Danh ngôn vần x

~♥~♥~♥~

A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Xử thế


Trang 1 trên 3123»

Danh ngôn mới

Nếu bạn không thể làm tất cả mọi người hài lòng với hành động và tài nghệ của mình, hãy làm hài lòng một số ít. Làm hài lòng nhiều người không phải chuyện tốt.

Friedrich Schiller

 4 người thích      Thích

Nếu bạn muốn biết bản thân, hãy quan sát cách người khác hành động.
Nếu bạn muốn hiểu người khác, hãy nhìn vào trong trái tim mình.

Friedrich Schiller

 11 người thích      Thích

Hãy tử tế với người khác trên đường leo lên, bởi vì bạn có thể sẽ gặp họ trên đường trượt xuống.

Jimmy Durante

 7 người thích      Thích

Người nói càng nhiều càng tạo ra nhiều nhầm lẫn.

He that speaks much, is much mistaken.

Benjamin Franklin1386 người thíchthích danh ngôn Thích

Yêu mọi người, tin vài người, đừng xúc phạm tới ai hết.

Love all, trust afew, do wrong to none.

William Shakespeare1018 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng bận tâm về những điều người ta nói xấu sau lưng bạn, vì họ là những người chỉ bới móc sai lầm trong đời bạn thay vì lo sửa sai lỗi lầm của chính mình!

Don't worry about what people say behind your back, they are the people who are finding faults in your life instead of fixing the faults in their own life!

Khuyết danh957 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy kính trọng người già khi bạn còn trẻ.
Hãy giúp đỡ kẻ yếu khi bạn còn khỏe.
Hãy thừa nhận khi bạn phạm sai lầm.
Bởi sẽ có một ngày trong đời, bạn sẽ già nua, yếu đuối và sai lầm.

Respect the old when you are young.
Help the weak when you are strong.
Confess the fault when you are wrong.
Because one day in life you will be old, weak and wrong.

Khuyết danh652 người thíchthích danh ngôn Thích

Lời nói đẹp - đó là chi phí thấp nhất để thu lợi cao nhất.

Ngạn ngữ Anh565 người thíchthích danh ngôn Thích

Một người bắt đầu nói dở khi người đó chẳng có gì để nói.

One always speaks badly when one has nothing to say.

Voltaire496 người thíchthích danh ngôn Thích

Không phải câu hỏi nào cũng cần trả lời.

It is not every question that deserves an answer.

Publilius Syrus465 người thíchthích danh ngôn Thích

Có những người có thể làm được mọi điều tốt và anh hùng, chỉ trừ một việc - không kể hạnh phúc của mình cho người bất hạnh.

There are people who can do all fine and heroic things but one - keep from telling their happiness to the unhappy.

Mark Twain434 người thíchthích danh ngôn Thích

Khôn ngoan thì không bao giờ nên tin tưởng hoàn toàn những ai đã gạt ta dù chỉ một lần.

It is prudent never to trust wholly those who have deceived us even once.

Rene Descartes380 người thíchthích danh ngôn Thích

Khó mà làm hài lòng được tất cả mọi người.

It is a very hard undertaking to seek to please everybody.

Publilius Syrus349 người thíchthích danh ngôn Thích

Am hiểu tự hào vì mình biết quá nhiều; khôn ngoan nhún nhường rằng mình chỉ biết đến thế.

Knowledge is proud that it knows so much; wisdom is humble that it knows no more.

William Cowper348 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy luôn cố để làm người đầu tiên: người đầu tiên gật đầu, người đầu tiên cười, người đầu tiên khen ngợi, và người đầu tiên tha thứ.

Strive to be first: first to nod, first to smile, first to compliment, and first to forgive.

Khuyết danh346 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi nói với những kẻ thông thái nửa vời, hãy nói điều nhảm nhí. Khi nói với những kẻ dốt nát, hãy khoe khoang. Khi nói với những người khôn ngoan, hãy nhún nhường và xin họ lời khuyên.

When you talk to the half-wise, twaddle; when you talk to the ignorant, brag; when you talk to the sagacious, look very humble and ask their opinion.

Edward Bulwer Lytton323 người thíchthích danh ngôn Thích

Người muốn sống yên bình và thoải mái không được nói lên tất cả những gì mình biết và tất cả những gì mình thấy.

He that would live in peace and at ease must not speak all he knows or all he sees.

Benjamin Franklin318 người thíchthích danh ngôn Thích

Để thành công trong thế giới này, chỉ ngu xuẩn là không đủ, anh cũng phải biết xử thế.

To succeed in the world it is not enough to be stupid, you must also be well-mannered.

Voltaire314 người thíchthích danh ngôn Thích

Bí mật để biến thành một kẻ buồn chán... là cái gì cũng kể.

