A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Sự nỗ lực


Trang 2 trên 2«12

Nỗ lực không ngừng - chứ không phải sức mạnh hay trí tuệ - là chìa khóa để mở ra tiềm năng.

Continuous effort – not strength or intelligence – is the key to unlocking our potential.

Winston Churchill10 người thíchthích danh ngôn Thích

Việc tự nhiên cần làm là lao động - để nhận ra rằng sự thịnh vượng và hạnh phúc chỉ có thể đạt được thông qua nỗ lực thực sự.

The natural thing to do is to work - to recognize that prosperity and happiness can be obtained only through honest effort.

Henry Ford10 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự vững chắc cố định của mục đích là gốc rễ của tất cả nỗ lực thành công.

Fixedness of purpose is the root of all successful efforts.

James Allen10 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi có thể chấp nhận thất bại, mọi người đều thất bại ở một việc gì đó. Nhưng tôi không chấp nhận việc không cố gắng.

I can accept failure, everyone fails at something. But I can’t accept not trying.

Michael Jordan10 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn không cần hâm mộ những thứ mà người khác có, bởi vì chỉ cần ra sức cố gắng bạn cũng có thể đạt được. Bạn cũng đừng khoe khoang những thứ mình có, bởi vì chỉ cần cố gắng thì người khác cũng sẽ có được như bạn.

Weibo - Dịch: Lam Lam9 người thíchthích danh ngôn Thích

Ai cũng có thể là kẻ mọi rợ; cần phải có nỗ lực khủng khiếp để luôn là người văn minh.

Anyone can be a barbarian; it requires a terrible effort to remain a civilized man.

Leonard Woolf9 người thíchthích danh ngôn Thích

Ngày mai sẽ ổn thôi, chúng ta đều phải tin tưởng. Bởi vì phải tiếp tục sống, cho nên sẽ phải nỗ lực, giá trị cuộc sống cũng chỉ là một cái chớp mắt lúc bình minh mà thôi.

Ai hiểu được lòng em - Lục Xu9 người thíchthích danh ngôn Thích

Tình yêu có phải nghệ thuật không? Nếu có thì nó đòi hỏi tri thức và nỗ lực.

Is love an art? Then it requires knowledge and effort.

Erich Fromm9 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn có thể tạo ra được điều tích cực từ điều không tích cực nhất nếu bạn nỗ lực đủ nhiều.

You can make a positive out of the most negative if you work at it hard enough.

Sam Walton8 người thíchthích danh ngôn Thích

Năng lực phi thường chỉ có thể đến từ nỗ lực phi thường.

Extraordinary abilities can only come from extraordinary efforts.

Khuyết danh8 người thíchthích danh ngôn Thích

Với những ai sẵn lòng có nỗ lực, những điều kỳ diệu lớn và báu vật tuyệt vời đang chờ đợi sẵn sàng.

For those who are willing to make an effort, great miracles and wonderful treasures are in store.

Isaac Bashevis Singer8 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người không thể đánh giá thiên tư mình quá cao được, điều này chỉ khiến hai chữ 'cố gắng' mất đi ánh hào quang vốn thuộc về nó mà thôi.

Cô gái năm ấy chúng ta cùng theo đuổi - Cửu Bả Đao8 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta không bao giờ biết cuộc sống có thật sự công bằng không, nhưng mọi việc xảy ra đều có lý do của nó. Ngay cả khi anh cố gắng hết sức và không đạt được thứ anh muốn, cũng không có nghĩa những cố gắng đó là vô nghĩa.

Minh Nhật8 người thíchthích danh ngôn Thích

Nỗ lực, không hẳn là sẽ có kết quả, nhưng nếu không nỗ lực thì chắc chắn sẽ chẳng nhận được gì.

Thương ly - Tuyết Chi Linh8 người thíchthích danh ngôn Thích

Không có thang máy dẫn đến thành công, bạn phải đi thang bộ.

There is no elevator to success, you have to take the stairs.

Zig Ziglar7 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi luôn cho rằng nếu bạn đủ chăm chỉ và đủ cố gắng, mọi chuyện sẽ tốt đẹp.

I always thought if you worked hard enough and tried hard enough, things would work out.

Katharine Graham7 người thíchthích danh ngôn Thích

Tất cả chúng ta đều phải dấn thân vào cuộc chiến khốc liệt và suốt đời chống lại lực kéo không ngừng xuống dưới. Nếu ta thả lỏng, sâu bọ và cỏ dại tiêu cực sẽ lẻn vào vườn và lấy đi mọi thứ đáng giá.

