A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Sự đúng giờ


Một điều tốt đẹp về tính đúng giờ: đó là cách chắc chắn giúp bạn có được vài phút riêng tư.

One good thing about punctuality is that it's a sure way to help you enjoy a few minutes of privacy.

Orlando Aloysius Battista8 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn đến sớm, nghĩa là bạn đến đúng giờ. Bạn đến đúng giờ, thực ra là bạn đã đến muộn rồi.

If you're early, you're on time. If you're on time, you're late.

Lik Hock Yap Ivan3 người thíchthích danh ngôn Thích

Đến muộn là một cách để nói rằng thời gian của bạn đáng giá hơn thời gian của người chờ bạn.

Arriving late was a way of saying that your own time was more valuable than the time of the person who waited for you.

Karen Joy Fowler3 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự đúng giờ không chỉ là đến nơi đúng giờ mà còn là có hành động đúng thời điểm.

Punctuality is not just limited to arriving at a place at right time, it is also about taking actions at right time.

Amit Kalantri2 người thíchthích danh ngôn Thích

Thậm chí dù tôi không phải xoay xở với tình trạng kẹt xe và tôi có thể di chuyển tức thì, tôi vẫn sẽ lúc nào cũng đến muộn. Sự khác biệt duy nhất là cái cớ của tôi sẽ phải hữu hiệu hơn.

Even if I didn’t have to deal with traffic and could teleport, I’d still be late all the time. The only difference is my excuses would have to be more efficient.

Jarod Kintz1 người thíchthích danh ngôn Thích

Đúng giờ là một trong những đặc tính cốt yếu của kinh doanh: luôn luôn yêu cầu điều đó ở cấp dưới.

Punctuality is one of the cardinal business virtues: always insist on it in your subordinates.

Don Marquis1 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.