The secret of being a bore... is to tell everything.

Voltaire312 người thíchthích danh ngôn Thích

Bất cứ khi nào bạn xung đột với ai đó, có một yếu tố có thể tạo ra sự khác biệt giữa hủy hoại mối quan hệ và làm nó trở nên sâu sắc hơn. Yếu tố đó là thái độ.

Whenever you're in conflict with someone, there is one factor that can make the difference between damaging your relationship and deepening it. That factor is attitude.

William James289 người thíchthích danh ngôn Thích

Điều bạn nói không quan trọng mà quan trọng là cách bạn nói; nơi đó ẩn dấu bí mật của thời gian.

It is not what you say that matters but the manner in which you say it; there lies the secret of the ages.

William Carlos Williams254 người thíchthích danh ngôn Thích

Tầm cỡ thực sự của một người được đo bằng cách anh ta đối xử những người chẳng đem lại cho anh ta lợi ích gì.

The true measure of a man is how he treats someone who can do him absolutely no good.

Samuel Johnson209 người thíchthích danh ngôn Thích

Ít ai thấy sự tài giỏi ở người đã xúc phạm mình.

Few people can see genius in someone who has offended them.

Robertson Davies199 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn muốn lấy mật, đừng đá tổ ong.

If you want to gather honey, don't kick over the beehive.

Dale Carnegie194 người thíchthích danh ngôn Thích

Lắng nghe nhiều người, nói với ít người.

Listen to many, speak to a few.

William Shakespeare180 người thíchthích danh ngôn Thích

Nêu rõ luận điểm mà không tạo kẻ thù đòi hỏi tài ứng xử khéo léo.

Tact is the knack of making a point without making an enemy.

Isaac Newton179 người thíchthích danh ngôn Thích

Bất cứ khi nào bạn thấy mình đứng về phía đám đông, đã đến lúc để dừng bước và tự ngẫm lại mình.

Whenever you find yourself on the side of the majority, it is time to pause and reflect.

Mark Twain178 người thíchthích danh ngôn Thích

danh ngôn về thời điểm, danh ngôn về lời nói, danh ngôn về tài hùng biện, những câu nói về thời điểm

Nói hay và hùng hồn là một nghệ thuật, nhưng biết lúc nào cần ngừng lời cũng là một nghệ thuật chẳng kém hơn.

To talk well and eloquently was a very great art, but that an equally great one was to know the right moment to stop.

Wolfgang Amadeus Mozart176 người thíchthích danh ngôn Thích

Sáng suốt trong thế giới của người điên cũng chính là điên.

To be sane in a world of madman is in itself madness.

Jean Jacques Rousseau176 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy làm hết sức để gieo những hạt giống của tâm hồn bạn vào những người đi cùng bạn trên đường đời, và hãy chấp nhận những điều quý giá mà họ tặng lại cho bạn.

Impart as much as you can of your spiritual being to those who are on the road with you, and accept as something precious what comes back to you from them.

Albert Schweitzer171 người thíchthích danh ngôn Thích

Người nhận được ân tình nhiều nhất là người biết đáp trả chúng.

The person who receives the most favors is the one who knows how to return them.

Publilius Syrus169 người thíchthích danh ngôn Thích

Con đường tốt nhất dẫn đến trái tim một người là nói chuyện với anh ta về những điều anh ta trân trọng nhất.

The royal road to a man's heart is to talk to him about the things he treasures most.

Dale Carnegie166 người thíchthích danh ngôn Thích

Luật đơn giản khi ứng phó với những người khó ở cùng là hãy nhớ rằng người này đang cố gắng thể hiển sự ưu việt của mình; và bạn phải ứng phó với anh ta từ quan điểm đó.

A simple rule in dealing with those who are hard to get along with is to remember that this person is striving to assert his superiority; and you must deal with him from that point of view.

Alfred Adler166 người thíchthích danh ngôn Thích

Khách, cũng như cá, bắt đầu bốc mùi sau ba ngày.

Guests, like fish, begin to smell after three days.

Benjamin Franklin162 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy nắm lấy một cái đĩa và ném nó xuống đất.
- Được rồi, đã xong.
Nó có vỡ không?
- Có.
Giờ hãy nói xin lỗi đi.
- Xin lỗi.
Nó có quay trở lại như trước không?
- Không.
Bạn hiểu không?

Grab a plate and throw it on the ground.
- Okay, done.
Did it break?
- Yes.
Now say sorry to it.
- Sorry.
Did it go back to the way it was before?
- No.
Do you understand?

Khuyết danh162 người thíchthích danh ngôn Thích

Nghệ thuật thông thái là nghệ thuật biết phải bỏ qua cái gì.

