A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Quyết định


Trang 1 trên 212»

Không cần nhiều sức mạnh để thực hiện, nhưng cần nhiều sức mạnh để quyết định phải làm gì.

It does not take much strength to do things, but it requires great strength to decide on what to do.

Elbert Hubbard138 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn có não trong đầu. Bạn có chân trong giày. Bạn có thể tự chỉ mình về bất cứ hướng nào bạn chọn. Bạn độc lập, và bạn biết điều mình biết. Và bạn là người quyết định mình sẽ đi đâu.

You have brains in your head. You have feet in your shoes. You can steer yourself in any direction you choose. You're on your own, and you know what you know. And you are the guy who'll decide where to go.

Dr Seuss119 người thíchthích danh ngôn Thích

Một khi bạn đã quyết định, cả vũ trụ hợp lực để biến nó thành sự thực.

Once you make a decision, the universe conspires to make it happen.

Ralph Waldo Emerson94 người thíchthích danh ngôn Thích

Người khăng khăng muốn thấy rõ mọi thứ trước khi quyết định sẽ chẳng bao giờ quyết định. Chấp nhận cuộc sống, và bạn phải chấp nhận sự hối hận.

The man who insists upon seeing with perfect clearness before he decides, never decides. Accept life, and you must accept regret.

Henri Frederic Amiel84 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều đáng sợ nhất mà một người phải đối diện không phải là thất bại hay mất mát. Mà chính là lúc tỉnh giấc mỗi buổi sáng, không mong muốn gì, không khát khao gì. Bởi vì trái tim rỗng toác. Bất mãn với cả chính bản thân mình. Khi ấy, có lẽ điều kỳ diệu là một từ ngữ quá xa xỉ và nực cười. Nhưng rồi, chúng ta cũng phải tự cứu chính mình thôi. Bạn luôn có sự lựa chọn, ngay cả khi cùng cực nhất. Là đứng lên và đi hay đứng lại rồi bị quên lãng. Quyền quyết định thuộc về bạn.

Phan Ý Yên70 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn quyết định mình là ai và mình tin gì trong từng khoảng khắc mỗi ngày. Bạn có cơ hội thứ hai, trong từng giây phút.

You decide every moment of every day who you are and what you believe in. You get a second chance, every second.

Khuyết danh36 người thíchthích danh ngôn Thích

It can only come from you. Hạnh phúc là một lựa chọn, không phải kết quả. Không gì sẽ làm bạn hạnh phúc cho tới khi bạn lựa chọn mình hạnh phúc. Không ai sẽ làm bạn hạnh phúc chừng nào bạn còn chưa quyết định hạnh phúc. Hạnh phúc của bạn sẽ không đến với bạn. Nó chỉ có thể đến từ bạn.

Happiness is a choice, not a result. Nothing will make you happy until you choose to be happy. No person will make you happy unless you decide to be happy. Your happiness will not come to you.

Ralph Marston31 người thíchthích danh ngôn Thích

Sự dùng dằng không thể quyết định thường bị nhầm là sự kiên nhẫn.

The inability to make a decision has often been passed off as patience.

Khuyết danh31 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi trái tim chất đầy hạnh phúc, sẻ khiến cho con người ta đưa ra những quyết định lương thiện, những người chìm đắm trong tình yêu vì thế mà sở hữu một sự đơn thuần và tươi đẹp đến không thể tin được.

First love - Cửu Dạ Hồi28 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi tin vào hai nguyên tắc: Thái độ của bạn quan trọng hơn khả năng của bạn. Cũng tương tự, quyết định của bạn quan trọng hơn khả năng của bạn.

I believe in two principles: Your attitude is more important than your capabilities. Similarly, your decision is more important than your capabilities!

Jack Ma23 người thíchthích danh ngôn Thích

Một quyết định được đưa ra trong một thoáng, có thể sẽ trở thành nỗi tiếc nuối trong suốt cả cuộc đời. Tất cả mọi thứ trong cuộc đời này, đặc biệt là chuyện tình cảm, dường như đều được định trước, không ai có thể phân rõ đúng sai.

