A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Sự chăm chỉ


Trang 1 trên 212»

Trời có bốn mùa: Xuân, Hạ, Thu, Đông.
Đất có bốn phương: Đông, Tây, Nam, Bắc
Người có bốn đức: Cần, Kiệm, Liêm, Chính.
Thiếu một mùa, thì không thành trời.
Thiếu một phương, thì không thành đất
Thiếu một đức, thì không thành người.

Hồ Chí Minh1304 người thíchthích danh ngôn Thích

Cần, Kiệm, Liêm, là gốc rễ của Chính. Nhưng một cây cần có gốc rễ, lại cần có cành, lá, hoa, quả mới là hoàn toàn. Một người phải Cần, Kiệm, Liêm, nhưng còn phải Chính mới là người hoàn toàn.

Hồ Chí Minh496 người thíchthích danh ngôn Thích

Đối với mình - Phải siêng năng, không được lười biếng, ai lười biếng không làm được việc. Phải tiết kiệm, không xa xỉ, vì xa xỉ hoá ra tham lam, nhất là đối với tiền bạc của đoàn thể phải rất phân minh.

Hồ Chí Minh437 người thíchthích danh ngôn Thích

Những người trong các công sở đều có nhiều hoặc ít quyền hành. Nếu không giữ đúng Cần - Kiệm - Liêm - Chính thì dễ trở thành hủ bại, biến thành sâu mọt của dân.

Hồ Chí Minh351 người thíchthích danh ngôn Thích

Giàu sang chỉ đạt được nhờ những gì mà sự chăm chỉ kiếm ra và sự tằn tiện tiết kiệm.

Wealth can only be accumulated by the earnings of industry and the savings of frugality.

John Tyler336 người thíchthích danh ngôn Thích

Cần mà không Kiệm, "thì làm chừng nào xào chừng ấy". Cũng như một cái thùng không có đáy; nước đổ vào chừng nào, chảy ra hết chừng ấy, không lại hoàn không.

Hồ Chí Minh251 người thíchthích danh ngôn Thích

Cách trị nhà cốt ở hoà thuận, cách mưu sinh cốt ở siêng năng.

Chu Hi228 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự cẩn thận và chăm chỉ mang tới may mắn.

Care and diligence bring luck.

Thomas Fuller208 người thíchthích danh ngôn Thích

Kiệm mà không Cần, thì không tăng thêm, không phát triển được. Mà vật gì đã không tiến tức phải thoái. Cũng như cái thùng chỉ đựng một ít nước, không tiếp tục đổ thêm vào, lâu ngày chắc nước đó sẽ hao bớt dần, cho đến khi khô kiệt.

Hồ Chí Minh207 người thíchthích danh ngôn Thích

Những gì chúng ta muốn làm một cách thoải mái, chúng ta phải học làm một cách siêng năng trước.

What we hope ever to do with ease, we must learn first to do with diligence.

Samuel Johnson194 người thíchthích danh ngôn Thích

Bốn điều mà thế hệ trẻ nên suy ngẫm:
- Thất bại là gì: Bỏ cuộc là thất bại lớn nhất.
- Kiên cường là gì: Một khi bạn đã kinh qua gian khó, uất hận và thất vọng, chỉ khi đó bạn mới hiểu được kiên cường là gì.
- Nghĩa vụ của bạn là: Siêng năng hơn, chăm chỉ hơn, và tham vọng hơn người khác.
- Chỉ kẻ ngu mới dùng miệng để nói. Người thông minh dùng trí óc, và người sáng suốt dùng trái tim.

The 4 main questions the young generation must ponder on:
- What is failure: Giving up is the greatest failure.
- What is resilience: Once you have been through hardships, grievances and disappointments, only then will you understand what is resilience.
- What your duties are: To be more diligent, hardworking, and ambitious than others.
- Only fools use their mouth to speak. A smart man uses his brain, and a wise man uses his heart.

Jack Ma160 người thíchthích danh ngôn Thích

Chăm chỉ là mẹ của may mắn.

Diligence is the mother of good luck.

Benjamin Franklin146 người thíchthích danh ngôn Thích

Người lao động chăm chỉ không bao giờ cần tuyệt vọng, bởi tất cả đều đạt được bằng sự chăm chỉ và lao động.

He who labors diligently need never despair, for all things are accomplished by diligence and labor.

Menander126 người thíchthích danh ngôn Thích

Lúc nhàn nhã là lúc làm điều gì đó hữu ích. Sự nhàn nhã này người siêng năng sẽ đạt được còn kẻ lười biếng thì không bao giờ.

Leisure is the time for doing something useful. This leisure the diligent person will obtain the lazy one never.