The art of being wise is the art of knowing what to overlook.

William James143 người thíchthích danh ngôn Thích

Tốt nhất là hãy trở nên hiểu biết nhờ bất hạnh của kẻ khác hơn là của bạn.

Better be wise by the misfortunes of others than by your own.

Aesop133 người thíchthích danh ngôn Thích

"Biết mình" là một câu nói hay, nhưng không phải trong mọi tình huống. Trong nhiều tình huống, tốt nhất là hãy nói "biết người".

'Know thyself' is a good saying, but not in all situations. In many it is better to say 'know others.'

Menander130 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy nhớ không chỉ nói điều đúng ở đúng chỗ, mà còn khó hơn nhiều là không nói điều sai vào lúc thấy cám dỗ nhất.

Remember not only to say the right thing in the right place, but far more difficult still, to leave unsaid the wrong thing at the tempting moment.

Benjamin Franklin119 người thíchthích danh ngôn Thích

Trái tim của kẻ khờ khạo nằm ở cửa miệng, nhưng cái miệng của người sáng suốt lại ngự ở trong tim.

The heart of a fool is in his mouth, but the mouth of a wise man is in his heart.

Benjamin Franklin117 người thíchthích danh ngôn Thích

Sư tử không thể bảo vệ mình khỏi bẫy, và cáo không thể bảo vệ mình khỏi sói. Vì vậy, ta phải là cáo để nhận ra bẫy, và là sư tử để dọa được sói.

The lion cannot protect himself from traps, and the fox cannot defend himself from wolves. One must therefore be a fox to recognize traps, and a lion to frighten wolves.

Niccolo Machiavelli111 người thíchthích danh ngôn Thích

Đối với người có tài đức to, thì đừng chê bai những nết nhỏ mọn. Đối với người có danh dự lớn, thì đừng chỉ trích những lỗi cỏn con.

Hoài Nam Tử101 người thíchthích danh ngôn Thích

Chân thật giả quả ngôn. Hư nguỵ giả đa biện. Chân thật thì ít lời, Gian dối lắm miệng lưỡi.

Lão Tử97 người thíchthích danh ngôn Thích

Chúng ta có thể không ngăn nổi cái ác trên thế gian, nhưng cách chúng ta đối xử với nhau hoàn toàn phụ thuộc vào ta.

We may not be able to stop evil in the world, but how we treat one another is entirely up to us.

Barack Obama95 người thíchthích danh ngôn Thích

Người ta thường nói, dại cũng chết mà khôn cũng chết, biết mới sống. Biết chính là tuệ giác biết tùy lúc tùy thời ứng xử nhịp nhàng. Không trụ, không chấp sống an nhiên, tùy duyên tiếp vật, lợi mình và lợi người… chính là minh triết trong cuộc sống mà mỗi người cần phải thực tập để thành tựu.

Phật tử Việt Nam91 người thíchthích danh ngôn Thích

Chớ vội hí hửng vì người lầm lỗi.
Chớ vội kiêu căng vì mình được khen.

Tục ngữ Campuchia90 người thíchthích danh ngôn Thích

Vắng mặt không bao giờ không có lỗi, cũng như hiện diện mà không có lý do.

The absent are never without fault, nor the present without excuse.

Benjamin Franklin90 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn hãy cẩn thận để sự giúp đỡ của bạn không trở thành việc can thiệp quá sâu vào cuộc sống của người khác.

Khuyết danh88 người thíchthích danh ngôn Thích

Người sáng suốt trong tình yêu, yêu nhiều, nói ít.

Who is wise in love, love most, say least.

Alfred Tennyson87 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn có thể dễ dàng đánh giá tính cách của con người qua cách anh ta đối xử với những người không đem lại lợi ích cho mình.

You can easily judge the character of a man by how he treats those who can do nothing for him.

Johann Wolfgang von Goethe87 người thíchthích danh ngôn Thích

Danh ngôn về cách xử thế, danh ngôn về cái tâm, danh ngôn về tài năng, danh ngôn Lữ Khôn

Khí, kiêng nhất là hung hăng.
Tâm, kiêng nhất là hẹp hòi.
Tài, kiêng nhất là bộc lộ.

Lữ Khôn85 người thíchthích danh ngôn Thích

Nhã quá thì dễ bị lờn. Nghiêm quá thì chẳng ai thân.

Gia Ngữ82 người thíchthích danh ngôn Thích

Một trong những bài học của lịch sử: không gì cả thường là điều tốt để làm và luôn là điều sáng suốt để nói.

One of the lessons of history is that nothing is often a good thing to do and always a clever thing to say.

Will Durant81 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 1 trên 3123»

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.