A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Văn học


Mục đích của người viết văn là giữ cho nền văn minh không tự hủy diệt.

The purpose of a writer is to keep civilization from destroying itself.

Albert Camus554 người thíchthích danh ngôn Thích

Lịch sử là tiểu thuyết lãng mạn được tin; và tiểu thuyết lãng mạn, lịch sử không được tin.

History is a romance that is believed; romance, a history that is not believed.

Horace Walpole232 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi khoa học, nghệ thuật, văn học và triết học chỉ đơn thuần là sự biểu lộ của tính cách, chúng lên tới mức có thể đạt được những thành tựu huy hoàng và chói mắt, có thể khiến cái tên của một người được truyền tụng cả ngàn năm.

When science, art, literature, and philosophy are simply the manifestation of personality they are on a level where glorious and dazzling achievements are possible, which can make a man's name live for thousands of years.

Denis Diderot194 người thíchthích danh ngôn Thích

Người viết văn giống như mèo, bởi họ là những sinh vật kín đáo, dễ thương và thông thái. Và mèo giống người viết văn cũng bởi vì những lý do tương tự.

Authors like cats because they are such quiet, lovable, wise creatures, and cats like authors for the same reasons.

Robertson Davies192 người thíchthích danh ngôn Thích

Văn chương không phải hơi thở của xã hội đường thời, không dám nói lên nỗi đau và sợ hãi của xã hội đó, không cảnh báo kịp thời những mối nguy hại đe dọa đạo đức và xã hội - thứ văn chương đó không xứng đáng với cái tên của văn chương; nó chỉ có cái mã ngoài. Thứ văn chương đó đánh mất lòng tin của nhân dân, và những tác phẩm của nó được phát hành bị dùng như giấy lộn thay vì được đọc.

Literature that is not the breath of contemporary society, that dares not transmit the pains and fears of that society, that does not warn in time against threatening moral and social dangers — such literature does not deserve the name of literature; it is only a façade. Such literature loses the confidence of its own people, and its published works are used as wastepaper instead of being read.

Aleksandr Solzhenitsyn185 người thíchthích danh ngôn Thích

Thi ca là thứ nghệ thuật chung của tâm hồn đã trở nên tự do và không bị bó buộc vào nhận thức giác quan về vật chất bên ngoài; thay vì thế, nó diễn ra riêng tư trong không gian bên trong và thời gian bên trong của tư tưởng và cảm xúc.

Poetry is the universal art of the spirit which has become free in itself and which is not tied down for its realization to external sensuous material; instead, it launches out exclusively in the inner space and the inner time of ideas and feelings.

Hegel163 người thíchthích danh ngôn Thích

Văn chương chỉ dung nạp được những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi và sáng tạo những cái gì chưa có…

Nam Cao161 người thíchthích danh ngôn Thích

Hai cô gái phát hiện ra bí ẩn cuộc đời
trong một dòng thơ đột ngột.

Two girls discover the secret of life
in a sudden line of poetry.

Denise Levertov160 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuối cùng văn chương cũng chính là nghề mộc. Anh đều làm việc với hiện thực, một vật liệu cũng cứng như gỗ.

Ultimately, literature is nothing but carpentry. With both you are working with reality, a material just as hard as wood.

Gabriel Garcia Marquez142 người thíchthích danh ngôn Thích

Ý nghĩa tối thượng mà tất các các câu chuyện gợi tới có hai mặt: sự tiếp diễn của cuộc sống và sự không thể cưỡng lại của cái chết.

The ultimate meaning to which all stories refer has two faces: the continuity of life, the inevitability of death.

Italo Calvino129 người thíchthích danh ngôn Thích

Các nhà thơ bị nguyền rủa nhưng họ không mù, họ nhìn với đôi mắt của thiên thần.

Poets are damned but they are not blind, they see with the eyes of the angels.

William Carlos Williams128 người thíchthích danh ngôn Thích

Người nghệ sĩ không có thời gian để nghe các nhà phê bình. Người muốn trở thành nhà văn đọc phê bình, người muốn viết không có thời gian để đọc phê bình.

