A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Dối trá


Trang 2 trên 2«12

Nghèo chẳng nên nói dối, giàu chẳng nên cậy mình.

Thái Công48 người thíchthích danh ngôn Thích

Kẻ lừa dối sẽ luôn tìm được những người cho phép mình bị lừa dối.

One who deceives will always find those who allow themselves to be deceived.

Niccolo Machiavelli48 người thíchthích danh ngôn Thích

Một vài người nghĩ rằng có thể giấu đi sự thật với một chút bao che và tô điểm. Nhưng khi thời gian trôi đi, sự thật sẽ lộ ra, và điều giả dối sẽ phai mờ.

Some people think that the truth can be hidden with a little cover-up and decoration. But as time goes by, what is true is revealed, and what is fake fades away.

Ismail Haniyeh41 người thíchthích danh ngôn Thích

Một lời nói dối có thể chạy quanh thế giới trước khi sự thật kịp đi giày.

A lie can run round the world before the truth has got its boots on.

Terry Pratchett38 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi không buồn khổ vì bạn lừa dối tôi, tôi buồn khổ vì từ nay tôi không còn có thể tin bạn được nữa.

I'm not upset that you lied to me, I'm upset that from now on I can't believe you.

Friedrich Nietzsche37 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta không bị lừa dối; chúng ta tự lừa dối chính mình.

We are never deceived; we deceive ourselves.

Johann Wolfgang von Goethe36 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thật được khẳng định qua thời gian và kiểm nghiệm; dối trá qua gấp gáp và không chắc chắn.

Truth is confirmed by inspection and delay; falsehood by haste and uncertainty.

Tacitus35 người thíchthích danh ngôn Thích

Lời nói dối dễ chịu hơn nghi ngờ, hữu ích hơn tình yêu, bền vững hơn sự thật.

A lie is more comfortable than doubt, more useful than love, more lasting than truth.

Gabriel Garcia Marquez30 người thíchthích danh ngôn Thích

Tiếng 'không' không giấu diếm điều gì, nhưng tiếng 'có' rất dễ trở thành lừa dối.

A 'no' does not hide anything, but a 'yes' very easily becomes a deception.

Soren Kierkegaard28 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng lừa gạt bản thân mình! Trong tất cả những kẻ lừa gạt, hãy sợ bản thân mình nhất!

Therefore do not deceive yourself! Of all deceivers fear most yourself!

Soren Kierkegaard27 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người thật ngu xuẩn. Người ta tin vào lời nói dối bởi họ mong nó là sự thật, hay bởi họ sợ nó có thể là sự thật.

People are stupid. They will believe a lie because they want to believe it's true, or because they are afraid it might be true.

Terry Goodkind26 người thíchthích danh ngôn Thích

Những điều dối trá không len vừa vào lốt ngụy trang. Đến cuối cùng, lớp áo rơi xuống, để mặc bạn trân trân nhìn vào sự thật trần trụi, thứ luôn là tình huống không thoải mái.

Lies don't fit snugly into disguises. Eventually the cloak falls off and you're left staring at the naked truth which is always an uncomfortable situation.

Richelle E. Goodrich25 người thíchthích danh ngôn Thích

Nỗ lực để thấy Sự thật mà không biết tới Giả dối. Đó là nỗ lực để thấy Ánh sáng mà không biết tới Bóng tối. Không làm được điều đó.

To attempt seeing Truth without knowing Falsehood. It is the attempt to see the Light without knowing the Darkness. It cannot be.

Frank Herbert25 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người là vậy… Dù có nói thật to lắm, nhưng một khi đã nói dối một lần,người ta sẽ nghi ngờ những lời nói thật trước đó…

Phim: I Hear Your Voice - Đôi Tai Ngoại Cảm22 người thíchthích danh ngôn Thích

Lời nói dối sẽ chẳng có nghĩa gì nếu sự thật không khiến người ta cảm thấy nguy hiểm.

A lie would have no sense unless the truth were felt as dangerous.

Alfred Adler19 người thíchthích danh ngôn Thích

Người có thể nhìn vượt qua những bóng tối và dối trá trong nền văn hóa của mình sẽ không bao giờ được người đời hiểu, chứ đừng nói đến được tin tưởng.

Those who are able to see beyond the shadows and lies of their culture will never be understood, let alone believed, by the masses.

Plato18 người thíchthích danh ngôn Thích

Bất cứ sự dối trá nào cũng đều phải trả giá cả, làm sao khác được.

