A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Lòng tốt


Trang 2 trên 3«123»

Chiếc nến nhỏ bé ấy chiếu xa biết bao! Một hành động tốt đẹp trong thế giới suy đồi này cũng tỏa sáng như vậy.

How far that little candle throws its beams! So shines a good deed in a naughty world.

William Shakespeare53 người thíchthích danh ngôn Thích

Giúp người khác cũng là giúp chính mình, bởi điều tốt ta cho đi rồi sẽ quay trở lại với ta.

In helping others, we shall help ourselves, for whatever good we give out completes the circle and comes back to us

Flora Edwards53 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn sẽ hối tiếc rất nhiều điều trong đời, nhưng bạn sẽ không bao giờ hối tiếc vì đã quá tốt hay quá công bằng.

You will regret many things in life, but you will never regret being too kind or too fair.

Brian Tracy51 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự tử tế nằm trong sự điều khiển của chúng ta, thậm chí khi sự yêu thương không thể.

Kindness is in our power, even when fondness is not.

Samuel Johnson50 người thíchthích danh ngôn Thích

Aim above morality. Be not simply good, be good for something.

Hãy nhắm tới cái đích cao hơn đạo đức. Đừng chỉ đơn thuần là tốt, hãy tốt vì một điều gì đó.

Henry David Thoreau48 người thíchthích danh ngôn Thích

Mỗi chúng ta rồi đều sẽ có một ngày được phán xét vì chuẩn mực của cuộc đời ta, không phải mức sống của ta; bởi mức độ chúng ta cho đi - không phải vì mức độ giàu sang; bởi lòng tốt giản đơn - không phải bởi sự vĩ đại bề ngoài.

Each of us will one day be judged by our standard of life - not by our standard of living; by our measure of giving - not by our measure of wealth; by our simple goodness - not by our seeming greatness.

William Arthur Ward48 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều đáng quí nhất trong cuộc đời của mỗi người chính là những nghĩa cử tốt đẹp đối với người khác - những nghĩa cử nhỏ bé, không tên mà chính người đó cũng đã quên đi.

Khuyết danh48 người thíchthích danh ngôn Thích

Không hành động tử tế nào sẽ dừng lại chỉ với chính nó. Một hành động tốt đẹp dẫn tới một hành động khác. Những tấm gương được noi theo. Một hành động tử tế đơn giản vươn rễ về mọi hướng, và rễ vươn lên mọc thành cây cối. Điều vĩ đại nhất mà lòng tốt làm được cho người khác là khiến chính họ cũng trở nên tốt đẹp.

No kind action ever stops with itself. One kind action leads to another. Good example is followed. A single act of kindness throws out roots in all directions, and the roots spring up and make new trees. The greatest work that kindness does to others is that it makes them kind themselves.

Amelia Earhart45 người thíchthích danh ngôn Thích

Những hành động tốt trao cho chúng ta sức mạnh, và gợi mở người khác cũng làm điều tốt.

Good actions give strength to ourselves and inspire good actions in others.

Plato43 người thíchthích danh ngôn Thích

Làm việc lành, giúp đỡ mọi người với tâm từ ái và đạo đức sẽ mang lại kết quả tốt đẹp, khiến cho tâm hồn bạn và tâm hồn người mát mẻ, hạnh phúc.

Ajahn Chah43 người thíchthích danh ngôn Thích

Phú quý lòng hơn phú quý danh.

Nguyễn Trãi41 người thíchthích danh ngôn Thích

Trái tim vốn là một tạo vật mong manh và thiếu kiên định. Vì vậy, hãy tin vào điều thiện, lòng tốt, vào nhân cách và năng lực... nhưng đừng tin vào sự bất biến của nhận thức và tình cảm nơi con người. Hãy tin là mình được yêu thương trong khoảnh khắc này, nhưng đừng chắc rằng mình sẽ được yêu mãi mãi. Nếu chịu chừa chỗ cho sự đổi thay, ta sẽ tránh được không ít tổn thương sâu sắc.