Ánh hoàng hôn mỏng manh - Tình Không Lam Hề22 người thíchthích danh ngôn Thích

Rất nhiều lúc, chúng ta biết rõ quyết định là sai, nhưng bài toán đó lại chẳng thể có cách giải khác.

Ánh trăng không hiểu lòng tôi - Tân Di Ổ22 người thíchthích danh ngôn Thích

Thành công đến vào khoảng khắc con người quyết định.

People become successful the minute they decide to.

Harvey MacKay21 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi phát hiện ra rằng tất cả những người thành công mà tôi từng nói chuyện đều có một bước ngoặt, và bước ngoặt đó là khi họ lập một quyết định rõ ràng, cụ thể, dứt khoát rằng họ sẽ không tiếp tục sống như thế này thêm nữa. Một số người lập quyết định đó ở tuổi 15 và một số người lập quyết định đó ở tuổi 50 và phần lớn mọi người chẳng bao giờ lập quyết định đó.

I found that every single successful person I’ve ever spoken to had a turning point and the turning point was where they made a clear, specific, unequivocal decision that they were not going to live like this anymore. Some people make that decision at 15 and some people make it at 50 and most never make it at all.

Brian Tracy20 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều mà kẻ hèn nhát sợ nhất chính là quyết định.

The thing that cowardice fears most is decision.

Soren Kierkegaard20 người thíchthích danh ngôn Thích

Lúc không đưa ra quyết định được thì hãy để thời gian giúp bạn. Nếu như vẫn không sao quyết định được thì hãy nói sau đi. Thà rằng sai lầm chứ đừng để bản thân thấy tiếc nuối.

Weibo - Dịch: Thương Thương Đặng19 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy có tầm nhìn và đừng bao giờ để môi trường, niềm tin của những người khác, hay hạn chế của những điều đã làm trong quá khứ định hình các quyết định của bạn.

Create a vision and never let the environment, other people’s beliefs, or the limits of what has been done in the past shape your decisions.

Tony Robbins16 người thíchthích danh ngôn Thích

Sử dụng quyền năng của quyết định cho bạn khả năng vượt qua bất cứ cái cớ nào để thay đổi bất cứ phần nào của cuộc đời trong khoảng khắc.

Using the power of decision gives you the capacity to get past any excuse to change any and every part of your life in an instant.

Tony Robbins16 người thíchthích danh ngôn Thích

Chính trong khoảng khắc lập ra quyết định mà vận mệnh bạn hình thành.

It is in your moments of decision that your destiny is shaped.

Tony Robbins13 người thíchthích danh ngôn Thích

Danh ngôn về phương pháp

Hãy nhất nhất đi theo những quyết định của mình, nhưng hãy linh động trong cách tiếp cận.

Stay committed to your decisions, but stay flexible in your approach.

Tony Robbins12 người thíchthích danh ngôn Thích

Danh nhân - Danh ngôn Tony Robbins - Năm mới = Cuộc sống mới! Ngay hôm nay hãy quyết định bạn sẽ trở thành

Năm mới = Cuộc sống mới! Ngay hôm nay hãy quyết định bạn sẽ trở thành ai, bạn sẽ trao gì cho cuộc đời, bạn sẽ sống thế nào.

New Year = A New Life! Decide today who you will become, what you will give, how you will live.

Tony Robbins11 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn đang ở ngã tư đường. Đây là cơ hội của bạn để lập quyết định quan trọng nhất trong đời. Hãy quên quá khứ đi. Bây giờ bạn là người như thế nào? Bạn đã quyết định trở thành người như thế nào. Đừng nghĩ về con người bạn trước đây. Bây giờ bạn là ai? Bạn đã quyết định trở thành ai? Hãy chủ đích lập quyết định này. Hãy mạnh mẽ lập quyết định này.

You are now at a crossroads. This is your opportunity to make the most important decision you will ever make. Forget your past. Who are you now? Who have you decided you really are now? Don’t think about who you have been. Who are you now? Who have you decided to become? Make this decision consciously. Make it carefully. Make it powerfully.

Tony Robbins11 người thíchthích danh ngôn Thích

Quyết định tốt đến từ kinh nghiệm, và kinh nghiệm đến từ quyết định tồi.

Good decisions come from experience, and experience comes from bad decisions.

