Danh ngôn vần x

~♥~♥~♥~

A  -  B  -  C  -  D  -  Đ  -  G  -  H  -  I  -  K  -  L  -  M  -  N  -  O  -  P  -  Q  -  R  -  S  -  T  -  U  -  V  -  X  -  Y

Danh ngôn về Xử thế


Trang 3 trên 3«123

Ban ngày chớ nói chuyện người, ban đêm chớ nói chuyện ma.

Cổ Ngạn11 người thíchthích danh ngôn Thích

Chiều lòng tất cả, và bạn sẽ chẳng chiều lòng được ai.

Please all, and you will please none.

Aesop10 người thíchthích danh ngôn Thích

Giản dị quá, người ta hay nhờn; nghiêm trang quá, người ta không thân.

Thuyết Uyển10 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người phản ứng lại theo cách mà mình được đối xử.

People respond in accordance to how you treat them.

Nelson Mandela10 người thíchthích danh ngôn Thích

Cái không thuộc về mình, đừng trông chờ; người đối với mình không thật lòng, cũng hãy thôi hy vọng.

Khuyết danh9 người thíchthích danh ngôn Thích

Sắt quá già sắt gãy.

Tục ngữ Lào9 người thíchthích danh ngôn Thích

Mất của dễ tìm
Mất lòng khó kiếm.

Tục ngữ Thái8 người thíchthích danh ngôn Thích

Tử Cống hỏi rằng: Có một chữ nào mà có thể trọn đời mình làm theo chăng?
Khổng Tử đáp: Có lẽ là chữ "thứ" chăng? Cái gì mà mình không muốn thì đừng làm cho người khác.

子貢問曰: 有一言而可以終身行之者乎?
子曰: 其恕乎! 己所不欲, 勿施於人。

Tử Cống vấn viết: Hữu nhất ngôn nhi khả dĩ chung thân hành chi giả hồ?
Tử viết: Kì thứ hồ! Kỉ sở bất dục, vật thi ư nhân.

Lễ Ký 8 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy nhìn hướng gió trước khi quyết định hướng sẽ đi.

Look and see which way the wind blows before you commit yourself.

Aesop8 người thíchthích danh ngôn Thích

Thỉnh thoảng hãy nuốt lòng kiêu hãnh xuống, nó không làm bạn béo lên đâu.

Swallow your pride occasionally, it's not fattening.

Frank Tyger7 người thíchthích danh ngôn Thích

Buồn vui không phải lúc thì việc hoạ hoạn ắt phải đến.

哀樂失時,殃咎必至。
Ai nhạc thất thì, ương cữu tất chí.

Tả Truyện7 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn dạy người khác cách đối xử với chính bạn bằng điều bạn cho phép, điều bạn ngăn chặn, và điều bạn củng cố.

You teach people how to treat you by what you allow, what you stop, and what you reinforce.

Tony Gaskins7 người thíchthích danh ngôn Thích

Làm thầy cho người dốt,
Thà dắt ngựa cho kẻ khôn.

Tục ngữ Thái7 người thíchthích danh ngôn Thích

Khéo xử là khả năng khiến người ta nhìn thấy sét mà không bị sét đánh.

Tact is the ability to make a person see lightning without letting him feel the bolt.

Orlando Aloysius Battista7 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng cố gắng giấu thứ không thể giấu.

Do not attempt to hide things which cannot be hidden.

Aesop6 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy lịch sự với tất cả, nhưng chỉ thân mật với ít người.

Be polite to all, but intimate with few.

Thomas Jefferson6 người thíchthích danh ngôn Thích

Khách không mời thường được chào mừng nhất khi họ ra về.

Uninvited guests are often most welcome when they leave.

Aesop6 người thíchthích danh ngôn Thích

Ai cũng cần đến, nhưng không ai là không thể thiếu.

Everyone is needed, but no one is necessary.

Bruce Coslet6 người thíchthích danh ngôn Thích

Anh em lên nhà, đừng đập chó,
Chú bác lên nhà, đừng đánh con.

Tục ngữ Thái5 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn muốn biết bản thân, hãy quan sát cách người khác hành động.
Nếu bạn muốn hiểu người khác, hãy nhìn vào trong trái tim mình.

If you wish to know yourself observe how others act.
If you wish to understand others look into your own heart.

Friedrich Schiller5 người thíchthích danh ngôn Thích

Người ta không bao giờ nên làm điều sai trái để đáp trả, hay ngược đãi bất cứ ai khác, cho dù người đó đã ngược đãi mình thế nào.

One should never do wrong in return, nor mistreat any man, no matter how one has been mistreated by him.

Socrates5 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy giả vờ rằng tất cả những người bạn gặp đều đeo trên cổ tấm biển ghi, 'Hãy làm tôi cảm thấy mình quan trọng". Không chỉ bạn sẽ bán hàng thành công, bạn sẽ thành công trong cuộc đời.

Pretend that every single person you meet has a sign around his or her neck that says, "Make me feel important." Not only will you succeed in sales, you will succeed in life.

Mary Kay Ash5 người thíchthích danh ngôn Thích

Bạn dạy người khác cách họ đối xử với bạn.

You teach people how to treat you.

Oprah Winfrey5 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi bạn tử tế với người khác, họ sẽ muốn tử tế lại với bạn.

When you're nice to people, they want to be nice back to you.