The artist doesn't have time to listen to the critics. The ones who want to be writers read the reviews, the ones who want to write don't have the time to read reviews.

William Faulkner124 người thíchthích danh ngôn Thích

Văn chương trở thành ký ức sống động của một quốc gia.

Literature becomes the living memory of a nation.

Aleksandr Solzhenitsyn113 người thíchthích danh ngôn Thích

Một từ điển không có các câu trích dẫn chỉ là một khung xương.

Un dictionnaire sans citations est un squelette.

Voltaire104 người thíchthích danh ngôn Thích

Không phải giọng nói điều khiển câu chuyện: chính là đôi tai.

It is not the voice that commands the story: it is the ear.

Italo Calvino101 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có may mắn trong sáng tác. Không có chỗ cho những trò lừa gạt. Điều tốt nhất anh có thể viết là con người tốt nhất của anh.

Nothing goes by luck in composition. It allows of no tricks. The best you can write will be the best you are.

Henry David Thoreau96 người thíchthích danh ngôn Thích

Văn chương hư cấu được phát minh vào ngày Jonas về nhà và nói với vợ mình muộn ba ngày vì bị cá voi nuốt.

Fiction was invented the day Jonas arrived home and told his wife that he was three days late because he had been swallowed by a whale.

Gabriel Garcia Marquez90 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự cẩu thả trong bất cứ nghề gì cũng là một sự bất lương rồi, nhưng sự cẩu thả trong văn chương thì thật là đê tiện.

Nam Cao90 người thíchthích danh ngôn Thích

Một tác phẩm cổ điển là một cuốn sách chẳng bao giờ kết thúc điều nó cần phải nói.

A classic is a book that has never finished saying what it has to say.

Italo Calvino87 người thíchthích danh ngôn Thích

Thật đau khổ cho một quốc gia mà nền văn học cắt giảm vì sự cản trở của thế lực. Điều này không chỉ xâm phạm quyền tự do báo chí mà còn đóng kín trái tim của một dân tộc, cắt xén trí nhớ của nó.

Woe to that nation whose literature is cut short by the intrusion of force. This is not merely interference with freedom of the press but the sealing up of a nation's heart, the excision of its memory.

Aleksandr Solzhenitsyn80 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều mà một cuốn tiểu thuyết không nói cần phải nhiều hơn điều mà nó nói, và chỉ ánh hào quanh đặc biệt xung quanh những gì được viết ra có thể cho bạn ảo ảnh rằng mình cũng đang đọc điều không được viết.

The things that the novel does not say are necessarily more numerous than those it does say and only a special halo around what is written can give the illusion that you are reading also what is not written.

Italo Calvino79 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi các tác gia qua đời họ trở thành những cuốn sách, một sự tái sinh cũng không quá tệ.

When writers die they become books, which is, after all, not too bad an incarnation.

Jorge Luis Borges73 người thíchthích danh ngôn Thích

Viết văn thì phải coi trọng văn, coi trọng và cố gắng bao nhiêu đều không thừa. Giá trị của một cuốn sách không chỉ ở nội dung của nó mà một phần không nhỏ còn ở lời văn.

Phạm Văn Đồng53 người thíchthích danh ngôn Thích

Y học là người vợ hợp pháp của tôi, và văn học là cô bồ. Khi tôi phát chán với một bên, tôi qua đêm với bên còn lại.

Medicine is my lawful wife, and literature is my mistress. When I get fed up with one, I spend the night with the other.

Anton Chekhov48 người thíchthích danh ngôn Thích

Làm thơ, tuy quý cổ kính đạm bạc, nhưng phong phú rực rỡ không thể không có, cũng ví như tùng bách có thêm đào lý, có vải lụa còn thêm gấm vóc.

Tạ Trăn40 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhà văn nên viết bằng mắt và họa sĩ nên vẽ bằng tai.