Nguyễn Nhật Ánh18 người thíchthích danh ngôn Thích

Ngôn từ lừa lọc không chỉ chính chúng hiểm độc, mà chúng tiêm nhiễm vào tâm hồn cái ác.

False words are not only evil in themselves, but they infect the soul with evil.

Plato17 người thíchthích danh ngôn Thích

Tâm là tên lừa đảo lớn nhất, người khác có thể dối bạn nhất thời, nhưng nó lại gạt bạn suốt đời.

心是最大的骗子,别人能骗你一时,而它却会骗你一辈子。

Phật học Trung Hoa17 người thíchthích danh ngôn Thích

Akiyama: “Nói dối không được sao?”
Nao: “Được chứ! Nếu lời nói dối làm cho người khác cảm thấy hạnh phúc và ấm áp”

Phim: Liar Game - Trò Chơi Dối Trá17 người thíchthích danh ngôn Thích

Dối trá chạy quanh trái đất trong khi Sự thật vẫn còn cố gắng đi giày.

Lies circle the earth while Truth is still trying to put on its shoes.

Napoleon Bonaparte16 người thíchthích danh ngôn Thích

Lời nói dối đi nửa vòng trái đất trước khi sự thật kịp mặc quần.

A lie gets halfway around the world before the truth has a chance to get its pants on.

Winston Churchill14 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người ít là bản thân mình nhất khi nói với tư cách của bản thân. Hãy cho anh ta một cái mặt nạ, và anh ta sẽ nói với bạn sự thật.

Man is least himself when he talks in his own person. Give him a mask, and he will tell you the truth.

Oscar Wilde14 người thíchthích danh ngôn Thích

Đa số người cả đời chỉ làm được ba việc: Dối mình, dối người, và bị người dối.

大多数的人一辈子只做了三件事;自欺、欺人、被人欺。

Phật học Trung Hoa13 người thíchthích danh ngôn Thích

Lời nói dối là kẻ sát nhân lớn nhất. Chúng giết Sự thật.

Lies are the greatest murder. They kill the Truth.

Socrates13 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi có hai người, luôn có sự giả dối.

Where there are two people, there is untruth.

Soren Kierkegaard13 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy chiến thắng sự giận dữ bằng bình thản;
Hãy chiến thắng sự ác độc bằng lòng tốt;
Hãy chiến thắng sự keo kiệt bằng cách cho đi,
Và kẻ dối trá bằng sự thật.

Conquer anger with non-anger;
Conquer wickedness with goodness;
Conquer stinginess with giving,
And a liar with truth.

Khuyết danh11 người thíchthích danh ngôn Thích

Tính cách hoàn hảo là như thế này: sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng, không vội vã, không thờ ơ, không giả dối.

Perfection of character is this: to live each day as if it were your last, without frenzy, without apathy, without pretence.

Marcus Aurelius11 người thíchthích danh ngôn Thích

Người ta có thể lừa dối người khác và chính bản thân mình, chứ con tim thì không thể.

Hãy cứ yêu như chưa từng tổn thương - Mộc Cẩn Thiên Lam11 người thíchthích danh ngôn Thích

Trong tất cả những kẻ dối trá trên thế gian, đôi khi kẻ dối trá tồi tệ nhất là những nỗi sợ của bản thân ta.

Of all the liars in the world, sometimes the worst are our own fears.

Rudyard Kipling8 người thíchthích danh ngôn Thích

Có điều hay ho về hôn nhân là nó khiến cuộc sống dối lừa trở nên tuyệt đối cần thiết với cả hai bên.

The one charm about marriage is that it makes a life of deception absolutely necessary for both parties.

Oscar Wilde8 người thíchthích danh ngôn Thích

Thời gian trôi đi, và từng chút từng chút, mọi điều mà ta nói bằng lời dối trá trở thành sự thật.

Time passes, and little by little everything that we have spoken in falsehood becomes true.

Marcel Proust8 người thíchthích danh ngôn Thích

Trong những mối quan hệ giữa người với người, lòng tốt và lời nói dối đáng giá cả ngàn sự thật.

In human relationships, kindness and lies are worth a thousand truths.

Graham Greene7 người thíchthích danh ngôn Thích

Trong thời kỳ dối trá, nói lên sự thật là một hành động mang tính cách mạng.

In a time of deceit telling the truth is a revolutionary act.

George Orwell6 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự phóng đại có mối quan hệ máu mủ với lừa dối, và đáng trách cũng gần như vậy.

Exaggeration is a blood relation to falsehood and nearly as blamable.

