the beauties of the universe, even in heaven itself, unless he had a partner to whom he might communicate his joys.

Marcus Tullius Cicero7 người thíchthích danh ngôn Thích

Muốn kết bạn với ai, hãy cùng nhau ăn hết vài đấu muối.

Ngạn ngữ Anh6 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi không thể kết bạn với người phả ra cả lạnh lẫn nóng trong cùng một ngụm thở.

I can't be friends with a man who blows hot and cold with the same breath.

Aesop6 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có bạn bè chân tình trong chính trị.

There are no true friends in politics.

Marcus Tullius Cicero6 người thíchthích danh ngôn Thích

Người bạn tốt nhất của tôi là người giúp tôi thể hiện được mặt tốt nhất của mình.

My best friend is the one who brings out the best in me.

Henry Ford5 người thíchthích danh ngôn Thích

Tiền bạc có thể giúp bạn mua giường, nhưng không thể mua được giấc ngủ ngon, mua nhà, nhưng không thể mua mái ấm, mua người đi cùng, nhưng không thể mua được bạn bè.

Money will buy you a bed, but not a good night's sleep, a house, but not a home, a companion, but not a friend.

Zig Ziglar5 người thíchthích danh ngôn Thích

Có ba thứ đáng giá hơn với năm tháng; gỗ lâu năm để đốt, sách cổ để đọc, và bạn cũ để cùng vui.

There are three things that grow more precious with age; old wood to burn, old books to read, and old friends to enjoy.

Henry Ford5 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người xuất sắc; anh ta không có kẻ thù; và cũng chẳng được bạn bè nào ưa thích.

An excellent man; he has no enemies; and none of his friends like him.

Oscar Wilde5 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn bè cho tôi thấy mình có thể làm gì, kẻ thù dạy tôi mình nên làm gì.

Friends show me what I can do, foes teach me what I should do.

Friedrich Schiller5 người thíchthích danh ngôn Thích

Kẻ thù có thể giết bạn, nhưng chỉ bạn bè mới có thể làm bạn tổn thương.

Your enemies can kill you, but only your friends can hurt you.

Marcus Tullius Cicero5 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi thà có một triệu bạn bè hơn là một triệu đô la.

I would rather have a million friends than a million dollars.

Eddie Rickenbacker5 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự lớn lao luôn luôn bị ghen tị - chỉ sự tầm thường mới có thể khoe mẽ cả đống bạn bè.

Greatness is always envied - it is only mediocrity that can boast of a host of friends.

Marie Corelli4 người thíchthích danh ngôn Thích

Cái gọi là bạn bè thực sự, chính là nói năng không thèm e dè gì cả, dù hơi khó nghe nhưng cũng không khiến bạn bị tổn thương.

Không cẩn thận, họa lớn rồi – Tùy Vũ Nhi An4 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy sống với tình yêu thương là nguyên tắc dẫn đường - giữ gia đình và bạn bè thân thiết ở gần bên.

Live your life with love as your guiding principle - keep your family and close friends close.

Barbara Bush4 người thíchthích danh ngôn Thích

Luôn luôn phải có thái độ với bè bạn như thể một ngày kia họ có thể trở thành kẻ thù.

Friends must always be treated as if one day they might be enemies.

Napoleon Bonaparte4 người thíchthích danh ngôn Thích

Gia đình và bạn bè là những kho tàng ẩn giấu, hãy đi tìm và tận hưởng sự lộng lẫy của những điều trân quý ấy.

Family and friends are hidden treasures, seek them out and enjoy their riches.

Wanda Hope Carter3 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn bè như những ngôi sao, họ luôn luôn tỏa sáng khi trời đêm đen tối nhất.

Friends are like stars, they always seem to shine when the night is as its darkest

Meredith Shea3 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi không muốn lên thiên đường. Bạn bè tôi chẳng ai ở đó.

I don't want to go to heaven. None of my friends are there.

Oscar Wilde3 người thíchthích danh ngôn Thích

Dù ta không đeo mặt nạ nào mà tự mình nhận thức được, ta đều có một gương mặt riêng cho mỗi người bạn của mình.

Without wearing any mask we are conscious of, we have a special face for each friend.

Oliver Wendell Holmes, Sr.3 người thíchthích danh ngôn Thích

Ai cũng có một người bạn thân nhất ở vào mỗi giai đoạn của cuộc đời, chỉ có vài người có may mắn rằng họ là cùng một người.

Everyone has a best friend during each stage of life, only a precious few have the same one.

Khuyết danh3 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn tốt giống như những vì sao... Không phải lúc nào bạn cũng trông thấy họ, nhưng bạn biết rằng họ luôn luôn ở đó.

Good friends are like stars.... You don't always see them, but you know they are always there.

Khuyết danh3 người thíchthích danh ngôn Thích

Gia đình hơn bạn bè, bởi vì bạn bè thật sự cũng là gia đình.

Family over friends, because real friends are family.

Drake3 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn có thể kết bạn qua việc chú ý tới người khác trong hai tháng nhiều hơn là cố gắng khiến người khác chú ý tới mình trong hai năm.

You can make more friends in two months by becoming interested in other people than you can in two years by trying to get other people interested in you.

Dale Carnegie3 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn bè làm bạn thất vọng hết lần này đến lần khác, một phần rất lớn là lỗi của chính bạn. Một khi ai đó đã lộ ra khuynh hướng tự coi mình là trung tâm, bạn phải nhận ra điều đó và tự mình giải quyết vấn đề; người ta sẽ không thay đổi chì vì bạn muốn họ thay đổi.

If friends disappoint you over and over, that's in large part your own fault. Once someone has shown a tendency to be self-centered, you need to recognize that and take care of yourself; people aren't going to change simply because you want them to.

Oprah Winfrey2 người thíchthích danh ngôn Thích

Một trong những bi kịch lớn nhất là không gì khó chịu hơn sự yêu mến thân mật của những người Bạn Cũ chưa từng là bạn.

It is one of the major tragedies that nothing is more discomforting than the hearty affection of the Old Friends who never were friends.

Sinclair Lewis2 người thíchthích danh ngôn Thích

Tình yêu thương là lực lượng duy nhất có thể biến kẻ thù thành bạn bè.

Love is the only force capable of transforming an enemy into friend.

Martin Luther King Jr.2 người thíchthích danh ngôn Thích

Rượu tất cả đều là bạn đồng hành tuyệt vời với tinh hoa hiển lộ tốt nhất nếu ta uống nó khi có sự bầu bạn tốt.

All wine is a wonderful social companion whose essence comes out best when it is consumed in good company.

Hamvas Béla2 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 2 trên 3«123»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.