A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Cơ hội


Trang 2 trên 3«123»

Nếu đúng là vết thương vừa lành đã quên cảm giác đau. Nhưng chỉ vì sợ đau, mà không cho hạnh phúc của mình một cơ hội, một con đường thì liệu có đáng không?

Hãy cứ yêu như chưa từng tổn thương - Mộc Cẩn Thiên Lam17 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự cám dỗ, không giống như thời cơ, luôn cho bạn nhiều cơ hội thứ hai.

Temptations, unlike opportunities, will always give you many second chances.

Orlando Aloysius Battista16 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn muốn thành công trên thế gian này, bạn phải tự tạo ra cơ hội cho mình khi bước tiếp. Người chờ cơn sóng thứ bảy nào đó xô mình lên đất liền sẽ phát hiện ra cơn sóng thứ bảy vẫn luôn mãi đang đến. Bạn không thể làm chuyện gì ngu ngốc hơn việc ngồi bên vệ đường cho tới khi có ai đó tới và mời bạn đi cùng tới sự giàu sang hay vị thế.

If you want to succeed in the world you must make your own opportunities as you go on. The man who waits for some seventh wave to toss him on dry land will find that the seventh wave is a long time a-coming. You can commit no greater folly than to sit by the road side until someone comes along and invites you to ride with him to wealth or influence.

John B. Gough14 người thíchthích danh ngôn Thích

Những cơ hội nhỏ thường mở đầu cho những sự nghiệp lớn.

Small opportunities are often the beginning of great enterprises.

Demosthenes13 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy sống trong hiện tại. Quá khứ đã qua; tương lai còn chưa biết - nhưng hiện tại là thực, và cơ hội của bạn là lúc này. Bạn phải nhìn thấy những cơ hội đó; chúng phải là thực với bạn. Bí quyết là chúng sẽ dường như không có thực chừng nào tâm trí bạn còn chôn vùi trong những thất bại của quá khứ, nếu bạn cứ tiếp tục nhớ lại những sai lầm cũ, những hối hận cũ, những bi kịch cũ. Hãy chiến đấu vượt lên những Thương tổn không thể tránh khỏi của bản ngã, trốn thoát sự đọa đày của quá khứ, và nhìn vào những cơ hội của hiện tại. Ý tôi không phải là một khoảng khắc mơ hồ nào đó trong hiện tại - có lẽ như tuần tới hay tháng tới. Ý tôi là ngày hôm nay, phút giây này.

Live in the present. The past is gone; the future is unknown - but the present is real, and your opportunities are now. You must see these opportunities; they must be real for you. The catch is that they can't seem real if your mind is buried in past failures, if you keep reliving old mistakes, old guilts, old tragedies. Fight your way above the many inevitable Traumatizations of your ego, escape damnation by the past, and look to the opportunities of the present. I don't mean some vague moment in the present - next week or next month, perhaps. I mean today, this minute.

Maxwell Maltz13 người thíchthích danh ngôn Thích

Cơ hội mà không phải ai cũng thấy mới là cơ hội thực sự.

The opportunities that everyone cannot see are the real opportunities.

Jack Ma12 người thíchthích danh ngôn Thích

Cửa sẽ mở cho những ai đủ bạo dạn để gõ.

The doors will be opened to those who are bold enough to knock.

Tony Gaskins12 người thíchthích danh ngôn Thích

Người giàu không làm việc vì tiền. Người giàu làm việc vì cơ hội.

Khuyết danh12 người thíchthích danh ngôn Thích

Danh ngôn về sự chuẩn bị, danh ngôn về cơ hội, danh ngôn về may mắn, những câu nói hay về cơ hội

Cuộc gặp gỡ giữa sự chuẩn bị và cơ hội tạo ra lứa con mà chúng ta gọi là may mắn.

The meeting of preparation with opportunity generates the offspring we call luck.

Tony Robbins12 người thíchthích danh ngôn Thích

Cơ hội lớn nhất của bạn có lẽ nằm ngay dưới chân bạn, trong công việc, ngành nghề, học vấn, kinh nghiệm hay mối quan tâm hiện tại của bạn.