Benjamin Franklin115 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi buộc phải cần cù. Ai cần cù như tôi rồi cũng sẽ thành công như tôi.

I was obliged to be industrious. Whoever is equally industrious will succeed equally well.

Johann Sebastian Bach99 người thíchthích danh ngôn Thích

Thành công không phải ngẫu nhiên. Đó là sự chăm chỉ, bền bỉ, học hỏi, nghiên cứu, hy sinh và quan trọng nhất, tình yêu đối với việc mình đang làm.

Success is no accident. It is hard work, perseverance, learning, studying, sacrifice and most of all, love of what you are doing.

Pele88 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn trở mình sau thời điểm đáng lẽ phải thức dậy, thế là hỏng rồi. Hãy bật dậy ngay lập tức.

If you once turn on your side after the hour at which you ought to rise, it is all over. Bolt up at once.

Walter Scott87 người thíchthích danh ngôn Thích

Chỉ có ba điều cần nhớ là trong sạch, siêng năng, cẩn thận. Biết ba điều đó là biết giữ mình.

Khuyết danh82 người thíchthích danh ngôn Thích

Kiên nhẫn, bền bỉ và đổ mồ hôi là sự kết hợp không thể đánh bại của thành công.

Patience, persistence and perspiration make an unbeatable combination for success.

Napoleon Hill72 người thíchthích danh ngôn Thích

Thành công 90% là mồ hôi và 10% là cảm hứng.

Success is 90% perspiration and 10% inspiration!

Thomas Edison59 người thíchthích danh ngôn Thích

Danh nhân - Danh ngôn Stephen King - Tài năng rẻ hơn muối bột. Điều làm nên sự khác biệt giữa người tài và

Tài năng rẻ hơn muối bột. Điều làm nên sự khác biệt giữa người tài và người thành công là sự vất vả chăm chỉ.

Talent is cheaper than table salt. What separates the talented individual from the successful one is a lot of hard work.

Stephen King54 người thíchthích danh ngôn Thích

Danh ngôn về sự chăm chỉ, danh ngôn về lao động, những câu nói về sự chăm chỉ

Chưa ai chết đuối trong mồ hôi của chính mình.

Nobody ever drowned in his own sweat.

Ann Landers47 người thíchthích danh ngôn Thích

Tuổi trẻ không siêng năng, già phải hối hận.

Cổ Thi46 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi là người rất tin vào may mắn, và tôi phát hiện ra tôi càng làm việc, tôi càng có nhiều may mắn.

I’m a greater believer in luck, and I find the harder I work the more I have of it.

Thomas Jefferson42 người thíchthích danh ngôn Thích

Mong muốn có thành công mà không làm việc chăm chỉ cũng giống như cố gắng thu hoạch khi chưa hề gieo trồng.

Striving for success without hard work is like trying to harvest where you haven’t planted.

David Bly37 người thíchthích danh ngôn Thích

Cách trị nhà cốt ở hòa, cách mưu sinh cốt ở chăm.

Chu Hy30 người thíchthích danh ngôn Thích

Một người bình thường mà chăm chỉ thì còn hơn mười người giỏi mà lười biếng.

Khuyết danh28 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có bí mật nào cho sự thành công. Thành công là kết quả của sự chuẩn bị kỹ càng, sự chăm chỉ và học hỏi từ thất bại.

There are no secrets to success. It is the result of preparation, hard work, and learning from failure.

Colin Powell27 người thíchthích danh ngôn Thích

Một tuần lễ với người chăm chỉ có 7 ngày, còn với kẻ lười biếng có 7 ngày mai. Biết cách làm việc, biết cách lao động - đó cũng chính là tài năng. Và là một tài năng lớn lao. Kết quả là sẽ nẩy sinh cảm hứng. Chứ không phải là ngược lại.

Khuyết danh26 người thíchthích danh ngôn Thích

Thành công của tôi đến từ việc tôi chẳng bao giờ cần đồng hồ trong phòng làm việc của mình.

I owe my success to the fact that I never had a clock in my workroom.

Thomas Edison25 người thíchthích danh ngôn Thích

Nên thợ, nên thầy vì có học
No ăn, no mặc bởi hay làm.

Nguyễn Trãi23 người thíchthích danh ngôn Thích

Danh nhân - Danh ngôn Tim Notke - Chăm chỉ chiến thắng tài năng khi tài năng không chịu chăm chỉ.

Chăm chỉ chiến thắng tài năng khi tài năng không chịu chăm chỉ.

Hard work beats talent when talent doesn't work hard.

Tim Notke22 người thíchthích danh ngôn Thích

Ba điều cơ bản để đạt được bất cứ điều gì đáng giá là: Chăm chỉ, Bền bỉ, và Lẽ thường.

