Danh ngôn vần a

~♥~♥~♥~

A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Ảnh hưởng


Trang 2 trên 2«12

Nếu bạn muốn thành công, bạn phải làm quen với những người thành đạt.

If you are going to be successful, you have to start hanging out with the successful people.

Jack Canfield1 người thíchthích danh ngôn Thích

Mỗi người bước vào cuộc đời bạn hoặc mang đến sự đóng góp, hoặc mang đến sự tàn phá.

Each person entering our world brings either a contribution or destruction.

Jim Rohn1 người thíchthích danh ngôn Thích

Ảnh hưởng của người mẹ trong cuộc đời của đứa con là không thể tính toán.

The influence of a mother in the lives of her children is beyond calculation.

James E. Faust1 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều gì ảnh hưởng trực tiếp tới một người, sẽ ảnh hưởng gián tiếp tới tất cả. Tôi không bao giờ có thể trở thành điều tôi nên trở thành cho tới khi bạn trở thành điều bạn nên trở thành. Đây là cấu trúc chằng chéo của hiện thực.

Whatever affects one directly, affects all indirectly. I can never be what I ought to be until you are what you ought to be. This is the interralated structure of reality.

Martin Luther King Jr.0 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy để xung quanh bạn chỉ là những người sẽ đưa bạn bay lên cao hơn.

Surround yourself only with people who are going to take you higher.

Oprah Winfrey0 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn chịu trách nhiệm về luồng năng lượng bạn tạo ra cho bản thân, và bạn cũng chịu trách nhiệm về luồng năng lượng mà bạn tạo ra cho người khác.

You are responsible for the energy that you create for yourself, and you're responsible for the energy that you bring to others.

Oprah Winfrey0 người thíchthích danh ngôn Thích

Sức lôi cuốn là khả năng gây ảnh hưởng mà không cần logic.

Charisma is the ability to influence without logic.

Quentin Crisp0 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta sống trong một thế giới toàn cầu hóa. Điều đó có nghĩa là tất cả chúng ta, dù nhận thức được điều đó hay không, đều phụ thuộc vào lẫn nhau. Bất cứ điều gì ta làm hoặc ngăn mình không làm đều ảnh hưởng tới cuộc đời của những người sống ở những nơi mà ta sẽ không bao giờ đặt chân đến.

We live in a globalising world. That means that all of us, consciously or not, depend on each other. Whatever we do or refrain from doing affects the lives of people who live in places we'll never visit.

Zygmunt Bauman0 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy coi mỗi ngày như một cơ hội để đầu tư cuộc sống vào cuộc sống. Một cơ hội để chia sẻ kinh nghiệm và gửi nó vào ý thức người khác. Mỗi ngày là một cơ hội để tạo ra điều kỳ diệu trong cuộc sống của người khác.

Look at each day as a chance to invest life into life. A chance to share your experience and deposit it into someone else's conscience. Each day is a chance to work miracles in the lives of others.

Jim Rohn0 người thíchthích danh ngôn Thích

'Không' đặt khoảng cách giữa bạn và ảnh hưởng xấu.

'No' puts distance between you and the wrong influence.

Jim Rohn0 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy ở bên cạnh những người có gì đó giá trị để chia sẻ với bạn. Tác động của họ sẽ tiếp tục có ảnh hưởng đáng kể lên cuộc đời bạn ngay cả lâu sau khi họ đã ra đi.

Get around people who have something of value to share with you. Their impact will continue to have a significant effect on your life long they have departed.

Jim Rohn0 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng bao giờ ép buộc người khác thay đổi; hãy để họ tự do thay đổi một cách tự nhiên và gọn gàng bởi vì họ muốn thế; và họ sẽ muốn thế khi họ thấy sự thay đổi ở bạn là đáng giá. Để truyền cho người khác mong muốn thay đổi để trở nên tốt đẹp hơn là rất cao thượng; nhưng bạn chỉ có thể làm được điều này bằng cách để họ yên, và chính mình trở nên cao thượng hơn.

Never try to compel others to change; leave them free to change naturally and orderly because they want to; and they will want to when they find that your change was worthwhile. To inspire in others a desire to chance for the better is truly noble; but this you can do only by leaving them alone, and becoming more noble yourself.

Christian D. Larson0 người thíchthích danh ngôn Thích

Để hiểu được một người, bạn phải biết điều gì xảy ra trên thế giới khi anh ta hai mươi tuổi.

To understand the man you have to know what was happening in the world when he was twenty.

Napoleon Bonaparte0 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta giới hạn bản thân trong những trường hợp ảnh hưởng lẫn nhau bình thường, chúng ta phát hiện ra rằng những người dễ chịu ảnh hưởng nhất là những người đi theo lý trí và logic nhiều nhất, những người mà cảm xúc xã hội ít bị bóp méo nhất. Ngược lại, những người khát khao sự ưu việt và muốn áp đảo người khác rất khó bị ảnh hưởng.

We limit ourselves to normal cases of mutual influence, we find that those people are most capable of being influenced who are most amenable to reason and logic, those whose social feeling has been least distorted. On the contrary, those who thirst for superiority and desire domination are very difficult to influence. Observation teaches us this fact every day.

Alfred Adler0 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 2 trên 2«12

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.