Phạm Lữ Ân36 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy là lý do cho nụ cười ngày hôm nay của ai đó.

Be the reason someone smiles today.

Katrina Mayer36 người thíchthích danh ngôn Thích

Ngày hôm nay, hãy thử xem nếu bạn có thể mở rộng trái tim và trải dài tình yêu thương để nó không chỉ chạm tới những người bạn có thể dễ dàng trao nó, mà còn cả những người cần đến nó.

Today, see if you can stretch your heart and expand your love so that it touches not only those to whom you can give it easily, but also to those who need it so much.

Aristotle35 người thíchthích danh ngôn Thích

Lòng tốt quan trọng hơn khôn ngoan, và nhận thức được điều này là bắt đầu khôn ngoan rồi.

Kindness is more important than wisdom, and the recognition of this is the beginning of wisdom.

Theodore Rubin34 người thíchthích danh ngôn Thích

Lòng tốt mạnh hơn sự sợ hãi.

Kindness is stronger than fear.

Marcus Tullius Cicero32 người thíchthích danh ngôn Thích

Tất cả những gì có ý nghĩa là điều chúng ta làm cho nhau.

All that matters is what we do for each other.

Lewis Carroll32 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn có thể chữa khỏi chứng phiền muộn nếu mỗi ngày điều tiên bạn làm vào buổi sáng là nghĩ xem mình sẽ mang lại niềm vui thực sự cho ai đó như thế nào.

You can be healed of depression if every day you begin the first thing in the morning to consider how you will bring a real joy to someone else.

Alfred Adler28 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhưng không phải trên thế gian này tất cả chúng ta đều nên dành điều tốt nhất cho người khác và sẵn sàng trao đi bất cứ điều gì trong khả năng của chúng ta sao?

But shouldn't all of us on earth give the best we have to others and offer whatever is in our power?

Hans Christian Andersen27 người thíchthích danh ngôn Thích

Không ai đáng được ca ngợi vì lòng tốt khi không có năng lực để làm điều ác. Lòng tốt không đi kèm năng lực nói chung không là gì hơn ngoài sự lười biếng, hay ý chí bất lực.

No man deserves to be praised for his goodness, who has it not in his power to be wicked. Goodness without that power is generally nothing more than sloth, or an impotence of will.

Francois de La Rochefoucault24 người thíchthích danh ngôn Thích

Đôi khi những việc làm mà ta cứ ngỡ không có ý nghĩa gì lại có thể mang tới niềm hạnh phúc, có khi là duy nhất và cuối cùng cho người khác.

Khuyết danh24 người thíchthích danh ngôn Thích

Cho đi cũng chính là nhận lại.

For it is in giving that we receive.

Thánh Francis thành Assisi23 người thíchthích danh ngôn Thích

Đạo đức sinh trưởng dưới ánh nắng của lòng tốt.

Kindness is the sunshine in which virtue grows.

Khuyết danh23 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có bài luyện tập nào tốt hơn cho trái tim bằng việc vươn tay xuống và đỡ người khác dậy.

There is no exercise better for the heart than reaching down and lifting people up.

John Holmes23 người thíchthích danh ngôn Thích

Không ai trở nên nghèo túng vì cho đi.

No one has ever become poor by giving.

Anne Frank23 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy tin tưởng ở cuộc đời này, vì lòng tốt luôn có mặt ở khắp mọi nơi, chỉ cần bạn mở lòng để đón nhận nó.

Khuyết danh22 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi bạn cho đi chính mình, bạn sẽ nhận được nhiều hơn thế.

When you give yourself, you receive more than you give.

Antoine de Saint-Exupery21 người thíchthích danh ngôn Thích

Ý nghĩa cuộc đời là đi tìm món quà của mình. Mục đích cuộc đời là trao tặng nó.

