A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Định kiến


Chúng ta thường nghĩ rằng hòa bình là sự vắng mặt của chiến tranh, rằng nếu các quốc gia hùng mạnh sẽ giảm các kho vũ khí vũ khí của họ thì chúng ta có thể có hòa bình. Nhưng nếu chúng ta nhìn sâu vào các loại vũ khí, chúng ta thấy rằng vũ khí nằm trong tâm trí của chúng ta, trong thành kiến ​​riêng, nỗi sợ hãi và sự thiếu hiểu biết. Ngay cả khi chúng ta vận chuyển tất cả các quả bom lên mặt trăng thì gốc rễ của chiến tranh và gốc rễ của những quả bom vẫn còn đó, trong trái tim và khối óc của chúng ta, và sớm hay muộn chúng ta cũng sẽ tạo những bom mới. Hoạt động cho hòa bình chính là phải nhổ gốc rể của chiến tranh từ chính trong chúng ta và từ trái tim của con người.

Thích Nhất Hạnh143 người thíchthích danh ngôn Thích

Lạc thú vĩ đại nhất và cao quý nhất chúng ta có trên thế giới này là khám phá ra những chân lý mới, và đứng sau nó chính là loại bỏ thành kiến cũ.

The greatest and noblest pleasure which we have in this world is to discover new truths, and the next is to shake off old prejudices.

Friedrich II92 người thíchthích danh ngôn Thích

Định kiến là điều những thằng ngu sử dụng làm lý lẽ.

Prejudices are what fools use for reason.

Voltaire76 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhiều người tưởng họ đang suy nghĩ, trong khi họ thực ra chỉ đang sắp xếp lại định kiến của mình.

A great number of people think they are thinking when they are merely rearranging their prejudices.

William James59 người thíchthích danh ngôn Thích

Thứ mực viết lên lịch sử chẳng qua là định kiến hay thay đổi.

The very ink with which history is written is merely fluid prejudice.

Mark Twain51 người thíchthích danh ngôn Thích

Trong mọi trường hợp, khẳng định rằng một người phải bị loại bỏ hoàn toàn khỏi xã hội vì anh ta tuyệt đối xấu xa cũng tương đương nói rằng xã hội tuyệt đối tốt đẹp, và thời nay chẳng ai có đầu óc bình thường lại tin vào điều đó.

To assert in any case that a man must be absolutely cut off from society because he is absolutely evil amounts to saying that society is absolutely good, and no-one in his right mind will believe this today.

Albert Camus44 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi ứng phó với người khác, hãy nhớ rằng bạn không ứng phó với những sinh vật của lý trí, mà là những sinh vật tràn đầy định kiến, và được thúc đẩy bằng lòng kiêu hãnh và tính tự cao.

When dealing with people, remember you are not dealing with creatures of logic, but with creatures bristling with prejudice and motivated by pride and vanity.

Dale Carnegie39 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự lừa lọc lớn nhất mà con người phải chịu chính là quan điểm riêng của bản thân mình.

The greatest deception men suffer is from their own opinions.

Leonardo da Vinci31 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi thà làm người đầy chuyện ngược đời hơn làm người đầy thành kiến.

I would rather be a man of paradoxes than a man of prejudices.

Jean Jacques Rousseau28 người thíchthích danh ngôn Thích

Người ta chỉ nghe thấy điều mình hiểu.

A person hears only what they understand.

Johann Wolfgang von Goethe23 người thíchthích danh ngôn Thích

Từ bỏ thành kiến không bao giờ quá muộn.

It is never too late to give up our prejudices.

Henry David Thoreau21 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống thường không chật hẹp trong những ngôi nhà, trên những con đường, góc phố, mà chính trong những định kiến và suy nghĩ của con người.

Khuyết danh15 người thíchthích danh ngôn Thích

Con tự hào về bản thân mình tối nay đến thế sao, khiến con xúc phạm một người lạ mà con chẳng biết gì về hoàn cảnh của anh ta?

Are you proud of yourself tonight that you have insulted a total stranger whose circumstancpes you know nothing about?

Harper Lee6 người thíchthích danh ngôn Thích

Bài học tồi tệ của lịch sử là chúng ta quá thường bỏ qua người khác, chỉ vì họ là người ngoại quốc, hoặc họ khác biệt với chúng ta.