Khuyết danh10 người thíchthích danh ngôn Thích

Hơn bất cứ điều gì, tôi tin rằng chính những quyết định của chúng ta, không phải những điều kiện của cuộc sống, mới định đoạt vận mệnh của chúng ta.

More than anything else, I believe it’s our decisions, not the conditions of our lives, that determine our destiny.

Tony Robbins10 người thíchthích danh ngôn Thích

Theo thời gian, không quyết định trở thành đã quyết định.

Indecision becomes decision with time.

Khuyết danh9 người thíchthích danh ngôn Thích

Quyết định trở thành, có, và làm điều gì đó vượt lên bình thường dẫn đến phải đối mặt với những khó khăn cũng vượt lên bình thường. Đôi khi tài sản quý giá nhất của bạn chỉ đơn giản là khả năng bền bỉ với nó lâu hơn bất cứ ai khác.

Your decision to be, have and do something out of ordinary entails facing difficulties that are out of the ordinary as well. Sometimes your greatest asset is simply your ability to stay with it longer than anyone else.

Brian Tracy9 người thíchthích danh ngôn Thích

Một quyết định thực sự được đo lường bằng sự thật rằng bạn đã có hành động mới. Nếu không có hành động, bạn chưa thực sự quyết định.

A real decision is measured by the fact that you've taken a new action. If there's no action, you haven't truly decided.

Tony Robbins8 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi một người lấy nền tảng cho cuộc đời là nguyên tắc, 99% quyết định của anh ta đã được lập hết rồi.

When one bases his life on principle, 99 percent of his decisions are already made.

Khuyết danh8 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy chỉ lập những quyết định củng cố hình ảnh bản thân, lòng tự tôn, và giá trị bản thân.

Only make decisions that support your self-image, self-esteem, and self-worth.

Oprah Winfrey8 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn càng nghĩ tốt, bạn càng lập quyết định tốt. Bạn càng lập quyết định tốt, bạn càng hành động tốt. Bạn càng hành động tốt, bạn càng có kết quả tốt.

The better you think, the better decisions you make. The better decisions you make, the better actions you take. The better actions you take, the better results you get.

Brian Tracy7 người thíchthích danh ngôn Thích

Để quyết định cuộc đời mình, ta phải chọn những cánh cửa mà mỗi ngày ta đóng mở.

To decide the lives we live we have to choose the doors we open and close each day.

Fabricyo Scolari7 người thíchthích danh ngôn Thích

Quyết định là sức mạnh tối thượng. Các quyết định định hình vận mệnh.

Decision is the ultimate power. Decisions shape destiny.

Tony Robbins7 người thíchthích danh ngôn Thích

Những người suy ngẫm lâu dài về cuộc sống và sự nghiệp thường luôn luôn lập các quyết định tốt hơn về thời gian và hoạt động của mình hơn những người suy nghĩ rất ít về tương lai.

People who take a long view of their lives and careers always seem to make much better decisions about their time and activities than people who give very little thought to the future.

Brian Tracy7 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy để lý trí chi phối quyết định.

Let your desires be ruled by reason.

Marcus Tullius Cicero6 người thíchthích danh ngôn Thích

Không khó để lập quyết định khi bạn biết giá trị của mình là gì.

It's not hard to make decisions when you know what your values are.

Roy Disney6 người thíchthích danh ngôn Thích

Khả năng điều hành là quyết định nhanh chóng và cho người khác thực hiện công việc.

Executive ability is deciding quickly and getting somebody else to do the work.

Earl Nightingale6 người thíchthích danh ngôn Thích

Đời người, có đôi lúc, cảm thấy quyết định lúc này đúng cũng chưa chắc gì sẽ đúng ở tương lai, hoặc lại cảm thấy quyết định hiện tại không đúng, chưa chắc cũng sẽ không đúng trong tương lai. Cho nên, đừng suy nghĩ nhiều như thế, hãy cứ sống lạc quan vui vẻ, và luôn mỉm cười! Ai nói tương lai sau này không có chuyện tốt đang chờ bạn chứ.

