A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Sự khuyên bảo


Nhiều người nhận được lời khuyên, ít người được lợi từ nó.

Many receive advice, few profit by it.

Publilius Syrus165 người thíchthích danh ngôn Thích

Người sáng suốt không cần lời khuyên. Kẻ ngu ngốc không chịu nhận lời khuyên.

Wise men don't need advice. Fools won't take it.

Benjamin Franklin155 người thíchthích danh ngôn Thích

Cách tốt nhất để thành công trong đời là hành động theo lời khuyên mà ta trao cho người khác.

The best way to succeed in life is to act on the advice we give to others.

Khuyết danh128 người thíchthích danh ngôn Thích

Kẻ tự cho mình là giỏi thì tai không nghe được lời khôn lẽ phải nữa.

Gia Ngữ55 người thíchthích danh ngôn Thích

Người ta có thể dễ dàng cho lời khuyên từ bến cảng an toàn.

One can advise comfortably from a safe port.

Soren Kierkegaard40 người thíchthích danh ngôn Thích

Nghệ thuật khuyên bảo nằm ở việc khiến người nhận lời khuyên tin rằng mình tự nghĩ ra điều đó.

The art of advice is to make the recipient believe he thought the thought of it himself.

Frank Tyger20 người thíchthích danh ngôn Thích

Lời khuyên tốt thường luôn chắc chắn sẽ bị bỏ qua, nhưng đó không phải là lý do để không cho nó.

Good advice is always certain to be ignored, but that's no reason not to give it.

Agatha Christie18 người thíchthích danh ngôn Thích

Lời hay làm người ấm hơn vải lụa, lời dở hại người hơn gươm đao.

Tuân Tử18 người thíchthích danh ngôn Thích

Không ai có thể cho bạn lời khuyên tốt hơn chính bản thân bạn, nếu bạn nghe theo bản thân, bạn sẽ không đi sai.

Nemo est qui tibi sapientius suadere possit te ipso: numquam labere, si te audies.

Marcus Tullius Cicero17 người thíchthích danh ngôn Thích

Trong cơn khủng hoảng, hãy cho sự hỗ trợ chứ không phải lời khuyên.

Give assistance, not advice, in a crisis.

Aesop13 người thíchthích danh ngôn Thích

Thật dễ khi cho lời khuyên từ bến cảng an toàn.

It is easy to give advice from a port of safety.

Friedrich Schiller12 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta thường dễ được thuyết phục bởi những lý do ta tự mình phát hiện hơn là bởi những lý do người khác cho ta.

We are generally the better persuaded by the reasons we discover ourselves than by those given to us by others.

Blaise Pascal7 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng cảm thấy nản lòng nếu con cái không nghe theo lời khuyên của bạn. Hàng năm sau, chúng sẽ cho con cái chúng chính lời khuyên ấy.

Don't be discouraged if your children reject your advice. Years later they will offer it to their own offspring.

Oscar Wilde7 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều duy nhất có thể làm với lời khuyên tốt là trao nó đi. Nó chẳng bao giờ có ích với chính mình.

The only thing to do with good advice is pass it on. It is never any use to oneself.

Oscar Wilde6 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng bao giờ tin lời khuyên của người đang gặp khó khăn.

Never trust the advice of a man in difficulties.

Aesop6 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta không thể soi đường người khác mà không soi sáng chính bản thân mình.

We cannot hold a torch to light another's path without brightening our own.

Ben Sweetland4 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi thách thức bạn biến cuộc đời mình thành tác phẩm bậc thầy. Tôi thách thức bạn gia nhập vào những người sống theo điều họ dạy, đi con đường họ khuyên.

I challenge you to make your life a masterpiece. I challenge you to join the ranks of those people who live what they teach, who walk their talk.

Tony Robbins4 người thíchthích danh ngôn Thích

Những người trẻ tuổi sẽ đến tìm ai đó, ở đâu đó. Và chúng ta tốt nhất hãy đảm bảo 'ai đó' là chúng ta.

Young people are going to go to someone, somewhere. And we had better see that that 'someone' is us.

Richard L Evans3 người thíchthích danh ngôn Thích

Không kẻ thù nào tệ hơn lời khuyên tồi.

No enemy is worse than bad advice.

Sophocles3 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy tìm lời khuyên của người khác, nhưng đừng nghe theo mệnh lệnh. Và đừng theo 100% lời khuyên của bất cứ ai. Hãy chắc chắn rằng mọi quyết định bạn lập là sản phẩm kết luận của chính bạn. Hãy là học trò, đừng chỉ là người tuân theo.

Seek other people's advice, but don't take orders. And don't take 100% of anyone's advice. Make sure every decision you make is a product of your own conclusion. Be a student, not a disciple.

Jim Rohn3 người thíchthích danh ngôn Thích

Rất nhiều người có được lời khuyên, nhưng chỉ người sáng suốt mới thu được lợi từ nó.

Many receive advice, only the wise profit from it.

Harper Lee3 người thíchthích danh ngôn Thích

Người không chịu tìm kiếm lời khuyên của người khác cuối cùng sẽ đi tới con đường hủy diệt. Người thầy sẽ giúp bạn nhận thức được những điểm yếu của mình và can đảm đối mặt với chúng. Mối kết nối giữa người thầy và người trò giúp ta không lạc khỏi con đường đã lựa chọn cho tới điểm cuối cùng.

One who refuses to seek the advice of others will eventually be led to a path of ruin. A mentor helps you to perceive your own weaknesses and confront them with courage. The bond between mentor and protégé enables us to stay true to our chosen path until the very end.

Khuyết danh2 người thíchthích danh ngôn Thích

Một trong những chiến lược chính của người thành đạt là họ thường xuyên tìm kiếm sự hướng dẫn của những chuyên gia trong lĩnh vực của họ.

One of the main strategies of the successful is that they constantly seek guidance from experts in their field.

Jack Canfield1 người thíchthích danh ngôn Thích

Lời khuyên là điều ta đi tìm khi ta đã biết câu trả lời, nhưng ước gì mình không biết.

Advice is what we ask for when we already know the answer but wish we didn’t.

Erica Jong1 người thíchthích danh ngôn Thích

Lời khuyên là điều ta tìm kiếm khi ta đã biết câu trả lời nhưng ước là giá như ta không biết.

Advice is what we ask for when we already know the answer but wish we didn't.

Erica Jong0 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.