Danh ngôn vần a

~♥~♥~♥~

A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Áp lực


Mọi thứ tiêu cực - áp lực, thử thách - đều là cơ hội để tôi vươn lên.

Everyting negative - pressure, challenges - is all an opportunity for me to rise.

Kobe Bryant321 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi chúng ta mong ước cuộc đời không nghịch cảnh, hãy nhớ rằng cây sồi trở nên mạnh mẽ trong gió ngược, và kim cương hình thành dưới áp lực.

When we long for life without difficulties, remind us that oaks grow strong in contrary winds and diamonds are made under pressure.

Peter Marshall246 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều cơ bản mà không ai hỏi là tại sao người ta lại sử dụng thuốc phiện? Tại sao chúng ta gắn những thứ đó vào đời sống bình thường để sống? Điều tôi muốn nói là, có phải có điều gì đó sai lệch với xã hội khiến chúng ta bị áp lực đến nỗi chúng ta không thể sống mà không tự bảo vệ mình khỏi nó?

The basic thing nobody asks is why do people take drugs of any sort? Why do we have these accessories to normal living to live? I mean, is there something wrong with society that's making us so pressurized, that we cannot live without guarding ourselves against it?

John Lennon117 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có thứ gọi là tài năng. Chỉ có áp lực.

There is no such thing as talent. There is pressure.

Alfred Adler114 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có áp lực, không có kim cương.

No pressure, no diamonds.

Thomas Carlyle65 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn phải chịu đựng áp lực. Nếu bạn không thể chịu được áp lực, bạn không thể trở thành một doanh nhân lớn hay thành đạt.

You have to withstand pressure, if you can't handle pressure you can't be a great or successful entrepreneur.

Donald Trump24 người thíchthích danh ngôn Thích

Lòng can đảm là thái độ trước áp lực.

Courage is grace under pressure.

Ernest Hemingway18 người thíchthích danh ngôn Thích

Không ai làm tốt hơn dưới áp lực. Họ chỉ làm nhanh hơn.

Nobody works better under pressure. They just work faster.

Brian Tracy16 người thíchthích danh ngôn Thích

Áp lực có thể làm vỡ ống, hoặc áp lực cũng có thể tạo ra kim cương.

Pressure can burst a pipe, or pressure can make a diamond.

Robert Horry11 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.