Danh ngôn vần a

~♥~♥~♥~

A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Ảnh hưởng


Trang 1 trên 212»
Danh ngôn tình bạn, những câu nói hay về tình bạn, lời hay ý đẹp về tình bạn

Chúng ta đều đi những con đường khác nhau trong đời, nhưng dù chúng ta đi tới đâu, chúng ta cũng mang theo mình một phần của nhau.

We all take different paths in life, but no matter where we go, we take a little of each other everywhere.

Khuyết danh610 người thíchthích danh ngôn Thích

Học cái tốt thì khó, ví như người ta leo núi, phải vất vả, khó nhọc mới lên đến đỉnh.
Học cái xấu thì dễ, như ở trên đỉnh núi trượt chân một cái là nhào xuống vực sâu.

Hồ Chí Minh402 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy làm hết sức để gieo những hạt giống của tâm hồn bạn vào những người đi cùng bạn trên đường đời, và hãy chấp nhận những điều quý giá mà họ tặng lại cho bạn.

Impart as much as you can of your spiritual being to those who are on the road with you, and accept as something precious what comes back to you from them.

Albert Schweitzer171 người thíchthích danh ngôn Thích

Người ảnh hưởng tới bạn là người tin vào bạn.

The people who influence you are the people who believe in you.

Henry Drummond142 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn xấu cũng có tính truyền thụ như sự phóng túng. Con người đem sự xóa bỏ thành kiến ra bù cho sự trong trắng đánh mất.

Bad company is as instructive as licentiousness. One makes up for the loss of one's innocence with the loss of one's prejudices.

Denis Diderot141 người thíchthích danh ngôn Thích

Quần áo làm nên con người. Những kẻ trần truồng không có hay có rất ít ảnh hưởng lên xã hội.

Clothes make the man. Naked people have little or no influence on society.

Mark Twain111 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng để quan điểm của người khác về bạn trở thành hiện thực của bạn.

Don't let someone else's opinion of you become your reality.

Les Brown107 người thíchthích danh ngôn Thích

Ảnh hưởng của người thầy là vĩnh cửu. Ta không thể biết được khi nào thì ảnh hưởng ấy dừng.

A teacher affects eternity; he can never tell where his influence stops.

Henry Brooks Adams90 người thíchthích danh ngôn Thích

Một mình tôi không thể thay đổi thế giới, nhưng tôi có thể ném hòn đá lên mặt nước để tạo nhiều con sóng.

I alone cannot change the world, but I can cast a stone across the waters to create many ripples.

Mẹ Teresa69 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy cẩn thận môi trường bạn chọn vì nó sẽ định hình bạn; hãy cẩn thận những người bạn mà bạn lựa chọn bởi bạn sẽ trở nên như họ.

Be careful the environment you choose for it will shape you; be careful the friends you choose for you will become like them.

W. Clement Stone57 người thíchthích danh ngôn Thích

Một chiếc đinh gỉ đặt cạnh cái la bàn trung thực sẽ lôi kéo nó rời khỏi sự thật, và làm đắm con tàu.

A rusty nail placed near a faithful compass, will sway it from the truth, and wreck the argosy.

Walter Scott55 người thíchthích danh ngôn Thích

Những tư tưởng tốt nhất của chúng ta đến từ người khác.

Our best thoughts come from others.

Ralph Waldo Emerson54 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn đồng hành xấu làm tha hóa tính cách tốt.

Bad company corrupts good character.

Menander52 người thíchthích danh ngôn Thích

Chân giá trị của mỗi người không nằm trong bản thân anh ta, mà nằm ở những sắc màu và đường nét đã trở nên sống động trong người khác.

The true worth of a man is not to be found in man himself, but in the colours and textures that come alive in others.

Albert Schweitzer51 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn không bao giờ có thể thực sự sống cuộc đời của người khác, thậm chí cả của con mình. Ảnh hưởng bạn cho người khác hình thành qua cuộc đời bạn, và điều bạn đã trở thành chính mình.

You can never really live anyone else's life, not even your child's. The influence you exert is through your own life, and what you've become yourself.

Eleanor Roosevelt50 người thíchthích danh ngôn Thích

Thà ở một mình còn hơn đi cùng người xấu.

Better be alone than in bad company.

Thomas Fuller50 người thíchthích danh ngôn Thích

Không điều gì ngoại thân có quyền lực chi phối bạn.

Nothing external to you has any power over you.

Ralph Waldo Emerson41 người thíchthích danh ngôn Thích

Một vài người bước vào đời ta và rồi lại nhanh chóng ra đi. Một vài người dừng bước trong chốc lát, để lại bước chân trên trái tim ta, và ta không bao giờ còn như trước nữa.

Some people come into our lives and quickly go. Some stay for a while, leave footprints on our hearts, and we are never, ever the same.

Flavia Weedn38 người thíchthích danh ngôn Thích

Ngày nối tiếp ngày chúng ta bước qua cuộc đời, nhưng đôi khi ta hoàn toàn vô tình bắt gặp những người sẽ mãi mãi thay đổi đời ta, và chừng nào ta còn chưa tìm thấy họ, cuộc sống còn chưa bắt đầu.

