A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Lao động


Trang 2 trên 2«12

Hạnh phúc chủ yếu phụ thuộc vào khả năng lao động của con người và cách con người lao động.

Happiness mainly depends on man's ability to work and the way in which he does it.

Richard L Evans22 người thíchthích danh ngôn Thích

Lao động làm ta khuây khỏa được nỗi buồn, tiết kiệm được thời gian, chữa khỏi được bệnh lười biếng.

Khuyết danh19 người thíchthích danh ngôn Thích

Học vấn là cái kho, và lao động là chìa khóa để mở cái kho ấy.

Khuyết danh19 người thíchthích danh ngôn Thích

Hạnh phúc luôn mỉm cười với những ai kiên trì, dũng cảm, hăng say lao động.

Khuyết danh19 người thíchthích danh ngôn Thích

Ai lao động nhiều, người đó sẽ hạnh phúc.

Khuyết danh18 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy ngừng chờ đợi và bắt đầu công việc. Hãy ngừng ước ao và bắt đầu bước đi.

Stop waiting and start working. Stop wishing and start walking.

Israelmore Ayivor18 người thíchthích danh ngôn Thích

Ngoài những cái lợi khác, lao động còn có cái lợi làm cho ngày ngắn lại và đời dài ra.

Khuyết danh18 người thíchthích danh ngôn Thích

Lao động không có sự thay thế.

There is no substitute for work.

Vince Lombardi17 người thíchthích danh ngôn Thích

Cơ hội bị hầu hết mọi người bỏ lỡ vì nó mặc áo khoác làm việc và trông giống như công việc.

Opportunity is missed by most people because it is dressed in overalls and looks like work.

Thomas Edison17 người thíchthích danh ngôn Thích

Tất cả những người tôi từng thấy yêu quý công việc của mình đều rất giỏi việc đó.

Everybody that I've ever seen that enjoyed their job was very good at it.

Chuck Yeager15 người thíchthích danh ngôn Thích

Muốn làm người giàu, hãy làm người làm công ăn lương trước.

부자 되려면 샐리러맨을 거치게 하라.

Danh ngôn tiếng Hàn14 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy nắm rõ công việc mình làm, hãy thông thạo công việc, đừng để công việc lôi kéo, hãy lôi kéo công việc.

자기가 하는 일을 잘 파악하라, 일에 통달하라, 일에 끌려 다니지 말고 일을 끌고 다녀라.

Danh ngôn tiếng Hàn13 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn dậy sớm vào buổi sáng và bạn làm việc cả ngày. Đó là bí mật duy nhất.

You get up early in the morning and you work all day. That’s the only secret.

Philip Glass13 người thíchthích danh ngôn Thích

Người yêu lao động bao giờ cũng thấy công việc của mình chưa hoàn hảo.

Khuyết danh13 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có lao động, không có sự thịnh vượng.

Without labor nothing prospers.

Sophocles11 người thíchthích danh ngôn Thích

Một, hãy nhớ ngước lên những vì sao chứ đừng cúi xuống nhìn chân. Hai, đừng từ bỏ lao động. Lao động cho bạn ý nghĩa và mục đích, và cuộc đời trống rỗng nếu không có nó. Ba, nếu bạn đủ may mắn để tìm được tình yêu, hãy nhớ nó luôn ở đó và đừng ném nó đi.

One, remember to look up at the stars and not down at your feet. Two, never give up work. Work gives you meaning and purpose and life is empty without it. Three, if you are lucky enough to find love, remember it is there and don't throw it away.

Stephen Hawking11 người thíchthích danh ngôn Thích

Không công việc nào là không quan trọng. Tất cả mọi lao động nâng đỡ nhân loại đều có chân giá trị và tầm quan trọng và nên được cần cù thực hiện với sự tuyệt hảo.

No work is insignificant. All labor that uplifts humanity has dignity and importance and should be undertaken with painstaking excellence.

Martin Luther King Jr.10 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi kiệt sức nếu tôi không lao động.

I am exhausted if I don't work.

Pablo Picasso10 người thíchthích danh ngôn Thích

Việc tự nhiên cần làm là lao động - để nhận ra rằng sự thịnh vượng và hạnh phúc chỉ có thể đạt được thông qua nỗ lực thực sự.

