A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Sự lạc quan


Trang 2 trên 2«12

Lạc quan là phẩm chất được cho có liên quan tới thành công và hạnh phúc hơn bất kỳ phẩm chất nào khác.

Optimism is the one quality more associated with success and happiness than any other.

Brian Tracy28 người thíchthích danh ngôn Thích

Mỗi ngày mang theo nó lời hứa hẹn của một khởi đầu mới.

Every day brings with it the promise of a new beginning.

Katrina Mayer28 người thíchthích danh ngôn Thích

Cho dù bạn làm gì, đừng cảm thấy tiếc cho bản thân mình – chuyện luôn luôn có thể tồi tệ hơn, và đang là như vậy với ai đó khác!

Whatever you do, do not feel sorry for yourself - things could always be worse and they are for someone else!

Richard L Evans27 người thíchthích danh ngôn Thích

Lạc quan là tâm trạng có thể khiến cho ấm trà cất tiếng hát dù nước ở trong bụng nó đang nóng rực.

Ngạn ngữ Nga18 người thíchthích danh ngôn Thích

Sống lạc quan đi, bi quan thì có được gì.

낙관으로 살자 비관해봐야 소용이 없다.

Tục ngữ Hàn Quốc16 người thíchthích danh ngôn Thích

Người lạc quan sẽ bảo bạn cái cốc đầy một nửa; kẻ bi quan sẽ bảo bạn cái cốc vơi một nửa; và anh kỹ sư sẽ bảo bạn cái cốc to hơn gấp đôi kích cỡ cần thiết của nó.

An optimist will tell you the glass is half-full; the pessimist, half-empty; and the engineer will tell you the glass is twice the size it needs to be.

Oscar Wilde14 người thíchthích danh ngôn Thích

"Giờ là ngày nào?"
"Là hôm nay," Heo còi ụt ịt.
"Ngày yêu thích nhất của tớ," Pooh nói.

"What day is it?"
"It's today," squeaked Piglet.
"My favorite day," said Pooh.

A. A. Milne13 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi luôn thích nhìn vào mặt lạc quan của cuộc sống, nhưng tôi đủ thực tế để biết rằng cuộc sống phức tạp.

I always like to look on the optimistic side of life, but I am realistic enough to know that life is a complex matter.

Walt Disney12 người thíchthích danh ngôn Thích

Về cơ bản tôi là một người lạc quan. Tôi không thể nói tính cách đó là bẩm sinh hay được dưỡng thành. Một phần của việc sống lạc quan là ngẩng đầu về phía mặt trời, chân bước lên phía trước. Có nhiều khoảng khắc tăm tối khi niềm tin của tôi vào nhân loại bị thử thách sâu sắc, nhưng tôi sẽ không, không thể trao mình cho tuyệt vọng. Con đường ấy lát bằng thất bại và cái chết.

I am fundamentally an optimist. Whether that comes from nature or nurture, I cannot say. Part of being optimistic is keeping one's head pointed toward the sun, one's feet moving forward. There were many dark moments when my faith in humanity was sorely tested, but I would not and could not give myself up to despair. That way lays defeat and death.

Nelson Mandela11 người thíchthích danh ngôn Thích

Người bi quan chờ đợi tình thế trở nên tốt hơn, và mong tiếp tục chờ đợi; người lạc quan hành động với những gì tốt nhất mình đang có trong tay, và tiến tới tạo ra tình thế tốt đẹp hơn.

The pessimist waits for better times, and expects to keep on waiting; the optimist goes to work with the best that is at hand now, and proceeds to create better times.

Christian D. Larson10 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự lạc quan khi áp dụng vào cuộc sống sẽ đem lại sức mạnh và sự bình yên trong nội tâm.

Optimism when applied to your life develops strength and peace within you.

Norman Vincent Peale9 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi tin vào việc sơn móng. Tôi tin vào việc ăn diện. Tôi tin vào việc chải chuốt khi rảnh rỗi và tin vào việc tô son. Tôi tin vào màu hồng. Tôi tin rằng những cô gái hạnh phúc là những cô gái xinh đẹp nhất. Tôi tin rằng ngày mai là một ngày mới, và... tôi tin vào điều kỳ diệu.

I believe in manicures. I believe in overdressing. I believe in primping at leisure and wearing lipstick. I believe in pink. I believe happy girls are the prettiest girls. I believe that tomorrow is another day, and... I believe in miracles.

Audrey Hepburn9 người thíchthích danh ngôn Thích

Về tôi, tôi là người lạc quan - là bất cứ cái gì khác đều không có vẻ hữu ích mấy.

For myself I am an optimist — it does not seem to be much use being anything else.

Winston Churchill8 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy luôn quay mặt về hướng mặt trời - và bóng sẽ đổ về sau bạn.

Keep your face always toward the sunshine - and shadows will fall behind you.

Walt Whitman7 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi sẽ yêu ánh sáng bởi ánh sáng chỉ đường, nhưng tôi sẽ chịu đựng bóng tối, bởi bóng tối cho tôi thấy những vì sao.

I will love the light for it shows me the way, yet I will endure the darkness because it shows me the stars.

Og Mandino7 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn thành công khi bạn hài hòa với quá khứ, tập trung vào hiện tại, và lạc quan về tương lai.

You are a success when you have made friends with your past, are focused on the present, and are optimistic about your future.