We walk through our lives one day after the next but every once in a while we stumble completely unknowingly into people that will forever alter our lives, and until we find our way to these people, life has not yet begun.

Khuyết danh23 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi là một phần của tất cả những gì tôi đã gặp.

I am a part of all that I have met.

Alfred Tennyson20 người thíchthích danh ngôn Thích

Gần son thì đỏ, gần mực thì đen
Gần người hiền thì sáng, gần người tài thì thông
Gần người lành thì có đức, gần người ngu thì dại
Gần kẻ nịnh hót thì a dua
Gần đứa tham lam thì trộm cắp.

Mạnh Tử16 người thíchthích danh ngôn Thích

Chọn bạn đồng hành xấu, sẽ chẳng ai tin mình không xấu.

If you choose bad companions, no one will believe that you are anything but bad yourself.

Aesop14 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu tất cả những người quanh bạn cùng tin vào một điều gì đó, bạn sẽ nhanh chóng bị lôi kéo cùng chia sẻ niềm tin đó.

If all those around you believe some particular thing, you will soon be tempted to share in that belief.

Frank Herbert13 người thíchthích danh ngôn Thích

Có hai cách để tỏa sáng: làm một ngọn nến hoặc làm tấm gương phản chiếu lại ngọn nến.

There are two ways of spreading light: to be the candle or the mirror that reflects it.

Edith Wharton10 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn sống trong môi trường xấu, lý tưởng phụng sự, tâm ban đầu của bạn sẽ bị xói mòn nhanh chóng. Do đó, ta rất cần chọn một môi trường mà mọi người đang cùng chế tác chung năng lượng từ bi, bình an, tình yêu thương. Nếu ta sống trong một cộng đồng như thế thì tư niệm thực an lành, tâm phụng sự lớn của bạn được che chở và nuôi dưỡng. Còn nếu bạn tự đặt mình vào đám đông hay giận dữ, thèm khát, ganh tị, so sánh thì thế nào tâm ban đầu của bạn cũng bị hao mòn.

Thích Nhất Hạnh9 người thíchthích danh ngôn Thích

Người ta càng tĩnh lặng, thành công của anh ta lại càng lớn, cũng như sức ảnh hưởng và quyền năng vì điều tốt đẹp. Sự bình tĩnh của tâm hồn là một trong những viên đá quý của sự khôn ngoan.

The more tranquil a man becomes, the greater is his success, his influence, his power for good. Calmness of mind is one of the beautiful jewels of wisdom.

James Allen9 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn muốn thành công, bạn phải giao du với những người thành đạt. Bạn phải xin họ chia sẻ chiến lược thành công của họ. Rồi thử chúng và xem chúng có phù hợp với mình không. Hãy thử làm những điều họ làm, đọc những thứ họ đọc, nghĩ theo cách họ nghĩ, và tiếp tục như vậy. Nếu những cách nghĩ và hành động mới có tác dụng, hãy duy trì chúng. Nếu không, hãy ném bỏ chúng, rồi tiếp tục tìm kiếm và thử nghiệm.

If you are going to be successful, you have to start hanging out with the successful people. You need to ask them to share their success strategies with you. Then try them on and see if they fit for you. Experiment with doing what they do, reading what they read, thinking the way they think, and so on. If the new ways of thinking and behaving work, adopt them. If not, drop them, and keep looking and experimenting.

Jack Canfield8 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn đi theo ruồi bạn vào nhà vệ sinh
Nếu bạn đi theo ong bạn sẽ đươc gặp hoa
Nếu bạn đi theo kẻ ăn xin bạn sẽ trở thành ăn xin.

리를따라다니면화장실로가게되고
꿀벌을따라다니면꽃을만나게되고
거지를따라다니면구걸을하게된다.

Danh ngôn tiếng Hàn8 người thíchthích danh ngôn Thích

Ảnh hưởng của mỗi người lên người khác trong cuộc đời là một kiểu bất diệt.

The influence of each human being on others in this life is a kind of immortality.

John Quincy Adams7 người thíchthích danh ngôn Thích

Kết giao với người sáng suốt và bạn sẽ trở nên sáng suốt.

By associating with wise people you will become wise yourself.

Menander6 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn ở với gà, bạn cục tác giống gà, và nếu bạn ở với đại bàng, bạn sẽ sải cánh bay.

If you hang out with chickens, you're going to cluck and if you hang out with eagles, you're going to fly.

Steve Maraboli6 người thíchthích danh ngôn Thích

Đúng thật rằng những người mà ta gặp gỡ có thể thay đổi ta, đôi khi toàn diện đến nỗi sau đó ta không còn như trước nữa, thậm chí thay đổi sâu vào cả tên ta.

It is true that those we meet can change us, sometimes so profoundly that we are not the same afterwards, even unto our names.

Yann Martel6 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn không bao giờ có thể nói được bạn sẽ ảnh hưởng lên cuộc đời người khác như thế nào qua hành động của bạn, hoặc việc bạn không hành động. Đôi khi chỉ một nụ cười trên đường phố dành cho người xa lạ đi qua cũng có thể tạo ra sự khác biệt mà ta không thể hình dung nổi.