The meaning of life is to find your gift. The purpose of life is to give it away.

Khuyết danh21 người thíchthích danh ngôn Thích

Lòng tốt không khan khiếm trong thế giới của chúng ta; Chỉ là trong sự mù quáng của mình, chúng ta nhầm lẫn gai với hoa hồng.

There's no dearth of kindness in this world of ours; Only in our blindness we gather thorns for flowers.

Grantland Rice20 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta có nên lập ra một điều luật mới từ tối nay không: luôn luôn cố gắng tử tế hơn cần thiết một chút?

Shall we make a new rule of life from tonight: always to try to be a little kinder than is necessary?

James M. Barrie20 người thíchthích danh ngôn Thích

Việc tốt nhất trên thế gian, không gì bằng cứu người nguy cấp, thương kẻ khốn cùng.

Cổ Ngữ20 người thíchthích danh ngôn Thích

Lòng tốt mạng cũng tốt, sớm phát đạt vinh hoa. Lòng tốt mạng không tốt, được ấm no một đời. Mạng tốt lòng không tốt, khó bảo toàn con đường phía trước. Lòng chẳng tốt mạng chẳng tốt, nghèo khó mãi tới già.

心好命又好,發達榮華早。心好命不好,一生也溫飽。命好心不好,前程恐難保。心命都不好,窮苦直到老。
Tâm hảo mệnh hựu hảo, phát đạt vinh hoa tảo. Tâm hảo mệnh bất hảo, nhất sinh dã ôn bão. Mệnh hảo tâm bất hảo, tiền trình khủng nan bảo. Tâm mệnh đô bất hảo, cùng khổ trực đáo lão.

Minh Tâm Bảo Giám19 người thíchthích danh ngôn Thích

Một chút Suy xét, một chút Nghĩ cho Người khác, tạo nên tất cả khác biệt.

A little Consideration, a little Thought for Others, makes all the difference.

A. A. Milne18 người thíchthích danh ngôn Thích

Làm việc vô ích để cầu phúc, không bằng làm việc có ích để cứu người.

Lục Thế Nghi16 người thíchthích danh ngôn Thích

Người mang nắng trời vào cuộc sống của người khác không thể ngăn nó chiếu sáng tới chính cuộc sống của mình.

Those who bring sunshine into the lives of others cannot keep it from themselves.

James M. Barrie15 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn nghĩ không ai có thể nghe được suy nghĩ của mình, nhưng sự thật là… bạn có thể tử tế và dịu dàng nhờ suy nghĩ của mình.

You think no one can hear your thoughts, but the truth is... you can be kind and gentle with your thoughts.

Katrina Mayer14 người thíchthích danh ngôn Thích

Thiện tâm, và làm điều thiện, đó là toàn bộ nghĩa vụ của con người gói gọn trong vài từ.

To be good, and do good, is the whole duty of man comprised in a few words.

Abigail Adams13 người thíchthích danh ngôn Thích

Lòng tốt và sự lịch sự không hề được thổi phồng. Chúng không được sử dụng đủ.

Kindness and politeness are not overrated at all. They’re underused.

Tommy Lee Jones12 người thíchthích danh ngôn Thích

Lòng tốt làm nảy sinh lòng tốt.

Kindness gives birth to kindness.

Sophocles12 người thíchthích danh ngôn Thích

Tích trữ vàng để lại cho con cháu, chưa chắc con cháu giữ gìn được; tích trữ sách vở để cho con cháu, chưa chắc con cháu sẽ học được; sao bằng tích trữ cái âm đức (*) không ai thấy để mà mưu toan lâu dài vĩnh viễn cho con cháu.