Your biggest opportunity probably lies under your own feet, in your current job, industry, education, experience or interests.

Brian Tracy12 người thíchthích danh ngôn Thích

Bắt lấy cơ hội và bạn có thể sẽ thất bại. Không bắt lấy cơ hội, và chưa gì bạn đã thất bại rồi.

Take a chance and you may lose. Take not a chance and you have lost already.

Soren Kierkegaard12 người thíchthích danh ngôn Thích

Cơ hội lớn có thể ở ngay nơi bạn đang đứng.

Your big opportunity may be right where you are now.

Napoleon Hill12 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy bỏ tám mươi phần trăm thời gian tập trung vào cơ hội của ngày mai hơn là vấn đề của ngày hôm qua.

Spend eighty percent of your time focusing on the opportunities of tomorrow rather than the problems of yesterday.

Brian Tracy11 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta sẽ mở cuốn sách. Các trang của nó trắng trơn. Chúng ta sẽ tự viết lời vào đó. Cuốn sách ấy gọi là Cơ hội và chương đầu tiên của nó là Ngày Năm Mới.

We will open the book. Its pages are blank. We are going to put words on them ourselves. The book is called Opportunity and its first chapter is New Year's Day.

Edith Lovejoy Pierce11 người thíchthích danh ngôn Thích

Vấn đề với cơ hội là nó luôn luôn tới cải trang như là sự vất vả.

The trouble with opportunity is that it always comes disguised as hard work.

Khuyết danh11 người thíchthích danh ngôn Thích

Cơ hội chỉ đến với người mở mắt.

기회는 눈뜬 자한테 열린다.

Tục ngữ Hàn Quốc10 người thíchthích danh ngôn Thích

Cơ hội có thể chỉ gõ cửa một lần, nhưng sự cám dỗ thì bám dính lấy chuông cửa.

Opportunity may knock only once, but temptation leans on the doorbell.

Khuyết danh10 người thíchthích danh ngôn Thích

Sáng tạo cơ hội là kẻ dũng. Chờ đợi cơ hội là kẻ ngu.

创造机会的人是勇者。等待机会的人是愚者。
Sáng tạo ky hội đích nhân thị dũng giả. Đẳng đãi ky hội đích nhân thị ngu giả.

Khuyết danh10 người thíchthích danh ngôn Thích

Mỗi ngày có 1,440 phút. Nghĩa là mỗi ngày chúng ta có 1,440 cơ hội để tạo nên một tác động tích cực.

In every day there are 1,440 minutes. That means we have 1,440 daily opportunities to make a positive impact.

Les Brown10 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhất thời để lỡ, là sẽ lỡ cả đời, đời người có rất nhiều chuyện không có cơ hội quay đầu làm lại.

Đại mạc dao - Đồng Hoa9 người thíchthích danh ngôn Thích

Đây là thời gian tuyệt vời để sống. Chưa bao giờ có nhiều khả năng và cơ hội hơn cho bạn để đạt được nhiều mục tiêu hơn ngày hôm nay.

This is a wonderful time to be alive. There have never been more possibilities and opportunities for you to achieve more of your goals than exist today.

Brian Tracy9 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn đang ở ngã tư đường. Đây là cơ hội của bạn để lập quyết định quan trọng nhất trong đời. Hãy quên quá khứ đi. Bây giờ bạn là người như thế nào? Bạn đã quyết định trở thành người như thế nào. Đừng nghĩ về con người bạn trước đây. Bây giờ bạn là ai? Bạn đã quyết định trở thành ai? Hãy chủ đích lập quyết định này. Hãy mạnh mẽ lập quyết định này.

You are now at a crossroads. This is your opportunity to make the most important decision you will ever make. Forget your past. Who are you now? Who have you decided you really are now? Don’t think about who you have been. Who are you now? Who have you decided to become? Make this decision consciously. Make it carefully. Make it powerfully.

Tony Robbins9 người thíchthích danh ngôn Thích

Kẻ bi quan là kẻ phàn nàn về tiếng ồn khi cơ hội gõ cửa.

A pessimist is somebody who complains about the noise when opportunity knocks.

