W. Clement Stone

(4/5/1902 – 3/9/2002)
www.tudiendanhngon.vn - Danh nhân - W. Clement Stone

William Clement Stone () là nhà kinh doanh, nhà từ thiện, và tác giả sách tự giúp bản thân người Mỹ. Ông đi theo quan điểm "thái độ tinh thần tích cực" là điều quan trọng để thành công. Quan điểm này được thể hiện trong các cuốn sách của ông như "Thành công qua thái độ tinh thần tích cực", "Hệ thống Thành công không bao giờ thất bại"...


View: 5870      Nguồn: www.tudiendanhngon.vn    Quay lại


Danh ngôn của W. Clement Stone

Hãy can đảm nói không. Hãy can đảm đối mặt với sự thật. Hãy làm điều đúng vì như thế là đúng. Đó là những chiếc chìa khóa kỳ diệu mở cánh cửa vào cuộc đời chính trực.

Have the courage to say no. Have the courage to face the truth. Do the right thing because it is right. These are the magic keys to living your life with integrity.

 60 người thích      Thích

~*~

Hãy cẩn thận môi trường bạn chọn vì nó sẽ định hình bạn; hãy cẩn thận những người bạn mà bạn lựa chọn bởi bạn sẽ trở nên như họ.

Be careful the environment you choose for it will shape you; be careful the friends you choose for you will become like them.

 57 người thích      Thích

~*~

Khi bạn làm điều sai trái, biết rằng nó sai trái, bạn làm như vậy bởi bạn chưa hình thành thói quen kiểm soát hoặc làm vô hiệu những thôi thúc mạnh mẽ cám dỗ bạn, hoặc bởi bạn đã hình thành thói quen sai và không biết phải làm thế nào để xóa chúng đi một cách hữu hiệu.

When you do the wrong thing, knowing it is wrong, you do so because you haven't developed the habit of effectively controlling or neutralizing strong inner urges that tempt you, or because you have established the wrong habit and don't know how to eliminate them effectively.

 24 người thích      Thích

~*~

Bạn là sản phẩm của môi trường xung quanh. Vậy nên hãy chọn môi trường sẽ rèn giũa bạn về hướng mục tiêu. Hãy phân tích những môi trường bạn từng sống. Và những thứ quanh bạn giúp bạn đi tới thành công - hay chúng đang kéo bạn lại?

You are a product of your environment. So choose the environment that will best develop you toward your objective. Analyze your life in terms of its environment. Are the things around you helping you toward success - or are they holding you back?

 24 người thích      Thích

~*~

Suy nghĩ sẽ không vượt qua được nỗi sợ hãi, nhưng hành động thì có thể.

Thinking will not overcome fear but action will.

 19 người thích      Thích

~*~

Những ai cố gắng và liên tục cố gắng sẽ đạt được và duy trì được thành công.

Success is achieved and maintained by those who try and keep trying.

 17 người thích      Thích

~*~

Cố gắng, cố gắng, cố gắng và tiếp tục cố gắng là luật lệ phải đi theo để trở thành chuyên sâu trong bất cứ điều gì.

Try, try, try, and keep on trying is the rule that must be followed to become an expert in anything.

 15 người thích      Thích

~*~

Hãy nói với tất cả mọi người bạn muốn làm gì, và ai đó sẽ muốn giúp bạn thực hiện.

Tell everyone what you want to do and someone will want to help you do it.

 13 người thích      Thích

~*~

Bạn luôn luôn làm việc mình muốn làm. Điều này đúng với mọi hành động. Bạn có thể nói bạn phải làm, hoặc bạn bị buộc phải làm, nhưng thực ra, dù bạn làm gì cũng là do bạn chọn lựa. Chỉ mình bạn có quyền năng lựa chọn cho bản thân mình.

You always do what you want to do. This is true with every act. You may say that you had to do something, or that you were forced to, but actually, whatever you do, you do by choice. Only you have the power to choose for yourself.

 13 người thích      Thích

~*~

Cho dù bạn là người thế nào, hay bạn đã là người thế nào, bạn vẫn có thể trở thành con người mà bạn mong muốn.

Regardless of what you are or what you have been, you can still become what you may want to be.

 10 người thích      Thích

~*~

Nếu bạn luôn luôn làm những điều bạn đã luôn làm, bạn sẽ luôn luôn đứng tại chỗ mình đang đứng.

If you always do what you have always done, you will always be where you are right now.

 8 người thích      Thích

~*~

Để hạnh phúc, hãy khiến người khác hạnh phúc.

To be happy, make other people happy.

 7 người thích      Thích

~*~

Hãy hào phóng. Hãy trao cho những người bạn yêu; trao cho những người yêu bạn, và trao cho những người bất hạnh - phải, đặc biệt hãy trao cho những người bạn không muốn trao. Bạn sẽ nhận được rất nhiều vì đã cho đi. Bạn càng cho đi nhiều, bạn càng có được nhiều.

Be generous. Give to those you love; give to those who love you, give to the fortunate, give to the unfortunate — yes, give especially to those you don’t want to give. You will receive abundance for your giving. The more you give, the more you will have.

 6 người thích      Thích

~*~

Sự thật luôn là sự thật, dù không được thấu hiểu, tin tưởng, hay do sự dốt nát.

Truth will always be truth, regardless of lack of understanding, disbelief or ignorance.

 5 người thích      Thích

~*~

Tên:
Email:
Tiêu đề:
Nội dung:


Phản hồi

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.