Jack Canfield5 người thíchthích danh ngôn Thích

Chỗ khó nói chỉ một lời mà hết được, chỗ dễ nói không coi thường mà bỏ qua, việc lạ dùng thực, việc quen dùng hư, nói về lý phải giản dị, nói về việc phải trôi chảy, nói về cảnh phải vi diệu, xem nhiều tự biết, làm nhiều tự hay.

Khương Quỳ5 người thíchthích danh ngôn Thích

Có hung, vừa vừa người ta còn nể,
Có dại, vừa vừa người ta còn thương.

Tục ngữ Campuchia4 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi người ta cho bạn biết họ là ai, hãy tin tưởng họ ngay từ đầu. Người ta tự hiểu mình hơn bạn hiểu họ nhiều. Đó là vì sao bạn cần kỳ vọng họ là gì đó khác con người thật của họ.

When someone shows you who they are, believe them the first time. People know themselves much better than you do. That's why it's important to stop expecting them to be something other than who they are

Maya Angelou4 người thíchthích danh ngôn Thích

Con người thường đối xử với người khác tồi tệ hơn đối xử với bản thân mình, nhưng họ hiếm khi đối xử với ai tốt đẹp hơn. Sẽ là cực kỳ ngu xuẩn khi mong chờ sự suy xét và đúng mực từ người đối xử tệ với chính mình.

Men often treat others worse than they treat themselves, but they rarely treat anyone better. It is the height of folly to expect consideration and decency from a person who mistreats himself.

Thomas Szasz4 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy tử tế với người khác trên đường leo lên, bởi vì bạn có thể sẽ gặp họ trên đường trượt xuống.

Be nice to people on the way up, because you may meet them on the way down.

Jimmy Durante4 người thíchthích danh ngôn Thích

Không ai bạn gặp hôm nay sẽ là người không quan trọng.

No one you meet today will be unimportant.

Peter Ragnar4 người thíchthích danh ngôn Thích

Đừng tự hão huyền rằng tình bạn cho phép bạn được nói những điều khó chịu với bè bạn thân mật. Ngược lại, quan hệ của bạn càng gần gũi với ai, bạn lại càng cần tế nhị và nhã nhặn.

Don't flatter yourselves that friendship authorizes you to say disagreeable things to your intimates. On the contrary, the nearer you come into relation with a person, the more necessary do tact and courtesy become.

Oliver Wendell Holmes, Sr.3 người thíchthích danh ngôn Thích

Ai cũng muốn được tán thưởng, vậy nên nếu bạn tán thưởng ai đó, đừng giữ bí mật.

Everyone wants to be appreciated, so if you appreciate someone, don't keep it a secret.

Mary Kay Ash3 người thíchthích danh ngôn Thích

Nếu bạn không thể làm tất cả mọi người hài lòng với hành động và tài nghệ của mình, hãy làm hài lòng một số ít. Làm hài lòng nhiều người không phải chuyện tốt.

If you cannot please everyone with your deeds and your art, please a few. To please many is bad.

Friedrich Schiller3 người thíchthích danh ngôn Thích

Dễ hay ruột biển sâu cạn
Khôn biết lòng người ngắn dài

Nguyễn Trãi3 người thíchthích danh ngôn Thích

Dao sắc đừng chặt mạnh.

Tục ngữ Lào2 người thíchthích danh ngôn Thích

Ai cũng treo trên cổ bảng hiệu vô hình ghi, hãy làm tôi cảm thấy mình quan trọng. Đừng bao giờ quên thông điệp này khi tương tác với người khác.

Everyone has an invisible sign hanging from their neck saying, make me feel important. Never forget this message when working with people.

Mary Kay Ash2 người thíchthích danh ngôn Thích

Hãy học được phép màu ngọt ngào của gương mặt vui tươi.

Learn the sweet magic of a cheerful face.

Oliver Wendell Holmes, Sr.2 người thíchthích danh ngôn Thích

Nói năng đừng có tánh châm chọc, đừng gây thương tổn, đừng khoe tài cán của mình, đừng phô điều xấu của người, tự nhiên sẽ hóa địch thành bạn.

说话不要有攻击性,不要有杀伤力,不夸已能,不扬人恶,自然能化敌为友。

Phật học Trung Hoa2 người thíchthích danh ngôn Thích

Quần áo và cách cư xử không tạo ra con người; nhưng khi con người đã thành, chúng cải thiện vẻ bề ngoài của anh ta một cách đáng kể.

Clothes and manners do not make the man; but when he is made, they greatly improve his appearance.

Arthur Ashe2 người thíchthích danh ngôn Thích

Khiến người khác quý mến bạn chỉ đơn thuần là mặt bên kia của việc yêu thích người khác.

Getting people to like you is merely the other side of liking them.

Norman Vincent Peale1 người thíchthích danh ngôn Thích

Người cho phải lập giới hạn, vì người nhận hiếm khi làm điều đó.

Givers have to set limits because takers rarely do.

Henry Ford1 người thíchthích danh ngôn Thích

Khi ta học cách hiểu và điều khiển hành vi của bản thân, ta học được cách hiểu và điểu khiển hành vi của người khác.

When we learn to understand and control our behavior, we learn to understand and control the behavior of others.

Khuyết danh0 người thíchthích danh ngôn Thích

Trang 3 trên 3«123

Trang chủ | Giới thiệu | Chính sách riêng tư | Điều khoản sử dụng | Liên hệ | Sơ đồ trang | DMCA.com Protection Status

© 2011-2019 TuDienDanhNgon.vn
Xin ghi rõ nguồn khi phát hành lại thông tin.