The three great essentials to achieve anything worth while are: Hard work, Stick-to-itiveness, and Common sense.

Thomas Edison20 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn thực sự muốn có gì đó, bạn có thể có nó chừng nào bạn sẵn sàng trả giá. Và cái giá là bạn phải làm tốt hơn và chăm chỉ hơn người bên cạnh.

If you really want something, you can have it if you're willing to pay the price. And the price means you have to work better and harder than the next guy.

Vince Lombardi18 người thíchthích danh ngôn Thích

Lời khen tốt nhất mà bạn có thể cho tôi là nói rằng tôi đã chăm chỉ mỗi ngày.

The highest compliment that you can pay me is to say that I work hard every day.

Wayne Gretzky17 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự chăm chỉ giống như cầu thang bộ và vận may là thang máy. Đôi lúc cầu thang máy có thể hỏng nhưng cầu thang bộ sẽ luôn đưa bạn lên tới đỉnh.

Hard work is like stairs and luck is like lift. Sometimes lift may fail but stairs will always take you to the top.

Khuyết danh16 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều tốt đẹp đến với những người làm việc chăm chỉ và không bao giờ bỏ cuộc.

Good things come to those who work their asses off and never give up.

Khuyết danh13 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi học được giá trị của sự chăm chỉ nhờ làm việc chăm chỉ.

I learned the value of hard work by working hard.

Margaret Mead13 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi ghét ngày Chủ nhật, tôi mòn mỏi chờ Thứ hai đến để có thể quay trở lại với công việc.

I hate Sunday, I can't wait for Monday so I can go back to work again.

Ingrid Bergman13 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn dậy sớm vào buổi sáng và bạn làm việc cả ngày. Đó là bí mật duy nhất.

You get up early in the morning and you work all day. That’s the only secret.

Philip Glass13 người thíchthích danh ngôn Thích

Danh nhân - Danh ngôn Beverly Sills - Không có đường tắt tới nơi nào đáng đi.

Không có đường tắt tới nơi nào đáng đi.

There are no shortcuts to any place worth going.

Beverly Sills10 người thíchthích danh ngôn Thích

Làm việc chăm chỉ và làm việc thông minh đôi khi có thể là hai việc khác nhau.

Working hard and working smart sometimes can be two different things.

Byron Dorgan7 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có sự chăm chỉ, chẳng gì mọc được ngoài cỏ dại.

Without hard work, nothing grows but weeds.

Gordon B. Hinckley7 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi luôn luôn có quan điểm sự chăm chỉ chỉ đơn thuần là nơi ẩn náu của những người chẳng có việc gì để làm.

Indeed I have always been of the opinion that hard work is simply the refuge of people who have nothing to do.

Oscar Wilde7 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi luôn cho rằng nếu bạn đủ chăm chỉ và đủ cố gắng, mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

I always thought if you worked hard enough and tried hard enough, things would work out.

Katharine Graham7 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy luôn luôn không ngừng tìm cho mình điều gì đó để làm.

Give yourself something to work toward - constantly.

Mary Kay Ash6 người thíchthích danh ngôn Thích

Cảm giác gấp gáp buộc con người, buộc các công ty, và các quốc gia phải làm việc chăm chỉ hơn bình thường. Nó buộc họ làm việc như thể sinh mạng họ phụ thuộc vào đó (mà điều này trong nhiều trường hợp là đúng).

A sense of urgency drives people, companies, and countries to work much harder than normal. It makes them work as if their lives depend on it (which, in many cases, is true).

Donald Latumahina6 người thíchthích danh ngôn Thích

May mắn là món lãi của mồ hôi. Bạn càng đổ mồ hôi, bạn càng may mắn.

Luck is the dividend of sweat. The more you sweat, the luckier you get.

Ray Kroc5 người thíchthích danh ngôn Thích

Những người siêu thành công không phải là những người tài năng nhất trong lĩnh vực của mình. Họ chỉ lao động, học hỏi và luyện tập nhiều hơn người khác.

Super-successful people aren’t the most gifted people in their fields. They just work, study and practice more than the competition.

Jack Canfield4 người thíchthích danh ngôn Thích

Thành công là gì? Tôi nghĩ đó là sự trộn lẫn giữa có tài trong chuyện bạn đang làm; biết rằng như thế là không đủ, và rằng bạn phải chăm chỉ và có nhận thức nhất định về mục đích.

What is success? I think it is a mixture of having a flair for the thing that you are doing; knowing that it is not enough, that you have got to have hard work and a certain sense of purpose.

Margaret Thatcher4 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 1 trên 212»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.