Em là học trò anh thì sao - Điền Phản5 người thíchthích danh ngôn Thích

Tình yêu là một quyết định, nó là một phán đoán, nó là một lời hứa. Nếu tình yêu chỉ là cảm xúc, sẽ không có nền tảng cho lời hứa yêu thương nhau mãi mãi. Cảm xúc đến và nó có thể đi. Làm sao tôi có thể phán đoán rằng nó sẽ ở lại mãi mãi, nếu như hành động của tôi không bao hàm sự phán đoán và quyết định.

Love is a decision, it is a judgment, it is a promise. If love were only a feeling, there would be no basis for the promise to love each other forever. A feeling comes and it may go. How can I judge that it will stay forever, when my act does not involve judgment and decision.

Erich Fromm5 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn không thể thay đổi quyết định của mình chỉ sau một đêm, nhưng bạn có thể thay đổi định hướng của mình chỉ sau một đêm.

You cannot change your decision overnight, but you can change your direction overnight.

Jim Rohn4 người thíchthích danh ngôn Thích

Quyết định tốt được lập dựa trên sự hiểu biết, chứ không phải dựa trên những con số.

A good decision is based on knowledge, and not on numbers.

Plato4 người thíchthích danh ngôn Thích

Mọi bước nhảy vọt trong đời đều đến sau một quyết định rõ ràng nào đó.

Every great leap forward in your life comes after you have made a clear decision of some kind.

Brian Tracy4 người thíchthích danh ngôn Thích

Không phải điều đang xảy ra trong cuộc sống hay đã xảy ra trong quá khứ quyết định bạn là người như thế nào. Đúng hơn, chính những quyết định của bạn về điều bạn tập trung chú ý, những điều có ý nghĩa với bạn, và những điều bạn sẽ làm vì chúng mới quyết định vận mệnh của bạn.

It’s not what’s happening to you now or what has happened in your past that determines who you become. Rather, it’s your decisions about what to focus on, what things mean to you, and what you’re going to do about them that will determine your ultimate destiny.

Tony Robbins3 người thíchthích danh ngôn Thích

Chẳng có điều gì là bạn buộc phải làm, tất cả đều là chuyện bạn quyết định làm.

Everything is something you decide to do, and there is nothing you have to do.

Denis Waitley3 người thíchthích danh ngôn Thích

Quyết định chóng vánh là quyết định không an toàn.

Quick decisions are unsafe decisions.

Sophocles3 người thíchthích danh ngôn Thích

Lập quyết định đôi khi có thể giống như cuộc nội chiến bên trong.

Decision making can sometimes seem like inner civil war.

Jim Rohn3 người thíchthích danh ngôn Thích

Tôi không phải là sản phẩm của hoàn cảnh quanh tôi. Tôi là sản phẩm của những quyết định tôi lập.

I am not a product of my circumstances. I am a product of my decisions.

Stephen Covey3 người thíchthích danh ngôn Thích

Ai cũng có quyền tự lập quyết định của mình, nhưng không ai có quyền ép buộc quyết định của mình lên người khác.

Everyone has the right to make his own decisions, but none has the right to force his decision on others.

Ayn Rand3 người thíchthích danh ngôn Thích

Quan điểm là món hàng rẻ nhất trên thế gian. Ai cũng có cả mớ quan điểm sẵn sàng nhồi nhét cho bất cứ ai sẽ chấp nhận chúng. Nếu bạn bị ảnh hưởng bởi các "quan điểm" khi bạn lập QUYẾT ĐỊNH, bạn sẽ không thành công trong bất cứ chuyện gì.

Opinions are the cheapest commodities on earth. Everyone has a flock of opinions ready to be wished upon anyone who will accept them. If you are influenced by "opinions" when you reach DECISIONS, you will not succeed in any undertaking.

Napoleon Hill2 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi xuất hiện trở ngại, bạn thay đổi phương hướng để đi tới mục tiêu; bạn không thay đổi quyết định đi đến đó.

When obstacles arise, you change your direction to reach your goal; you do not change your decision to get there.

Zig Ziglar2 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúa trời quyết định điều bạn phải đi qua. Bạn quyết định cách mình đi qua nó.

God will take care of what you go through. You take care of how you go through it.

Zig Ziglar2 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 1 trên 212»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.