積金以遺子孫,子孫未必能守;積書以遺子孫,子孫未必能讀;不如積陰德於冥冥之中,以為子孫長久之計。
Tích kim dĩ di tử tôn, tử tôn vị tất năng thủ; tích thư dĩ di tử tôn, tử tôn vị tất năng độc; bất như tích âm đức vu minh minh chi trung, dĩ vi tử tôn trường cửu chi kế.
(*) Âm đức: việc làm lành chỉ mình mình biết, làm không có ý cầu cho người ta biết đến, để người ta khen ngợi, chỉ vì việc lành, việc phải nên làm mà thôi.

Tư Mã Ôn Công10 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy chiến thắng sự giận dữ bằng bình thản;
Hãy chiến thắng sự ác độc bằng lòng tốt;
Hãy chiến thắng sự keo kiệt bằng cách cho đi,
Và kẻ dối trá bằng sự thật.

Conquer anger with non-anger;
Conquer wickedness with goodness;
Conquer stinginess with giving,
And a liar with truth.

Khuyết danh10 người thíchthích danh ngôn Thích

Lòng tốt mở được nhiều cánh cửa.

Kindness unlocks many doors.

Katrina Mayer10 người thíchthích danh ngôn Thích

Lấy một chén yêu thương, hai chén trung thành, ba chén tha thứ, bốn lít niềm tin và một thùng tiếng cười. Dùng niềm tin để trộn kỹ yêu thương và trung thành; pha với sự dịu dàng, lòng tốt và thấu hiểu. Cho thêm tình bạn và hy vọng. Rắc thật nhiều tiếng cười. Dùng nắng trời để nướng. Thường xuyên bao lại với nhiều cái ôm. Hãy hào phóng đem các phần ăn ra mời mỗi ngày.

Take one cup of love, two cups of loyalty, three cups of forgiveness, four quarts of faith and one barrel of laughter. Take love and loyalty and mix them thoroughly with faith; blend with tenderness, kindness and understanding. Add friendship and hope. Sprinkle abundantly with laughter. Bake it with sunshine. Wrap it regularly with lots if hugs. Serve generous helpings daily.

Zig Ziglar9 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta không được nhầm lẫn lòng tốt với sự yếu đuối. Lòng tốt không yếu đuối. Lòng tốt là một loại sức mạnh.

We must not mistake kindness for weakness. Kindness isn't weak. Kindness is a certain type of strength.

Jim Rohn9 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy thỉnh thoảng có những hành động tử tế bốc đồng và những hành động đẹp đẽ không cần ý nghĩa.

Practice random acts of kindness and senseless acts of beauty.

Jack Canfield8 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi ở trong bóng tối, nhưng tôi bước đi ba bước và thấy mình ở thiên đường. Bước đầu tiên là ý nghĩ tốt lành, bước thứ hai là ngôn từ tốt đẹp; và bước thứ ba, hành động tốt đẹp.

I was in darkness, but I took three steps and found myself in paradise. The first step was a good thought, the second, a good word; and the third, a good deed.

Friedrich Nietzsche8 người thíchthích danh ngôn Thích

Thứ giúp giành được tình yêu là lòng tốt bên trong con người chứ không phải sắc đẹp.

It is kindness in a person, not beauty that wins our love.

Jack Canfield7 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn muốn cảm thấy tốt đẹp, bạn phải đi ra ngoài và làm điều tốt đẹp.

If you want to feel good, you have to go out and do some good.

Oprah Winfrey7 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta dễ dàng báo thù thương tổn hơn là đền đáp lòng tốt; bởi việc trở nên tốt hơn kẻ ác dễ làm hơn vươn lên bằng được người tốt.

We can more easily avenge an injury than requite a kindness; on this account, because there is less difficulty in getting the better of the wicked than in making one's self equal with the good.

Marcus Tullius Cicero7 người thíchthích danh ngôn Thích

Trong những mối quan hệ giữa người với người, lòng tốt và lời nói dối đáng giá cả ngàn sự thật.

In human relationships, kindness and lies are worth a thousand truths.

Graham Greene7 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 2 trên 3«123»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.