We must all wage an intense, lifelong battle against the constant downward pull. If we relax, the bugs and weeds of negativity will move into the garden and take away everything of value.

Jim Rohn6 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy để người khác đốt nỗ lực của mình vào những chuyện vặt vãnh vô dụng. Hãy để người khác làm cạn kiệt năng lượng của mình vào những lo âu vô ích.

Let others consume their efforts in pointless trifles. Let others drain their energy in futile worries.

Quintus Curtius6 người thíchthích danh ngôn Thích

Cố gắng, cố gắng hết mình. Suy nghĩ, suy nghĩ sâu sắc. Tin tưởng, tin tưởng toàn tâm.

Try, really try. Think, really think. Believe, really believe.

Norman Vincent Peale6 người thíchthích danh ngôn Thích

Nỗ lực chỉ là nỗ lực khi nó bắt đầu đau đớn.

Effort is only effort when it begins to hurt.

Jose Ortega y Gasset6 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn nên nỗ lực bao lâu? Tới khi nào cần thiết.

How long should you try? Until.

Jim Rohn6 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy làm điều tốt nhất bạn có thể làm. Không ai có thể làm tốt hơn điều đó.

Just do the best you can. No one can do more than that.

John Wooden5 người thíchthích danh ngôn Thích

Trên đời này có rất nhiều chuyện có thể cố gắng mà thành công, nhưng cũng có rất nhiều thứ cho dù cố gắng thế nào cũng không thể thay đổi.

Đành buông - Thiên Tầm5 người thíchthích danh ngôn Thích

Thành công của mỗi con người không thể quy hoàn toàn cho may mắn, mà phần lớn là từ nỗ lực của bản thân họ.

Nguyễn Ngọc Thạch5 người thíchthích danh ngôn Thích

Trong tất cả mọi chuyện con người làm đều có nỗ lực, và có kết quả, và cường độ của nỗ lực là thước đo của kết quả.

In all human affairs there are efforts, and there are results, and the strength of the effort is the measure of the result.

James Allen5 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn bỏ công cho mục tiêu của mình, mục tiêu ấy sẽ đến bỏ công cho bạn. Nếu bạn bỏ công cho kế hoạch của mình, kế hoạch ấy sẽ đến bỏ công cho bạn. Bất cứ điều tốt đẹp nào chúng ta dựng xây cuối cùng cũng sẽ dựng xây chính ta.

If you go to work on your goals, your goals will go to work on you. If you go to work on your plan, your plan will go to work on you. Whatever good things we build end up building us.

Jim Rohn5 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn chọn người thiếu kinh nghiệm và chưa rõ cách làm nhưng có mong muốn thực sự và sẵn sàng làm tận sức để hoàn thành công việc, anh ta sẽ bù đắp được điều mình thiếu. Và thực tế cho thấy điều này mười lần thì đúng chín lần.

If you take someone who lacks the experience and the know-how but has the real desire and the willingness to work his tail off to get the job done, he’ll make up for what he lacks. And that proved true nine times out of ten.

Sam Walton5 người thíchthích danh ngôn Thích

Dặm đường ráng đi thêm không bị kẹt xe đâu.

There are no traffic jams on the extra mile.

Zig Ziglar4 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn phải làm nhiều hơn điều bạn được trả công, vì sự thỉnh vượng ẩn náu chính ở nơi đó.

You have to do more than you get paid for because that’s where the fortune is.

Jim Rohn4 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy lao động vui vẻ và yên bình, biết rằng những suy nghĩ đúng và nỗ lực đúng cuối cùng sẽ luôn mang đến kết quả đúng.

Work joyfully and peacefully, knowing that right thoughts and right efforts inevitably bring about right results.

James Allen4 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn càng vất vả nỗ lực vì điều gì đó, bạn càng cảm thấy tốt đẹp khi đạt được nó.

The harder you work for something, the greater you’ll feel when you achieve it.

Khuyết danh4 người thíchthích danh ngôn Thích

Cuộc sống không đòi hỏi ta phải là người tốt nhất, mà chỉ yêu cầu ta nỗ lực nhiều nhất khả năng mà thôi.

Life doesn’t require that we be the best, only that we try our best.

H. Jackson Brown Jr.3 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 2 trên 2«12

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.