Oscar Wilde8 người thíchthích danh ngôn Thích

Cách trèo tốt nhất lên chiếc thang thành công là dẫm lên những bậc thang của cơ hội.

The ladder of success is best climbed by stepping on the rungs of opportunity.

Ayn Rand8 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng chờ đợi những cơ hội phi thường. Hãy nắm bắt những dịp bình thường và biến chúng trở nên lớn lao.

Don't wait for extraordinary opportunities. Seize common occasions and make them great.

Orison Swett Marden6 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng lo về thất bại, hãy lo về những cơ hội mà bạn bỏ lỡ nếu bạn không chịu thử.

Don't worry about failures, worry about the chances you miss when you don't even try.

Jack Canfield6 người thíchthích danh ngôn Thích

Những cánh cửa cơ hội được đánh dấu đẩy và kéo.

The doors of opportunity are marked push and pull.

Khuyết danh6 người thíchthích danh ngôn Thích

Mỗi ngày là một cơ hội mới. Tôi lựa chọn biến ngày hôm nay thành ngày tốt đẹp.

Each day is a new opportunity. I chose to make this day a great one.

Louise Hay5 người thíchthích danh ngôn Thích

Làm chủ được khó khăn là chiến thắng được cơ hội.

Difficulties mastered are opportunities won.

Winston Churchill5 người thíchthích danh ngôn Thích

Một ngày mới: Hãy đủ cởi mở để nhìn thấy cơ hội. Hãy đủ khôn ngoan để cảm thấy biết ơn. Hãy đủ can đảm để hạnh phúc.

A new day: Be open enough to see opportunities. Be wise enough to be grateful. Be courageous enough to be happy.

Steve Maraboli5 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi một cánh cửa đóng lại, cánh cửa khác mở ra; nhưng chúng ta thường nuối tiếc nhìn mãi cánh cửa đóng đến nỗi ta không thấy cánh cửa đã mở ra.

When one door closes, another opens; but we often look so long and so regretfully upon the closed door that we do not see the one that has opened for us.

Alexander Graham Bell4 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn để lỡ nhiều cơ hội vì phạm sai lầm, nhưng đó là một phần của cuộc sống: biết rằng bạn không bị ngăn chặn mãi mãi, và rằng có một mục tiêu mà bạn vẫn có thể vươn đến.

You miss a lot of opportunities by making mistakes, but that's part of it: knowing that you're not shut out forever, and that there's a goal you still can reach.

Johnny Cash4 người thíchthích danh ngôn Thích

Biển có cá cho tất cả mọi người.

The sea hath fish for every man.

William Camden4 người thíchthích danh ngôn Thích

Tài năng chẳng là gì nếu không có cơ hội.

Ability is noting without opportunity.

Napoleon Bonaparte4 người thíchthích danh ngôn Thích

Trước khi bạn muốn bỏ cuộc hay nản lòng, hãy nhớ rằng tất cả thành công đều dựa trên sự tận tâm, niềm tin, kỷ luật, thái độ trong thời gian dài, và một vài viên đá kê chân dọc trên đường. Bạn có thể không thích viên đá giờ mình đang dẫm lên, nhưng nó chắc chắn là một trong những viên đá dẫn tới những cơ hội lớn trong tương lai.

So, before you are tempted to give up or get discouraged, remember all success is based on long term commitment, faith, discipline, attitude and a few stepping stones along the way. You might not like the stone you are on right now, but it's sure to be one of the stones that lead to great opportunities in the future.

Jim Rohn4 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy giữ lấy thái độ rằng mọi thứ đều có thể đàm phán. Cả một thế giới cơ hội sẽ chào đón bạn.

Adopt the attitude that everything is negotiable. A world of opportunity will greet you.

Jim Rohn4 người thíchthích danh ngôn Thích

Thường thì những cơ hội phi thường nhất được giấu giữa những sự kiện tưởng chừng nhỏ bé trong đời. Nếu ta không chú ý vào những sự kiện đó, ta có thể dễ dàng bỏ lỡ mất cơ hội.

Often, the most extraordinary opportunities are hidden among the seemingly insignificant events of life. If we do not pay attention to these events, we can easily miss the opportunities.

