A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Sự đầu tư


Trước khi bạn nói, hãy lắng nghe.
Trước khi bạn viết, hãy nghĩ.
Trước khi bạn tiêu pha, hãy kiếm được.
Trước khi bạn đầu tư, hãy tìm hiểu.
Trước khi bạn phê phán, hãy chờ đợi.
Trước khi bạn cầu nguyện, hãy tha thứ.
Trước khi bạn bỏ cuộc, hãy thử.
Trước khi bạn nghỉ hưu, hãy tiết kiệm.
Trước khi bạn chết, hãy cho đi.

Before you speak, listen.
Before you write, think.
Before you spend, earn.
Before you invest, investigate.
Before you criticize, wait.
Before you pray, forgive.
Before you quit, try.
Before you retire, save.
Before you die, give.

William Arthur Ward896 người thíchthích danh ngôn Thích

Đầu tư vào tri thức đem lại lợi nhuận cao nhất.

An investment in knowledge pays the best interest.

Benjamin Franklin235 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy đầu tư ba phần trăm thu nhập của bạn vào chính bạn (tự phát triển bản thân), để bảo đảm tương lai của mình.

Invest three percent of your income in yourself (self-development) in order to guarantee your future.

Brian Tracy109 người thíchthích danh ngôn Thích

Kiếm nhiều hết sức có thể. Tiết kiệm nhiều hết sức có thể. Đầu tư nhiều hết sức có thể. Cho đi nhiều hết sức có thể.

Earn as much as you can. Save as much as you can. Invest as much as you can. Give as much as you can.

John Wesley70 người thíchthích danh ngôn Thích

Tiều là hạt giống của tiền, và đồng ghi nê đầu tiên đôi khi khó kiếm hơn một triệu đồng thứ hai.

Money is the seed of money, and the first guinea is sometimes more difficult to acquire than the second million.

Jean Jacques Rousseau42 người thíchthích danh ngôn Thích

Luôn luôn chọn nhà đầu tư dựa vào việc bạn muốn làm việc với ai, kết bạn với ai, và nhận được lời khuyên từ ai. Đừng bao giờ chọn nhà đầu tư dựa vào sự định giá.

Always choose your investors based on who you want to work with, be friends with, and get advice from. Never, ever, choose your investors based on valuation.

Jason Goldberg24 người thíchthích danh ngôn Thích

Triết lý đầu tư của tôi là: đừng mất tiền.

My investment philosophy is: do not lose money.

Jack Ma8 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy coi trọng những đồng xu của bạn: Những đồng đô la sẽ tự dưỡng mình.

Take care of your cents: dollars will take care of themselves.

Thomas Jefferson7 người thíchthích danh ngôn Thích

Tiền bạc giống như tay hay chân - hãy sử dụng nó, không sẽ đánh mất nó.

Money is like an arm or leg - use it or lose it.

Henry Ford6 người thíchthích danh ngôn Thích

Những khoản đầu tư tốt nhất bạn có thể lập là đầu tư vào bản thân mình... Bạn càng học hỏi, bạn sẽ càng kiếm được nhiều tiền.

The best investment you can make, is an investment in yourself... The more you learn, the more you'll earn.

Warren Buffett5 người thíchthích danh ngôn Thích

Đầu tư thành công là đoán trước những dự đoán của người khác.

Successful investing is anticipating the anticipations of others.

John Maynard Keynes5 người thíchthích danh ngôn Thích

Thà rằng gần đúng còn hơn chính xác sai.

It is better to be roughly right than precisely wrong.

John Maynard Keynes4 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn cần một cỗ máy và bạn không mua nó, rồi cuối cùng bạn sẽ phát hiện mình đã trả cái giá, mà vẫn không có nó.

If you need a machine and don't buy it, then you will ultimately find that you have paid for it and don't have it.

Henry Ford4 người thíchthích danh ngôn Thích

Người giàu đầu tư tiền và sử dụng phần còn lại; người nghèo sử dụng tiền và đầu tư phần còn lại.

The rich invest their money and spend what is left; the poor spend their money and invest what is left.

Jim Rohn3 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn không tìm được cách kiếm tiền trong khi ngủ, bạn sẽ làm việc cho tới khi chết.

If you don't find a way to make money while you sleep, you will work until you die.

Warren Buffett3 người thíchthích danh ngôn Thích

Việc đầu tư thành công tốn thời gian, đòi hỏi kỷ luật và sự kiên nhẫn. Cho dù tài năng hay nỗ lực lớn đến bao nhiêu, có những chuyện cần phải có thời gian. Bạn không thể tạo ra đứa trẻ trong một tháng bằng cách làm chín người phụ nữ mang bầu.

Successful Investing takes time, discipline and patience. No matter how great the talent or effort, some things just take time: You can't produce a baby in one month by getting nine women pregnant.

Warren Buffett3 người thíchthích danh ngôn Thích

Là sai lầm khi nghĩ rằng ta có thể hạn chế rủi ro bằng cách dàn trải quá nhiều giữa những doanh nghiệp mà ta không biết rõ và không có lý do để đặc biệt tin tưởng.

It is a mistake to think that one limits one’s risk by spreading too much between enterprises about which one knows little and has no reason for special confidence.

John Maynard Keynes2 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.