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

Henry Ford10 người thíchthích danh ngôn Thích

Lao động sản sinh ra ý tưởng.

Labor gives birth to ideas.

Jim Rohn10 người thíchthích danh ngôn Thích

Cảm hứng tồn tại thật, nhưng nó phải tìm thấy ta khi ta đang làm việc.

Inspiration exists, but it has to find us working.

Pablo Picasso9 người thíchthích danh ngôn Thích

Với tôi, lao động là một loại nhu cầu tất yếu, giống như thức ăn hay nước uống, và quan trọng gần như thế.

To me, working is a form of sustenance, like food or water, and nearly as essential.

Katharine Graham8 người thíchthích danh ngôn Thích

Người ta thường hỏi tôi về bí quyết của thành công, và liệu tôi có thể nói cho họ biết cách biến giấc mơ của họ thành hiện thực. Câu trả lời của tôi là, bạn làm được điều đó bằng cách lao động.

People often ask me if I know the secret of success and if I could tell others how to make their dreams come true. My answer is, you do it by working.

Walt Disney7 người thíchthích danh ngôn Thích

Có niềm vui trong công việc. Không có hạnh phúc trừ khi nhận ra chúng ta đã đạt được thành tựu nào đó.

There is joy in work. There is no happiness except in the realization that we have accomplished something.

Henry Ford7 người thíchthích danh ngôn Thích

Cảm hứng là có thật, nhưng nó phải tìm thấy bạn khi bạn đang làm việc.

Inspiration exists, but it must find you working.

Pablo Picasso7 người thíchthích danh ngôn Thích

Bằng cách chăm chỉ làm việc tám giờ một ngày, bạn có thể cuối cùng sẽ trở thành sếp và làm việc mười hai giờ một ngày.

By working faithfully eight hours a day you may eventually get to be boss and work twelve hours a day.

Robert Frost7 người thíchthích danh ngôn Thích

Lý do tại sao lo âu lại giết nhiều người hơn sự lao động là vì nhiều người lo âu hơn là lao động.

The reason why worry kills more people than work is that more people worry than work.

Robert Frost7 người thíchthích danh ngôn Thích

Ngôn ngữ phải là tạo phẩm chung của thi sĩ và người lao động chân tay.

Language ought to be the joint creation of poets and manual workers.

George Orwell6 người thíchthích danh ngôn Thích

Động lực là khi giấc mơ mặc vào đồ lao động.

Motivation is when your dreams put on work clothes.

Benjamin Franklin6 người thíchthích danh ngôn Thích

Tất cả kẻ ăn xin đều nên bị bắt lại. Nhưng bắt một kẻ ăn xin chỉ để tống anh ta vào tù là man rợ và ngu xuẩn. Anh ta nên bị bắt chỉ với một mục đích duy nhất là để dạy anh ta cách lao động để kiếm sống.

Every beggar shall be arrested. But to arrest a beggar merely in order to put him in jail would be barbarous and absurd. He should be arrested for the sole purpose of teaching him how to earn a living by his work.

Napoleon Bonaparte6 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn phải học cách chuyển dịch sự hiểu biết và những cảm xúc sâu sắc thành lao động.

You must learn to translate wisdom and strong feelings into labor.

Jim Rohn5 người thíchthích danh ngôn Thích

Lao động là thiết yếu đối với con người. Con người phát minh ra đồng hồ báo thức.

Work is a necessity for man. Man invented the alarm clock.

Pablo Picasso4 người thíchthích danh ngôn Thích

Bí mật tốt nhất trong đời là không có bí mật nào. Cho dù mục tiêu của bạn là gì. Bạn có thể đạt tới nếu bạn sẵn lòng lao động.

The big secret in life is there is no secret. Whatever your goal. You can get there if you're willing to work.

Oprah Winfrey4 người thíchthích danh ngôn Thích

Một giờ làm việc cường độ cao đáng giá bằng cả một ngày mơ mộng.

One intense hour is worth a dreamy day.

Mary Kay Ash4 người thíchthích danh ngôn Thích

Bốn điều cần cho thành công: lao động và cầu nguyện, suy nghĩ và tin tưởng.

Four things for success: work and pray, think and believe.

Norman Vincent Peale3 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 2 trên 2«12

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.