A writer should write with his eyes and a painter paint with his ears.

Gertrude Stein35 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhiệm vụ của nhà văn phải là bộ dây thần kinh để cảm ứng, phải là tay chân để công thủ. Muốn sáng tác những tác phẩm vĩ đại cho nền văn hóa tương lai, cố nhiên rất tốt, nhưng nhà văn đấu tranh cho hiện tại, đồng thời cũng đấu tranh cho tương lai nữa, bởi vì mất hiện tại làm gì có tương lai.

Lỗ Tấn31 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi không biết họa sĩ nào hay nhà văn nào lại nghỉ hưu. Họ giống như những người lính - họ chỉ ra đi.

I didn’t know that painters and writers retired. They’re like soldiers – they just fade away.

Lawrence Ferlinghetti31 người thíchthích danh ngôn Thích

Bất cứ ai có may mắn sinh ra là một nhân vật có thể cười nhạo thậm chí cả cái chết. Bởi vì một nhân vật sẽ không bao giờ chết! Con người sẽ chết, người viết, công cụ của sáng tạo: nhưng điều anh ta tạo ra sẽ không bao giờ chết!

Whoever has the luck to be born a character can laugh even at death. Because a character will never die! A man will die, a writer, the instrument of creation: but what he has created will never die!

Luigi Pirandello28 người thíchthích danh ngôn Thích

Người xưa trong ý có giấu những điều không thể nói ra, mới mượn vần thơ để truyền đi những điều mình muốn nói. Nếu trong lòng không cảm xúc mà chỉ vẽ vời lòe loẹt thì làm sao mà có thể có những vần thơ tuyệt diệu.

Thẩm Đức Tiềm27 người thíchthích danh ngôn Thích

Làm nhà văn nếu không lý giải được những vấn đề có ích cho cuộc sống thì cầm bút mà làm gì.

Nguyễn Mạnh Tuấn25 người thíchthích danh ngôn Thích

Mỗi cuốn tiểu thuyết là một miền tư tưởng đan vào trong vương quốc hiện thực.

Every novel is an ideal plane inserted into the realm of reality.

Jorge Luis Borges23 người thíchthích danh ngôn Thích

Thần thoại xuất hiện ở điểm bắt đầu của văn học, và cũng ở điểm cuối.

Myth is at the beginning of literature, and also at its end.

Jorge Luis Borges23 người thíchthích danh ngôn Thích

Người viết văn có sức mạnh hiếm hoi ít ai khác có: Chúng ta có thể gây buồn chán cho người khác ngay cả lâu sau khi ta qua đời.

Writers have a rare power not given to anyone else: we can bore people long after we are dead.

Sinclair Lewis23 người thíchthích danh ngôn Thích

Không thể làm nản lòng người viết văn chân chính - họ chẳng quan tâm bạn nói gì, họ sẽ vẫn viết.

It is impossible to discourage the real writers - they don't give a damn what you say, they're going to write.

Sinclair Lewis23 người thíchthích danh ngôn Thích

Có tấm lòng làm nền, rồi sau mới có thể làm thơ văn: nếu không, thì ngày đọc vạn lời, ngâm ngàn bài cũng là lời điệu hời hợt bên ngoài, chẳng từ trong lòng sâu sắc, cũng như là hoa giấy, gốc rễ đã không, sự sống chẳng có, cũng chả khác nào chẳng có vật liệu gì mà làm nhà đấy ư?

Làm nhà đã có nền rồi lại phải có gỗ. Mà kiếm gỗ không thể là thứ gỗ tạp nham, gỗ xốp, gỗ tạp loại quanh đầu làng đầu chợ: đã kiếm gỗ thì phải không ngại xa ngại khổ, phải tìm gỗ táu vàng kinh, gỗ lát vàng mới có thể làm rui, làm xà, làm kèo cột, vừa tốt vừa đẹp, mới tránh được cái bệnh lụn vụn cong queo.