Zig Ziglar7 người thíchthích danh ngôn Thích

"Tất cả đều tốt đẹp. Mọi thứ đều hài hòa cho lợi ích lớn nhất của tôi. Tình huống hiện tại sẽ chỉ có kết quả tốt đẹp. Tôi an toàn." Lối nghĩ này sẽ tạo ra điều kỳ diệu cho cuộc đời bạn.

"All is well. Everything is working out for my highest good. Out of this situation only good will come. I am safe." It will work miracles in your life.

Louise Hay6 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi tôi nói ĐƯỢC với cuộc đời, cuộc đời cũng nói ĐƯỢC với tôi.

As I say YES to life, life says YES to me.

Louise Hay6 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn sẽ sống sót. Và điều tốt sẽ lại xảy ra. Và một ngày kia bạn quay đầu lại và thấy những chuyện này thậm chí còn chẳng phải là điều tồi tệ.

You are going to survive. And good things are going to start to happen again. And one day you are going to look back and this will not even be such a bad thing.

Dale Carnegie6 người thíchthích danh ngôn Thích

Mọi việc chẳng bao giờ tồi tệ như ta thấy.

Things are never as bad as they seem.

Harper Lee5 người thíchthích danh ngôn Thích

Đời người, có đôi lúc, cảm thấy quyết định lúc này đúng cũng chưa chắc gì sẽ đúng ở tương lai, hoặc lại cảm thấy quyết định hiện tại không đúng, chưa chắc cũng sẽ không đúng trong tương lai. Cho nên, đừng suy nghĩ nhiều như thế, hãy cứ sống lạc quan vui vẻ, và luôn mỉm cười! Ai nói tương lai sau này không có chuyện tốt đang chờ bạn chứ.

Em là học trò anh thì sao - Điền Phản5 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi đã trở thành người lạc quan theo cách của mình. Nếu tôi không thể đi ra qua một cửa, tôi sẽ đi cửa khác - hoặc tôi sẽ tự tạo ra cửa. Điều gì đó tuyệt vời sẽ đến cho dù hiện tại tăm tối đến bao nhiêu.

I have become my own version of an optimist. If I can't make it through one door, I'll go through another door - or I'll make a door. Something terrific will come no matter how dark the present.

Rabindranath Tagore5 người thíchthích danh ngôn Thích

Mọi thứ sẽ luôn tốt đẹp hơn vào buổi sáng.

Things are always better in the morning.

Harper Lee5 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi cuộc đời khóa bạn lại trong phòng, đơn giản là hãy nhìn ra ngoài cửa sổ.

When life locks you in your room, simply go out the window.

Khuyết danh5 người thíchthích danh ngôn Thích

Mỗi buổi sáng tôi thức dậy và nói, "Mình vẫn sống, đó là một điều kỳ diêu". Và vì vậy tôi tiếp tục tiến lên.

Every morning, I wake up saying, ‘I’m still alive, a miracle.’ And so I keep on pushing.

Jim Carrey5 người thíchthích danh ngôn Thích

Hạnh phúc là khả năng tiến về phía trước, biết rằng tương lai sẽ tốt đẹp hơn quá khứ.

Happiness is the ability to move forward knowing the future will be better than the past.

Zig Ziglar4 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy luôn nhớ rằng tình huống hiện tại của bạn không phải là điểm đến cuối cùng. Phần tốt đẹp nhất còn chưa tới.

Always remember that your present situation is not your final destination. The best is yet to come.

Zig Ziglar4 người thíchthích danh ngôn Thích

Người lạc quan thật sự không chỉ kỳ vọng điều tốt đẹp nhất xảy ra, mà hành động để khiến điều tốt đẹp nhất xảy ra. Người lạc quan thật sự không chỉ nhìn vào mặt sáng sủa, mà hướng mọi nguồn lực bên trong anh ta tới việc tạo ra càng nhiều điều sáng sủa hơn trong cuộc đời...

The true optimist not only expects the best to happen, but goes to work to make the best happen. The true optimist not only looks upon the bright side, but trains every force that is in him to produce more and more brightness in his life….

Christian D. Larson3 người thíchthích danh ngôn Thích

Chẳng ai nghĩ về mùa đông khi cỏ còn xanh.

No one thinks of winter when the grass is green.

Rudyard Kipling3 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn không thể tìm được điều gì tốt đẹp hơn ở thế gian này, thì ít nhất cũng hãy có một bữa tối ngon lành.

If you can get nothing better out of the world, get a good dinner out of it, at least.

Herman Melville2 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc đời quá ngắn ngủi để lãng phí thời gian quý giá của bạn cố gắng thuyết phục người muốn sống trong u ám và bất hạnh. Hãy cho người đó sự cổ vũ tốt nhất, nhưng đừng nấn ná quanh họ đủ lâu để thái độ tiêu cực của họ có thể lôi bạn xuống. Thay vì thế, hãy ở bên những người lạc quan.

Life is too short to spend your precious time trying to convince a person who wants to live in gloom and doom otherwise. Give lifting that person your best shot, but don't hang around long enough for his/her bad attitude to pull you down. Instead, surround yourself with optimistic people.

Zig Ziglar2 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc đời không có bổn phận phải cho ta điều ta mong đợi. Ta đón nhận điều mình có được, và biết ơn rằng nó chẳng tồi tệ hơn hiện tại.

Life's under no obligation to give us what we expect. We take what we get and are thankful it's no worse than it is.

Margaret Mitchell2 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 2 trên 2«12

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.