The awful lesson of history is that we too often ignore people, just because they're foreigners or different from us.

Benedict Cumberbatch5 người thíchthích danh ngôn Thích

Nửa sau cuộc đời con người minh tuệ được dùng để xóa bỏ những điều ngu xuẩn, những định kiến và quan điểm sai lầm mà họ đã phạm phải trước đó.

The latter part of a wise person's life is occupied with curing the follies, prejudices and false opinions they contracted earlier.

Jonathan Swift4 người thíchthích danh ngôn Thích

Định kiến, một từ bẩn thỉu, và đức tin, một từ sạch sẽ, đều có một điểm chung: chúng đều bắt đầu ở nơi lý trí kết thúc.

Prejudice, a dirty word, and faith, a clean one, have something in common: they both begin where reason ends.

Harper Lee3 người thíchthích danh ngôn Thích

Định kiến được truyền thụ mà thành. Bạn sẽ dạy người khác điều gì qua hành động và ngôn từ của mình?

Prejudice is learned. What will you teach others through your actions and words?

DaShanne Stokes3 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống đã đủ khắc nghiệt rồi, đừng đi loanh quanh khiến cuộc sống của người khác trở nên khốn khổ chỉ vì bạn có thể làm thế, bạn không biết họ đã phải trải qua những gì.

Life is hard enough, don't go around making others lives miserable just because you can, you don't know what they've been through.

Khuyết danh3 người thíchthích danh ngôn Thích

Đôi khi chúng ta không nhận ra những món quà của cuộc sống chỉ vì những định kiến của bản thân.

Khuyết danh3 người thíchthích danh ngôn Thích

Phần lớn con người là những cỗ máy định kiến không suy xét.

The vast majority of people are unthinking prejudice machines.

Stefan Molyneux2 người thíchthích danh ngôn Thích

Ở một số đất nước, ngay lúc này đây con người bị chặt đầu bởi đức tin hay thiên hướng tình dục của họ. Điều đó thật đáng sợ. Điều đó thật mông muội. Tôi sẽ chống lại bất cứ ai bảo tôi rằng tôi phải tin điều họ tin nếu không họ sẽ giết tôi.

People are being beheaded in countries right now because of their beliefs or sexual orientation. It’s terrifying. It’s medieval. I’d take up arms against someone who was telling me I had to believe in what they believed or they’d kill me.

Benedict Cumberbatch2 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy nhìn xem những định kiến của chúng ta mềm dẻo đến thế nào một khi yêu thương đến để bẻ cong chúng.

See how elastic our prejudices grow when once love comes to bend them.

Herman Melville2 người thíchthích danh ngôn Thích

Đạo đức của nhà báo là nhận ra những định kiến, thành kiến của mình và tránh cho chúng được in ra.

The ethic of the journalist is to recognize one's prejudices, biases, and avoid getting them into print.

Walter Cronkite1 người thíchthích danh ngôn Thích

Những con người truyền thống căm ghét đồng tính bởi họ không thể không tập trung nghĩ về điều mà người đồng tính làm với nhau. Và khi bạn phí não về điều người khác làm, bạn nghĩ như mình làm thế. Và họ không thích điều đó. Giống như một chuyện cười nổi tiếng: Tôi không thích đậu, và tôi mừng là mình không thích đậu, vì nếu tôi thích đậu, tôi sẽ ăn đậu trong khi tôi ghét đậu.

Mainstream people dislike homosexuality because they can't help concentrating on what homosexual men do to one another. And when you contemplate what people do, you think of yourself doing it. And they don't like that. That's the famous joke: I don't like peas, and I'm glad I don't like them, because if I liked them I would eat them and I hate them.

Quentin Crisp1 người thíchthích danh ngôn Thích

Một nhà báo về chủ đề chính trị, hầu hết chúng ta đều nhận thức được sự cần thiết cố gắng chắc chắn rằng chúng ta không thành kiến khi đưa tin. Đó là một trong những nguyên tắc cơ bản của nghề báo.

A journalist covering politics, most of us are aware of the necessity to try to be sure we're unbiased in our reporting. That's one of the fundamentals of good journalism.

Walter Cronkite0 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.