Diệp Tiếp22 người thíchthích danh ngôn Thích

Người quân tử đời sau biết chăm chỉ học hỏi để sửa mình rồi dần dần trở thành người có văn chương, ấy là bậc nhất. Những người tập làm văn chương rồi thấy được nghĩa lý trong văn chương, đó là bậc thứ hai. Còn hạng bét thì chỉ có văn chương mà thôi.

Bùi Huy Bích21 người thíchthích danh ngôn Thích

Thành một nhà văn là một việc nhỏ, một nhà văn mà đời nọ nối đời kia, chi này truyền chi khác, lại là một việc rất hiếm và quý trọng trong giới văn chương. Trên đời những người rong ruổi trong rừng văn, cầm bút viết nên văn không phải là ít, nhưng nói về việc tâm tư linh hoạt, cốt cách cao kỳ hơn hẳn người thường, tất phải chí khí như vàng ngọc, thanh điệu như âm nhạc, sóng từ kết lại, phát ra thành văn, mới xứng là danh gia.

Phan Huy Chú21 người thíchthích danh ngôn Thích

Xưa nay, sáng tác văn chương được gọi là tác gia đã khó. Được gọi là đại tác gia càng khó. Đại tác gia phải là những khuôn vàng thước ngọc trong nghề: có loại khuôn thước cho gấm thêu, có loại khuôn thước cho vải vóc. Trong lứa văn chương sành về gấm thêu, cũng có kẻ đi đến trơn tru bóng mượt. Những người như thế có thể gọi là tác gia.

Lỗ Tấn21 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhanh chậm là trí, khéo vụng là tài.
Kìa người trong bảy bước làm xong bài thơ, người phải mười năm làm xong bài phú. Như thế không thể lấy nhanh chậm mà phân biệt được tài.

Nguyễn Đức Đạt18 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu hay thì kết thúc hạnh phúc, nếu không hay thì kết thúc bất hạnh. Tiểu thuyết nghĩa là như thế.

The good ended happily, and the bad unhappily. That is what fiction means.

Oscar Wilde17 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người ai cũng sống trong hai miền đất: bên trong và bên ngoài. Bên trong là miền đất của tinh thần, được thể hiện qua nghệ thuật, văn học, đạo đức và tôn giáo. Bên ngoài là phức hợp của thiết bị, kỹ thuật, thể chế, và công cụ mà ta dùng để sống.

Every man lives in two realms: the internal and the external. The internal is that realm of spiritual ends expressed in art, literature, morals, and religion. The external is that complex of devices, techniques, mechanisms, and instrumentalities by means of which we live.

Martin Luther King Jr.15 người thíchthích danh ngôn Thích

Với nhà văn, chỉ có một hình thức ái quốc tồn tại: thái độ của anh ta với ngôn ngữ.

For a writer, only one form of patriotism exists: his attitude toward language.

Joseph Brodsky15 người thíchthích danh ngôn Thích

Mục đích của văn học là biến máu thành mực.

The purpose of literature is to turn blood into ink.

T. S. Eliot13 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu một nhà văn viết ra hai từ về âm nhạc, thì một từ sẽ là sai.

If a literary man puts together two words about music, one of them will be wrong.

Aaron Copland12 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhà văn truyện giả tưởng sống trong sự sợ hãi. Mỗi ngày đều đòi hỏi những ý tưởng mới, và anh ta chẳng bao giờ dám chắc mình có bắt kịp điều đó hay không.

A writer of fiction lives in fear. Each new day demands new ideas and he can never be sure whether he is going to come up with them or not.

Roald Dahl11 người thíchthích danh ngôn Thích

Văn học là thứ cổ xưa và có sức sống hơn bất cứ hình thức xã hội hay nhà nước nào. Và cũng như nhà nước can thiệp vào văn học, văn học có quyền can thiệp vào những vấn đề của nhà nước.

Literature is a far more ancient and viable thing than any social formation or state. And just as the state interferes in literature, literature has the right to interfere in the affairs of state.

Joseph Brodsky11 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.