You can never tell what type of impact you may make on another's life by your actions or lack of action. Some times just with a smile on the street to a passing stranger can make a difference we could never imagine.

Ed Foreman5 người thíchthích danh ngôn Thích

Thiên tài chỉ đơn giản là người đã nắm lấy toàn bộ trí tuệ của mình và hướng nó vào những mục tiêu mình lựa chọn, không để cho ảnh hưởng bên ngoài làm mình nản lòng hay bị dẫn nhầm đường.

A genius is simply one who has taken full possession of his own mind and directed it toward objectives of his own choosing, without permitting outside influences to discourage or mislead him.

Napoleon Hill5 người thíchthích danh ngôn Thích

Lầu gần mặt nước sớm trăng, cây gần ánh nắng chồi xuân nẩy nhiều.

近水樓台先得月,向陽花木早逢春。
Cận thủy lâu đài tiên đắc nguyệt, hướng dương hoa mộc tảo phùng xuân.

Tăng Quảng Hiền Văn5 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn là trung bình của năm người bạn bỏ nhiều thời gian nhất để ở bên cạnh.

You are the average of the five people you spend the most time with.

Jim Rohn4 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy nghĩ hai lần trước khi nói, bởi vì lời nói và ảnh hưởng của bạn sẽ gieo hạt giống hoặc của thành công, hoặc của thất bại vào tâm trí người khác.

Think twice before you speak, because your words and influence will plant the seed of either success or failure in the mind of another.

Napoleon Hill4 người thíchthích danh ngôn Thích

Gần lửa thì nóng, gần roi thì đau.

Tục ngữ Thái4 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy nói với tôi người ngưỡng mộ và yêu thương bạn là ai, tôi sẽ nói bạn là người như thế nào.

Tell me who admires you and loves you, and I will tell you who you are.

Charles Augustin Sainte-Beuve4 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta sống trong một thế giới toàn cầu hóa. Điều đó có nghĩa là tất cả chúng ta, dù nhận thức được điều đó hay không, đều phụ thuộc vào lẫn nhau. Bất cứ điều gì ta làm hoặc ngăn mình không làm đều ảnh hưởng tới cuộc đời của những người sống ở những nơi mà ta sẽ không bao giờ đặt chân đến.

We live in a globalising world. That means that all of us, consciously or not, depend on each other. Whatever we do or refrain from doing affects the lives of people who live in places we'll never visit.

Zygmunt Bauman3 người thíchthích danh ngôn Thích

Thà ở một mình, còn hơn đi cùng kẻ xấu.

It is far better to be alone, than to be in bad company.

George Washington3 người thíchthích danh ngôn Thích

Trong thế giới hiện thực, việc bạn kết giao với ai rất quan trọng

현실속에서당신이누구랑함께하느냐는아주중요하다.

Danh ngôn tiếng Hàn3 người thíchthích danh ngôn Thích

Trách nhiệm của bạn là đảm bảo rằng những cảm xúc tích cực cấu thành ảnh hưởng chi phối trong tâm trí bạn.

It is your responsibility to make sure that positive emotions constitute the dominating influence of your mind.

Napoleon Hill3 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy thả lỏng, và mọi người xung quanh bạn sẽ thả lỏng.

Loosen up, and everybody around you will loosen up.

Sam Walton3 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn trở thành con người như thế nào trực tiếp ảnh hưởng tới điều bạn nhận được.

What you become directly influences what you get.

Jim Rohn3 người thíchthích danh ngôn Thích

Thái độ được định hình nhiều qua ảnh hưởng và những mối quan hệ của ta.

Attitude is greatly shaped by influence and association.

Jim Rohn3 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy coi mỗi ngày như một cơ hội để đầu tư cuộc sống vào cuộc sống. Một cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm và gửi nó vào ý thức người khác. Mỗi ngày là một cơ hội để tạo ra điều kỳ diệu trong cuộc sống của người khác.

Look at each day as a chance to invest life into life. A chance to share your experience and deposit it into someone else's conscience. Each day is a chance to work miracles in the lives of others.

Jim Rohn3 người thíchthích danh ngôn Thích

'Không' đặt khoảng cách giữa bạn và ảnh hưởng xấu.

'No' puts distance between you and the wrong influence.

Jim Rohn3 người thíchthích danh ngôn Thích

Một cậu bé ở tuổi lên ba cảm nhận được số phận của mình là trở thành người đàn ông, vậy nên cậu bé quan sát cha mình, cụ thể là các mối quan tâm, phong cách, lối nói, niềm vui thích, và thái độ đối với công việc.

A boy, by the age of 3 years, senses that his destiny is to be a man, so he watches his father particularly-his interests, manner, speech, pleasures, his attitude toward work.

Benjamin Spock3 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta cuối cùng đều sẽ giống cha mẹ mình ít nhất đôi chút, đặc biệt trong cách ta đối xử với con cái mình.

We all end up at least somewhat like our parents, especially in the way we deal with our children.

Benjamin Spock3 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 1 trên 212»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.