Hosea Ballou6 người thíchthích danh ngôn Thích

Nói một lời dối gian thì phải bịa thêm mười câu không thật nữa để đắp vào, cần gì khổ như vậy?

说一句谎话,要编造十句谎话来弥补,何苦呢?

Phật học Trung Hoa5 người thíchthích danh ngôn Thích

Tội lỗi có nhiều công cụ, nhưng lời nói dối là tay cầm mà công cụ nào cũng vừa vặn.

Sin has many tools, but a lie is the handle which fits them all.

Oliver Wendell Holmes, Sr.5 người thíchthích danh ngôn Thích

Lịch sử là một tập hợp những điều dối trá được nhận đồng.

History is a set of lies agreed upon.

Napoleon Bonaparte5 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu không biết đó là một lời dối trá thì sống sẽ thoải mái hơn. Đối với tớ, sự thật không có nghĩa lí gì nhiều, thà cứ bị lừa mà không biết còn hơn là tỉnh táo nhận ra mình bị lừa, vì nếu tỉnh táo biết được sự thật sẽ vô cùng đau khổ.

Năm tháng vội vàng - Cửu Dạ Hồi4 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự thật là lời nói dối bạn đã từng nói, giờ quay lại ám ảnh bạn.

Truth is the lie you once told returning to haunt you.

Dermot Healy4 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi sẽ chiến đấu vì đất nước tôi, nhưng tôi sẽ không dối trá vì nó.

I will fight for my country, but I will not lie for her.

Zora Neale Hurston2 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn không nên luôn tin vào điều tôi nói. Các câu hỏi hấp dẫn người ta nói dối, đặc biệt là khi không có câu trả lời.

You mustn't always believe what I say. Questions tempt you to tell lies, particularly when there is no answer.

Pablo Picasso2 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn không cố ý nói những lời dối trá, nhưng đôi khi bạn phải lảng tránh.

You don’t tell deliberate lies, but sometimes you have to be evasive.

Margaret Thatcher2 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi bạn thành thật với chính mình, thế giới sẽ không ai lừa dối bạn.

当你对自己诚实的时候,世界上没有人能够欺骗得了你。

Phật học Trung Hoa2 người thíchthích danh ngôn Thích

Lời dối trá không nằm ở ngôn từ quanh co, mà ở trong mong muốn và ý định lừa gạt và làm tổn thương đối phương qua lời nói giả tạo.

A lie does not consist in the indirect position of words, but in the desire and intention, by false speaking, to deceive and injure your neighbour.

Jonathan Swift2 người thíchthích danh ngôn Thích

Diễn viên giỏi nhất là diễn viên đóng vở hài kịch cuộc đời một cách hoàn hảo, một điều tôi luôn mong mỏi mình làm được. Đi hay, nói hay, khóc hay, cười hay, và chết hay, tất cả đều đơn thuần là diễn kịch, bởi vì trong mỗi người, có linh hồn bất tử ngu xuẩn và đáng sợ, kẻ là chân thật - kẻ không thể diễn, kẻ không ngừng duy trì cuộc chống đối vô tận nhưng vô thanh chống lại những dối trá của cơ thể.

The finest actor is he who play the comedy of life perfectly, as i aspire to do. To walk well, talk well, weep well, laugh well and die well, it is all pure acting, because in every man there is the dumb dreadful immortal spirit who is real- who cannot act, who-is and who steadily maintains an infinite though speechless protest against the body's lies.

Marie Corelli2 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự dối trá bay, và sự thật lê lết đằng sau, nên khi con người tỉnh ngộ, đã quá muộn; trò đùa chơi đã kết thúc, và câu chuyện đã để lại ảnh hưởng: giống như người nghĩ ra được lời đối đáp hay khi mà chủ đề đã đổi, hoặc đối phương đã rời đi; hay giống như người bác sĩ tìm ra được liều thuốc chắc chẵn chữa được sau khi bệnh nhân đã chết.

Falsehood flies, and truth comes limping after it, so that when men come to be undeceived, it is too late; the jest is over, and the tale hath had its effect: like a man, who hath thought of a good repartee when the discourse is changed, or the company parted; or like a physician, who hath found out an infallible medicine, after the patient is dead.

Jonathan Swift2 người thíchthích danh ngôn Thích

Người cho phép mình nói dối một lần, sẽ thấy dễ dàng hơn nhiều khi nói dối lần thứ hai.

He who permits himself to tell a lie once, finds it much easier to do it the second time.

Thomas Jefferson2 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 2 trên 2«12

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.