A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Lòng tốt


Trang 3 trên 3«123

Lòng tốt luôn sản sinh ra lòng tốt.

Kindness is ever the begetter of kindness.

Sophocles6 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều chúc của tôi cho bạn là bạn hãy tiếp tục. Tiếp tục là con người chính mình, và làm thế giới khắc nghiệt này kinh ngạc với những hành động tử tế của mình.

My wish for you is that you continue. Continue to be who and how you are, to astonish a mean world with your acts of kindness.

Maya Angelou6 người thíchthích danh ngôn Thích

Trong những mối quan hệ giữa người với người, lòng tốt và lời nói dối đáng giá cả ngàn sự thật.

In human relationships, kindness and lies are worth a thousand truths.

Graham Greene6 người thíchthích danh ngôn Thích

Ai cũng có thể dễ dàng gây ra thương tổn, nhưng không phải ai cũng có thể làm điều tốt cho người khác.

Any man may easily do harm, but not every man can do good to another.

Plato5 người thíchthích danh ngôn Thích

Mỗi hành động tử tế đều có lợi cho cả người trao lẫn người nhận.

Every act of kindness benefits the giver as well as the receiver.

Katrina Mayer4 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi tin rằng mọi trí tuệ con người đều cảm thấy vui sướng khi làm điều tốt cho người khác.

I believe that every human mind feels pleasure in doing good to another.

Thomas Jefferson4 người thíchthích danh ngôn Thích

Có ba điều quan trọng trong đời người. Đầu tiên là lòng tốt. Thứ hai là lòng tốt. Và thứ ba là lòng tốt.

Three things in human life are important. The first is to be kind. The second is to be kind. And the third is to be kind.

Henry James4 người thíchthích danh ngôn Thích

Mục tiêu của ngày hôm nay: Cà phê và lòng tốt. Có lẽ là hai tách cà phê, rồi sau đó là lòng tốt.

Today’s goals: Coffee and kindness. Maybe two coffees, and then kindness.

Nanea Hoffman3 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi tin rằng chúng ta có thể giúp chữa lành thế giới với điều chỉ đơn giản như là những hành động tốt bụng mỗi ngày.

I believe we can help heal the world with something as simple as daily acts of kindness.

Carolyn McKinstry3 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi hiểu ra rằng những thứ quan trọng nhất là sự dịu dàng và lòng tốt. Tôi không thể sống thiếu chúng.

I have understood that the most important things are tenderness and kindness. I can't do without them.

Brigitte Bardot3 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu khao khát thực sự của bạn là làm người tốt, không cần phải đợi có tiền trước khi làm điều đó; bạn có thể làm điều đó ngay bây giờ, ngay lúc này, và ngay tại nơi bạn đang ở.

If you real desire is to be good, there is no need to wait for the money before you do it; you can do it now, this very moment, and just where you are.

James Allen3 người thíchthích danh ngôn Thích

Chỉ số tốt nhất đo bản tính một người là cách anh ta đối xử với những người không làm được điều gì tốt cho mình, và cách anh ta đối xử với những người không thể chống lại.

The best index to a person's character is how he treats people who can't do him any good, and how he treats people who can't fight back.

Pauline Phillips3 người thíchthích danh ngôn Thích

Trong trái tim mỗi người đều có khát khao sâu sắc - và thường day dứt - muốn hành động với lòng nhân từ hơn là với sự ích kỷ, và một cử chỉ rộng lượng tốt có thể khơi dậy nhiều cử chỉ khác.

There is a deep—and usually frustrated—desire in the heart of everyone to act with benevolence rather than selfishness, and one fine instance of generosity can inspire dozens more.

Xenophon3 người thíchthích danh ngôn Thích

Người biết cách thể hiện và chấp nhận lòng tốt sẽ là người bạn quý giá hơn mọi tài sản nào khác.

One who knows how to show and to accept kindness will be a friend better than any possession.

Sophocles2 người thíchthích danh ngôn Thích

Với mỗi nghĩa cử tốt đẹp bạn có thể thay đổi một cuộc đời. Với mỗi một người một lúc bạn có thể thay đổi thế giới. Với mỗi ngày bạn có thể thay đổi mọi thứ.

With one kind gesture you can change a life. One person at a time you can change the world. One day at a time we can change everything.

Steve Maraboli2 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng lãng phí thêm thời gian tranh luận xem người tốt phải như thế nào. Hãy làm người tốt.

Waste no more time arguing about what a good man should be. Be one.

Marcus Aurelius2 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy sống một cuộc đời tốt đẹp. Nếu có thần linh và họ công bằng họ sẽ không quan tâm bạn sùng kính thế nào, mà chào đón bạn dựa trên những đức tính mà bạn đã sống. Nếu có thần linh, nhưng không công bằng, đó là thần linh bạn không nên thờ phụng. Nếu không có thần linh, bạn ra đi vĩnh viễn, nhưng đã từng sống một cuộc đời cao cả sẽ tiếp tục trường tồn trong ký ức của những bạn yêu thương.

Live a good life. If there are gods and they are just, then they will not care how devout you have been, but will welcome you based on the virtues you have lived by. If there are gods, but unjust, then you should not want to worship them. If there are no gods, then you will be gone, but will have lived a noble life that will live on in the memories of your loved ones.

Marcus Aurelius2 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn không thể sống một ngày hoàn hảo mà không làm điều gì đó cho ai đó, một người mà sẽ không bao giờ có thể đền đáp bạn.

You can’t live a perfect day without doing something for someone who will never be able to repay you.

John Wooden2 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy làm tất cả những điều tốt đẹp bạn có thể làm, cho tất cả những người bạn có thể, theo mọi cách bạn có thể, chừng nào bạn còn có thể.

Do all the good you can, for all the people you can, in all the ways you can, as long as you can.

Hillary Clinton1 người thíchthích danh ngôn Thích

Như thứ hoa tươi đẹp vừa có màu sắc lại có hương thơm, những người nói điều lành và làm được điều lành sẽ đem lại kết quả tốt.

Trích Kinh Pháp Cú số 520 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 3 trên 3«123

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.