Jim Rohn4 người thíchthích danh ngôn Thích

18 tuổi, cái tuổi đẹp nhất, đánh dấu bước ngoặt cuộc đời, đời người nhìn như có rất nhiều duyên kỳ ngộ, nhưng chỉ cần bở lỡ cơ hội của đời mình thì bất kể cố gắng thế nào cũng khó tìm lại được, giống như khi đứng trước ngã rẽ cuộc đời, chúng ta thường do dự và đắn đo suy nghĩ, có những ngã rẽ êm ái, rộng rãi, thênh thang, cũng có những ngã rẽ quanh co, gập ghềnh, khúc khuỷu, và lúc chúng ta chọn ngã rẽ bên trái, quay đầu lại nhìn thì mọi thứ đã khác hẳn rồi.

Em là học trò anh thì sao - Điền Phản3 người thíchthích danh ngôn Thích

Mỗi ngày lại mang đến cho bạn một cơ hội mới để hít thở, cởi giày và khiêu vũ.

Every day brings a chance for you to draw in a breath, kick off your shoes, and dance.

Oprah Winfrey3 người thíchthích danh ngôn Thích

Thành công đến khi cơ hội và sự chuẩn bị gặp nhau.

Success comes when opportunity meets preparation.

Zig Ziglar3 người thíchthích danh ngôn Thích

Cơ hội không gõ cửa, nó hiển lộ khi bạn phá cửa xong.

Opportunity does not knock, it presents itself when you beat down the door.

Kyle Chandler3 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống luôn cho bạn một cơ hội thứ hai. Đó là ngày mai.

Life always offers you a second chance. It’s called tomorrow.

Khuyết danh2 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy đi đi! Cứ đi! Đi đâu cũng không khác biệt, chỉ là hãy đi! Đi đi! Nhớ rằng ngay khi thấy cơ hội, hãy đi!

Go! Go! Go! It makes no difference where, just so you go! go! go! Remember, at the first opportunity, go!

Jeannette Rankin2 người thíchthích danh ngôn Thích

Mặc dù thời gian dường như nhanh chóng lướt qua, nó không bao giờ trôi đi nhanh hơn từng ngày một. Mỗi ngày là một cơ hội mới để sống hết mình. Mỗi ngày, bạn sẽ tìm thấy vô số cơ hội và may mắn để thay đổi theo chiều hướng tích cực. Đừng để quá khứ không thể thay đổi hay tương lai bất định trộm đi mất NGÀY HÔM NAY của bạn! Ngày hôm nay là một ngày mới!

Although time seems to fly, it never travels faster than one day at a time. Each day is a new opportunity to live your life to the fullest. In each waking day, you will find scores of blessings and opportunities for positive change. Do not let your TODAY be stolen by the unchangeable past or the indefinite future! Today is a new day!

Steve Maraboli2 người thíchthích danh ngôn Thích

Mọi thứ tiêu cực - áp lực, thử thách - đều là cơ hội để tôi vươn lên.

Everything negative - pressure, challenges - is all an opportunity for me to rise.

Kobe Bryant2 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có sai lầm, chỉ có cơ hội.

There are no mistakes, only opportunities.

Tina Fey2 người thíchthích danh ngôn Thích

Có ba thứ không bao giờ trở lại trong đời: lời nói, thời gian và cơ hội.

There are three things in life that leave and never return; words, time and opportunities.

Khuyết danh2 người thíchthích danh ngôn Thích

Không thiếu thốn cơ hội. Chỉ thiếu thốn những người áp dụng cho mình những nguyên tắc cơ bản mà thành công cần.

There is no shortage of opportunity. There is only a shortage of those who will apply themselves to the basics that success requires.

Jim Rohn2 người thíchthích danh ngôn Thích

Cơ hội không xảy ra. Bạn tạo ra chúng.

Opportunities don't happen. You create them.

Chris Grosser2 người thíchthích danh ngôn Thích

Cơ hội lúc này có vẻ đã mất đi có thể sẽ lại xuất hiện vào thời khắc cuối.

The chance which now seems lost may present itself at the last moment.

Jules Verne2 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 2 trên 3«123»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.